منو
 صفحه های تصادفی
خواص اشعه رادیواکتیو
علف خوکها
آشتی یا قهر
براکس
قورمه سبزی
امپراتوری بیزانس
طیف سنجی جرمی با لیزر
خزانه دار دانش پیامبر
انواع تقطیر
آمپر متر
 کاربر Online
1475 کاربر online
Lines: 1-43Lines: 1-41
-حضرت علی علیه السلام ی اید: رسول خدا صلی الله علیه وآله مرا برای قضاوت به یمن فرستاد به پیامبر گفتم: ما رای قضاوت مری می دهی در الی ک ن وا و گاه به او یت +((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام|حضرت عی عیه سلام)) می‌فرمود:« ((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله|رسول خدا صلی الله علیه وآله)) میخواست مرا برای قضاوت به ((یمن)) بفرستد. به پیامبر گفتم:« من وانم و گاه به قضاوت یتم
یامبر خدا به سینه من د و برایم چنین دعا کرد:« __اللهم اهد قلَبه و ثبتِ لسانَه__ »؛ (بار پوردگارا، دل او را هدایت ک زبانش ا استوار ایدار بگردان.)
س
وگند ه خدایی ه انه را شکافت، پس از دعای پیامبر هیچ‌گا ر داوی ین دو نفر شک و تردید کده‌ام.»
-حضرت علی علیه السلام رمود: پیامب خدا به سینه من زد و در حقم چنین دعا کرد[ اللهم اهد قلَبه و ثبتِ لسانَه ]، (بار پروردگار ل و ا هات کن و انش را استوار و پایار بگردان) سوگند بخدایی که دانه را شکافت پس از دعای یمبر هیچگاه در داوری و قضاوت میان دو نفر شک و تردید نکردم. +!ماب: />*بحارالانوار 40 177، ی 61 -------- کشف امه
-منابع:
بحارالاوار، 40، ص 177، حدیث61 -------- کشف الغمه
+!مراجعه شود به:
*((رابطه علی علیه السلام با پیامبر))
*((قضاوت امام علی علیه السلام درباره ز
ن و شوهری که مادر و فرزند بودند))
*((قضاوت بر اساس قانون مای
عات)) />*((امام علی علیه السلام و نجات زنی از سنگسار))
*((قصاص قنبر به علت تجاوز از حق))
*((
اختلاف گواهان))
*((امام علی علیه السلام و پذی
رش توبه شخص مرتد))
*((
امام علی علیه اسلام و حکم درباره رابخور ناآگاه))
*((امام عل
لیه لسلام و حد بر نجاش شاعر))
*((تو
صیه مام عل علیه السلام به رعایت تقوای الهی هنگام شهادت))
*((امام علی علیه السلام و قطع دست دزد سابقه دار))
*((امام علی علیه السلام و بریدن دست دزد و شفاى او ))
*((امام علی علیه السلام و
حکم درباره اعتراف از روی ترس))
*((امام علی علیه السلام و راهنمایی ع
ثمان)) />*((امام علی علیه السلام و راهنمایی عمر))
*((مادران دختر و پسر))
*((ح
کم امام علی علیه السلام و حکم درباره مردی که پس از قصاص زنده مانده بود))
*((امام علی علیه السلام و حکم سه طلاقه کردن زن))
*((قضاوت امام علی علیه السلام میان عمر و
شتر فروش))
*((حکم
امام علی علیه السلام درباره قطع دست دزد))
*((امام علی علیه السلام و حکم زنای
غیر محصنه))
*((امام علی علیه السلام و حکم انکار فرزند))
*((امام علی علیه السلام و رفع ابهام در وصیت نامه))
*((امام علی علیه السلام و حل مشکل وارثان))
*((امام علی علیه السلام و تعیین میزان وصیت متوفى ))
*((حکم امام علی علیه السلام درباره دیه غریق))
*((قضاوت امام علی علیه السلام بین دو میزبان))
*((حکم امام علی علیه السلام درباره نوزاد عجیب الخلقه))
*((دو مادر و یک فرزند))
*((امام علی علیه السلام و حکم کودک سقط شده))
*((امام علی علیه السلام و اجرای حد شرابخوار))
*((امام علی علیه السلام و حکم درباره دو مرد فریبکار))
-مراجعه شود به: 
-((رابطه علی علیه السلام با پیامبر)) 
-((قضاوت درباره زن و شوهر که مادر و فرزند بودند)) 
-((قضاوت بر اساس قانون مایعات)) 
-((نجات دادن زنی از سنگسار شدن)) 
-((تازیانه بر قنبر)) 
-((اختلاف گواهان)) 
-((قاطعیت در ضمن رأفت اسلامی)) 
-((شرابخور نا آگاه)) 
-((حد زدن بر نجاشی شاعر)) 
-((فرار شاهدها)) 
-((قطع دست دزد سابقه دار)) 
-((بریدن دست دزد و شفاى او با دعاى حضرت -دست قطع شده )) 
-((اعتراف از روی ترس)) 
-((راهنمائی کردن عثمان)) 
-((همسران یک مرد)) 
-((راهنمایی کردن عمر)) 
-((مادران دختر و پسر)) 
-((زنده پس از قصاص)) 
-((زن سه طلاقه)) 
-((قضاوت میان عمر و شتر فروش)) 
-((سه مرتبه دزدی)) 
-((حکم زنای غیر محصنه)) 
-((انکار فرزند)) 
-((خرما در دهان همسر)) 
-((معنای بنده قدیمی در وصیت متوفی)) 
-((معنای سهم در وصیت متوفی)) 
-((تعیین میزان وصیت متوفى )) 
-((غریق در فرات)) 
-((قضاوت بین دو میزبان)) 
-((نوزاد عجیب الخلقه)) 
-((دو مادر و یک فرزند)) 
-((کودک سقط شده)) 
-((زن دیوانه و حد الهی)) 
-((اجرای حد شرابخوار)) 
-((دو مرد فریبکار)) 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 26 مهر 1384 [12:16 ]   9   شکوفه رنجبری      جاری 
 دوشنبه 18 مهر 1384 [11:56 ]   8   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 مهر 1384 [10:57 ]   7   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 خرداد 1384 [13:27 ]   6   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 اردیبهشت 1384 [16:11 ]   5   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 آذر 1383 [11:57 ]   4   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [12:36 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 09 آبان 1383 [11:59 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 04 مهر 1383 [11:57 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..