منو
 صفحه های تصادفی
چگونه ابراز وجود کنیم؟
تفکر
اصول بنیادین شتابش ذره
شیمی و محافظت از میراث فرهنگی
خازنهای میکا
اتساع زمان
آشنایی با فوتبال
زمین شناسی
قیام آن حضرت
نورالانوار و مباحث وجود در نظر سهروردی
 کاربر Online
620 کاربر online
تاریخچه ی: قورباغه سمی

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-25Lines: 1-33
 !دید کلی !دید کلی
 قورباغه هایی که درباره آن صحبت می‌کنیم، از غده‌های پوستی خود ، __زهر__ ترشح می‌کنند، رنگشان ~~yellow:زرد~~ و حتی ~~red:قرمز~~ است و در __اکوادر__ زندگی می‌کنند.‏ قورباغه هایی که درباره آن صحبت می‌کنیم، از غده‌های پوستی خود ، __زهر__ ترشح می‌کنند، رنگشان ~~yellow:زرد~~ و حتی ~~red:قرمز~~ است و در __اکوادر__ زندگی می‌کنند.‏
 
 
 +
 +
 {img src=img/daneshnameh_up/1/1c/blue_poison_dart_frog.jpg} {img src=img/daneshnameh_up/1/1c/blue_poison_dart_frog.jpg}
 +
 +
 
 
 !مکانیسم عمل قورباغه !مکانیسم عمل قورباغه
 این قورباغه‌های زهرپاش که در چندین خانواده رده بندی شده‌اند، با رنگهایشان خود را از ‏‏آسیب شکارگران در امان می‌دارند و در واقع ، با رنگ فریبنده به شکارگران هشدار می‏‏دهند که به سراغ آنها نروند. زهر موجود در بدن قورباغه ، __فیلوباستی تریبیلیز__ تا حدی ‏زیاد ‏است که می‌تواند 20000 موش یا 20 انسان را بکشد. حتی تماس با این ‏قورباغه برای ‏انسان کشنده است.

مردم بومی __کلمبیا__ ، هنگام شکار از زهر این قورباغه استفاده می‌کنند و آن را به ‏‏تیر و کمان خود می‌مالند.
 این قورباغه‌های زهرپاش که در چندین خانواده رده بندی شده‌اند، با رنگهایشان خود را از ‏‏آسیب شکارگران در امان می‌دارند و در واقع ، با رنگ فریبنده به شکارگران هشدار می‏‏دهند که به سراغ آنها نروند. زهر موجود در بدن قورباغه ، __فیلوباستی تریبیلیز__ تا حدی ‏زیاد ‏است که می‌تواند 20000 موش یا 20 انسان را بکشد. حتی تماس با این ‏قورباغه برای ‏انسان کشنده است.

مردم بومی __کلمبیا__ ، هنگام شکار از زهر این قورباغه استفاده می‌کنند و آن را به ‏‏تیر و کمان خود می‌مالند.
 !بررسی و اکتشاف دانشمندان !بررسی و اکتشاف دانشمندان
 در سال 1974 دانشمندان با بررسی زهر قورباغه زرد و کوچک __‏‏اپیپدو باستی تری کولور__ در یافتند که __آلکالویید__ موجود در زهر این قورباغه ، مانند ‏داروی ‏مخدر ، واکنشی درد زدایی را در موشهای آزمایشگاهی ایجاد می‌کند. دانشمندان با مسایل زیادی روبرو بودند. حتی پس از جمع آوری 750 قورباغه ، فقط ‏500mg ‏‏زهر جمع آوری کردند. نمی‌دانستند عامل فعال این زهر چیست و بدتر از آن این قورباغه‌ها از گونه‌های حفاظت شده محسوب می‌شدند.

مشکلات دانشمندان به همین حالت ‏‏باقی بود تا اینکه در اوایل دهه 1990 روشهای ((شیمی تجزیه|تجزیه‌ای)) پیشرفته ای بوجود آمد که با ‏‏استفاده از آنها مشخص شد که عامل فعال زهر این قورباغه ، ترکیبی است که آن را __~~green:اپی ‏‏باتیرین~~__ نام نهادند (بر گرفته از نام علمی این قورباغه).‏
 در سال 1974 دانشمندان با بررسی زهر قورباغه زرد و کوچک __‏‏اپیپدو باستی تری کولور__ در یافتند که __آلکالویید__ موجود در زهر این قورباغه ، مانند ‏داروی ‏مخدر ، واکنشی درد زدایی را در موشهای آزمایشگاهی ایجاد می‌کند. دانشمندان با مسایل زیادی روبرو بودند. حتی پس از جمع آوری 750 قورباغه ، فقط ‏500mg ‏‏زهر جمع آوری کردند. نمی‌دانستند عامل فعال این زهر چیست و بدتر از آن این قورباغه‌ها از گونه‌های حفاظت شده محسوب می‌شدند.

