منو
 صفحه های تصادفی
عضله اسکلتی
آقطی سیاه «داروئی»
روابط ایران و انگلستان در عهد فتحعلیشاه
شهادت مسلم بن عقیل به دستور ابن زیاد
Chlorine
ترکیب غذاها
حکم پیامبر اکرم درباره تعداد رکعت های نماز
نظر سهروردی درباره فرشتگان
امام باقر علیه السلام و پیشگویی بلای سال آینده
تیره سرو
 کاربر Online
356 کاربر online
Lines: 1-30Lines: 1-25
-!~~darkviolet:::پرچم رسول الله در جنگ بدر در دستان منجی آخر الزمان::~~
/>در کتاب کمال‌الدین از حضرت امیر المومنین(عج) آمده است که بالای منبر چنین فرمود: مردی از فرزندانم در آخر الزمان ظهور می کند، که هر گاه پرچم خود را به اهتزاز درآورد شرق و غرب را روشن سازد دست بر سر بندگان خدا کشد پس هیچ مؤمنی باقی نماند مگر اینکه دلش از کوه آهنین هم محکمتر گردد و خداوند متعال قوت چهل مرد به او بدهد.
+danreality.com/images/zuljana.jpg width=300 height=408 desc=g align=left link=http://site.com>در کتاب کمال‌الدین از ((امام علی|حضرت امیر المومنین(ع) ))آمده است که بالای منبر چنین فرمود: مردی از فرزندانم در آخر الزمان ظهور می کند، که هر گاه پرچم خود را به اهتزاز درآورد شرق و غرب را روشن سازد دست بر سر بندگان خدا کشد پس هیچ مؤمنی باقی نماند مگر اینکه دلش از کوه آهنین هم محکمتر گردد و خداوند متعال قوت چهل مرد به او بدهد.
-و هیچ میتی نماند مگر آنکه در قبر اثری از خوشحالی ظهور به او برسد که مؤمنین در قبر از هم دیدن کنند و به ظهور قائم یکدیگر را مژده دهند. و نیز در کمال‌الدین روایت شده که در پرچم مهدی(عج) است که: بیعت و رفعت و بر تری از آن خداوند عز و جل است در همان کتاب از امیر‌المؤمنین روایت شده که فرمود: ما را پرچمی هست که هر که از آن پیش بگیرد سرکش و هر که از آن عقب بیفتد هلاک شده و هر آنکه از آن پیروی کند به مقصد رسیده است. +و هیچ میتی نماند مگر آنکه در قبر اثری از خوشحالی ظهور به او برسد که مؤمنین در قبر از هم دیدن کنند و به ظهور قائم یکدیگر را مژده دهند. و نیز در کمال‌الدین روایت شده که در پرچم ((امام زمان|مهدی(عج) ))است که: بیعت رفعت و برتری از آن خداوند عز و جل است
-و از امام صادق است که فرمود: گویا قائم را می نگرم که بر پشت نجف رسیده چون بر پشت نجف قرار می‌گیرد بر اسب تیره رنگ ابلقی می نشیند که میان دو چشمش سفیدی باریکی است و چون پرچم رسول‌الله رابگشاید. +در همان کتاب از امیر‌المؤمنین روایت شده که فرمود: ما را پرچمی هست که هر که از آن پیش بگیرد سرکش و هر که از آن عقب بیفتد هلاک شده و هر آنکه از آن پیروی کند به مقصد رسیده است. و از ((امام صادق)) است که فرمود: گویا قائم را می نگرم که بر پشت نجف رسیده چون بر پشت نجف قرار می‌گیرد بر اسب تیره رنگ ابلقی می نشیند که میان دو چشمش سفیدی باریکی است و چون پرچم ((پیامبر اکرم|رسول‌الله)) رابگشاید.
   
