منو
 کاربر Online
564 کاربر online
تاریخچه ی: لولنیژیت

تفاوت با نگارش: 5

Lines: 1-73Lines: 1-71
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
- {picture file=img/daneshnameh_up/1/1c/Lollingite2.jpg} + {picture=Lollingite2.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 (لولینژیت - آگرگات دانه ای با جلای فلزی (15 میلیمتر (لولینژیت - آگرگات دانه ای با جلای فلزی (15 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::لولینژیت (Lollingite)v::__ ||__::لولینژیت (Lollingite)v::__
-::FeAs2:: +::((آهن|Fe))((آرسنیک|As))2::
 ::((ارترومبیک)) ::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((ارترومبیک)) ::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((سولفور))::|__::((رده بندی))::__ ::((سولفور))::|__::((رده بندی))::__
 ::مشخص ::|__::((رخ))::__ ::مشخص ::|__::((رخ))::__
 ::((فلز))ی ::|__::((جلا))::__ ::((فلز))ی ::|__::((جلا))::__
 ::نامنظم::|__::شکستگی::__ ::نامنظم::|__::شکستگی::__
 ::(کدر(اپاک::|__::((شفافیت))::__ ::(کدر(اپاک::|__::((شفافیت))::__
 ::ترد::|__::نوع ((سختی))::__ ::ترد::|__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-:: ((بلور))ی - ((آگرگات)) توده ای- دانه ای::|__::اشکال ظاهری::__
:: کمیاب ; ((آلمان)) غربی ، ((اطریش)) ، ((سوئد)) ، ((کانادا ))، ((الجزایر)) و غیره ::|__::((ژیزمان))::__
::محلول در HNO3 محلول در ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
+::((بلور))ی - ((آگرگات)) توده ای- دانه ای::|__::اشکال ظاهری::__
::کمیاب ; ((آلمان)) غربی ، ((اطریش)) ، ((سوئد)) ، ((کانادا ))، ((الجزایر)) و غیره ::|__::((ژیزمان))::__
::محلول در ((HNO3)) محلول در ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
 :: ((آهن|Fe))=27.18% ((آرسنیک|As))=72.82% ::|__::ترکیب شیمیایی::__  :: ((آهن|Fe))=27.18% ((آرسنیک|As))=72.82% ::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::سفید ((نقره)) ای::|__::رنگ ((کانی))::__ ::سفید ((نقره)) ای::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::خاکستری - سیاه ::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::خاکستری - سیاه ::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 ::((چگالی)) - ((واکنش های شیمیایی )) و ((اشعه ایکس ))::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__ ::((چگالی)) - ((واکنش های شیمیایی )) و ((اشعه ایکس ))::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 ::((آرسنوپریت))::|__::تشابه کانی شناسی::__ ::((آرسنوپریت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
 :: ((بیسموت)) - ((گالن ))- ((اسفالریت)) - ((آرسنوپریت)) (( کلوآنتیت))::|__::((پاراژنز))::__ :: ((بیسموت)) - ((گالن ))- ((اسفالریت)) - ((آرسنوپریت)) (( کلوآنتیت))::|__::((پاراژنز))::__
 :: ((پنوماتولیتی)) ::|__::منشا تشکیل::__ :: ((پنوماتولیتی)) ::|__::منشا تشکیل::__
 :: ((منشور))ی - ((ماکله)) ::|__::شکل ((بلور))ها::__ :: ((منشور))ی - ((ماکله)) ::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 ::((لهستان))::|__::محل پیدایش::__  ::((لهستان))::|__::محل پیدایش::__
 |__::سایر مشخصات::__ |__::سایر مشخصات::__
 ::.در ((اتریش)) اخذ شده است Lolling از واژه و نام محل ((لولنیژ)) ::|__::((وجه تسمیه))::__|| ::.در ((اتریش)) اخذ شده است Lolling از واژه و نام محل ((لولنیژ)) ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 -|5|7.1|7.4|| -|5|7.1|7.4||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]
-  
- {picture file=img/daneshnameh_up/1/1c/Lollingite2.jpg} 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 23 آبان 1384 [11:36 ]   9   نفیسه ناجی      جاری 
 دوشنبه 23 آبان 1384 [11:26 ]   8   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 آبان 1384 [11:15 ]   7   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 آبان 1384 [11:10 ]   6   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 21 آبان 1384 [13:31 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 آبان 1384 [07:10 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 آبان 1384 [06:40 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 آبان 1384 [06:23 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 آبان 1384 [05:46 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..