منو
 کاربر Online
1016 کاربر online
تاریخچه ی: قوانین و سنتهای جوامع انسانی

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:2

جامعه اگر وجود حقیقی داشته باشد ، قهرا قوانین و سنن مخصوص به خود دارد . اگر درباره ماهیت جامعه منکر وجود عینی جامعه شویم ، قهرا جامعه را فاقد سنت و قانون‏ دانسته‏ایم . و اگر ترکیب جامعه را از نوع ترکیب‏ صناعی و ماشینی بدانیم ، جامعه قانون و سنت دارد ولی همه قوانین و سنتش‏ در رابطه علی و معلولی و مکانیکی اجزاء و تأثیر مکانیکی بخشهای جامعه در یکدیگر خلاصه می‏شود بدون اینکه در جامعه نشانه‏ای از نوع حیات و زندگی و آثار مخصوص دیده شود .

و اگر نظریه سوم ترکیب روحها و اندیشه ها را بپذیریم ، اولا جامعه به حکم‏ اینکه خود از نوعی حیات مستقل از حیات فردی برخوردار است - هر چند این‏ حیات جمعی وجود جدایی ندارد و در افراد پراکنده شده وحلول کرده است - قوانین و سننی مستقل از افراد اجزای خود دارد که باید شناخته شود و ثانیا اجزای جامعه که همان افراد انسان‏اند - برخلاف نظریه‏ ماشینی - استقلال هویت خود را ولو به طور نسبی از دست داده ، حالت‏ ارگانیزه پیدا می‏کنند ، ولی در عین حال ، استقلال نسبی افراد محفوظ است ، زیرا حیات فردی و فطریات فردی و مکتسبات فرد از طبیعت بکلی در حیات‏ جمعی حل نمی‏گردد .

در حقیقت ، مطابق این نظریه انسان با دو حیات و دو روح و دو " من " زندگی می‏کند : حیات و روح و " من " فطری انسانی که‏ مولود حرکات جوهری طبیعت است ، و دیگر حیات و روح و " من " جمعی که‏ مولود زندگی اجتماعی است و در " من " فردی حلول کرده است و علیهذا بر انسان ، هم قوانین روان‏شناسی حاکم است و هم سنن جامعه‏شناسی . و مطابق‏ نظریه چهارم تنها یک نوع سنت و قانون بر انسان بما هو انسان حاکم است‏ و آن سنن اجتماعی است و بس .

در میان علمای اسلامی شاید اولین فرد که به صراحت از سنن و قوانین حاکم‏ بر جامعه ، مستقل از سنن و قوانین افراد ، یاد کرده است و در نتیجه برای‏ جامعه " شخصیت " و " طبیعت " و " واقعیت " قائل شده است ، " عبدالرحمن بن خلدون تونسی " است که در مقدمه معروفش بر تاریخ ، به‏ تفصیل بحث کرده است . و در میان علما و حکمای جدید ، اولین فرد که در پی کشف سنن حاکم بر جماعات برآمده ، " منتسکیو " ی فرانسوی دانشمند قرن هیجدهم میلادی است .

" ریمون آرون " درباره منتسکیو می‏گوید :

" هدف او معقول گردانیدن تاریخ است . او می‏خواهد معنای داده تاریخی‏ را درک کند . آری ، داده تاریخی به صورت گوناگون تقریبا بی‏انتهایی از رسوم ، عادات ، افکار ، قوانین و نهادهای‏ اجتماعی به وی عرضه می‏گردد . همین گوناگونی ظاهرا نامربوط است که نقطه‏ آغاز تحقیق را تشکیل می‏دهد . در پایان تحقیق باید نظمی اندیشیده جانشین‏ این گوناگونی نامربوط گردد . منتسکیو درست مانند " ماکس وبر " می‏خواهد از داده‏های نامربوط بگذرد تا به نظم معقول برسد . آری ، این مشی‏ ، همانا مشی خاص جامعه‏شناس است "


خلاصه این بیان این است که در ورای گوناگونی شکلهای پدیده‏های اجتماعی‏ که آنها را با یکدیگر بیگانه نشان می‏دهد ، جامعه‏شناس وحدتی کشف می‏کند که همه گوناگونیها مظهر آن وحدت شناخته می‏شوند .

