منو
 کاربر Online
444 کاربر online
تاریخچه ی: فیزیک پزشکی__فیزیک پزشکی__ (__Medicale Physics__)__فهرست مقالات فیزیک پزشکی__


__مباحث علمی__ __مباحث کاربردی و تجربی__
((فیزیک آندوسکوپی)) ((مکانیسم تولید نور))
((اثرات بیولوژیکی نور مرئی)) ((استفاده از نور برای درمان))
((اسپکتروسکوپی در پزشکی)) ((لیزر در پزشکی))
((اشکال طیف)) ((فوتوتراپی))
((فوتومتری|سنجش نور یا فوتومتری)) ((ساخته شدن تریدیمیت))
((نور مرئی)) ((دستگاه PUV-A))
((اپتیک هندسی)) ((کاربرد درمانی اشعه فرابنفش))
((فوتون)) ((شیوه‌های درمانی لیزر))
((خاصیت موجی نور)) ((محاسبه دوز اشعه فرابنفش))
((اثرات فیزیولیژیک اشعه فرابنفش)) ((آشکارسازی اشعه فرابنفش))
((کاربرد اشعه فرابنفش در پزشکی)) ((اثرات اشعه فروسرخ بر پوست))
((زخمهای پوست)) ((اثرات اشعه فروسرخ بر چشم))
((خطرات اشعه فرابنفش بر چشم)) ((اثرات دیگر اشعه فروسرخ))
((خواص فیزیولیژیکی گرما)) ((کاربرد پزشکی IR))
((روشهای درمان با گرما)) ((خطرات تابش فرو سرخ))
((اشعه فرو سرخ (IR))) ((کاربرد لیزر در پزشکی))
((تولید و خصوصیات IR)) ((کاربرد لیزر در معالجه امراض زنان))
((دستگاه تولید اشعه فروسرخ)) ((درمان بیماری پوستی با لیزر))
((توموگرافی)) ((کاربرد لیزر در دندانپزشکی))
((وابستگی دمایی اشعه فروسرخ)) ((کاربرد لیزر در گوش و حلق و بینی))
((بستگی فروسرخ به سطح تابنده)) ((کاربرد لیزر در اعمال جراحی))
((انحنای سطح تابش کننده)) ((درمان دوربینی))
((وابستگی محیطی فروسرخ)) ((تجربه شاینر))
((موارد منع کاربرد اشعه فرابنفش)) ((انواع عینک))
((آینده لیزر در پزشکی)) ((تشخیص آستگماتیسم))
((فیزیک چشم و بینایی)) ((بیو میکروسکوب))
((آستیگماتیسم)) ((چشم عادی))
((چشم عادی)) ((اسکیاسکپی))
((دیوپتری)) ((تصحیح آستگماتیسم))
((تصویر در یک دیوپتر)) ((تصحیح پیرچشمی))
((تشکیل تصویر در چشم)) ((معایب چشم))
((چشم ساده)) ((آزمایش دید رنگها))
((چشم هنجار)) ((سونوگرافی))
((مکانیسم تطابق)) ((امپدانس صوتی))
((میکروسکوب)) ((آزمایش رین))
((انواع آستیگماتیسم)) ((انواع سونوگرافی))
((حدبینایی)) ((انواع اسکن))
((آفتالموسکوپی)) ((عکسبرداری MRI))
((تست سبز و قرمز)) ((هولوگرافی))
((علل لوچی چشم)) ((اسکن بهنگام))
((اسپکترومتر جرمی)) ((برش نگاری با اولتراسوند))
((آناتومی چشم)) ((پرتونگاری))
((طریقه تحریک گیرنده‌ها)) ((درمان با مواد رادیواکتیو))
((میدان بینایی چشم)) ((تصویر اولیه رادیولوژی))
((آناتومی گوش)) ((کنتراست مصنوعی))
((گوش داخلی و اهمیت آن)) ((روش حاجب))
((حساسیت گوش)) ((روش شفاف))
((اودیو متری)) ((رادیو سکپی))
((تصویر گیری از بافت ثابت)) ((رادیو گرافیهای پیشرفته))
((اولتراسوند پیوسته)) ((تشکیل کروموزوم حلقوی))
((اولتراسونیک درمانی)) ((تغییر قابلیت نفوذ سلولی))
((آثار بیولوژیکی ماورای صوت)) ((تشعشع هسته‌ای))
((پزشکی هسته‌ای)) ((درمان بیماریهای سطحی))
((خصوصیات اشعه هسته‌ای)) ((درمان بیماری‌ غیر سطحی))
((نحوه استحاله عناصر رادیواکتیو)) ((درمان با روش یک فیلد))
((اشعه حاصل از تباهی ماده)) ((صافیهای گوه‌ای))
((رادیواکتیویته)) ((دوزیمتری))
((کاربرد ایزوتوپها در تشخیص)) ((رادیو ایزوتوپ))
((فیزیک رادیولوژی تشخیصی)) ((فیزیولوژی))
((مبانی فیزیکی رادیوگرافی)) ((فیزیوتراپی))
((برخورد اشعه ایکس با بدن)) ((رادیولوژی))
((ساختمان فیلم رادیوگرافی)) ((شیمی دارویی))
((کنتراست رادیوگرافی)) ((بیوفیزیک))
((توموگرافی)) ((مهندسی پزشکی))
((توموگرافی معمولی))
((توموگرافی کامپیوتری))
((ماموگرافی))
((رادیو بیوگرافی))
((تأثیر نسبی بیولوژیکی))
((آثار پرتوهای یون‌ساز))
((میتوز))
((میوز))
((حساسیت سلولی))
((تاخیر در تقسیم سلولی))
((تغییرات کروموزومی))
((آثار ژنتیکی پرتوهای یون‌ ساز))
((اثر اشعه یونساز روی جنین))
((حفاظت فرد در برابر اشعه))
((حفاظت جامعه در برابر اشعه))
((مبانی فیزیکی رادیولوژی))
((رادیوتراپی سلول کش))
((اهداف رادیوتراپی))
((گاما اسکن))
!نگاه اجمالی
فیزیک پزشکی به معنی کاربرد فیزیک در حرفه ((پزشکی)) است، مانند ((رادیوگرافی)) ، ((سونوگرافی)) ، ((بینایی‌سنجی)) و غیره. چون ((بیوفیزیک)) به معنی فیزیک حیات است، فیزیک پزشکی درباره فیزیک حیات بشر بحث می‌کند. مانند ((دستگاه گردش خون|گردش خون)) ، ((آناتومی گوش)) ، ((آناتومی چشم)) و غیره. از طرفی بکارگیری اصول و قوانین این گروههای علمی در طرح‌ریزی و یا ساختن یک سیستم ، به ترتیب ((مهندسی پزشکی)) و ((بیومهندسی)) نامیده می‌شود.

