منو
 کاربر Online
539 کاربر online
تاریخچه ی: قورباغه ها و وزغها

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-40Lines: 1-79
-قورباغه ها و وزغ ها
رایج ترین دوزیستان جهان قورباغه ها و وزغها هستند. نوع بالغ قورباغه ها عموماَ بدون دم و چمباته زده هستند ، آنها پاهای بلند عقب برای پریدن و زبان بلند چسبناک برای گرفتن طعمه ، دارند . معمولاَ قورباغه ها بدن نرم و مرطوب دارند و در نزدیکی آبها زندگی می کنند . وزغها پوست خشک و زگیل مانند دارند و عمدتاَ روی خشکی زندگی می کنند.
+!قورباغه ها و وزغ ها
-قورباغه معمولی اروپایی 
-این قورباغه بعد از یک سلسله مراحل تکمیلی که در حدود 16 هفته طول می کشد به شکل کامل (بالغ) در می آید. 
 +
 +
 +
 +{picture=ghoor1.jpg}
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +قورباغه معمولی اروپایی

 +این قورباغه بعد از یک سلسله
مراحل تکمیلی که در حدود 16
هفته طول می کشد به
شکل کامل (بالغ) در می آید.
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +{picture=ghoor2.jpg}
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +وزغهای در حال جفت گیری

