منو
 کاربر Online
458 کاربر online
تاریخچه ی: لووستاتین

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-33Lines: 1-35
 V{maketoc} V{maketoc}
-__لووستاتین‌ __دارویی‌ است‌ که‌ سطح‌ کلسترول‌ لیپوپروتئین‌ کم‌ چگال‌ (LDL) را پایین‌ می‌آورد ، و در نتیجه‌ به‌ پیشگیری‌ از بیماری‌ کرونری‌ قلبی‌ کمک‌ می‌کند. لووستاتین‌ بالا بودن‌ کلسترول‌ خون‌ را درمان‌ نمی‌کند ، بلکه‌ آن‌ را مهار می‌کند. برای‌ افزایش‌ تأثیر این‌ دارو ، باید از دستورات‌ پزشکتان‌ مبنی‌ بر کاهش‌ مصرف‌ اسیدهای‌ چرب‌ اشباع‌ و کلسترول‌ در برنامه‌ غذایی‌ ، شروع‌ یک‌ برنامه‌ ورزشی‌ ، کاهش‌ ورزن‌ تا محدوده‌ مناسب‌ ، و ترک‌ سیگار (اگر سیگاری‌ هستید) پیروی‌ کنید. +__لووستاتین‌ __دارویی‌ است‌ که‌ سطح‌ کلسترول‌ ((لیپوپروتئین‌ ))کم‌ چگال‌ (LDL) را پایین‌ می‌آورد ، و در نتیجه‌ به‌ پیشگیری‌ از بیماری‌ کرونری‌ قلبی‌ کمک‌ می‌کند. لووستاتین‌ بالا بودن‌ کلسترول‌ خون‌ را درمان‌ نمی‌کند ، بلکه‌ آن‌ را مهار می‌کند. برای‌ افزایش‌ تأثیر این‌ دارو ، باید از دستورات‌ پزشکتان‌ مبنی‌ بر کاهش‌ مصرف‌ اسیدهای‌ چرب‌ اشباع‌ و کلسترول‌ در برنامه‌ غذایی‌ ، شروع‌ یک‌ برنامه‌ ((ورزش))ی‌ ، کاهش‌ ورزن‌ تا محدوده‌ مناسب‌ ، و ترک‌ سیگار (اگر سیگاری‌ هستید) پیروی‌ کنید.
 ! چگونگی‌ مصرف‌ ! چگونگی‌ مصرف‌
 لووستاتین‌ باید با غذا مصرف‌ شود. اگر روزی‌ یک‌بار آن‌ را مصرف‌ می‌کنید توصیه‌ می‌شود با غذای‌ عصر خورده‌ شود. اگر یک‌ نوبت‌ را فراموش‌ کردید ، به‌ مجردیکه‌ به‌ یاد آورید ، مصرفش‌ کنید. اگرتقریباً موقع‌ نوبت‌ بعدی‌ فرارسیده‌ است‌ ، نوبت‌ فراموش‌ شده‌ را کنار بگذارید. مقدار دارو را دو برابر نکنید. لووستاتین‌ باید با غذا مصرف‌ شود. اگر روزی‌ یک‌بار آن‌ را مصرف‌ می‌کنید توصیه‌ می‌شود با غذای‌ عصر خورده‌ شود. اگر یک‌ نوبت‌ را فراموش‌ کردید ، به‌ مجردیکه‌ به‌ یاد آورید ، مصرفش‌ کنید. اگرتقریباً موقع‌ نوبت‌ بعدی‌ فرارسیده‌ است‌ ، نوبت‌ فراموش‌ شده‌ را کنار بگذارید. مقدار دارو را دو برابر نکنید.
 ! هشدارها و عوارض‌ جانبی‌ ! هشدارها و عوارض‌ جانبی‌
-در صورت‌ بروز هر یک‌ از علایم‌ زیر بلافاصله‌ با پزشکتان‌ تماس‌ بگیرید: تاری‌ دید ، تب‌ ، درد یا گرفتگی‌ عضلانی‌ ، ضعف‌ یا خستگی‌ غیرعادی‌. علایم‌ زیر ممکن‌ است‌ روی‌ دهند ولی‌ فقط‌ در صورتی‌ که‌ مشکل‌ساز شدند لازم‌ است‌ با پزشک‌ در میان‌ گذاشته‌ شوند: اسهال‌ ، نفخ‌ ، یبوست‌ ، سوزش‌ سردل‌ ، تهوع‌ ، سرگیجه‌ ، سردرد ، بی‌خوابی‌ ، بثورات‌ جلدی‌ ، یا کاهش‌ توانایی‌های‌ جنسی‌ +در صورت‌ بروز هر یک‌ از علایم‌ زیر بلافاصله‌ با پزشکتان‌ تماس‌ بگیرید: تاری‌ دید ، ((تب‌ ))، ((درد ))یا گرفتگی‌ عضلانی‌ ، ضعف‌ یا خستگی‌ غیرعادی‌. علایم‌ زیر ممکن‌ است‌ روی‌ دهند ولی‌ فقط‌ در صورتی‌ که‌ مشکل‌ساز شدند لازم‌ است‌ با پزشک‌ در میان‌ گذاشته‌ شوند: ((اسهال‌ ))، ((نفخ‌ ))، ((یبوست‌ ))، سوزش‌ سردل‌ ، ((تهوع‌ ))، سرگیجه‌ ، ((سردرد ))، بی‌خوابی‌ ، ((بثورات‌ جلدی‌ ))، یا کاهش‌ توانایی‌های‌ جنسی‌
 ! موارد احتیاط‌ ! موارد احتیاط‌
 در صورت‌ وجود هریک‌ از موارد زیر پیش‌ از مصرف‌ لووستاتین‌ ، پزشکتان‌ را مطلع‌ سازید:  در صورت‌ وجود هریک‌ از موارد زیر پیش‌ از مصرف‌ لووستاتین‌ ، پزشکتان‌ را مطلع‌ سازید:
-حساسیت‌ به‌ لووستاتین‌ یا دیگر داروهای‌ کاهنده‌ کلسترول‌
مصرف‌ داروهای‌ دیگر ، به‌ ویژه‌ سیکلوسپورین‌ یا دیگر داروهای‌ مهارکننده‌ ایمنی‌ ، ژمفیبروزیل‌ ، ایتراکونازول‌ ، اریترومایسین‌ ، نیاسین‌ ، یا ضد انعقادهای‌ خوراکی‌ (وارفارین‌)
ابتلا به‌ یا سابقه‌ الکلیسم‌ (اعتیاد به‌ الکل‌) ، بیماری‌ کبدی‌ ، یا دارای‌ عضو پیوندی.
