منو
 کاربر Online
637 کاربر online
تاریخچه ی: قضیه منولائوس

تفاوت با نگارش: 7

Lines: 1-53Lines: 1-97
 +{DYNAMICMENU()}
 +__واژه‌نامه__
 +*((واژگان هندسه))
 +__مقالات مرتبط__
 +*((هندسه مسطحه))
 +*((مثلث))
 +*((ویژگیهای هندسی مثلث))
 +*((دایره های محاطی داخلی و خارجی یک مثلث))
 +*((اعداد مثلثی))
 +*((قضیه تالس))
 +*((قضیه فیثاغورث))
 +*((قضیه پاپوس))
 +*((قضیه پاسکال))
 +*((قضیه‌ی بریانشون))
 +*((قضیه دزارگ))
 +*((اثبات قضیه دزارگ در صفحه))
 +*((اثبات قضیه دزارگ در فضا))
 +*((قضیه منولائوس))
 +__کتابهای مرتبط__
 +*((کتابهای هندسه))
 +__[ http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=29 |انجمن ریاضی]__
 +__سایتهای مرتبط__
 +*سایتهای خارجی
 +**[http://www.mathleague.com/help/geometry/geometry.htm|سایت مفاهیم هندسی]
 +**[http://mathforum.org/geopow|مسائل هندسی]
 +**[http://math.rice.edu/~lanius/Geom/cyls.html|کلاس آنلاین هندسه]
 +**[http://www.coolmath4kids.com/geometrystuff.html|آموزش هندسه برای کودکان]
 +**[http://www.gamequarium.com/geometry.html|بازیهای هندسی]
 +__گالری تصویر__
 +*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=12|گالری علوم]
 +body=
 +|~|
 +{DYNAMICMENU}
 
 
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/MENE1.jpg} +{picture=MENE1.jpg}
  
 
 
 
 
-قضیه منولائوس، قضیه ای است که به بحث در مورد مثلثها در هندسه مسطحه میپردازد.مثلث ABC را در نظر میگیریم.فرض میکنیم نقاط M ،E ،N روی خطوط AB ،BC ،AC قرار دارند.طبق این قضیه نقاط M ،E ،N روی یک خط قرار دارند اگر و تنها اگر داشته باشیم: +قضیه منولائوس، قضیه ای است که به بحث در مورد مثلثها در هندسه مسطحه میپردازد.مثلث __ABC __را در نظر میگیریم.فرض میکنیم نقاط __M ،E ،N__ روی خطوط__ AB ،BC ،AC __قرار دارند.طبق این قضیه نقاط __M ،E ،N __روی یک خط قرار دارند اگر و تنها اگر داشته باشیم:
 
 
 
 
  
 ||{TEX()} {\frac{AM}{MB} \cdot \frac{BE}{EC} \cdot \frac{CN}{NA}=-1 } {TEX}|| ||{TEX()} {\frac{AM}{MB} \cdot \frac{BE}{EC} \cdot \frac{CN}{NA}=-1 } {TEX}||
  
 
 
 
 
- +---
 !اثبات !اثبات
-برای اثبات این قضیه ابتداخط CF را موازی با خط AB (نقطه F را بین نقاط E , N در نظر میگیریم)رسم میکنیم در این صورت مثلث __AMN__ با مثلث __CFN__ و نیز مثلث ''BEM'' با مثلث'' CEF'' متشابه خواهد بود.پس خواهیم داشت: +برای اثبات این قضیه ابتداخط __CF __را موازی با خط __AB __(نقطه __F __را بین نقاط__ E , N__ در نظر مگیریم)رسم مکنیم در این صورت مثلث __AMN__ با مثلث __CFN__ و نیز مثلث __BEM__ با مثلث__CEF__ متشابه خواهد بود.پس خواهیم داشت:
 
 
 
 
  
 || ||
 {TEX()} {\frac{AM}{CF}} = {\frac{NA}{NC}} {TEX} {TEX()} {\frac{AM}{CF}} = {\frac{NA}{NC}} {TEX}
 {TEX()} {\frac{BE}{EC}} = {\frac{MB}{CF}} {TEX} {TEX()} {\frac{BE}{EC}} = {\frac{MB}{CF}} {TEX}
 || ||
  
 
 
 
 
-از دو رابطه فوق میتوانیم نتیجه بگیریم که : +از دو رابطه فوق متوانیم نتیجه بگیریم که :
 {TEX()} {\frac{AM}{CF} \cdot \frac{BE}{EC}=\frac{NA}{NC} \cdot \frac{MB}{CF}} {TEX} {TEX()} {\frac{AM}{CF} \cdot \frac{BE}{EC}=\frac{NA}{NC} \cdot \frac{MB}{CF}} {TEX}
-و یا میتوانیم بنویسیم : +و یا متوانیم بنویسیم :
 {TEX()} {\frac{AM}{CF} \cdot \frac{BE}{EC} \cdot \frac{NC}{NA}=1} {TEX} {TEX()} {\frac{AM}{CF} \cdot \frac{BE}{EC} \cdot \frac{NC}{NA}=1} {TEX}
 با توجه به اینکه __NC=-CN__ پس: با توجه به اینکه __NC=-CN__ پس:
 {TEX()} {\frac{AM}{CF} \cdot \frac{BE}{EC} \cdot \frac{CN}{NA}=-1} {TEX} {TEX()} {\frac{AM}{CF} \cdot \frac{BE}{EC} \cdot \frac{CN}{NA}=-1} {TEX}
-شکل زیر نشان دهنده مراحل اثبات این قضیه را به صورتی که در بالا عنوان شد نشان میدهد.
+شکل زیر نشان دهنده مراحل اثبات این قضیه را به صورتی که در بالا عنوان شد نشان مدهد.
 
 
-{FLASH(movie=img/daneshnameh_up/menelaus2.swf, width=>400, height=>300, quality=>high)} +
{FLASH(movie=img/daneshnameh_up/2/27/menelaus2.swf, width=>350, height=>300, quality=>high)}
 {FLASH} {FLASH}
 +
 +
 +---
 +!همچنین ببینید:
 +((قضیه سوا))
 +---
 +!پیوندهای خارجی
 +[http://planetmath.org/encyclopedia/MenelausTheorem.html]
 +[http://www.cut-the-knot.org/4travelers/CevaAndMenelaus.shtml]
- 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 25 تیر 1385 [13:10 ]   12   علی هادی      جاری 
 شنبه 20 اسفند 1384 [14:07 ]   11   سعید صدری      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 اردیبهشت 1384 [10:14 ]   10   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 اردیبهشت 1384 [10:07 ]   9   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 اردیبهشت 1384 [10:04 ]   8   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 اردیبهشت 1384 [09:59 ]   7   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 31 فروردین 1384 [10:10 ]   6   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 31 فروردین 1384 [10:00 ]   5   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 31 فروردین 1384 [09:04 ]   4   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 31 فروردین 1384 [08:41 ]   3   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 30 فروردین 1384 [08:22 ]   2   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 30 فروردین 1384 [08:12 ]   1   علی هادی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..