منو
 صفحه های تصادفی
طبقه بندی به وسیله ساختمان
فرهنگ عام
نانوتکنولوژی در پزشکی
همیشه یک شاگرد باقی بمانید
آنیون و کاتیون
تیره بوریا
Radon
ارز بازی
زخم معده و اثنی عشر
نام، القاب و کنیه امام کاظم علیه السلام
 کاربر Online
544 کاربر online
تاریخچه ی: قشربندی اجتماعی

تفاوت با نگارش: 1

Line: 1Lines: 1-31
-{پیام:در دست تهیه} +__قشربندی اجتماعی (social stratication)__


||
قشربندی اجتماعی بطور کلی ، جایگاه و موقعیت مردم در ساختار جامعه ، و در نتیجه ، شیوه زندگی آنها را تعیین می‌کند. قشربندی اجتماعی مفهومی‌ است که تقریبا در اشاره به هر واحد اجتماعی ، با هر اندازه ، از گروهی کوچک تا جامعه‌ای بزرگ ممکن است بکار رود. بطور خلاصه قشربندی اجتماعی یعنی رتبه بندی افراد برحسب شمار کیفیتهای مطلوبی که این افراد مشترکا دارند.||
!نگرش کلی
در جامعه امروز ، مردم عموما انتظار دارند که ((نظام آموزش و
پرورش)) کارکردها و وظایف گوناگونی برای جامعه و اعضای آن انجام دهد، در حل مسائل و مشکلات اجتماعی مدد کار باشد و مردم را از طریق فراگرد آموزش و پرورش به سوی زندگی اجتماعی بهتر و عادلانه‌تری سوق دهد. عوامل گوناگون فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی موثر بر آموزش و پرورش موجب می‌شوند که فراگرد گزینش و تخصیص ، افراد جامعه را در مسیرهای آموزشی و شغلی متفاوتی هدایت کند. در نتیجه ، آنها بنابر موقعیت خود در قشربندی اجتماعی جامعه ، از مزایای تحصیلی متفاوتی استفاده می‌کنند و پس از خاتمه تحصیلات مدرسه‌ای به مشاغل برخوردار از اعتبار و منزلت اجتماعی متفاوتی سوق داده می‌شوند.
!انواع قشربندی اجتماعی
!!طبقه بندی (social class)
بخشی از مردم در جامعه است که پیشینه‌ای مشابه از لحاظ ثروت ، قدرت و وجهه اجتماعی دارند. اشخاص و گروههایی که یک طبقه اجتماعی خاصی را بوجود می‌آورند، در ارتباط با ارزشها ، نگرشها ، رفتارها و خلقیات ، وجوه مشترکی دارند. الگو و شیوه خاص زندگی ، آنها را از اعضای سایر ((طبقات اجتماعی)) متمایز می‌سازد. اولین کوشش برای تعریف طبقه اجتماعی بوسیله ((مارکس|کارل مارکس)) صورت گرفت.
!!کاست (caste)
نظام خشکی از قشربندی اجتماعی که مردم را در محدوده رهایی ناپذیری از قشرهای اجتماعی خاص محصور می‌کند.
!تبیین قشربندی اجتماعی
!!((نظریه توافق در قشربندی|نظریه توافق))
این نظریه پردازان اجتناب ناپذیری نا برابری و ((نقش آموزش و پرورش در جامعه|نقش آموزش و پرورش)) را در فراگرد قشربندی توضیح می‌دهند. کارکرد مهم مدارس ، تربیت ، تفکیک و گزینش افراد برحسب استعداد و توانایی برای تصدی مشاغل و مناصب سلسله مراتبی در جامعه است. آنها استدلال می‌کنند که این امر ، فراگردی معقول و مبتنی بر شایستگی افراد است. با درک استدلال این نظریه پردازان ، نقش و ((کارکرد آموزش و پرورش)) در فراگرد قشربندی روشن‌تر می‌شود. پس احتمالا هر چه تحصیلات مدرسه‌ای شخص کاملتر باشد، برای جامعه بارآورتر و ارزشمندتر خواهد بود. از این رو با نائل شدن بعضی مردم به تحصیلات بیشتر و مشاغل و مناسب بالاتر از دیگران ، یک نظام قشربندی پدید می‌آید.
!!((نظریه تضاد در قشربندی|نظریه تضاد))
ازاین دیدگاه ، ویژگیها و مسائل ((نظام آموزشی)) از تضادهای موجود در جامعه ، بطور کلی ، ناشی می‌شوند. ((آموزش و پرورش)) فقط بخشی است از نظام جامعه که براساس تضادهای میان ((قشر دارا|قشرهای دارا)) و ((قشر ندار|ندار)) شکل گرفته است. نظام آموزش و پرورش ساختار طبقاتی موجود جامعه را تداوم و استمرار می‌بخشد. بدین معنی که نظام آموزشی با کنترل نوع آموزش و پرورش و دانش و معرفتی که در دسترس گروههای مختلف مردم قرار می‌دهد، آنها را از لحاظ دستیابی به مناصب و ((مشاغل اجتماعی)) کنترل می‌کند.

پس ، نظام آموزشی با کمک به حفظ ((نظام اجتماعی)) موجود در ((جامعه)) ، نقشی را که در واقع از سوی گروههای مسلط به آن واگذار شده ، ایفا می‌نماید و کودکان را متناسب با پایگاه اجتماعی شان ، برای ایفای نقش در جامعه آماده می‌سازد. نظریه پردازان تضاد ، خاستگاههای نا برابری را در ساختار طبقاتی جامعه می‌دانند. از لحاظ آنان ، آموزش و پرورش ساختار طبقاتی را منعکس می‌سازد و نابرابری بخشی از ((نظام سرمایه‌داری)) است و احتمالا تا زمانی که چنین نظامی برقرار است، دوام خواهد داشت.
!مباحث مرتبط با بعنوان
*((جامعه))
*((طبقات اجتماعی))
*((مشاغل اجتماعی))
*((نظام آموزش و پرورش))
*((نظام آموزشی))
*((نظریه تضاد در قشربندی))
*((نظریه توافق در قشربندی))
*((نظام سرمایه‌داری))
*((نقش اجتماعی ))
*((پایگاه اجتماعی))
*((طبقه اجتماعی))
*((نابرابریهای طبقاتی و عوامل طبیعی))
*((نابرابریهای طبقاتی و نزاع خارجی))
*((نابرابریهای طبقاتی از دیدگاه مارکس))
*((نابرابریهای اجتماعی از دیدگاه فونکسیونالیستی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 22 اسفند 1383 [06:03 ]   11   حسین خادم      جاری 
 شنبه 22 اسفند 1383 [06:02 ]   10   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 22 اسفند 1383 [06:01 ]   9   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 22 اسفند 1383 [06:00 ]   8   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 22 اسفند 1383 [05:55 ]   7   حسین خادم      v  c  d  s 
 جمعه 06 آذر 1383 [05:02 ]   6   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 14 آبان 1383 [19:08 ]   5   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 14 آبان 1383 [18:57 ]   4   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 14 آبان 1383 [18:16 ]   3   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 14 آبان 1383 [17:23 ]   2   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 آبان 1383 [00:59 ]   1   سارا بهنیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..