منو
 کاربر Online
546 کاربر online
تاریخچه ی: لازولیت

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-73Lines: 1-72
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/6/66/Sulphur.jpg} +{picture=Lazulite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-لازولیت - توده دانه ای در کوارتز (عرض تصویر 30میلیمتر) +(لازولیت - توده دانه ای در کوارتز (عرض تصویر 30میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::لازولیت (Lazulite)::__ ||__::لازولیت (Lazulite)::__
-::(Mg,Fe)Al2[OH|PO4]2 ::
:: مونوکلینیک ::|__::سیستم ((تبلور))::__
+::(((منیزم|Mg)),((آهن|Fe)))((آلومینیوم|Al))2(OH PO4)2 ::
:: ((مونوکلینیک)) ::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::(( فسفات))::|__::((رده بندی))::__ ::(( فسفات))::|__::((رده بندی))::__
-:: ناقص::|__::((رخ))::__
::شیشه ای::|__::((جلا))::__
::نامنظم - خشن (تراشه ای)::|__::شکستگی::__
::نیمه کدر- کدر(اپاک) ::|__::((شفافیت))::__
::ترد::|__::نوع ((سختی))::__
+::ناقص::|__::((رخ))::__
::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__
::(نامنظم - خشن (تراشه ای::|__::شکستگی::__
::(نیمه کدر- کدر(اپاک ::|__::((شفافیت))::__
::((ترد))::|__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-::بلوری - آگرگات توده ای - دانه ای::|__::اشکال ظاهری::__
::کمیاب ; اطریش ، سوئیس ، چک و اسلواکی ، برزیل ، سوئد ، ماداگاسکار ، امریکا و ::|__::((ژیزمان))::__
+::((بلور))ی - ((آگرگات)) توده ای - دانه ای::|__::اشکال ظاهری::__
::کمیاب ; ((اطریش ))، ((سوئیس)) ، ((چک و اسلواکی)) ، ((برزیل)) ، ((سوئد)) ، ((ماداگاسکار)) ، ((امریکا)) و غیره ::|__::((ژیزمان))::__
 ::.محلول در ((سولفور)) کربن ، ((بنزول)) ، ((نفت)) و ((اسید نیتریک))::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__ ::.محلول در ((سولفور)) کربن ، ((بنزول)) ، ((نفت)) و ((اسید نیتریک))::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
-::MgO=6.34% FeO=11.3% Al2O3=32.06% P2O5=44.63% H2O=5.67 Mg/Fe=1:1::|__::ترکیب شیمیایی::__ +::((MgO))=6.34%(( FeO))=11.3% ((Al2O3))=32.06% ((P2O5))=44.63% ((H2O))=5.67 ((منیزیم|Mg))/((آهن|Fe))=1:1::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::آبی - سبز متمایل به آبی - سفید - متمایل به آبی::|__::رنگ ((کانی))::__ ::آبی - سبز متمایل به آبی - سفید - متمایل به آبی::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
-::ذوب شدگی - چگالی - انحلال در اسیدها - واکنش های شیمیایی و اشعه X::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
::تورکوئیز - لازوریت::|__::تشابه کانی شناسی::__
:: موسکویت - کوارتز و غیره ::|__::((پاراژنز))::__
::پگماتیتی - ادخال های کوارتزیتی متامورفیک::|__::منشا تشکیل::__
::دانه های پیرامیدال ::|__::شکل ((بلور))ها::__
::از گوگرد در تهیه ((اسید سولفوریک)) ، مواد شیمیایی و مواد منفجره
، تهیه کاغذ ، صنعت کائوچو و چرم و کشاورزی و غیره استفاده می شود::|__::((کاربرد))::__
+::ذوب شدگی - ((چگالی)) - انحلال در ((اسید))ها - ((واکنش های شیمیایی)) و ((اشعه ایکس)) ::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
::((تورکوئیز)) - ((لازوریت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
:: ((موسکویت)) - ((کوارتز)) و غیره ::|__::((پاراژنز))::__
::پگماتیتی - ((ادخال)) های ((کوارتزیت))ی ((متامورفیک))::|__::منشا تشکیل::__
::دانه های ((پیرامیدال)) ::|__::شکل ((بلور))ها::__
::از ((گوگرد)) در تهیه ((اسید سولفوریک)) ، مواد شیمیایی و مواد منفجره
، تهیه ((کاغذ)) ، صنعت ((کائوچو ))و ((چرم)) و ((کشاورزی)) و غیره استفاده می شود::|__::((کاربرد))::__
 ::چک و اسلواکی::|__::محل پیدایش::__  ::چک و اسلواکی::|__::محل پیدایش::__
-::لومینسانس سیاه دارد::|__::سایر مشخصات::__
::. ا وژه ی azul یعنی آسمان و کلمه یونانی lithos اذ ده ::|__::((وجه تسمیه))::__||
+::((لومینسانس)) سیاه دارد::|__::سایر مشخصات::__
::. اذ ده lithos یعنی آسمان و کلمه یونانی azul ا وژه (())ی ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 5|6|3|-|| 5|6|3|-||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]
-  

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 14 آبان 1384 [11:39 ]   6   نفیسه ناجی      جاری 
 شنبه 14 آبان 1384 [11:27 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 14 آبان 1384 [10:43 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 14 آبان 1384 [10:29 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 14 آبان 1384 [09:49 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 14 آبان 1384 [09:21 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..