مشکلات دانشمندان به همین حالت ‏‏باقی بود تا اینکه در اوایل دهه 1990 روشهای ((شیمی تجزیه|تجزیه‌ای)) پیشرفته ای بوجود آمد که با ‏‏استفاده از آنها مشخص شد که عامل فعال زهر این قورباغه ، ترکیبی است که آن را __~~green:اپی ‏‏باتیرین~~__ نام نهادند (بر گرفته از نام علمی این قورباغه).‏
 
 
 +
 +
 {img src=img/daneshnameh_up/d/d6/colorful_frog_small.jpg} {img src=img/daneshnameh_up/d/d6/colorful_frog_small.jpg}
 +
 +
 
 
 !ساختار اپی باتیرین !ساختار اپی باتیرین
 __اپی باتیرین__ ساختاری شبیه به __((نیکوتین))__ دارد و از طریق فعالسازی گیرنده __استیل ‏کولین__ ‏نیکوتین عمل می‌کند و بدین ترتیب مانند ((مورفین)) که از راه گیرنده دیگری ‏عمل می‌کند، ‏اعتیاد آور نیست. __اپی باتیرین__ ، در تسکین درد حیوانات 200 بار قوی‌تر از __مورفین__ است.‏ __اپی باتیرین__ ساختاری شبیه به __((نیکوتین))__ دارد و از طریق فعالسازی گیرنده __استیل ‏کولین__ ‏نیکوتین عمل می‌کند و بدین ترتیب مانند ((مورفین)) که از راه گیرنده دیگری ‏عمل می‌کند، ‏اعتیاد آور نیست. __اپی باتیرین__ ، در تسکین درد حیوانات 200 بار قوی‌تر از __مورفین__ است.‏
 !تشکیل اپی باتیرین در بدن قورباغه !تشکیل اپی باتیرین در بدن قورباغه
 قورباغه‌های آزمایشگاهی ، __اپی باتیرین__ تولید نمی‌کنند. بنابراین ، می‌توان نتیجه ‏گرفت ‏که فقط قورباغه‌ها در زیستگاههای طبیعی خود که از ((حشرات)) (مانند __مورچه__) ‏و گیاهان ‏تغذیه می‌کنند، __اپی باتیرین__ دارند. شیمیدانان راههایی را برای ساخت این ((ماده)) ‏در ‏آزمایشگاه پیدا کرده‌اند.‏ قورباغه‌های آزمایشگاهی ، __اپی باتیرین__ تولید نمی‌کنند. بنابراین ، می‌توان نتیجه ‏گرفت ‏که فقط قورباغه‌ها در زیستگاههای طبیعی خود که از ((حشرات)) (مانند __مورچه__) ‏و گیاهان ‏تغذیه می‌کنند، __اپی باتیرین__ دارند. شیمیدانان راههایی را برای ساخت این ((ماده)) ‏در ‏آزمایشگاه پیدا کرده‌اند.‏
 !کاربردهای پزشکی اپی باتیرین !کاربردهای پزشکی اپی باتیرین
 سمیت این ترکیب ، فراتر از آن است که مورد استفاده انسانی باشد. بنابراین شیمیدانان ‏‏صدها ((مولکول)) مشابه آنرا ساخته‌اند. یکی از آنها یعنی __‏R‏ ـ 5 (2ـ آزیترینیل متوکسی) ـ2ـ ‏‏کلرو پیریدین__ که به اختصار __594 ـ ‏ABT‏__گفته می‌شود، نسبت به __اپی باتیرین__ سمیت ‏‏بسیار کمتری دارد و درد زدایی موثری تلقی می‌شود. __594 ـ ‏ABT‏__ در حال حاضر در ‏‏آزمایشگاههای بالینی بکار می‌رود و به نظر نمی‌آید اعتیاد آور باشد.‏ سمیت این ترکیب ، فراتر از آن است که مورد استفاده انسانی باشد. بنابراین شیمیدانان ‏‏صدها ((مولکول)) مشابه آنرا ساخته‌اند. یکی از آنها یعنی __‏R‏ ـ 5 (2ـ آزیترینیل متوکسی) ـ2ـ ‏‏کلرو پیریدین__ که به اختصار __594 ـ ‏ABT‏__گفته می‌شود، نسبت به __اپی باتیرین__ سمیت ‏‏بسیار کمتری دارد و درد زدایی موثری تلقی می‌شود. __594 ـ ‏ABT‏__ در حال حاضر در ‏‏آزمایشگاههای بالینی بکار می‌رود و به نظر نمی‌آید اعتیاد آور باشد.‏
 !مباحث مرتبط با عنوان  !مباحث مرتبط با عنوان
 *((آلکالوئیدها))‏ *((آلکالوئیدها))‏
 *((زهر)) *((زهر))
 *((‏مورفین)) *((‏مورفین))
 *((نیکوتین))‏ *((نیکوتین))‏

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 03 مرداد 1391 [11:10 ]   4   admin      جاری 
 دوشنبه 07 آذر 1384 [15:55 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [11:32 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 18 مهر 1383 [15:55 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..