منو
 کاربر Online
409 کاربر online
تاریخچه ی: لک لک

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-13Lines: 1-54
-V{maketoc}
+!مقدمه
بدن پرندگان از پر پوشیده شده است. اندامهای پیشین آنها به صورت بال تغیر شکل پیدا کرده است و معمولا جهت پرواز بکار می‌رود. اندامهای پسین برای راه رفتن ، شناکردن و یا روی شاخه نشستن بکار می‌رود. معمولا 4 انگشت در پا دارند. جلو دهان نوک وجود دارد. پرندگان امروزی دندان ندارند. قلب دارای 4 حفره است. ششهای آنها کوچک و دارای کیسه‌های هوایی می‌باشند. مثانه ادرای ندارند. دمای بدنشان منظم است و تخم‌گذار هستند. از ((دوره ژوراسیک|نیمه دوم ژوراسیک)) تاکنون زندگی کرده و می‌کنند و بیش از 8600 گونه دارند.dir align = left>
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/1/12//Laklak.jpg} +{img src=img/daneshnameh_up/1/12/stork1.JPG}
  
 
 
 
 
-این او رگ داای پهن ترین(( ا))ها در بین ردان زمینی یر می باشد ول بالهای او 3 متر (10 ((پا))) در ن بال می باشد و فا دشت ((ساوانا)) در(( ریا)) او ی گیر و نال ای مانه لاه ((حیواات)) که س یانت شارچی دیگر ه منده ب ت می داد علی ر زیبایی دلیر این پرنده در ا پروا ا یک چهره زت ر روی زمین دارد.

! نب:
*''DK multi media''
+!زیر رده نومرغان
به
این رندگان __~~green:پندگان حقیقی~~__ گفته می‌شو. این پرندگان کف دست بهم چسبیده و یک اتخوان تشکیل داده است. دومین انگشت پا بلندترین نگشت است. هره‌های دم 13 تا یا کمتر بوده و بهم فشرده است. استخوان جناغ سین یا دارای تیغ و یا مسطح و بدون تیغه است. از ((رتاسه)) تاکنون زندگی کرده و می‌کنند. این یر ره دارای 3 بالا راسته میباشد. __~~green:الا راسته دندان برآره مرغان~~__ ، __~~green:بالا راسته پارینه آره‌داران~~__ و __~~green:بالا راسته نوآره‌داران~~__. لک لک‌ها جزء بالا راسته نوآره داران می‌باشند.
!بالا راس
ته نوآره داران />پرندگان جدید دندان ندارند، جناغ سیه ارای تیغه است و باله خوب توسعه یافته‌اند. شماره‌های مهره‌های دم 5 تا 6 است. دارای زائده‌های دمی می‌باشند که وسعه یفه است. استخوانهای کف هم چسبیده ات. نشتان دست حامل بال است از دوره میوسن تا زمان حاضر زندگی کرده و می‌کنن. تام پرندگان متعلق به ای بالا راسته به غیر از ((پنگوئن)) توانایی پروز دارد.
{img src=img/daneshnameh_up/2/24/stork2.JPG}

!!رده بند
ی />*راسته پنگوئن سانان
*راسته غواص سانان
*راسته کشیم
یان
*
رسته مرغان طوفان />*سته سقا شکلان
*
استه لک لکین
است غاز سانان
*راسته باز
یان
*راسته
ماکیان انان
*راسته کبوتریان
*و ...
{img src=img/daneshnameh_up/2/25/stork3.JPG}

!راست
ه لک لکیان
ین راسته شامل ((حواصیل|حواصیها)) ، لک لکها ک لکهای گرمسیی و ((مغ آتشی|رغان تشی)) یا سرخاب یا مرغ حسینی می‌باشد. این پرندان دارای رد و پاهای بلندی هستند و بطور گروهی ر یک محیط کوچک دور هم گ می‌یند. پرده بی نگت آنها کم ویا ود نداد. بعضی نمونه‌ها پرهی زیتی زیبایی دارند (حواصیل) ، بعضی نمونه‌ها در بدن نواحی بدون پر دارند مانند بعضی از لک لکها. در مغا آتشی نوک از میان به سوی پایین خم شده است.

د
ر نوای معتدل یا گرسیری زندگ میکنند. معمولا در نار آب زندگی می‌کنند. نوزاد آها بدون پر می‌باشد به جز مغان آتشی. ذای آنها از ((مار)) ، ((ماهی)) ، ((قورباغه)) و سایر جانوران آبزی می‌باشد، لانه خود را روی درخت می‌سازند. لک لکها لانه‌های بسیار بزرگی روی مناره‌ها یا درختان مسن حتی روی خانه‌های روستاییان می‌سازند.
!مباحث مرتبط با عنوان
*((باز)) />*((رنده))
*((پنگوئن))
*((حواصیل))
*((رده
بنی پرندگان))
*((عقاب)) />*((کبوتر)) />*((مرغ آتشی))
*((مهره‌داران))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 23 شهریور 1385 [04:41 ]   3   سمیه فارابی اصل      جاری 
 چهارشنبه 27 آبان 1383 [07:43 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 02 آبان 1383 [05:36 ]   1   پریسا احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..