منو
 کاربر Online
291 کاربر online
تاریخچه ی: قم

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-17Lines: 1-12
 +قم از شهرهای مشهور ((ایران)) است. طول آن 50 درجه و 53 دقیقه و عرض آن 34 درجه و 38 دقیقه است و در 147 کیلومتری جنوب ((تهران)) قرار دارد. معلوم نیست شهر قم از چه زمانی به صورت شهر در آمده است ولی مسلم این است که این شهر، قرن‌ها پیش از اسلام وجود داشته است؛ حتی مورخان قدیم، در کتاب‌های خود، بعضی از حکام را که در زمان پادشاهان باستانی ایران در قم حکومت کرده‌اند نام برده‌اند. فردوسی نیز در چند مورد نام قم را ذکر کرده است.
-قم ههی مهو ((ایران)) است. و آن 50 در و 53 یه ر ن 34 ره 38 دقیه ا، این ه در 147 کیومتری و ((ترا)) ق ده است شهر قم موم نیت از ه مانی ه ور شهر در م اس وی ن ه سم ا این ا که قرنها ق ا الام ین هر ود اشته ی مران قیم عی از کام را که در زمان ادهان استای ایرا در قم کمت کرد اد نم بره اند. +شهر قم ل 23 هری قمی به ست ((ابو موسی اشعری)) فتح شد، از آن پس اسلام در آن گسترش یفت و ردم آن به ((شیع)) روید.
بعد از ظه
ور اسلام و جه شیع به ای هر ین هر قامتگاه عما و محدثی و گروهی ا مام زادگان شد، و بسیاری از آنان ر همن جا مدفونند.
در اواخر رن دوم هجری ((حضرت فاطمه رقیه یهاسلام))، خوهر ((حضرت اام رضا عیه السلام))، ک ه قد یدار برادر خود به ((خراسان)) می‌رفت در شهر قم بیمر شد وفات کرد و در همان جا مدفون گردی. از آ پس مردم به دریج در اطراف مزار آن بانو سکونت گزیدند و رم مطهر و مرک شهر گردید.
در م خلافت بنی عباس که ل علی مورد تعیب و کنجه قرار رفته بدند، بسیاری از ((سادات)) ب قم پناه ودند و از همین زمان و که قم به تدریج یک شهر شیعه‌نشین شناخته شد.
از ق اول هری تا کنون هر قم مرکز طلاب علوم ینی وده و عده بسیاری از عم و محدثین مهور از این شهر برخاستهاند. زمان ((صفویه)) مدارس عمیه فروانی با موقوفت کافی در قم حداث شد که همواره عه‌ای از لاب علم دینی در آنها مشغول تحصیل و تدریس بوده‌اند. در زمان ((اجاریه)) نیز چند مسه در قم ساخته شد که هنوز ایر است.
در س
ا 1340 هجری قمری مرحوم ((حاج شیخ عبدالکریم حائری))، از راجع زر، به دعوت مرحوم حاج میرزا محمد فیض قمی ( یت الله فیض ) از اراک ب قم مهاجرت کرد با رود لمای دیگر به این شهرتان، حوزه روحانیت بنیاد نهاده شد.
-فدوسی یز در چند مورد نام قم را ذکر کرده است. شهر قم در سال 23 هجری قمری به دست ((اب وسی اشعری)) فتح شد و اسلام در آن گسترش یافته و مردم آن به تشیع گرویدند.
بعد از ظهور
اسلام و توجه شیعه به این شهر، این شهر اقامتگاه علماء و محدثین و گروهی از امام زاگان روید به گونه ای که قبور آنان هم اکنون در قم موجود است.

در اوا
خر قرن دوم هجری ((حضرت فاطمه رقیه علیهاسلام)) خواهر ((حضرت امام رضا علیه السلام)) که به قصد دیدار برادر خود به ((خراسان)) می رفت در شهر قم مریض گشته و وفات نموده و در آنجا مدفون گردید. از آن پس مردم به تدریج در اطراف مزار آن حضرت سکونت گزیده و رم مطهر آن حضرت مرکز شهر گردید.
در زمان خلافت
بنی عباس که آل علی را تعقیب می نمودند بسیاری از سادات به قم پناه می آوردند و از همین زمان عقاید ((شیع)) در قم رسوخ پیدا نمود و به تدریج یک شهر شیعه نشین شناخته شد.

حوزه های علمیه و معارف اسلامی از قرن اول هجری تا کنون شه
ر قم مرکز طلاب علوم دینی بوده است، عده بسیاری از علما و محدثین نامی از این شهر برخاسته اند، از زمان ((صفویه)) در قم مدارس متعدد با موقوفات کافی احداث شد که همواره عده از طلاب علم دینی در آنها مشغول تحصیل و تدریس بوده اند و در زمان ((قاجاریه)) نیز چند مدرسه در قم ساخته شد که هنوز دایر است.

در سال
1346 هجری قمری محروم آیت الله حاج آقا حسین بروجردی طباطبائی از بروجرد به قم دعوت شد و با ورود ایشان به قم حوزه علمیه بیش از پیش رونق گرفت و روز به روز بر شمار طلاب افزوده گشت.

پ
س از رحلت آیت الله بروجردی حوزه قم توسط بزرگانی همچون آیت الله خمینی، آیت الله گلپایگانی و آیت الله مرعشی نجفی و آیت الله اراکی و آیت الله علامه طباطبائی اداره گشت
و اولین جرقه انقلاب ا
سلامی ایران در 15 خرداد 1342 به رهبری ((حضرت آیت الله خمینی)) در قم به وقوع پیوست که در بهمن 1357 به بار نشست.
+وین جرقه الاب اسلامی ایران نیز در 15 خرداد 1342 به رهبری رهر کبیر انقاب در قم زده شد که در بهمن 1357 به سرانجام رسید.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 25 مرداد 1384 [11:44 ]   5   امیرمهدی حقیقت      جاری 
 سه شنبه 25 مرداد 1384 [11:41 ]   4   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 چهارشنبه 30 دی 1383 [10:21 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 30 دی 1383 [10:09 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 اردیبهشت 1383 [11:05 ]   1   Sr      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..