منو
 کاربر Online
564 کاربر online
تاریخچه ی: قورباغه سمی

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-36Lines: 1-33
-V{maketoc} +!دید کلی
قورباغه هایی که درباره آن صحبت می‌کنیم، از غده‌های پوستی خود ، __زهر__ ترشح می‌کنند، رنگشان ~~y
ellow:زرد~~ و حتی ~~red:قرمز~~ است و در __اکوادر__ زندگی می‌کنند.‏
-! مووع چیست +
{img src=img/daneshnameh_up/1/1c/blue_poison_dart_frog.jpg}

!مکانیسم عمل قوباغه
این ق
ورباغه‌های زهرپاش که در چندین خانواده رده بندی شده‌اند، با رنگهایشان خود را از ‏‏آسیب شکارگران در امان می‌دارند و در واقع ، با رن فریبده به شکارگران هشدار می‏‏دهند که به سراغ آنها نروند. زهر موجود در بدن قورباغه ، __فیلوباستی ریبیلیز__ تا حدی ‏زیاد ‏است که می‌تواند 20000 موش یا 20 انسان را بکشد. حتی تماس با این ‏قورباغه برای ‏انسان کشنده است.

مردم بومی __کلمبیا__ ، هنگام شکار از زهر این قورباغه استفاده می‌کنند و آن را به ‏‏تیر و کمان خود می‌مالند.
!بررسی و اکتشاف دانشمندان
در سال 1974 دانشمندان با بررسی زهر قورباغه زرد و کوچک __‏‏اپیپدو باستی تری کولور__ در یافتند که __آلکالویید__ موجود در زهر این قورباغه ، مانند ‏داروی ‏مخدر ، واکنشی درد زدایی را در موشهای آزمایشگاهی ایجاد می‌کند. دانشمندان با مسایل زیادی روبرو بودند. حتی پس از جمع آوری 750 قورباغه ، فقط ‏500mg ‏‏زهر جمع آوری کردند. نمی‌دانستند عامل فعال این زهر چیست و بدتر از آن این قورباغه‌ها از گونه‌های حفاظت شده محسوب می‌شدند.

مشکلات دانشمندان به همین حالت ‏‏باقی بود تا اینکه در اوایل دهه 1990 روشهای ((شیمی تجزیه|تجزیه‌ای)) پیشرفته ای بوجود آمد که با ‏‏استفاده از آنها مشخص شد که عامل فعال زهر این قورباغه ، ترکیبی است که آن را __~~green:اپی ‏‏باتیرین~~__ نام نهادند (بر گرفته از نام علمی این قورباغه).‏
-قورباغه هایی که درباره آن صحبت می کنیم از غده‌های پوستی خود ((زهر)) ترشح می ‏‏کنند رنگشان زرد و حتی قرمز است و در ((اکوادر)) زندگی می کنند.‏
/>
! چه اهمیتی دارد؟ <br />
این قورباغه های زهرپاش که در چندین خانواده رده بندی شده اند بارنگهایشان خود را از ‏‏آسیب شکارگران در امان می دارند و در واقع با رنگ فریبنده به شکارگران هشدار می ‏‏دهند که به سراغ آنها نروند. زهر موجود در بدن قورباغه، ((فیلوباستی تریبیلیز)) تاحدی ‏زیاد ‏است که می تواند 20000 ((موش)) یا 20 انسان را بکشد. حتی تماس با این ‏قورباغه برای ‏انسان کشنده است. ‏<br />
مردم بومی ((کلمبیا)) هنگامی شکار از زهر این قورباغه استفاده می کنند. و آن را به ‏‏تیروکمان خود می‌مالند در سال 1974 ((دانشمندان)) با بررسی زهر قورباغه زرد و کوچک ‏‏((اپیپدو باستی تری کولور)) در یافتند که ((آلکا لویید)) موجود در زهر این قورباغه مانند ‏داروی ‏مخدر واکنشی ((درد زدایی)) را در موشهای آزمایشگاهی ایجاد می ‏کنند.‏
<br />! بعد چه کردند؟
<br />((دانشمندان)) با مسایل زیادی روبرو بودند. حتی پس از جمع آوری 750 قورباغه فقط ‏500mg ‏‏زهر جمع آوری کردند. نمی دانستند عامل فعال این زهر چیست و بدتر از آن این قورباغه ‏‏ها از گونه های حفاظت شده محسوب می شدند. مشکلات دانشمندان به همین حالت ‏‏باقی بود تا اینکه در اوایل دهه 1990 روشهای تجزیه ای پیشرفته ای بوجود آمد که با ‏‏استفاده از آنها مشخصی شد که عامل فعال زهر این قورباغه ترکیبی است که آن را اپی ‏‏باتیرین نام نهادند (بو گرفته از نام علمی این قورباغه).‏