-سیزده هزار و سیزده فرشته از آسمان بر او فرود می آید که همه در انتظار فرمان قائم باشند. و از ابو حمزه ثمالی منقول است که گفت: حضرت ابوجعفر باقر(ع) به من فرمود: گویی قائم را می نگرم که در کوفه پشت نجف آشکار شده و چون برنجف برآید پرچم رسول‌الله(ص) را بر افرازد و عمود آن از عمودهای عرش خدای متعال و بقیه‌اش از نصرت خدای عز و جل می باشد آنرا را بر کس فرود نیاورد مگر اینکه خداوند متعال او را نابود سازد. +سیزده هزار و سیزده ((فرشته)) از آسمان بر او فرود می آید که همه در انتظار فرمان قائم باشند. و از ابو حمزه ثمالی منقول است که گفت: ((امام باقر|حضرت ابوجعفر باقر(ع) ))به من فرمود: گویی قائم را می نگرم که در کوفه پشت نجف آشکار شده و چون برنجف برآید پرچم رسول‌ا(ص) را بر افرازد و عمود آن از عمودهای عرش خدای متعال و بقیه‌اش از نصرت خدای عز و جل می باشد آنرا را بر کس فرود نیاورد مگر اینکه خداوند متعال او را نابود سازد.
   
-روای گوید: عرضه داشتم آیا این پرچم با او هست یا برایش می آورند؟ فرمود بلکه برایش می آورند جبرئیل آن را می آورد. و باز در همان کتاب از بی اکرم در حدیث طولانی آمده برای او پرچمی هست که هر گاه وقت خروجش برسد آن پرچم خود به خود افراشته گردد وخداوند تبارک و تعالی آن را به نطق آورد و او را ندا کند که ای ولی خدا خروج کن و دشمنان خدا را به قتل رسان و برای او دو پرچم هست و دو نشانه و او را شمشیری است در نیام که هر وقت موقع خروجش شود آن شمشیر بیرون آید و خداوند عز و جل او را به نطق آورد.

پس آن حضرت را ندا می کند و می گوید:

~~brown:__::
ای ولی خدا خروج کن که برای تو روا نیست که از دشمنان خدا آرام بنشینی.::__~~
+روای گوید: عرضه داشتم آیا این پرچم با او هست یا برایش می آورند؟ فرمود بلکه برایش می آورند جبرئیل آن را می آورد. و باز در همان کتاب از ((یامبر اکرم)) در حدیث طولانی آمده برای او پرچمی هست که هر گاه وقت خروجش برسد آن پرچم خود به خود افراشته گردد وخداوند تبارک و تعالی آن را به نطق آورد و او را ندا کند که ای ولی خدا خروج کن و دشمنان خدا را به قتل رسان و برای او دو پرچم هست و دو نشانه و او را شمشیری است در نیام که هر وقت موقع خروجش شود آن شمشیر بیرون آید و خداوند عز و جل او را به نطق آورد. پس آن حضرت را ندا می کند و می گوید: ای ولی خدا خروج کن که برای تو روا نیست که از دشمنان خدا آرام بنشینی.
   
-و در بحار از ابو بصیر آمده که گفت: حضرت ابوعبدالله صادق(ع) فرمود: هنگامی که امیر‌المؤمنین با اهل بصره برخورد کرد و پرچم برافراشت پرچم پیغمبر را گشود. لذا متزلزل شدند و هنوز شعاع خورشید زرد نگردیده بود که فریاد زدند: ای پسر ابی طالب ما را هلاک کردی. در این هنگام آن حضرت دستور داد که: اسیران را نکشید و بر زخمیها حمله نکنید و فراریان از جبهه در دنبال ننمایید و هر که اسلحة خود را بر زمین گذارد ایمن است و هر آنکه درب خانه‌اش را ببندد در امان است. +و در ((بحار الانوار)) از ((ابو بصیر)) آمده که گفت: ((امام صادق|حضرت ابوعبدالله صادق(ع) ))فرمود: هنگامی که امیر‌المؤمنین با اهل ((بصره)) برخورد کرد و پرچم برافراشت پرچم پیغمبر را گشود. لذا متزلزل شدند و هنوز شعاع خورشید زرد نگردیده بود که فریاد زدند: ای پسر ابی طالب ما را هلاک کردی. در این هنگام آن حضرت دستور داد که: اسیران را نکشید و بر زخمیها حمله نکنید و فراریان از جبهه در دنبال ننمایید و هر که اسلحة خود را بر زمین گذارد ایمن است و هر آنکه درب خانه‌اش را ببندد در امان است.
-در جنگ صفین یاران آن حضرت خواهش کردند که آن پرچم را دوباره بگشاید ولی آن جناب نپذیرفت. حسن و حسین علیها السلام و عمار یاسر را واسطه قرار دادند آن حضرت به حسین(ع) فرمود: فرزندم برای این مردم مدتی تعیین شده که به آن خواهند رسید