و همچنین درباره اینکه آثار و پدیده‏های مشابه اجتماعی از یک سلسله علل‏ مشابه سرچشمه می‏گیرند ، از کتاب ملاحظات درباره علل عظمت و انحطاط رومیان چنین نقل می‏کند :

" تصادف بر جهان حکمفرما نیست . این نکته را می‏توان از رومیان پرسید ، زیرا آنان تا زمانی که برنامه‏ای در فرمانروایی داشتند با کامیابیهای‏ پیاپی قرین بودند و چون برنامه‏ای دیگر در پیش گرفتند با ادبارهای پیاپی‏ روبرو شدند . در هر نظام سلطنتی علتهایی ، خواه اخلاقی و خواه جسمانی ، در کار است که نظام مذکور را به اعتلا می‏رساند ، برقرار می‏دارد یا به سوی‏ پرتگاه نابودی سوق می‏دهد . همه پیشامدها تابع این علل‏اند و اگر تصادف‏ یک نبرد ، یعنی علتی خاص ، دولتی را واژگون کرده باشد یقینا علتی کلی در کار بوده که موجب گردیده است تا دولت‏ مذکور به دنبال یک نبرد از پا درآید . سخن کوتاه ، روند اصلی است که‏ موجب همه پیشامدهای جزئی می‏شود " (مراحل اساسی اندیشه در جامعه‏شناسی ، ص . 27 ).

قرآن کریم تصریح می‏کند که امتها و جامعه‏ها از آن جهت که امت و جامعه‏اند ( نه صرفا افراد جامعه‏ها ) ، سنتها و قانونها و اعتلاها و انحطاط ها بر طبق آن سنتها و قانونها دارند . سرنوشت مشترک داشتن به معنی سنت‏ داشتن جامعه است . و درباره قوم بنی‏اسرائیل می‏فرماید :

" « و قضینا الی بنی‏اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین و لتعلن‏ علوا کبیرا 0 فاذا جاء وعد اولیهما بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا 0 ثم رددنا لکم الکره علیهم و امددناکم بأموال و بنین و جعلناکم أکثر نفیرا 0 ان أحسنتم أحسنتم لانفسکم‏ وان أساتم فلها ، فاذا جاء وعد الاخره لیسوئوا وجوهکم و لیدخلوا المسجد کما دخلوه أول مره و لیتبروا ما علوا تتبیرا 0 عسی ربکم أن یرحمکم و ان‏ عدتم عدنا و جعلنا جهنم للکافرین حصیرا »" (اسراء / 4 - . 8 .)

در آن کتاب ( یکی از کتب آسمانی ) به بنی‏اسرائیل حکم کردیم که شما دو نوبت در زمین فساد و سرکشی بزرگ خواهید کرد . هنگامی که وقت انتقام‏ شما از سرکشی اولی برسد بندگانی نیرومند و جنگاور علیه شما برمی‏انگیزیم‏ تا آنجا که در درون خانه‏های شما نفوذ کنند و این وعده حتما عملی خواهد شد . آنگاه شما را ( در اثر پشیمانی از بدکاری و بازگشت به راه راست ) بر آنها تسلط بخشیم و با ثروتها و نفرات مدد کنیم و شما را از نظر عده بر آنها فزونی دهیم . ( به طور کلی ) اگر نیکی‏ کنید به خود نیکی کرده‏اید و اگر بدی کنید به خود کرده‏اید ( یعنی سنت و قانون ما ثابت و لایتغیر است ، که در شرایطی به مردمی قوت و قدرت و عزت و استقلال می‏دهیم و در شرایطی آنها را زبون و ذلیل دیگران می‏سازیم ) . و آنگاه که نوبت انتقام دیگر از شما ( در اثر بازگشت دیگر شما به‏ فساد و تباهی ) برسد ( بندگان دیگری قوی و جنگاور بر شما مسلط می‏کنیم ) تا چهره‏های شما را دژم نمایند و مانند نوبت اول داخل مسجد گردند و تا بر هر چه تسلط یابند به سختی نابود سازند . امید است باز هم خداوند ( اگر به راه راست باز گردید ) رحمت خود را شامل حال شما گرداند و اگر شما بار دیگر به فساد باز گردید ما به عقوبت و تسلط دشمن بر شما باز می‏گردیم‏ .

جمله اخیر : " « و ان عدتم عدنا »" ( هر چه به تباهی باز گردید ما به زبون ساختن شما به دست دشمن باز می‏گردیم ) با توجه به اینکه مخاطب ، قوم و امت است نه فرد ، کلیت و سنت بودن قوانین حاکم بر جامعه‏ها را می‏رساند .

