منو
 صفحه های تصادفی
ارتباط جامعه شناسی روستایی با دیگر علوم
مطلوبترین محل ضربه در صفحه راکت
لوترکینگ «مارتین»
مبارزه ابوبکر بن علی علیه السلام در روز عاشورا
گلابی «داروئی»
انواع تخریب زمین لرزه
جمسونیت
فایل در محیط فیزیکی
همنام پیامبر اکرم - ص
تیره عناب
 کاربر Online
330 کاربر online
تاریخچه ی: قید

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-52Lines: 1-59
- V{maketoc} +V{maketoc}
 ~~purple:قید کلمه اى است که معمولا فعل و گاه کلمات دیگر را به مفهومى مقیّد مى سازد و به این ترتیب، در باره آن توضیح مى دهد.~~ ~~purple:قید کلمه اى است که معمولا فعل و گاه کلمات دیگر را به مفهومى مقیّد مى سازد و به این ترتیب، در باره آن توضیح مى دهد.~~
 قید، بر خلاف انواع دیگر کلمه، از طرفى نوع است و از طرفى نقش. آن جا که به جایگاه صرفى کلمه نظر داریم، آن را از ~~green:نوع قید ~~مى نامیم و آن جا که به جایگاه نحوى مى نگریم، آن را داراى ~~green:نقش قید~~ مى دانیم. قید، بر خلاف انواع دیگر کلمه، از طرفى نوع است و از طرفى نقش. آن جا که به جایگاه صرفى کلمه نظر داریم، آن را از ~~green:نوع قید ~~مى نامیم و آن جا که به جایگاه نحوى مى نگریم، آن را داراى ~~green:نقش قید~~ مى دانیم.
 قید داراى ساخت یا ساخت هاى ویژه نیست. البتّه مى توان گفت که واژه هاى عربى تنوین دار معمولا در زبان ما قید هستند: قید داراى ساخت یا ساخت هاى ویژه نیست. البتّه مى توان گفت که واژه هاى عربى تنوین دار معمولا در زبان ما قید هستند:
 «اگر ما مطلقاً مطابق فضیلت رفتار کنیم، اجباراً دستور عقل را به کار برده ایم.» «اگر ما مطلقاً مطابق فضیلت رفتار کنیم، اجباراً دستور عقل را به کار برده ایم.»
-نکته نگارشى: در نوشته هاى امروز، بهتر است تا جایى که مى توانیم، از کاربرد قیدهاى تنوین دار خوددارى کنیم. اّ فاموش نشود که برخلاف پندار برخى، استفاده از قیدهاى عربى تنوین دار نادرست نیست. آنچه نادرست است، افزودنِ تنوین به واژه هاى فارسى است. +نکته نگارشى: در نوشته هاى امروز، بهتر است تا جایى که مى توانیم، از کاربرد قیدهاى تنوین دار خوددارى کنیم. اه برخلاف پندار برخى، استفاده از قیدهاى عربى تنوین دار نادرست نیست. آنچه نادرست است، افزودنِ تنوین به واژه هاى فارسى است.
 !ساختمان قید !ساختمان قید
-قید از لحاظ ساختمان چهار گونه دارد: 
 !! ساده !! ساده
- بون اا: « یرمد ا ز ی کند آهسته ید.» +~~green: قیدی که یک واژ بیتر نیست و نمی توان نا ه ای منی ای سی کرد.~~ />یرمرد ،آهسته اه افتاد.(آهسته)
 !! مرکّب !! مرکّب
- داراى چند جزء معنى دار یا ترکیبى از اجزاى معنى دار ومعنى ساز که همراه با هم یک مفهوم دارند: «مهم، مژگان سیاهى است که به تحسین فرود مى آید و برمى خیزد.»

!!گرو
ه قیى = مموه ز اا مستقل: «در این غروب ابدى مخمل هاى سرخ، ماندگى و سکون پیشگفتار پویدگى است.»
+~~green: داراى چند جزء معنى دار یا ترکیبى از اجزاى معنى دار ومعنى ساز که همراه با هم یک مفهوم دارند.~~
هو کااه میروم. (هررو)
 !اقسام قید از لحاظ نقش !اقسام قید از لحاظ نقش
 !!مختص !!مختص
- قیدى که همواره نقش قیدى دارد: البتّه، خوشبختانه، هرگز. +~~green: قیدى که همواره نقش قیدى دارد و نقش دیگری را نمی پذیرد~~: البتّه، خوشبختانه، هرگز.
اوهرگز دروغ نمی گوید.(هرگز)
 !!مشترک !!مشترک
- قیدى که و نوعى اس از ا کلمه لی در جمله اى نقش قید پذیره است: خوب، تند، صبح. +~~green: بعضی اسمه یا تا ی کلمت دیر گای در جمله نقش قیدی ی پذیر:~~ خوب، تند، صبح.
احمد شب به خانه برگشت.(شب اسم است که نقش قید زمان دارد.)
 !اقسام قید از لحاظ معنى و کارکرد !اقسام قید از لحاظ معنى و کارکرد
-~~green:1. زمان: امروز، در آن هنگام. +~~green:1. زمان: امروز، در آن هنگام....

2. مکان: این جا، آنجا....

3. مقدار: یک کیلو، بسیار، کم ،زیاد...

4. حالت: آهسته، گریان،نالان...
.
-2. کا: ای جا، د اانى که وبه روى خانه ماست. +5. ى: ،الا، هیچ نه...
-3. قدار: ک ی، سیار. +6. استث: مر، جز ور، یر....
-4. ل: آهت، د الى که اک مى ری. +7. کی: آ، ى من، لکه، راتى، ناچار هیه، بى چون و چرا....
-5. نفى: گز،صا، یچ، نه. +8.کیفیت: خ، آرای....
-6. استثا: مگر، ، وگرن، ر. +9. استهام: براى چه، ی، چون، ک، چرا، چطور، چگونه....
-7. تکی: ى گمن، بلکه، راست، ناچار، هرآینه، بى چون و چرا. +10ف:ف ماسانه....
-8. فهم: براى چه، ی چون، کى چا، چطور، چگونه. +11.: چه ، با...
- ~~ +12.شک و تردید:شاید... ~~

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 29 آبان 1385 [06:36 ]   3   لیلا مهرمحمدی      جاری 
 سه شنبه 24 مرداد 1385 [11:23 ]   2   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 مرداد 1385 [11:23 ]   1   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..