منو
 صفحه های تصادفی
انواع کود شیمیایی
ایگنمبریت
قتل میرزا سلیمان وزیر محمد خدابنده
سازمان چریکهای فدائی خلق
کارگردانی
ساعت
ابوسعد صاعدی یحیی بن محمد
امام علی علیه السلام، برتر از پیامبران اولوالعزم
آتشفشان شناسی
اومانیسم
 کاربر Online
442 کاربر online
تاریخچه ی: لولنیژیت

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-72Lines: 1-71
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
- + {picture=Lollingite2.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
- (لولینژیت - آگرگات دانه ای با جلای فلزی (15 میلیمتر +(لولینژیت - آگرگات دانه ای با جلای فلزی (15 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::لولینژیت (Lollingite)v::__ ||__::لولینژیت (Lollingite)v::__
-::FeAs2:: +::((آهن|Fe))((آرسنیک|As))2::
 ::((ارترومبیک)) ::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((ارترومبیک)) ::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((سولفور))::|__::((رده بندی))::__ ::((سولفور))::|__::((رده بندی))::__
 ::مشخص ::|__::((رخ))::__ ::مشخص ::|__::((رخ))::__
-::فلزی ::|__::((جلا))::__ +::((فلز))ی ::|__::((جلا))::__
 ::نامنظم::|__::شکستگی::__ ::نامنظم::|__::شکستگی::__
-::کدر(اپاک) ::|__::((شفافیت))::__ +::(کدر(اپاک::|__::((شفافیت))::__
 ::ترد::|__::نوع ((سختی))::__ ::ترد::|__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-:: بلوری - آگرگات توده ای- دانه ای::|__::اشکال ظاهری::__
:: کمیاب ; آلمان غربی ، اطریش ، سوئد ، کانادا ، الجزایر و ::|__::((ژیزمان))::__
::محلول در HNO3::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
+::((بلور))ی - ((آگرگات)) توده ای- دانه ای::|__::اشکال ظاهری::__
::کمیاب ; ((آلمان)) غربی ، ((اطریش)) ، ((سوئد)) ، ((کانادا ))، ((الجزایر)) و غیره ::|__::((ژیزمان))::__
::محلول در ((HNO3)) محلول در ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
 :: ((آهن|Fe))=27.18% ((آرسنیک|As))=72.82% ::|__::ترکیب شیمیایی::__  :: ((آهن|Fe))=27.18% ((آرسنیک|As))=72.82% ::|__::ترکیب شیمیایی::__
-::سفید نقره ای::|__::رنگ ((کانی))::__ +::سفید ((نقره)) ای::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::خاکستری - سیاه ::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::خاکستری - سیاه ::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
-::چگالی - واکنش های شیمیایی و اشعه X ::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__ +::((چگالی)) - ((واکنش های شیمیایی )) و ((اشعه ایکس ))::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 ::((آرسنوپریت))::|__::تشابه کانی شناسی::__ ::((آرسنوپریت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
-::- بیسموت - گالن - اسفالریت - آرسنوپریت - کلوآنتیت ::|__::((پاراژنز))::__ +:: ((بیسموت)) - ((گالن ))- ((اسفالریت)) - ((آرسنوپریت)) (( کلوآنتیت))::|__::((پاراژنز))::__
 :: ((پنوماتولیتی)) ::|__::منشا تشکیل::__ :: ((پنوماتولیتی)) ::|__::منشا تشکیل::__
-:: منشوری - ماکله::|__::شکل ((بلور))ها::__ +:: ((منشور))ی - ((ماکله)) ::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 ::((لهستان))::|__::محل پیدایش::__  ::((لهستان))::|__::محل پیدایش::__
 |__::سایر مشخصات::__ |__::سایر مشخصات::__
-::.از واژه و نام محل لولنیژ Lolling در اتریش اخذ شده است::|__::((وجه تسمیه))::__|| +::.در ((اتریش)) اخذ شده است Lolling از واژه و نام محل ((لولنیژ)) ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 -|5|7.1|7.4|| -|5|7.1|7.4||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]
-  

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 23 آبان 1384 [11:36 ]   9   نفیسه ناجی      جاری 
 دوشنبه 23 آبان 1384 [11:26 ]   8   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 آبان 1384 [11:15 ]   7   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 آبان 1384 [11:10 ]   6   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 21 آبان 1384 [13:31 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 آبان 1384 [07:10 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 آبان 1384 [06:40 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 آبان 1384 [06:23 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 آبان 1384 [05:46 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..