کتاب جامعه و تاریخ
نویسنده شهید مطهری
صفحه35-38

جامعه اگر وجود حقیقی داشته باشد ، قهرا قوانین و سنن مخصوص به خود دارد . اگر درباره ماهیت جامعه منکر وجود عینی جامعه شویم ، قهرا جامعه را فاقد سنت و قانون‏ دانسته‏ایم . و اگر ترکیب جامعه را از نوع ترکیب‏ صناعی و ماشینی بدانیم ، جامعه قانون و سنت دارد ولی همه قوانین و سنتش‏ در رابطه علی و معلولی و مکانیکی اجزاء و تأثیر مکانیکی بخشهای جامعه در یکدیگر خلاصه می‏شود بدون اینکه در جامعه نشانه‏ای از نوع حیات و زندگی و آثار مخصوص دیده شود . و اگر نظریه سوم ترکیب روحها و اندیشه ها را بپذیریم ، اولا جامعه به حکم‏ اینکه خود از نوعی حیات مستقل از حیات فردی برخوردار است - هر چند این‏ حیات جمعی وجود جدایی ندارد و در افراد پراکنده شده وحلول کرده است - قوانین و سننی مستقل از افراد اجزای خود دارد که باید شناخته شود و ثانیا اجزای جامعه که همان افراد انسان‏اند - برخلاف نظریه‏ ماشینی - استقلال هویت خود را ولو به طور نسبی از دست داده ، حالت‏ ارگانیزه پیدا می‏کنند ، ولی در عین حال ، استقلال نسبی افراد محفوظ است ، زیرا حیات فردی و فطریات فردی و مکتسبات فرد از طبیعت بکلی در حیات‏ جمعی حل نمی‏گردد .
در حقیقت ، مطابق این نظریه انسان با دو حیات و دو روح و دو " من " زندگی می‏کند : حیات و روح و " من " فطری انسانی که‏ مولود حرکات جوهری طبیعت است ، و دیگر حیات و روح و " من " جمعی که‏ مولود زندگی اجتماعی است و در " من " فردی حلول کرده است و علیهذا بر انسان ، هم قوانین روان‏شناسی حاکم است و هم سنن جامعه‏شناسی . و مطابق‏ نظریه چهارم تنها یک نوع سنت و قانون بر انسان بما هو انسان حاکم است‏ و آن سنن اجتماعی است و بس .
در میان علمای اسلامی شاید اولین فرد که به صراحت از سنن و قوانین حاکم‏ بر جامعه ، مستقل از سنن و قوانین افراد ، یاد کرده است و در نتیجه برای‏ جامعه " شخصیت " و " طبیعت " و " واقعیت " قائل شده است ، " عبدالرحمن بن خلدون تونسی " است که در مقدمه معروفش بر تاریخ ، به‏ تفصیل بحث کرده است . و در میان علما و حکمای جدید ، اولین فرد که در پی کشف سنن حاکم بر جماعات برآمده ، " منتسکیو " ی فرانسوی دانشمند قرن هیجدهم میلادی است .
" ریمون آرون " درباره منتسکیو می‏گوید :
" هدف او معقول گردانیدن تاریخ است . او می‏خواهد معنای داده تاریخی‏ را درک کند . آری ، داده تاریخی به صورت گوناگون تقریبا بی‏انتهایی از رسوم ، عادات ، افکار ، قوانین و نهادهای‏ اجتماعی به وی عرضه می‏گردد . همین گوناگونی ظاهرا نامربوط است که نقطه‏ آغاز تحقیق را تشکیل می‏دهد . در پایان تحقیق باید نظمی اندیشیده جانشین‏ این گوناگونی نامربوط گردد . منتسکیو درست مانند " ماکس وبر " می‏خواهد از داده‏های نامربوط بگذرد تا به نظم معقول برسد . آری ، این مشی‏ ، همانا مشی خاص جامعه‏شناس است "
خلاصه این بیان این است که در ورای گوناگونی شکلهای پدیده‏های اجتماعی‏ که آنها را با یکدیگر بیگانه نشان می‏دهد ، جامعه‏شناس وحدتی کشف می‏کند که همه گوناگونیها مظهر آن وحدت شناخته می‏شوند .
و همچنین درباره اینکه آثار و پدیده‏های مشابه اجتماعی از یک سلسله علل‏ مشابه سرچشمه می‏گیرند ، از کتاب ملاحظات درباره علل عظمت و انحطاط رومیان چنین نقل می‏کند :
