منو
 صفحه های تصادفی
حسنین از دیدگاه محمد بن حنفیه
تفریحات سالم در اسلام
توپولوف
پلی آرتریت گرهی
دودمان چهارم پادشاهی در ممفیس
پایه دوربین تلویزیونی
امام زمان علیه السلام در قرآن - هود : 8
ستاره دریایی
رشد بلور
تاریخ
 کاربر Online
481 کاربر online
تاریخچه ی: قرائت قرآن

نگارش: 12اَعوذُ بِاللهِ مِنَ اشِّیطانِ الرَّجیم

بسم الله الرحمن الرحیم


اَفْضَلُ الْعِبادةِ قِرائةُ الْقُران


رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم فرمودند: نیکوترین عبادت و بندگی، خواندن قرآن است.

مقدمه

قرآن اولین مرجع و منبع دستورات و تعالیم اسلام است؛ و ما برای دستیبای به این تعالیم گهربار و فهم مطالب آن جهت اجرای خواستهایش بایستی که علوم مربوط به آن را در همه ی زمینه ها تا حد توان بیاموزیم.
در این راه گام اول آنست که قرآن را به صورت صحیح تلاوت کنیم. یعنی در ابتدا باید تلفظ صحیح الفاظ و عبارات را به کار بندیم. زیرا همه ی ما وظیفه داریم که این کلام مقدس را به همان صورت که از پیامبر اکرم (صل الله علیه واله) به ما رسیده قرائت کنیم.

تاریخچه

در ارتباط با نقطه آغاز تعلیم قرائت قرآن، تاریخ حاکی از این است که در زمان حیات پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم مرکزی شبیه به کانون تعلیم قرائت و حفظ و تمرین آن به وجود آمد که شخص ایشان بر آن نظارت داشته و مردم را به فراگیری قرائت و حفظ آیات کلام الله تشویق و ترغیب می فرمودند، تا حدی که گاهی از اصحاب خویش می خواستند که برای آن حضرت قرآن بخوانند.
مسلمانان از همان ابتدا در صدد بودند که الفاظ و کلمات قرآن را عیناً و به دون کم و زیاد به همان قسمی که از رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم شنیده بودند بر زبان جاری کنند. بدین ترتیب علم قرائت شکل گرفت.
علم قرائت عبارت است از بیان طریقه خواندن قرآن، مطابق قرائت قاریانی که سند قرائت آنها به رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم منتهی می شود. و فایده این علم هم نیکو و زیبا خواندن قرآن به کیفیت مذکور است.
علم تجوید هم ناشی و زائیده ی علم قرائت است و تعریف آن قواعد کلی است که از قرائت قراء استنباط شده و تدوین گردیده است. و درباره مخارج حروف، صفات حروف و دیگر دستورات تلاوت قرآن مجید (ادغام، اظهار و …) بحث می کند.

این نکته قابل ذکر است که آموختن قواعد به تنهایی شرط لازم برای یاد گرفتن تجوید است ولی شرط کافی نیست؛ بلکه تمرین زیاد یافته ها و آموخته ها و بکار بردن آنها در هنگام قرائت قرآن در تأمین این هدف نقش بسزایی دارد.

طبقه بندی

شاخه های قرائت قرآن را می توان به ترتیب زیر دسته بندی کرد.  1. علت اختلاف قرائت
  2. قاریان و راویان اختلاف قرائت

