منو
 کاربر Online
578 کاربر online
تاریخچه ی: فیلیپسیت

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-68Lines: 1-68
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Adular.jpg} +{picture=Adular.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 فیلیپسیت - پرشدگی بلورین حفره (بلورها تا 1 میلیمتر)  فیلیپسیت - پرشدگی بلورین حفره (بلورها تا 1 میلیمتر)
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::فیلیپسیت (Phillipsite)::__ ||__::فیلیپسیت (Phillipsite)::__
 ::KCa[Al3Si5O16].6H2O:: ::KCa[Al3Si5O16].6H2O::
-مونوکلینیک|__::سیستم ((تبلور))::__ +::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__ ::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__
-/ناقص - مطابق با سطح /001/,/001|__::((رخ))::__
::شیشه ای::|__::((جلا))::__
نامنظم|__::شکستگی::__
شفاف - نیمه شفاف|__::((شفافیت))::__
ترد|__::نوع ((سختی))::__
ندارد|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
|__::اشکال ظاهری::__
::تقریباََ کمیاب ; ((یس)) ، ((ایش)) ، ((فاه)) ، ((رمای)) ، ((مکیک))::|__::((ژیزمان))::__
::.و قلیاهای الکالن ((هافنیم|HF)) محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
|__::ترکیب شیمیایی::__
|__::رنگ ((کانی))::__
|__::((رنگ)) اثر خط ::__
|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
|__::تشابه کانی شناسی::__
::((کلیت))، ((یانیت)) ،((آلیت))،((کورتز))::|__::((پاراژنز))::__
::((هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__
::((منشور))های اغلب شیاردار::|__::شکل ((بلور))ها::__
+::/ناقص - مطابق با سطح /001/,/001::|__::((رخ))::__
::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__
::نامنظم::|__::شکستگی::__
::شفاف - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
::ترد::|__::نوع ((سختی))::__
::ندارد::|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
::بلوری::|__::اشکال ظاهری::__
::کمیاب ; ((من)) غربی ، ((چک و الوکی)) ، ((یتای)) ، ((ایرند)) شمای و یره::|__::((ژیزمان))::__
::HCl محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::K2O=7.09% CaO=8.44% Al2O3=23.01% SiO2=45.19% H2O=16.27% ::|__::ترکیب شیمیایی::__
::سفید - زرد - متمایل به قرمز::|__::رنگ ((کانی))::__
::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
::واکنشهای شیمیایی و اشعه ایکس ::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
::((هارموتوم))::|__::تشابه کانی شناسی::__
::((کلیت))،((بازیت))،((آنالیم)) و یره::|__::((پاراژنز))::__
::هیدروترمال - بعد از ((آتشفشان))ی::|__::منشا تشکیل::__
::((منشور))ی - ماکله::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
-::((یس))::|__::محل پیدایش::__
::.خواص ((فیزیک))ی و ((شیمی))ایی آن شبیه ((ارتوز)) است::|__::سایر مشخصات::__
::.در ((ایش)) گرفته شده است Adula از نام ((ک))::|__::((وجه تسمیه))::__||
+::((من)) غربی::|__::محل پیدایش::__
|__::سایر مشخصات::__
::.ا شده است W.Phillips از نام کانی شاس اگلیسی ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
-ــ|ــ|ــ|ــ|| +ــ|4.5|2.2|ــ||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 13 شهریور 1384 [12:31 ]   3   فاطمه عیوضی      جاری 
 یکشنبه 13 شهریور 1384 [11:53 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 شهریور 1384 [11:02 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..