منو
 صفحه های تصادفی
فضائل اخلاقی و کمالات امام سجاد علیه السلام
برگهای شانه ای زوج
سنتز پودرهای شیمیایی با لیزر
ورجمکرد
حضرت نوح علیه السلام
بهداشت و سلامت فوتبالیست
کاربر:داود_مجیدی
ساختمان های مرکب لوله ای
آنگلزیت
فیزیک امواج
 کاربر Online
168 کاربر online
تاریخچه ی: لک لک

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-14Lines: 1-54
-V{maketoc}

+!مقدمه
>بدن پرندگان از پر پوشیده شده است. اندامهای پیشین آنها به صورت بال تغیر شکل پیدا کرده است و معمولا جهت پرواز بکار می‌رود. اندامهای پسین برای راه رفتن ، شناکردن و یا روی شاخه نشستن بکار می‌رود. معمولا 4 انگشت در پا دارند. جلو دهان نوک وجود دارد. پرندگان امروزی دندان ندارند. قلب دارای 4 حفره است. ششهای آنها کوچک و دارای کیسه‌های هوایی می‌باشند. مثانه ادرای ندارند. دمای بدنشان منظم است و تخم‌گذار هستند. از ((دوره ژوراسیک|نیمه دوم ژوراسیک)) تاکنون زندگی کرده و می‌کنند و بیش از 8600 گونه دارند.

>
dir align = left>
 
 
  
-{picture=Laklak.jpg} +{img src=img/daneshnameh_up/1/12/stork1.JPG}
  
 
 
 
 
-این او رگ داای هن ترین(( ا))ها در بین ردان زمینی یر می باشد ول بالهای او 3 تر (10 ((ا))) ر نو ال می باشد او ر را دت ((ساوانا)) در(( فیا)) او می گیرد و دنبال بای انده اه (( گون های یانات )) که توس نه های یوانت شارچی دیگر ه منده ب ت می داد علی ر زیبایی دلیر این پرنده در ا پروا ا یک چهره زت ر روی زمین دارد.

! نب:
*''DK multi media''
+!زیر رده نومرغان
به
این رندگان __~~green:پندگان حقیقی~~__ گفته می‌شو. این پرندگان کف دست بهم چسبیده و یک اتخوان تشکی داده است. دومین انگشت پا بلندترین نگشت است. هره‌های دم 13 تا یا کمتر بوده و بهم فشرده است. استخوان جناغ سین یا دارای تیغ و یا مسطح و بدون تیغه است. از ((رتاسه)) تاکنون زندگی کرده و می‌کنند. این یر ره دارای 3 بالا راسته میباشد. __~~green:الا راسته دندان برآره مرغان~~__ ، __~~green:بالا راسته پارینه آره‌داران~~__ و __~~green:باا راسته نوآره‌داران~~__. لک ک‌ها زء بالا راسته نوره اان میباشند. />!بالا راسته نوآره اران />رندگان دید دنان ندارند، جناغ سینه دارای تیغه است و بالها خوب توسعه یافته‌اند. شماره‌های مهره‌های دم 5 تا 6 است. دارای ائده‌های دمی می‌باشند که توسعه یافه است. استخوانهای ک بهم چسبیده است. انگشتان دست حامل بال است از دوه میوسن تا زمان حاضر زندگی کرده و می‌کنن. تمام پرندگان متعلق به این بالا راسته به غیر از ((نگوئن)) توانایی رواز دارند.
{img src=img/daneshnameh_up/2/24/stork2.JPG}

!!ر
ده بدی
اته پنگوئن ساان />*راسته غواص سانان
*راسته کش
یمیان />*استه مرغان طوفان
*راسته سقا شکلان
*راسته لک لک
یا
*راسته غاز س
انان
*راس
ته بازیان />*راسته ماکیان سانان
*راست
ه کبوتریان
*
و ...
{img src=img/daneshnameh_up/2/25/stork3.JPG}

!را
سه لک لیا
ای
ن راسته شامل ((حواصیل|حواصیلها)) ، لک لکها ، لک لکهای گمسیری و ((مرغ آتشی|مرغان تشی)) یا سرخاب یا مرغ حسینی می‌باشد. این پرندان دارای رد و پاهای بلندی هستند و بطور گروهی ر یک محیط کوچک دور هم گ می‌یند. پرده بی نگت آنها کم ویا ود نداد. بعضی نمونه‌ها پرهی زیتی زیبایی دارند (حواصیل) ، بعضی نمونه‌ها در بدن نواحی بدون پر دارند مانند بعضی از لک لکها. در مغا آتشی نوک از میان به سوی پایین خم شده است.

د
ر نوای معتدل یا گرسیری زندگ میکنند. معمولا در نار آب زندگی می‌کنند. نوزاد آها بدون پر می‌باشد به جز مغان آتشی. ذای آنها از ((مار)) ، ((ماهی)) ، ((قورباغه)) و سایر جانوران آبزی می‌باشد، لانه خود را روی درخت می‌سازند. لک لکها لانه‌های بسیار بزرگی روی مناره‌ها یا درختان مسن حتی روی خانه‌های روستاییان می‌سازند.
!مباحث مرتبط با عنوان
*((باز)) />*((رنده))
*((پنگوئن))
*((حواصیل))
*((رده
بنی پرندگان))
*((عقاب)) />*((کبوتر)) />*((مرغ آتشی))
*((مهره‌داران))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 23 شهریور 1385 [04:41 ]   3   سمیه فارابی اصل      جاری 
 چهارشنبه 27 آبان 1383 [07:43 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 02 آبان 1383 [05:36 ]   1   پریسا احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..