~~darkgreen:__:این پرچمی است که پس از من کسی جز قائم(عج) آن را نخواهد گشود.::__~~
+در جنگ صفین یاران آن حضرت خواهش کردند که آن پرچم را دوباره بگشاید ولی آن جناب نپذیرفت. ((امام حسن|حسن)) و ((امام حسین|حسین)) علیها السلام و ((عمار یاسر)) را واسطه قرار دادند آن حضرت به حسین(ع) فرمود: فرزندم برای این مردم مدتی تعیین شده که به آن خواهند رسید و

-=::این پرچمی است که پس از من کسی جز قائم(عج) آن را نخواهد گشود::=-
   
-ودر حدیث دیگری از حضرت باقر(ع) در وصف پرچم آن حضرت آمده که فرمود: به خدا سوگند آن پرچم از پنبه و کتان و ابریشم و دیبا نیست. راوی گوید: عرض کردم: پس از چیست؟ فرمود: از برگ درخت بهشت است. پیغمبر(ص) روز بدر آن را برافراشت سپس در هم پیچید و آن را به علی(ع) داد پیوسته نزد آن جناب بود تا روز بصره (جنگ جمل) فرا رسید. +ودر حدیث دیگری از حضرت باقر(ع) در وصف پرچم آن حضرت آمده که فرمود: به خدا سوگند آن پرچم از پنبه و کتان و ابریشم و دیبا نیست. راوی گوید: عرض کردم: پس از چیست؟ فرمود: از برگ درخت بهشت است. پیغمبر(ص) روز بدر آن را برافراشت سپس در هم پیچید و آن را به علی(ع) داد پیوسته نزد آن جناب بود تا روز بصره ((جنگ جمل)) فرا رسید.
-پس امیر‌المؤمنین آن را برافراشت و خداوند پیروزی را برایش قرار داد. سپس آن را پیچید و آن پرچم نزد ماست کسی آن را نمی‌گشاید تا قائم بپاخیزد. وقتی او قیام کند احدی در مشرق و مغرب باقی نمی‌ماند مگر اینکه آنرا ببنید و به مسافت یک ماه راه رعب پیشاپیش آن و از سمت راست و از سمت چپ پیش می رود.

سپس فرمود: او به خونخواهی پدرانش قیام می کند، خشمگین و اسفناک برای غضب خداوند بر ای پیراهن پیغمبر(ص) را که روز احد پوشیده بود در بر دارد و عمامة سحاب و زره آن جناب را پوشیده و شمشیر ذوالفقار رسول خدا را نیز با خود دارد آنگاه شمشیر می کشد و تا هشت ماه از کشته پشته می‌سازد.
+پس امیر‌المؤمنین آن را برافراشت و خداوند پیروزی را برایش قرار داد. سپس آن را پیچید و آن پرچم نزد ماست کسی آن را نمی‌گشاید تا قائم بپاخیزد. وقتی او قیام کند احدی در مشرق و مغرب باقی نمی‌ماند مگر اینکه آنرا ببنید و به مسافت یک ماه راه رعب پیشاپیش آن و از سمت راست و از سمت چپ پیش می رود.

سپس فرمود: او به خونخواهی پدرانش قیام می کند، خشمگین و اسفناک برای غضب خداوند بر مدا. پیراهن پیغمبر(ص) را که روز ((احد)) پوشیده بود در بر دارد و عمامه سحاب و زره آن جناب را پوشیده و شمشیر ((ذوالفقار)) رسول خدا را نیز با خود دارد آنگاه شمشیر می کشد و تا هشت ماه از کشته پشته می‌سازد.
 منابع:  منابع:
 مکیال المکارم ، سید محمد تقی موسوی اصفهانی  مکیال المکارم ، سید محمد تقی موسوی اصفهانی

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 09 مرداد 1384 [11:59 ]   6   یاسر ناظم نیا      جاری 
 یکشنبه 02 مرداد 1384 [12:02 ]   5   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 تیر 1384 [05:00 ]   4   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 12 تیر 1384 [16:16 ]   3   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 خرداد 1384 [10:04 ]   2   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 شنبه 28 آذر 1383 [19:25 ]   1   رضا معرب      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..