منو
 کاربر Online
465 کاربر online
تاریخچه ی: لوسیت

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:2
~~
green:لوسیت (Leucite)
~~
K)AlSi2O6)
سیستم تبلوردوشکلی - کوبیک (مکعبی)
کوادراتیک
رده بندی سیلیکات
جلاشیشه ای - مات - چرب
شکستگیصدفی - نامنظم
شفافیتغیرشفاف - نیمه شفاف
اشکال ظاهری بلوری - آگرگات دانه ای - پسودومرف
ژیزمان کمیاب ; آلمان غربی ، ایتالیا
برزیل و امریکا
خواص شیمیایی محلول در HCl
ترکیب شیمیایی K2O=21.5%
Al2O3=23.5% SiO2=55%
رنگ کانیسفید - خاکستری
رنگ اثر خطسفید
تفاوت با کانی های مشابهسختی - چگالی - واکنش های
شیمیایی
تشابه کانی شناسیآنالسیم
پاراژنز نفلین - سانیدین
منشا تشکیل ماگمایی
شکل بلورهاایزومتریک - ماکله
محل پیدایشایتالیا
وجه تسمیه از واژه یونانی leukos یعنی سفید
گرفته شده است

img/daneshnameh_up/f/f6/Leucite2.jpg

منبعلوسیت (Leucite)
K )AlSi2O6)
دوشکلی - کوبیک (مکعبی)- کوادراتیک
سیستم تبلور
شیشه ای - مات - چرب
صدفی - نامنظم
شکستگی
غیرشفاف - نیمه شفاف
ترد
نوع سختی
بلوری - آگرگات دانه ای - پسودومرف
اشکال ظاهری
کمیاب ; آلمان غربی ، ایتالیا ، برزیل و امریکا
.محلول در HCl
K2O=21.5% Al2O3=23.5% SiO2=55%
ترکیب شیمیایی
سفید - خاکستری
رنگ کانی
سفید
رنگ اثر خط
سختی - چگالی - واکنش های شیمیایی
تفاوت با کانی های مشابه
آنالسیم
تشابه کانی شناسی
نفلین - سانیدین
ماگمایی
منشا تشکیل
ایزومتریک - ماکله
شکل بلورها
محل پیدایش
سایر مشخصات
. یعنی سفید گرفته شده است leukos از واژه یونانی
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
5.562.5-


منبع


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 23 بهمن 1384 [10:06 ]   7   اسماعیل حامدی      جاری 
 یکشنبه 23 بهمن 1384 [10:03 ]   6   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 شنبه 21 آبان 1384 [13:25 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 21 آبان 1384 [13:24 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آبان 1384 [06:19 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آبان 1384 [06:01 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آبان 1384 [05:54 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..