! ساختار ((اپی باتیرین)) :

اپی باتیرین ساختاری شبیه به ((نیکوتین)) دارد و از طریق فعالسازی گیرنده ((ایستل ‏کولین)) ‏نیکوتین عمل می کند و بدین ترتیب مانند ((مورفین)) که از راه گیرنده دیگری ‏عمل می کند ‏اعتیاد آور نیست. اپی باتیرین در ((تسکین)) درد حیوانات 200 بار قوی تر از ((‏مورفین)) است.‏

! اپی باتیرین چونه کی ی شو

((
قورباغه)) های آزمایشگاهی ((اپی باتیرین)) تولید نمی کنند. بنابراین ، می توان نتیجه ‏گرفت ‏که فقط قورباغه ها در زیستگاههای طبیعی خود که از حشرات (مانند ((مورچه))) ‏و گیاهان ‏تغذیه می کنند، اپی باتیرین دارند. شیمیدانان راههایی را برای ساخت این ماده ‏در ‏آزمایشگاه پیدا کرده اند.‏

! کاربردهای ((پزشکی)) اپی باتیرین:

سمیت این ترکیب فراتر از آن است که مورد استفاده انسانی باشد، بنابراین شیمیدانان ‏‏صدها مولکول مشابه آنرا ساخته‌اند.یکی از آنها یعنی ‏R‏ ـ 5 (2ـ ((آزیترینیل متوکسی))) ـ2ـ ‏‏کلرو پیریدین (که به اختصار 594 ـ ‏ABT‏ گفته می‌شود.) نسبت به اپی باتیرین سمیت ‏‏بسیار کمتری دارد و درد زدایی موثری تلقی می شود. 594 ـ ‏ABT‏ در حال حاضر در ‏‏آزمایشگاههای بالینی بکار می رود و به نظر نمی آید ((اعتیاد)) آور باشد.‏

! مباحث مرتبط با عنوان:‏

*((ایپدو استی ری کلو))
*((زهر))
*((فیلوباستی تریبیلیز)) ‏
+<table dir align=left>
<tr>
<td>
{img src=img/daneshnameh_up/d/d6/colorful_frog_small.jpg}
td>
</tr>
>>
!ساختار اپی باتیرین
__اپی باتیرین__ ساختاری شبیه به __((نیکوتین))__ دارد و از طریق فعالسازی گیرنده __استیل ‏کولین__ ‏نیکوتین عمل میکند و بدین ترتیب مانند ((مورفین)) که از راه گیرنده دیگری ‏عمل میکند، ‏اعتیاد آور نیست. __اپی باتیرین__ ، در تسکین درد حیوانات 200 بار قویتر از __مورفین__ است.‏
!تشکیل اپی باتیرین ر وباه
قورباغههای آزمایشگاهی ، __اپی باتیرین__ تولید نمیکنند. بنابراین ، میتوان نتیجه ‏گرفت ‏که فقط قورباغهها در زیستگاههای طبیعی خود که از ((حشرات)) (مانند __مورچه__) ‏و گیاهان ‏تغذیه میکنند، __اپی باتیرین__ دارند. شیمیدانان راههایی را برای ساخت این ((ماده)) ‏در ‏آزمایشگاه پیدا کردهاند.‏
!کاربردهای پزشکی اپی باتیرین
سمیت این ترکیب ، فراتر از آن است که مورد استفاده انسانی باشد. بنابراین شیمیدانان ‏‏صدها ((مولکول)) مشابه آنرا ساخته‌اند. یکی از آنها یعنی __‏R‏ ـ 5 (2ـ آزیترینیل متوکسی) ـ2ـ ‏‏کلرو پیریدین__ که به اختصار __594 ـ ‏ABT‏__گفته می‌شود، نسبت به __اپی باتیرین__ سمیت ‏‏بسیار کمتری دارد و درد زدایی موثری تلقی میشود. __594 ـ ‏ABT‏__ در حال حاضر در ‏‏آزمایشگاههای بالینی بکار میرود و به نظر نمیآید اعتیاد آور باشد.‏
!مباحث مرتبط با عنوان
*((آلکاوی))‏
*((زهر))
 *((‏مورفین)) *((‏مورفین))
 *((نیکوتین))‏ *((نیکوتین))‏

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 03 مرداد 1391 [11:10 ]   4   admin      جاری 
 دوشنبه 07 آذر 1384 [15:55 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [11:32 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 18 مهر 1383 [15:55 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..