منو
 صفحه های تصادفی
ورود دوستدار امام علی علیه السلام به بهشت
اصطلاحات رایج در علم ژنتیک
عطار
نمونه برداری از مایعات
عوامل موثر در جمعیتهای گیاهی
بشارت به حکومت حضرت مهدی « ع » در قرآن - نور : 24
تداخل سنج
علی علیه السلام مانند کعبــــه است
عدد طبیعی
دیگهای خورشیدی
 کاربر Online
372 کاربر online
تاریخچه ی: لومونتیت

تفاوت با نگارش: 5

Lines: 1-72Lines: 1-73
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
- + {picture=Laumontite1.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
- +لومونتیت - بلورها(7 میلیمتر) درون شکافهای آندزیت
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::لومونتیت (Laumontite)::__ ||__::لومونتیت (Laumontite)::__
 :: ((کلسیم|Ca))(((آلومینیوم|Al))2((سیلیکن|Si))4 O12).4H2O:: :: ((کلسیم|Ca))(((آلومینیوم|Al))2((سیلیکن|Si))4 O12).4H2O::
 ::((مونوکلینیک)) ::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((مونوکلینیک)) ::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__ ::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__
 ::کامل ::|__::((رخ))::__ ::کامل ::|__::((رخ))::__
 ::((شیشه)) ای - صدفی - کدر::|__::((جلا))::__ ::((شیشه)) ای - صدفی - کدر::|__::((جلا))::__
 |__::شکستگی::__ |__::شکستگی::__
 ::نیمه ((شفاف))::|__::((شفافیت))::__ ::نیمه ((شفاف))::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-:: ((بلور))- ((اگرگات)) الیافی - توده ای - خاکی ::|__::اشکال ظاهری::__ +:: ((بلور))- ((اگرگات)) ((الیاف))ی - توده ای - خاکی ::|__::اشکال ظاهری::__
 :: فراوان ; ((آلمان)) غربی ، ((چک و اسلواکی)) ، ((ایتالیا)) ، ((امریکا)) و ((برزیل))::|__::((ژیزمان))::__ :: فراوان ; ((آلمان)) غربی ، ((چک و اسلواکی)) ، ((ایتالیا)) ، ((امریکا)) و ((برزیل))::|__::((ژیزمان))::__
 ::HCl حل شونده در ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__ ::HCl حل شونده در ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
 :: ((CaO))=11.92% ((Al2O3))=21.67% ((SiO2))=51.09%(( H2O))=15.32%::|__::ترکیب شیمیایی::__  :: ((CaO))=11.92% ((Al2O3))=21.67% ((SiO2))=51.09%(( H2O))=15.32%::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::سفید - خاکستری - زرد - قرمز::|__::رنگ ((کانی))::__ ::سفید - خاکستری - زرد - قرمز::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 ::((باونیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__ ::((باونیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
 :: ((هولاندیت)) - ((چاباسیت)) ::|__::((پاراژنز))::__ :: ((هولاندیت)) - ((چاباسیت)) ::|__::((پاراژنز))::__
 :: ((هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__ :: ((هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__
 :: ((منشور))ی::|__::شکل ((بلور))ها::__ :: ((منشور))ی::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 ::((چک و اسلواکی))::|__::محل پیدایش::__  ::((چک و اسلواکی))::|__::محل پیدایش::__
 ::. HCl حل شونده در ::|__::سایر مشخصات::__ ::. HCl حل شونده در ::|__::سایر مشخصات::__
 ::.گرفته شده است (Laumont) از نام یک کانی شناس ::|__::((وجه تسمیه))::__|| ::.گرفته شده است (Laumont) از نام یک کانی شناس ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 3|3.5|2.25|2.35|| 3|3.5|2.25|2.35||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]
   

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 23 آبان 1384 [13:18 ]   7   نفیسه ناجی      جاری 
 شنبه 21 آبان 1384 [07:40 ]   6   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آبان 1384 [05:32 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آبان 1384 [05:27 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آبان 1384 [05:24 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آبان 1384 [05:03 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آبان 1384 [04:46 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..