منو
 کاربر Online
552 کاربر online
تاریخچه ی: قضایای هندسی

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-10Lines: 1-79
-!ست معرین ایی هندسی:
!!قضایای م
((ضیه یثاغرث))
((قضیه تالس))
((قضیه نولاو))
((یه pick))
((ضیه مرلی))
*((ی دزرگ))
((قیه سوا))
+{DYNAMICMENU()}
__
اژهنامه__
*((واژگان هند
سه))
__مقالا
ت مرتبط__
*((
ه مسطحه))
*((هندسه اقل
یدسی))
*((ه
ندسه اقلیسی)) />*((هندسه تصویری))
*((قضایای هندسی))
*((
مک هنسی))
*((یژگیهای ندسی مثث))
*(قضیه تالس))
*((قضیه یثاوث))
__کتابهای مرتبط__
*
((کتابی هندسه))
__[ http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=29 |اجمن ریاضی]__
__سایت
های مرتبط__
*سایت
ای خارجی
**[http://www.mathleague.com/help/geometry/geometry.htm|سایت مفاهیم هندسی]
**[http://mathforum.org/geopow|مسائ
ل هندسی]
**[http://math.rice.edu/~lanius/Geom/cyls.html|کس آنلای هندسه]
**[http://www.coolmath4kids.com/geometrystuff.html|آمو
ز هندسه برای وکان]
**[http://www.gamequarium.com/geometry.html|ازیهای هندسی]
__گالری تص
ویر__
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=12|گ
الری علوم]
 +body=
 +|~|
 +{DYNAMICMENU}
 +V{maketoc}
 +!قضایای ((هندسه اقلیدسی))
 +*((قضیه دکارت))
 +*((قضیه دوران اویلر))
 +*((قضیه هینگ))
 +*((قضیه مور-ماکرونی))
 +*((قضیه پونسله -اشتاینر))
 +*((قضیه سیلوستر-گالای))
 +!!قضایای ((مثلث))
 +*((قضیه فیثاغورث))
 +*((قضیه تالس))
 +*((قضیه منولائوس))
 +*((قضیه استوارت))
 +*((قضیه نامساوی مثلث))
 +*((قضیه سینوسها))
 +*((قضیه کوسینوسها))
 +*((قضیه لولا))
 +*((قضیه pick))
 +*((قضیه مورلی))
 +*((قضیه سوا))
 +---
 +!قضایای ((هندسه تصویری))
 +*((قضیه پاپوس))
 +*((قضیه پاسکال))
 +*((قضیه‌ی بریانشون))
 +*((صورت تعمیم یافته قضیه بریانشون))
 +*((قضیه دزارگ))
 +**((اثبات قضیه دزارگ در صفحه)) (دو بعد)
 +**((اثبات قضیه دزارگ در فضا)) (سه بعد)
 +---
 +!قضایای ((هندسه دیفرانسیل))
 +*((قضیه گاوس-بونه))
 +---
 +!قضایای ((هندسه ریمانی))
 +*((قضیه مایرز))
 +*((قضیه نشانیدن نش))
 +---
 +!قضایای ((مقاطع مخروطی))
 +*((قضیه دندلین))
 +*((قضیه هاپف-رینو))
 +---
 +!قضایای ((هندسه جبری))
 +*((قضیه صفرهای هیلبرت))
 +---
 +!قضایای ((هندسه اعداد صحیح))
 +*((قضیه مینکوفسکی))
 +*((قضیه ابوعبدالله))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 25 تیر 1385 [08:49 ]   11   علی هادی      جاری 
 دوشنبه 22 خرداد 1385 [10:56 ]   10   مرادی فر      v  c  d  s 
 چهارشنبه 17 خرداد 1385 [07:41 ]   9   مرادی فر      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 فروردین 1385 [16:34 ]   8   سعید صدری      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 فروردین 1385 [16:34 ]   7   سعید صدری      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 فروردین 1385 [16:32 ]   6   سعید صدری      v  c  d  s 
 پنج شنبه 04 اسفند 1384 [07:28 ]   5   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 04 اسفند 1384 [07:28 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 30 فروردین 1384 [05:14 ]   3   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 27 فروردین 1384 [05:37 ]   2   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 23 فروردین 1384 [07:24 ]   1   علی هادی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..