   1. ابن عامر (عبدالله ابن عامر دمشقی) متوفی به سال 118 هجری
    1. هشام (ابن عمار ابن نصیر)
    2. ابن ذَکْوان (ابو عمرو عبدالله ابن احمد)
   2. ابن کثیر (عبدالله ابن کثیر مکی) متوفی به سال 120 هجری
    1. بَزْی (احمد ابن محمد ابن عبدالله)
    2. قُنّبُل (محمد ابن عبدالرحمن)
   3. اَبو عَمْرْو (ابو عمرو ابن علاء بَصْری) متوفی به سال 154 هجری
    1. سوسی (ابو شعیب صالح ابن زیاد)
    2. دوُری (حفص ابن عمرو)
   4. حمزه (ابو عمّاره حمزة ابن حبیب زیّات کوفی) متوفی به سال 156 هجری
    1. خَلَف (ابو محمد اسدی ابن هُشام)
    2. خلّاد (ابن خالد صیرفی)
   5. عاصم (ابوبکر عاصم ابن ابی النّجُود کوفی) متوفی به سال 128 هجری
    1. حفص (ابو عمرو حفص ابن سلیمان)
    2. ابوبکر (شعبة ابن عیّاش سالم)
   6. کسائی (ابوالحسن علی ابن حمزة کسائی) متوفی به سال 189 هجری
    1. حفصِ الّدوری (حفص ابن عمرو)
    2. ابوالحارث (لیث ابن خالد)
   7. نافع (ابو عبدالله نافع ابن ابی ندیم مدنی) متوفی به سال 169 هجری
    1. وَرش (عثمان ابن سعید)
    2. قالون (عیسی ابن مینا)

  • قواعد علمی

  1. حروف تهجی یا الفبای عربی*
   1. حروف شمسی
   2. حروف قمری
   3. حروف مقطعه
   4. حروف والی

  1. مخارج حروف
   1. شناخت دندان ها
    1. ثنایا
    2. رَباعیات
    3. اَنیاب
    4. اَضراس
    5. ضواحک
    6. طواحن
    7. نواجذ

   1. مواضع دستگاهه تکلم
    1. حروف حلقی
    2. حروف لهوی
    3. حروف شجری
    4. حروف ضرسی
    5. حروف لثوی
    6. حروف نطعی
    7. حروف ذولقی
    8. حروف اسلی
    9. حروف شفوی (شفهی)

  1. صفات حروف
   1. صفات ذاتی حروف
1- جَهر خلاف (ضد) 2- هَمس
3- شَدَه خلاف (ضد) 4- رَخاوه
5- استعلا خلاف (ضد) 6- استفال
7- اطباق خلاف (ضد) 8- انفتاح
9- اصمات خلاف (ضد) 10- اذلاق

   1. صفات عارضی حروف
1- صفیر
2- قلقله
3- لین
4-انحراف
5-تکریر
6-تفشی
7-استطاله


  1. علامت ها
  2. احکام تجوید
   1. احکام ادغام
    1. انواع ادغام
   2. تفخیم و ترقیق
   3. احکام مد
مد متصل
مد منفصل
مد بدل
مد لازم
مد سکون عارضی
مد لین
   1. احکام تاء تانیث ة
   2. احکام هاء ضمیر
    1. اشباع
    2. بلااشباع
   3. احکام لام
   4. احکام راء
   5. احکام میم ساکن
   6. احکام تنوین و نون ساکن
ادغام
اظهار
ابدال
اخفاء
   1. احکام غنه
   2. احکام وقف
    1. علائم وقف
    2. سکته

همچنین ببینید


منابع

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 10 مرداد 1384 [13:18 ]   20   بابک خسروشاهی      جاری 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [19:45 ]   19   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 بهمن 1383 [21:05 ]   18   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 18 بهمن 1383 [20:15 ]   17   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 18 بهمن 1383 [20:07 ]   16   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 شنبه 17 بهمن 1383 [20:35 ]   15   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 شنبه 17 بهمن 1383 [05:13 ]   14   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 15 بهمن 1383 [20:14 ]   13   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 15 بهمن 1383 [15:18 ]   12   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 بهمن 1383 [09:19 ]   11   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 بهمن 1383 [09:15 ]   10   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 بهمن 1383 [09:14 ]   9   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 30 دی 1383 [07:40 ]   8   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 30 دی 1383 [07:38 ]   7   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 جمعه 25 دی 1383 [14:42 ]   6   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 24 دی 1383 [13:47 ]   5   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [08:52 ]   4   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [08:43 ]   3   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 دی 1383 [11:07 ]   2   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آذر 1383 [22:55 ]   1   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..