منو
 کاربر Online
325 کاربر online
تاریخچه ی: قطعه

تفاوت با نگارش: 5

Lines: 1-30Lines: 1-30
-::~~red:ی ناتمام است.~~:: +"طعه" شعری ست که معمولاً مصراع های اولین بیت آن هم قافیه نیستند ولی مصراع دوم تمام ادبیات آن هم قافیه اند. طول قطعه دو بیت یا بیشتر است.
-"قطعه" شعری است که معمولا مراع های ولین بیت آن هم قفیه نیستند و طول قطعه دو بیت یا بیشتر است. +~~blue:......................ال///////// ...................... />...................... ////////// ...................... />...................... د ////////// ...................... ب ~~
-قطعه را بیشتر در بیان مطالب اخلاقی و تعلیمی و ((مناظره )) و نامه نگاری بکار می برند. +قطعه را بیشتر در بیان مطالب اخلاقی و تعلیمی و ((مناظره)) و نامه نگاری بکار می برند.
-قدیمی ترین قطعه ها مربوط به ((ابن یمین )) است و از بین شاعران معاصر ((پروین اعتصامی)) نیز بیشتر اشعارش را در قالب قطعه سروده است. +قدیمی ترین قطعه ها مربوط به ((ابن یمین)) است و از بین شاعران معاصر ((پروین اعتصامی)) نیز بیشتر اشعارش را در قالب قطعه سروده است.
-ک تصیری قطعه به ک زیر ات: +پین اعتصای مناظره های زیادی در قالب قطعه دارد از قبیل مناظره ن سوزن، سیر و پیا و ......
-ل////// ----- ب +کل تصیری قطعه به شکل زیر است:
-ج ////// ----- ب 
-د ////// ----- ب 
 علت اسم گذاری قطعه این است که شعری با قالب قطعه مانند آن است که از وسط یک ((قصیده )) برداشته شده باشد و در واقع قطعه ای از یک قصیده است. علت اسم گذاری قطعه این است که شعری با قالب قطعه مانند آن است که از وسط یک ((قصیده )) برداشته شده باشد و در واقع قطعه ای از یک قصیده است.
-~~green:نشنیده ای که زیر چناری کدوبنی ----- بررست و بردمید براو بر به روز بیست +~~green:نشنیده ای که زیر چناری کدوبنی ----- بررست و بردمید بر او بر، به روز بیست
 پرسیدازچنار که توچند روزه ای؟ ----- گفتا چنار سال مرا بیشتر ز سی است پرسیدازچنار که توچند روزه ای؟ ----- گفتا چنار سال مرا بیشتر ز سی است
 خندید پس بدو که من از تو به بیست روز ----- برتر شدم بگوی که این کاهلیت چیست؟ خندید پس بدو که من از تو به بیست روز ----- برتر شدم بگوی که این کاهلیت چیست؟
 او را چنارگفت که امروز ای کدو ----- باتو مراهنوز نه هنگام داوری است او را چنارگفت که امروز ای کدو ----- باتو مراهنوز نه هنگام داوری است
 فردا که بر من و تو وزد باد مهرگان ----- آنگه شود پدید که نامرد و مرد کیست!!!~~ فردا که بر من و تو وزد باد مهرگان ----- آنگه شود پدید که نامرد و مرد کیست!!!~~
-(انوری) +::(انوری)::
-::{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=20590}:: +::{img src=img/daneshnameh_up/4/4f/gheteee.JPG}::

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [05:40 ]   8   حمیده کاشیان      جاری 
 شنبه 21 مرداد 1385 [11:52 ]   7   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 21 مرداد 1385 [11:51 ]   6   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 21 مرداد 1385 [11:51 ]   5   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 21 مرداد 1385 [11:50 ]   4   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 21 مرداد 1385 [10:13 ]   3   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [12:03 ]   2   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [06:39 ]   1   حمیده کاشیان      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..