منو
 کاربر Online
702 کاربر online
تاریخچه ی: لپیدوکروسیت

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-71Lines: 1-72
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
- +{picture=Lepidocrocite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-لپیدوکروکیت - آگرگات بلورهای ریز و ظریف (عرض تصویر22 میلیمتر) +(لپیدوکروکیت - آگرگات بلورهای ریز و ظریف (عرض تصویر22 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::لپیدوکروسیت (Lepidocrocite)::__ ||__::لپیدوکروسیت (Lepidocrocite)::__
-::FeOOH :: +::((آهن|Fe))OOH ::
 ::((ارترومبیک)) ::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((ارترومبیک)) ::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::(( اکسید))::|__::((رده بندی))::__ ::(( اکسید))::|__::((رده بندی))::__
 ::کامل::|__::((رخ))::__ ::کامل::|__::((رخ))::__
-::الماسی - نیمه فلزی::|__::((جلا))::__ +::((الماس))ی - نیمه فلزی::|__::((جلا))::__
 ::نامنظم::|__::شکستگی::__ ::نامنظم::|__::شکستگی::__
-::نیمه کدر- کدر(اپاک)::|__::((شفافیت))::__ +::(نیمه کدر- کدر(اپاک::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-:: بلوری - آگرگات رشته ای - شاخه ای::|__::اشکال ظاهری::__
:: کمیاب ; آلمان غربی و شرقی ، چک و اسلواکی ، امریکا ، مکزیک ، ایتالیا و ::|__::((ژیزمان))::__
::. محلول در HCl ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
:: Fe2O3=89.86% H2O=10.14%::|__::ترکیب شیمیایی::__
+:: ((بلور))ی - ((آگرگات)) رشته ای - شاخه ای::|__::اشکال ظاهری::__
:: کمیاب ; ((آلمان)) غربی و شرقی ، ((چک و اسلواکی)) ، ((امریکا)) ، ((مکزیک)) ، ((ایتالیا)) و غیره ::|__::((ژیزمان))::__
::. ((HCl)) محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
:: ((Fe2O3))=89.86%(( H2O))=10.14%::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::قرمز::|__::رنگ ((کانی))::__ ::قرمز::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::زرد تیره - قهوه ای::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::زرد تیره - قهوه ای::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
-::اشعه X - نوع کریستالها::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__ +::((اشعه ایکس)) - نوع کریستالها::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 ::((گوتیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__ ::((گوتیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
-:: گوتیت - لیمونیت - هماتیت::|__::((پاراژنز))::__
::ثانوی ::|__::منشا تشکیل::__
+:: گوتیت - ((لیمونیت)) - ((هماتیت))::|__::((پاراژنز))::__
::((ثانوی)) ::|__::منشا تشکیل::__
 :: قرصی شکل::|__::شکل ((بلور))ها::__ :: قرصی شکل::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 ::((آلمان غربی))::|__::محل پیدایش::__  ::((آلمان غربی))::|__::محل پیدایش::__
 |__::سایر مشخصات::__ |__::سایر مشخصات::__
-::. از واژه های یونانی lepis بمعنای فلس و krokus بمفهوم فیبر و رشته گرفته شده است ::|__::((وجه تسمیه))::__|| +::. بمفهوم فیبر و رشته گرفته شده است.krokus بمعنای فلس و lepis از واژه های یونانی ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 -|5|4|-|| -|5|4|-||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]
 +

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 15 آبان 1384 [07:29 ]   4   نفیسه ناجی      جاری 
 یکشنبه 15 آبان 1384 [07:09 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 آبان 1384 [07:01 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 آبان 1384 [06:52 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..