منو
 کاربر Online
582 کاربر online
تاریخچه ی: لاوندولانیت

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-72Lines: 1-71
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/6/66/Sulphur.jpg} + {picture=Lavendulanite1.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-وگ - م بلورها طوح متع (بزرگتین اندازه برابر 20 میلی متر) همراه با آراگونیت +(لاونولنی - قی ز بلورهای یف وی لیمونیت (ع تویر 40 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::لاوندولانیت (Lavendulanite)::__ ||__::لاوندولانیت (Lavendulanite)::__
-::(Ca,Na)2 Cu5 [Cl(AsO4)4]. 4-5H2O ::
:: ارترومبیک ::|__::سیستم ((تبلور))::__
+::(((کلسیم|Ca)),((سدیم|Na)))2 ((مس|Cu))5 )Cl(AsO4)4). 4-5H2O ::
:: ((ارترومبیک)) ::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::(( آرسنیات))::|__::((رده بندی))::__ ::(( آرسنیات))::|__::((رده بندی))::__
-::خوب - مطابق با /001/::|__::((رخ))::__
::شیشه ای - ابریشمی ::|__::((جلا))::__
+::/خوب - مطابق با /001::|__::((رخ))::__
::((شیشه)) ای - ((ابریشم))ی ::|__::((جلا))::__
 |__::شکستگی::__ |__::شکستگی::__
 ::((شفاف)) ::|__::((شفافیت))::__ ::((شفاف)) ::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-:: فلسی - آگرگاتهای رشته ای و خوشه ای - پوسته ای و قشری::|__::اشکال ظاهری::__
::کمیاب ; چک و اسلواکی ، آلمان ، شیلی ، امریکا و ایران ::|__::((ژیزمان))::__
+:: ((فلس))ی - آگرگاتهای رشته ای و خوشه ای - ((پوسته)) ای و قشری::|__::اشکال ظاهری::__
::کمیاب ; ((چک و اسلواکی)) ، ((آلمان)) ، ((شیلی)) ، ((امریکا)) و ((ایران ))::|__::((ژیزمان))::__
 ::. متغیر::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__ ::. متغیر::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
 |__::ترکیب شیمیایی::__  |__::ترکیب شیمیایی::__
-::آبی - آبی اسوخودوس::|__::رنگ ((کانی))::__ +::آبی - آبی ((اسوخودوس))::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::روشن تر از رنگ کانی::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::روشن تر از رنگ کانی::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 |__::تشابه کانی شناسی::__ |__::تشابه کانی شناسی::__
-:: اریتریت- الیونیت::|__::((پاراژنز))::__
:: ثانوی::|__::منشا تشکیل::__
+:: ((اریتریت)) - ((الیونیت))::|__::((پاراژنز))::__
:: ((ثانوی))::|__::منشا تشکیل::__
 ::پهن و کوتاه::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::پهن و کوتاه::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
-::شیلی::|__::محل پیدایش::__ +::((شیلی))::|__::محل پیدایش::__
 |__::سایر مشخصات::__ |__::سایر مشخصات::__
-::.از رنگ سطدس (lavand) گ شد است ::|__::((وجه تسمیه))::__|| +::. گ شد است (lavand) ازرنگ ((سطدس)) ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 -|2.5|3.54|-|| -|2.5|3.54|-||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 21 آبان 1384 [04:25 ]   7   نفیسه ناجی      جاری 
 دوشنبه 16 آبان 1384 [05:20 ]   6   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 آبان 1384 [05:11 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 14 آبان 1384 [08:11 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 14 آبان 1384 [07:58 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 14 آبان 1384 [07:39 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 14 آبان 1384 [06:52 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..