" تصادف بر جهان حکمفرما نیست . این نکته را می‏توان از رومیان پرسید ، زیرا آنان تا زمانی که برنامه‏ای در فرمانروایی داشتند با کامیابیهای‏ پیاپی قرین بودند و چون برنامه‏ای دیگر در پیش گرفتند با ادبارهای پیاپی‏ روبرو شدند . در هر نظام سلطنتی علتهایی ، خواه اخلاقی و خواه جسمانی ، در کار است که نظام مذکور را به اعتلا می‏رساند ، برقرار می‏دارد یا به سوی‏ پرتگاه نابودی سوق می‏دهد . همه پیشامدها تابع این علل‏اند و اگر تصادف‏ یک نبرد ، یعنی علتی خاص ، دولتی را واژگون کرده باشد یقینا علتی کلی در کار بوده که موجب گردیده است تا دولت‏ مذکور به دنبال یک نبرد از پا درآید . سخن کوتاه ، روند اصلی است که‏ موجب همه پیشامدهای جزئی می‏شود " (مراحل اساسی اندیشه در جامعه‏شناسی ، ص . 27 ).
قرآن کریم تصریح می‏کند که امتها و جامعه‏ها از آن جهت که امت و
جامعه‏اند ( نه صرفا افراد جامعه‏ها ) ، سنتها و قانونها و اعتلاها و انحطاط ها بر طبق آن سنتها و قانونها دارند . سرنوشت مشترک داشتن به معنی سنت‏ داشتن جامعه است .
درباره قوم بنی‏اسرائیل می‏فرماید :
" « و قضینا الی بنی‏اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین و لتعلن‏ علوا کبیرا 0 فاذا جاء وعد اولیهما بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا 0 ثم رددنا لکم الکره علیهم و امددناکم بأموال و بنین و جعلناکم أکثر نفیرا 0 ان أحسنتم أحسنتم لانفسکم‏ وان أساتم فلها ، فاذا جاء وعد الاخره لیسوئوا وجوهکم و لیدخلوا المسجد کما دخلوه أول مره و لیتبروا ما علوا تتبیرا 0 عسی ربکم أن یرحمکم و ان‏ عدتم عدنا و جعلنا جهنم للکافرین حصیرا »" (اسراء / 4 - . 8 .) در آن کتاب ( یکی از کتب آسمانی ) به بنی‏اسرائیل حکم کردیم که شما دو نوبت در زمین فساد و سرکشی بزرگ خواهید کرد . هنگامی که وقت انتقام‏ شما از سرکشی اولی برسد بندگانی نیرومند و جنگاور علیه شما برمی‏انگیزیم‏ تا آنجا که در درون خانه‏های شما نفوذ کنند و این وعده حتما عملی خواهد شد . آنگاه شما را ( در اثر پشیمانی از بدکاری و بازگشت به راه راست ) بر آنها تسلط بخشیم و با ثروتها و نفرات مدد کنیم و شما را از نظر عده بر آنها فزونی دهیم . ( به طور کلی ) اگر نیکی‏ کنید به خود نیکی کرده‏اید و اگر بدی کنید به خود کرده‏اید ( یعنی سنت و قانون ما ثابت و لایتغیر است ، که در شرایطی به مردمی قوت و قدرت و عزت و استقلال می‏دهیم و در شرایطی آنها را زبون و ذلیل دیگران می‏سازیم ) . و آنگاه که نوبت انتقام دیگر از شما ( در اثر بازگشت دیگر شما به‏ فساد و تباهی ) برسد ( بندگان دیگری قوی و جنگاور بر شما مسلط می‏کنیم ) تا چهره‏های شما را دژم نمایند و مانند نوبت اول داخل مسجد گردند و تا بر هر چه تسلط یابند به سختی نابود سازند . امید است باز هم خداوند ( اگر به راه راست باز گردید ) رحمت خود را شامل حال شما گرداند و اگر شما بار دیگر به فساد باز گردید ما به عقوبت و تسلط دشمن بر شما باز می‏گردیم‏ .
جمله اخیر : " « و ان عدتم عدنا »" ( هر چه به تباهی باز گردید ما به زبون ساختن شما به دست دشمن باز می‏گردیم ) با توجه به اینکه مخاطب ، قوم و امت است نه فرد ، کلیت و سنت بودن قوانین حاکم بر جامعه‏ها را می‏رساند .

کتاب جامعه و تاریخ
نویسنده شهید مطهری
صفحه35-38


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 12 مرداد 1384 [08:45 ]   3   یاسر ناظم نیا      جاری 
 سه شنبه 20 اردیبهشت 1384 [08:39 ]   2   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 اردیبهشت 1384 [08:38 ]   1   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..