منو
 صفحه های تصادفی
مرتبه گروه
توصیه هایی برای افراد مبتلا به جوش
سس مایونز
واژگان روانشناسی رفتار
تیره هیدروکاریتاسه
آشکار ساز حرکت توسط سنسور PIR
دستور منصور برای آتش زدن خانه امام صادق علیه السلام
برائت جهانی از عقاید الحادی
تفسیر درست شمول گرایی دینی
فرماندهان سپاه امام علی علیه السلام در جنگ جمل
 کاربر Online
584 کاربر online
تاریخچه ی: لازولیت

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-73Lines: 1-72
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/6/66/Sulphur.jpg} +{picture=Lazulite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-گوگد - تجمع بلوها ا طوح
متع
د (بزرتری انزه رر 20 میلی متر) همراه با آراگونیت
+(لازولی - توه انه ی د از (ر صویر 30میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
-||__::گوگد (Sulphur)::__
::S ::
:: د
شکی - ((ترومبیک)) در حرارت عموی
- ((مونوکلینیک)) دربالاتراز 95 درجه سانتی گراد - آمرف (سولفوریت ::|__::سیستم ((تبلور))::__
::(( ))::|__::((رده بندی))::__
::/ناقص - مطابق باسطح /001/ ، /110/ و /111::|__::((رخ))::__
::((ماس))ی - مات ::|__::((جلا))::__
::ی و ناماوی::|__::شکستگی::__
::((اف)) ::|__::((شفافیت))::__
|__::نوع ((سختی))::__
+||__::لازولی (Lazulite)::__
::(((یزم|Mg)),((هن|Fe)))((لومییو|Al))2(OH PO4)2 :: />:: ((مونوکلینیک)) ::|__::سیستم ((تبلور))::__
::(( ف))::|__::((رده بندی))::__
::ناقص::|__::((رخ))::__
::((یش)) ای::|__::((جلا))::__
::من - خشن (تراه ای::|__::شکستگی::__
::(نیمه کدر- کدر(اک ::|__::((شفافیت))::__
::((ترد))::|__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-:: ((بلور))- جمع دانه ی - اکی - قلوه ای - اک - ((استالاکتیت)) - پرده ای::|__::اشکال ظاهری::__
::راوان به صورت رسوبی در; ((امریک)) ، ((لهسن)) ، ((اسانیا)) ، ((ییل)) و ره ی میشود
ز من ((ولانیک)) ر ((ترکیه)) ، ((مکیک)) و ((ژاپن)) یفت مید ::|__::((ژیزمان))::__
+::((بلور))ی - ((گا)) وده ای - اه ای::|__::اشکال ظاهری::__
::کیاب ; ((اطری ))، ((سوی)) ، ((چک و اسواکی)) ، ((زیل)) ، ((د)) ((مااسکر)) ، ((امیکا)) و ی ::|__::((ژیزمان))::__
 ::.محلول در ((سولفور)) کربن ، ((بنزول)) ، ((نفت)) و ((اسید نیتریک))::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__ ::.محلول در ((سولفور)) کربن ، ((بنزول)) ، ((نفت)) و ((اسید نیتریک))::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
-|__::ترکیب شیمیایی::__
::د گوگردی - سی - قهوه ی - رد -
زرد
متمایل به بز - ذرات پودرآن سفید رنگ است::|__::رنگ ((کانی))::__
:::سفید ، گاهی زرد روشن::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
|__::تشابه کانی شناسی::__
:: ((ژیس)) - ((کسیت)) - ((دولومی)) - ((لستین)) - ((راگونیت)) و غیره::|__::((پاراژنز))::__
::وی و ((اایک)) - چشمه های آبگرم - ((زون)) ((اکیسیون)) - ژیزمنهای سلفور (منشأ ولکانیک)::|__::منشا تشکیل::__
::((ی پیرامید)) - ((دی اسنوئید)) - ورقه های ضخیم::|__::شکل ((بلور))ها::__
::از گوگرد در تهیه ((اسید سولفوریک)) ، مواد شیمیایی و مواد منفجره
، تهیه کاغذ ، صنعت کائوچو و چرم و کشاورزی و غیره استفاده می شود::|__::((کاربرد))::__
::(((ایالیا)) (سیسیل::|__::محل پیدایش::__
::بلورای گگد به طور استثنیی در ابعاد 4×13×14 سانتیمتر یات شده ا ::|__::سایر مشخصات::__
::. گفه شده است Sulphur کلمه این ::|__::((وجه تسمیه))::__||
+::((MgO))=6.34%(( FeO))=11.3% ((Al2O3))=32.06% ((P2O5))=44.63% ((H2O))=5.67 ((منیزیم|Mg))/((آهن|Fe))=1:1::|__::ترکیب شیمیایی::__
::ی - مایل به بی - فید - متمایل به بی::|__::رنگ ((کانی))::__
::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
::ذوب شدگی - ((چگالی)) - انحلال در ((اسید))ها - ((واکنش های شیمیایی)) و ((اشعه ایکس)) ::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
::((تورکوئیز)) - ((لازوریت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
:: ((وسکیت)) - ((کوت)) و غیره ::|__::((پاراژنز))::__
::پگمیی - ((ادخا)) های ((کوایت))ی ((ماوریک))::|__::منشا تشکیل::__
::انه های ((پیرامیدا)) ::|__::شکل ((بلور))ها::__
::از ((گوگرد)) در تهیه ((اسید سولفوریک)) ، مواد شیمیایی و مواد منفجره
، تهیه ((کاغذ)) ، صنعت ((کائوچو ))و ((چرم)) و ((کشاورزی)) و غیره استفاده می شود::|__::((کاربرد))::__
::چک و الواکی::|__::محل پیدایش::__
::((لویان)) سیا دا::|__::سایر مشخصات::__
::. ذ شده است lithos ینی سمان و کلمه ینانی azul از واژه ((رب))ی ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
-1.5|2|2.05|2.08|| +5|6|3|-||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]
-  

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 14 آبان 1384 [11:39 ]   6   نفیسه ناجی      جاری 
 شنبه 14 آبان 1384 [11:27 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 14 آبان 1384 [10:43 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 14 آبان 1384 [10:29 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 14 آبان 1384 [09:49 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 14 آبان 1384 [09:21 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..