منو
 کاربر Online
1189 کاربر online
تاریخچه ی: قصیده

تفاوت با نگارش: 8

Lines: 1-52Lines: 1-52
 قصیده نوعی از شعر است که دو مصراع بیت اول و مصراع های دوم بقیه ی بیت های آن هم قافیه اند. قصیده نوعی از شعر است که دو مصراع بیت اول و مصراع های دوم بقیه ی بیت های آن هم قافیه اند.
 طول قصیده از 15 بیت تا 60 بیت می تواند باشد.  طول قصیده از 15 بیت تا 60 بیت می تواند باشد.
 قصیده را می توان به شکل زیر تصویر کرد: قصیده را می توان به شکل زیر تصویر کرد:
 ~~blue:......................الف///////// ...................... ب  ~~blue:......................الف///////// ...................... ب
 ...................... ب ////////// ...................... ج  ...................... ب ////////// ...................... ج
 ...................... ج ////////// ...................... الف ~~ ...................... ج ////////// ...................... الف ~~
 لحن و موضوع قصیده حماسی است و در آن از ((مدح )) و ((مفاخره )) و هجو و ذم و .... سخن می رود و مسائل دیگر از قبیل مسائل اخلاقی و دینی و وصف طبیعت در قصیده جنبه فرعی دارد.  لحن و موضوع قصیده حماسی است و در آن از ((مدح )) و ((مفاخره )) و هجو و ذم و .... سخن می رود و مسائل دیگر از قبیل مسائل اخلاقی و دینی و وصف طبیعت در قصیده جنبه فرعی دارد.
 هر چند قصاید شاعرانی چون ((ناصرخسرو)) به موضوعات مذهبی و فلسفی و ((منوچهری)) و ((خاقانی)) به وصف طبیعت و ((سنایی ))به عرفان و ((مسعود سعد)) به حسبیه معروفند اما مضمون اصلی قصیده مدح است و در قصاید ((عنصری )) و ((انوری )) نیز موضوع اصلی مدح کردن شاهان است.  هر چند قصاید شاعرانی چون ((ناصرخسرو)) به موضوعات مذهبی و فلسفی و ((منوچهری)) و ((خاقانی)) به وصف طبیعت و ((سنایی ))به عرفان و ((مسعود سعد)) به حسبیه معروفند اما مضمون اصلی قصیده مدح است و در قصاید ((عنصری )) و ((انوری )) نیز موضوع اصلی مدح کردن شاهان است.
 

 

 
 
 
 
  
-{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=20214} +{img src=img/daneshnameh_up/8/8e/ghaside00.JPG}
  
 
 
 
 