+
*
حساسیت‌ به‌ لووستاتین‌ یا دیگر داروهای‌ کاهنده‌ کلسترول‌
* مصرف‌ داروهای‌ دیگر ، به‌ ویژه‌ سیکلوسپورین‌ یا دیگر داروهای‌ مهارکننده‌ ایمنی‌ ، ((جمفیبروزیل‌ ))، ((ایتراکونازول‌ ))، ((اریترومایسین‌ ))، ((نیاسین‌ ))، یا ضد انعقادهای‌ خوراکی‌ ( ((وارفارین‌)) )
ابتلا به‌ یا سابقه‌ الکلیسم‌ (اعتیاد به‌ الکل‌) ، بیماری‌ ((کبد))ی‌ ، یا دارای‌ عضو پیوندی.
  
 ! توصیه هنگام‌ مصرف‌ ! توصیه هنگام‌ مصرف‌
 * به‌طور منظم‌ به‌ پزشکتان‌ مراجعه‌ کنید تا بهبودتان‌ را زیر نظر داشته‌ باشد.  * به‌طور منظم‌ به‌ پزشکتان‌ مراجعه‌ کنید تا بهبودتان‌ را زیر نظر داشته‌ باشد.
 * از دستورات‌ تغذیه‌ای‌ و دیگر توصیه‌های‌ پزشکتان‌ پیروی‌ کنید.  * از دستورات‌ تغذیه‌ای‌ و دیگر توصیه‌های‌ پزشکتان‌ پیروی‌ کنید.
-* پیش‌ از انجام‌ هرگونه‌ عمل‌ جراحی‌ و کارهای‌ دندانپزشکی‌ ، سایر پزشکان‌ را از این‌ که‌ لووستاتین‌ مصرف‌ می‌کنید مطلع‌ سازید. +* پیش‌ از انجام‌ هرگونه‌ عمل‌ جراحی‌ و کارهای‌ ((دندانپزشکی‌ ))، سایر پزشکان‌ را از این‌ که‌ لووستاتین‌ مصرف‌ می‌کنید مطلع‌ سازید.
 * لووستاتین‌ را دور از دسترس‌ کودکان‌ و دور از گرما ، نور مستقیم‌ و حرارت‌ مرطوب‌ نگهداری‌ کنید (در این‌ شرایط‌ لووستاتین‌ فاسد می‌شود).  * لووستاتین‌ را دور از دسترس‌ کودکان‌ و دور از گرما ، نور مستقیم‌ و حرارت‌ مرطوب‌ نگهداری‌ کنید (در این‌ شرایط‌ لووستاتین‌ فاسد می‌شود).
 * لووستاتین‌ تاریخ‌ مصرف‌ گذشته‌ را دور از دسترس‌ کودکان‌ در توالت‌ دور بریزید. * لووستاتین‌ تاریخ‌ مصرف‌ گذشته‌ را دور از دسترس‌ کودکان‌ در توالت‌ دور بریزید.
 ! نبایدها ! نبایدها
 نباید بدون‌ مشورت‌ با پزشک‌ مصرف‌ دارو را قطع‌ کنید. با قطع‌ دارو و چربی‌های‌ خون‌ ممکن‌ است‌ به‌ شدت‌ افزایش‌ یابند. نباید بدون‌ مشورت‌ با پزشک‌ مصرف‌ دارو را قطع‌ کنید. با قطع‌ دارو و چربی‌های‌ خون‌ ممکن‌ است‌ به‌ شدت‌ افزایش‌ یابند.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 09 اسفند 1383 [18:37 ]   3   سارا بهنیا      جاری 
 شنبه 08 اسفند 1383 [00:33 ]   2   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 بهمن 1383 [08:03 ]   1   سارا بهنیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..