منو
 کاربر Online
613 کاربر online
تاریخچه ی: قطعه

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-10Lines: 1-30
-::~~red:ی ناتمام است.~~:: +"طعه" شعری ست که معمولاً مصراع های اولین بیت آن هم قافیه نیستند ولی مصراع دوم تمام ادبیات آن هم قافیه اند. طول قطعه دو بیت یا بیشتر است.
-قطعه شعری است که معمولا مطلع مصرع ندارد و دو بیت یا بیشتر است. قعه را بیشتر در بیان مطالب اخلاقی و علیمی و مناظره و نامه ناری و از این قبیل بکار برند. از اساتید قدیم قطعه این یمین و از اساتید جدید آن پروین اعتصامی است. +~~blue:......................ال///////// ...................... ب />...................... ////////// ...................... ب />...................... د ////////// ...................... ب ~~
-::~~green:هر کجا ردمندی سروق ------ و ب ناله حما کن:: />::چاایی بر آو آواز ------ ان لذ بر او حرام کن::
::حیف ب
اد صفیر بلبل را ----- که فیر خر ازدحام کند::
::کاش بلبل خوش بنشست
ی ----- اخر آاز خود تمام کند~~::
+قطعه را یر د بین مطا ااقی و لیمی و ((نره)) و نامه نای بکر می رد.
-::{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=20590}:: +قدیمی ترین قطعه ها مربوط به ((ابن یمین)) است و از بین شاعران معاصر ((پروین اعتصامی)) نیز بیشتر اشعارش را در قالب قطعه سروده است.

پروین اعتصامی مناظره های زیادی در قالب قطعه دارد از قبیل مناظره نخ و سوزن، سیر و پیاز و ......

شکل تصویری قطعه به شکل زیر است:علت اسم گذاری قطعه این است که شعری با قالب قطعه مانند آن است که از وسط یک ((قصیده )) برداشته شده باشد و در واقع قطعه ای از یک قصیده است.

~~green:نشنیده ای که زیر چناری کدوبنی ----- بررست و بردمید بر او بر، به روز بیست

پرسیدازچنار که توچند روزه ای؟ ----- گفتا چنار سال مرا بیشتر ز سی است

خندید پس بدو که من از تو به بیست روز ----- برتر شدم بگوی که این کاهلیت چیست؟

او را چنارگفت که امروز ای کدو ----- باتو مراهنوز نه هنگام داوری است

فردا که بر من و تو وزد باد مهرگان ----- آنگه شود پدید که نامرد و مرد کیست!!!~~
::(انوری)::

::{img src=img/daneshnameh_up/4/4f/gheteee.JPG}::

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [05:40 ]   8   حمیده کاشیان      جاری 
 شنبه 21 مرداد 1385 [11:52 ]   7   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 21 مرداد 1385 [11:51 ]   6   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 21 مرداد 1385 [11:51 ]   5   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 21 مرداد 1385 [11:50 ]   4   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 21 مرداد 1385 [10:13 ]   3   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [12:03 ]   2   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [06:39 ]   1   حمیده کاشیان      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..