 قصیده قالب رایح شعر فارسی از اوایل قرن چهارم تا پایان قرن ششم است و از این تاریخ به بعد غزل اندک اندک جای آن را می گیرد اما اوج قصیده سرائی در قرون پنجم و ششم است.  قصیده قالب رایح شعر فارسی از اوایل قرن چهارم تا پایان قرن ششم است و از این تاریخ به بعد غزل اندک اندک جای آن را می گیرد اما اوج قصیده سرائی در قرون پنجم و ششم است.
-در قرن ششم بر اثر تحولات سیاسی و اجتماعی که رخ می دهد (بر روی کار آمدن سلجوقیان) بازار مدح از رونق می افتد و تصوف رواج می یابد و قصیده که اصل موضوع آن ستایش ممدوح در پایان شعر است جای خود را به دیگر قالب های شعری می دهد هر چند از این دوره به بعد هم قصیده دیده می شود اما دیگر قالب رایج نیست و غزل حتی وظیفه اصلی قصیده که مدح باشد را نیز بر عهده می گیرد. +در قرن ششم بر اثر تحولات سیاسی و اجتماعی که رخ می دهد (بر روی کار آمدن ((سلجوقیان))) بازار مدح از رونق می افتد و تصوف رواج می یابد و قصیده که اصل موضوع آن ستایش ممدوح در پایان شعر است جای خود را به دیگر قالب های شعری می دهد هر چند از این دوره به بعد هم قصیده دیده می شود اما دیگر قالب رایج نیست و غزل حتی وظیفه اصلی قصیده که مدح باشد را نیز بر عهده می گیرد.
-سرانجام در قرن هفتم سعدی در طی قصیده ای مرگ قصیده را رسماً اعلام می کند و ساختمان سنتی آن در هم می شکند. +سرانجام در قرن هفتم ((سعدی )) در طی قصیده ای مرگ قصیده را رسماً اعلام می کند و ساختمان سنتی آن در هم می شکند.
-بعضی قصیده را "حماسه دروغین" خوانده اند چرا که در حماسه قهرمان اغلب یک موجود اساطیری است که کارهای عجیب و خارج از توان بشر معمولی انجام می دهد ولی در قصیده همه ی این صفات در مورد شخصی که کاملاً او ا می شناسیم و می دانیم هیچ یک از این کارها را نمی تواند بکند بکار می رود. +بعضی قصیده را "حماسه دروغین" خوانده اند چرا که در ((ادبیات حماسی )) قهرمان اغلب یک موجود اساطیری است که کارهای عجیب و خارج از توان بشر معمولی انجام می دهد ولی در قصیده همه ی این صفات در مورد شخصی که کاملاً او ا می شناسیم و می دانیم هیچ یک از این کارها را نمی تواند بکند بکار می رود.
 در قصیده هایی که در مدح سلطان محمد غزنوی سروده شده است به نمونه های خوبی از این اغراق ها بر می خوریم که حتی اندکی هم با واقعیت شخصیت او سازگار نبوده است. در قصیده هایی که در مدح سلطان محمد غزنوی سروده شده است به نمونه های خوبی از این اغراق ها بر می خوریم که حتی اندکی هم با واقعیت شخصیت او سازگار نبوده است.
 __نمونه ای از قصیده__ __نمونه ای از قصیده__
-قصیده بهار به ((فرخی )) شامل صد و بیست و پنج بیت و در مدح سلطان محمود غزنوی است که برای نمونه ابیاتی از آن نقل می شود: +قصیده "بهاریه" ((فرخی )) شامل صد و بیست و پنج بیت و در مدح سلطان محمود غزنوی است که برای نمونه ابیاتی از آن نقل می شود:
 ~~green:بهار تازه دمید، ای به روی رشک بهار ~~green:بهار تازه دمید، ای به روی رشک بهار
 بیا و روز مرا خوش کن و نبید بیار بیا و روز مرا خوش کن و نبید بیار
 همی به روی تو ماند بهار دیبا روی همی به روی تو ماند بهار دیبا روی
 همی سلامت روی تو و بقای بهار همی سلامت روی تو و بقای بهار
 رخ تو باغ من است و تو باغبان منی رخ تو باغ من است و تو باغبان منی
 مده به هیچکس از باغ من، گلی، ز نهار! مده به هیچکس از باغ من، گلی، ز نهار!
 به روز معرکه، بسیار دیده پشت ملوک به روز معرکه، بسیار دیده پشت ملوک
 به وقت حمله، فراوان دریده صف سوار به وقت حمله، فراوان دریده صف سوار
 همیشه عادت او بر کشیدن اسلام همیشه عادت او بر کشیدن اسلام
 همیشه همت او نیست کردن کفار همیشه همت او نیست کردن کفار
 عطای تو به همه جایگه رسید و، رسد عطای تو به همه جایگه رسید و، رسد
 بلند همت تو بر سپهر دایره وار بلند همت تو بر سپهر دایره وار
 کجا تواند گفتن کس آنچه تو کردی کجا تواند گفتن کس آنچه تو کردی
 کجا رسد بر کردارهای تو گفتار؟ کجا رسد بر کردارهای تو گفتار؟
 تو آن شهی که ترا هر کجا شوی، شب و روز تو آن شهی که ترا هر کجا شوی، شب و روز
 همی رود ظفر و فتح، بر یمین و یسار همی رود ظفر و فتح، بر یمین و یسار
-خدایگان جهان با، وز جهان برخور +خدایگان جهان باش، وز جهان برخور
 به کام زی و جهان را به کام خویش گذار~~ به کام زی و جهان را به کام خویش گذار~~

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [13:13 ]   10   حمیده کاشیان      جاری 
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [12:52 ]   9   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [12:27 ]   8   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [10:15 ]   7   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [09:57 ]   6   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [09:54 ]   5   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 دوشنبه 09 مرداد 1385 [12:28 ]   4   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 دوشنبه 09 مرداد 1385 [12:26 ]   3   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [13:01 ]   2   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [07:27 ]   1   حمیده کاشیان      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..