 +نحوه بغل کردن برای جفت گیری که به نام اتصال
معروف است، به این شکل است که نر در سمت
راست قرار می گیرد تا بتواند
تخمها را بارور کند . این حالت
ممکن است چند روز طول بکشد.
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +{picture=ghoor3.jpg}
 +
 +
 +
 +رایج ترین دوزیستان جهان قورباغه ها و وزغها هستند. نوع بالغ قورباغه ها عموماَ بدون دم و چمباته زده هستند ، آنها پاهای بلند عقب برای پریدن و زبان بلند چسبناک برای گرفتن طعمه ، دارند . معمولاَ قورباغه ها بدن نرم و مرطوب دارند و در نزدیکی آبها زندگی می کنند . وزغها پوست خشک و ((زگیل)) مانند دارند و عمدتاَ روی خشکی زندگی می کنند.
-تولید مثل 
-قورباغه ها و زغها هر ساله به محل تولید مثل (محل تولد) خود باز می گردند . عموماَ نرها زودتر از ماده ها به آبگیرها می رسند و محدوده جفت گیری خود را مشخص می کنند. هنگامی که ماده ها به محل می رسند ، نرها بوسیله آوازهای مخصوص آنها را به درون آبگیر دعوت می کنند . در صورتی که ماده ها به آواز نرها جواب بدهند ، نرها بوسیله پاهای جلویی آنها را می گیرند . وقتی ماده ها تخم ریزی می کنند ، نرها بوسیله اسپرم تخمها را بارور می کنند. 
-وزغهای در حال جفت گیری
نح
وه بغل کردن برای فت یری که به نام تصال معروف است ، به این شکل است که نر در سمت راست قرار می گیرد تا بتواند تخمها را بارور کند . این حالت ممکن است چند روز طول بکشد.
+!تولید مل
 +قورباغه ها و زغها هر ساله به محل تولید مثل (محل تولد) خود باز می گردند . عموماَ نرها زودتر از ماده ها به آبگیرها می رسند و محدوده جفت گیری خود را مشخص می کنند. هنگامی که ماده ها به محل می رسند ، نرها بوسیله آوازهای مخصوص آنها را به درون آبگیر دعوت می کنند . در صورتی که ماده ها به آواز نرها جواب بدهند ، نرها بوسیله پاهای جلویی آنها را می گیرند . وقتی ماده ها تخم ریزی می کنند ، نرها بوسیله اسپرم تخمها را بارور می کنند.
-قورباغه درختی
بعضی از قورباغه های مناطق گرم با زندگی روی درختان و بوته ها سازگاری پیدا کرده اند . بعضی از گونه ها هرگز درختان را ترک نمی کنند و حتی روی درختان ،تولید مثل می کنند . بیشتر قورباغه های درختی دارای انگشتان بلند و دست و پا هستند که روی آنها صفحه های چسبناکی برای گرفتن شاخه ها و برگهای نرم وجود دارد. بعضی از قورباغه ها با استفاده از انگشتان پرده دارشان که به عنوان بال پرواز به کار می برند ، از این درخت به آن درخت می پرند.
+!قورباغه درختی
 +بعضی از قورباغه های مناطق گرم با زندگی روی ((درختان)) و بوته ها سازگاری پیدا کرده اند . بعضی از گونه ها هرگز درختان را ترک نمی کنند و حتی روی درختان ،تولید مثل می کنند . بیشتر قورباغه های درختی دارای انگشتان بلند و دست و پا هستند که روی آنها صفحه های چسبناکی برای گرفتن شاخه ها و برگهای نرم وجود دارد. بعضی از قورباغه ها با استفاده از انگشتان پرده دارشان که به عنوان بال پرواز به کار می برند ، از این درخت به آن درخت می پرند. این قورباغه درختی جنگلهای بارانی آمریکای مرکزی ، یک قورباغه پرنده است که از این درخت می پرد . او در حالی که روی شاخه ها راه می رود ، حشرات را شکار می کند.
-قورباغه چشم قرمز درختی 
-این قورباغه درختی جنگلهای بارانی آمریکای مرکزی ، یک قورباغه پرنده است که از این درخت می پرد . او در حالی که روی شاخه ها راه می رود ، حشرات را شکار می کند. 
 +!حقایق ثبت شده
 +وزغ نیزار متعلق به ((آمریکای مرکزی)) و جنوبی در سال 1935 برای کنترل ((سوسک))های نیشکر که آفت ساقه های نیشکر هستند ، به نواحی شما شرقی ((استرالیا)) برده شده . متاسفانه وزغ نیزار در ((محیط زیست ))خود بیش از حد سازگاری پیدا کرد . این وزغ به سرعت افزایش پیدا کرد و تعداد بیشماری از گونه های ((حشرات)) محلی و حیوانات استرالیا را خود . بعضی از این گونه ها در حال حاضر در معرض خطر قرار دارند . این وزغ به دلیل سمی بودن و غیر قابل خورده شدن ، شکارچیان کمی دارد.
 +
 +
 +
 +__گونه های انتخاب شده:__
-حقایق ثبت شه
وزغ نیزار متعلق به آمریکای مرکزی جنوبی در سال 1935 برای کنر سوسکهای یشکر ک ف ساقه های نیکر هستند ، به نواحی شما شرقی استرالیا برده شده . متاسفانه وغ نیزار در محیط زیست خود بیش از ح سازاری پیدا کرد . ای وزغ به رعت افزایش پیدا کرد و تعداد بیشماری از گنه هی شرات ملی و حیوانات استرالیا را خود . بعضی ای گنه ها در حا حاضر در معرض خطر قرا ارند . این وزغ به دلی سمی ون و یر ابل خورده دن ، شکارچیان کمی داد.
+3700 ونه از وربا ها ها ر دنیا وود دارد ک به یر از (( نوب)) ه قا ال می ون ه را یاف.
 +*__((قوریاغه سبز))__
 +*__((وزغ سبز))__
 +*__((وزغ بیلچه پای))__
 +*__((قورباغه نیزه سمی))__
-گونه های انتخاب شده: 
-3700 گونه از قورباغه ها و وزغها در دنیا وجود دارد که به غیر از قطب جنوب در همه نقاط عالم می توان آنها را یافت. 
-قوریاغه سبز 
-وزغ سبز 
-وزغ بیلچه پای 
-قورباغه نیزه سمی  

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 16 دی 1383 [06:37 ]   10   فاطمه عیوضی      جاری 
 چهارشنبه 16 دی 1383 [06:13 ]   9   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 دی 1383 [06:02 ]   8   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 دی 1383 [04:58 ]   7   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 دی 1383 [12:05 ]   6   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 دی 1383 [12:05 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 دی 1383 [11:41 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 دی 1383 [05:12 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 دی 1383 [11:17 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 دی 1383 [11:02 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..