منو
 کاربر Online
805 کاربر online
تاریخچه ی: لیبرالیسم

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-12Lines: 1-19
-اصالت فرد در معنای فلسفی آن نوعی انسان‌شناسی است که برای فرد استقلال در شخصیت قائل است و او را به تنهایی موجودی قابل تعریف می‌شناسد و جامعه را امری متأخر و اعتباری، که وجودی جز افراد تشکیل دهنه‌اش نمی توان برایش قائل شد.
در این
معنی فرد آمدی اصیل بوده و مقدم بر جامعه است و لذا وجود جامعه صرفاً برای تامین نیازهای فردی ضرورت دارد. در صورتی که از نظر طرفداران اصالت جامعه- در مفهوم فلسفی- یکیک افراد تشکیل دهنده آن دارد، آنچنان که دارای حرکت و مسیر مشخصی است که فرد قادر به تغییر و تعویض آن نیست، بلکه مجبور از متابعت آن می باشد. در این معنی نسبت میان فرد و جامعه را می توان به نسبت میان هر یک از سلولهای بدن با مجموعه وجود انسان تشبیه کرد که برای ود روح و حیاتی دارد و هر ی از سلولها تنها در پرتو این حیات و درجهت حفظ و استمرار آن در حال فعالی است.
د
ر ین دیدگاه شخصیت فرد بازتابی از شرایط اجتماعی معرفی می‌شود.
مفهوم فلسفی ای
ن دو نظریه، امری وودی است و جزو مسائل جهان بینی قرار می‌گیرد اما معنی و مفهوم دوم این دو نظریه، امری ارزشی و اعتباری است لذا جزو ایدئولوژی یا نظام ارزشی می‌باشد. گرچه این مفهوم ارتباط با مفاهیم فلسفی آن دو نیست اما ماهیتاً با آنها یکسان نمی‌باشد.
+از نر مفهوم می توان لیرالیسم را آزاد منی معنا کرد که ا واه «لیر» ه معنای زاد مشت شده است.
-کتاب ایی ا مکاتب و اطلاحات عیی و سیاسی /> نویسنده: ف رامه ریزی و ک دسی
فحه: 138-139
+لیبیم ا سیاسی دی مفهوم نه اس:
 +1- در یک مفهوم سیاسی لیبرالیسم به یک جریان سیاسی بورژوازی اطلاق می شد که در عصر مترقی بودن آن، در زمانی که سرمایه داری صنعتی علیه ((آریستوکراسی)) فئودالی مبارزه می کرد و در صدد گرفتن قدرت بود، بوجود آمد و رشد کرد. لیبرال ها یا آزاد منشان در آن زمان بیانگر منافع و مدافع طبقه ای در حال رشد و بالنده بودند، آزادی از قید و بندهای اقتصادی و اجتماعی دوران فئودالیسم را طلب می کردند، می خواستند که قدرت مطلقه سلطنت محدود شود، در پارلمان عناصر لیبرال راه یابند و حق رای آزاد و سایر حقوق سیاسی در محدوده خاص آن دوران به مفهوم بورژوایی آن به رسمیت شناخته شود.
-((لیبرالیسم ، زمینه‌ها و عوامل پیدایش آن))
((اصالت فرد و جامعه از دیدگاه لیبرالیسم))
+
2- در مفهوم سیاسی دیگر لیبرالیسم به یک روش لاقیدانه و درویش مسلکانه در داخل حزب طبقه کارگر نسبت به دشمن طبقاتی اطلاق می شود. در این مفهوم لیبرالیسم به معنای آشتی طلبی غیر اصولی به ضرر اساس اندیشه های مارکسیسم ـ لنینیسم، نرمش بیجا در مقابل خطا و نادیده گرفتن نقض اصول به علل مشخصی بکار می رود. لیبرالیسم در این مفهوم از تظاهرات ((اپورتونیسم)) و ((اندیویدوالیسم ))است. احزاب مارکسیستی با این جریان که مخالف با پیگیری در اجرای خط مشی و مبارزه اصولی و هشیاری انقلابی است مبارزه می کنند.به هرترتیب لیبرالیسم امروزه معانی گسترده تری پیدا کرده و برای فهم آن باید تمام جنبه های آن را بررسی نمود که به برخی از آنها اشاره میکنیم:


*
((لیبرالیسم ، زمینه‌ها و عوامل پیدایش آن))
*((اصالت فرد و جامعه از دیدگاه لیبرالیسم))
*((لیبرالیسم و مذهب))
*((لیبرالیسم در قرن بیستم))
*((انسان شناسی
لیبرالیسم))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 16 تیر 1384 [14:56 ]   6   یاسر ناظم نیا      جاری 
 پنج شنبه 16 تیر 1384 [14:55 ]   5   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 16 تیر 1384 [12:32 ]   4   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 اردیبهشت 1384 [04:32 ]   3   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 اردیبهشت 1384 [02:43 ]   2   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 اردیبهشت 1384 [02:37 ]   1   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..