تأسیس دوره‌های آموزشی مهندسی پزشکی و بیومهندسی از ضروریات یک جامعه پشرفته است. از طرف دیگر ، آموزش ((فیزیک)) و بیوفیزیک پزشکی ، مقدم بر آموزش تکنولوژی و یا مهندسی پزشکی است. به عبارت دیگر ، می‌توان چنین بیان کرد که فیزیک پزشکی ، ابزاری بسیار قوی و قدرتمند است که می‌تواند در اختیار پزشکان و مهندسان پزشکی قرار گیرد. در واقع در سایر رشته‌های مهندسی نیز تقریبا همین شرایط حاکم است. به ‌عنوان مثال ، در ((فیزیک الکترونیک)) ساختار ((قطعات الکترونیکی)) به ‌دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد. حال آنکه در ((مهندسی الکترونیک)) بیشتر کاربرد این قطعات مورد تأکید قرار می‌گیرد.
!ضرورت آشنایی با فیزیک پزشکی
امروزه بواسطه پیشرفت سریع تکنولوژی و افزایش روزافزون دستگاهها در بیمارستانها و کلینیکها نه تنها وجود هزاران مهندس پزشکی در جامعه ما مورد نیاز است، بلکه پزشکان و پیراپزشکان باید در زمینه نگهداری از دستگاهها نیز توانا باشند و لازمه این امر نیز آشنایی با فیزیک پزشکی است.
!عواقب بی‌‌توجهی به فیزیک پزشکی
بی‌توجهی به اصول فیزیکی حاکم بر کار تشخیص و درمان ، باعث تشدید بیماری ، اتلاف وقت و سرمایه ملی و بالاخره اتلاف جان بیماران خواهدشد. به ‌عنوان مثال ، می‌توان از بی‌دقتی در اندازه‌گیری ((مواد رادیواکتیو)) مصرفی در بخش ((پزشکی هسته‌ای)) یاد کرد که گاهی باعث نمایش نادرست تصویر ارگان مورد آزمایش می‌شود. اگر بخواهیم تمام ناهماهنگیها و گرفتاری‌های حاصل از ناآگاهی از فیزیک پزشکی را بیان کنیم، شاید چندین مقاله نیز کفایت نکند.
!فواید آشنایی پزشکان و پیراپزشکان با فیزیک پزشکی
برای انجام صحیح کارهای تشخیصی و درمانی و جلوگیری از آسیبهای وارده به بیماران و حفظ و حراست دستگاهها ، باید به فیزیک مربوطه تسلط داشته‌ باشیم. بدین معنی که همه فارغ‌التحصیلان ((رشته‌ پزشکی|رشته‌های پزشکی)) و ((رشته‌ پیراپزشکی|پیراپزشکی)) باید به اصول فیزیک پزشکی آشنایی کافی پیدا کنند، تا به نگهداری از دستگاهها و انجام صحیح کار با آنها توانایی داشته ‌باشند. در این صورت نه‌ تنها احتیاج ما به مهندسی پزشکی بصورت روزافزون احساس نمی‌شود، بلکه از آسیب‌دیدن دستگاهها و خرید دستگاههای ناخواسته جلوگیری خواهد شد.
!چگونه فیزیک پزشکی بخوانیم؟
فیزیک پزشکی یکی از ((فیزیک|گرایشهای فیزیک)) در مقطع کارشناسی ارشد می‌باشد. به ‌بیان دیگر ، دانشجویان رشته فیزیک بعد از اخذ مدرک کارشناسی در این رشته ، می‌توانند بعد از امتحان ورودی وارد رشته فیزیک پزشکی شده و مدرک فوق لیسانس خود را در این رشته اخذ نمایند. البته لازم به ذکر است که در کشور ما ، در مقایسه با سایر گرایشهای رشته فیزیک که در بیشتر دانشگاهها ارائه می‌گردد، گرایش فیزیک پزشکی در تعداد کمی از دانشگاهها وجود دارد.
!ارتباط فیزیک پزشکی با سایر علوم
می‌توان گفت که رشته فیزیک تقریبا با بیشتر شاخه‌های علوم ارتباط دارد. رابطه فیزیک با پزشکی نیز از طریق فیزیک پزشکی برقرار می‌شود. به ‌بیان دیگر ، فیزیک پزشکی مانند پلی است که بین شاخه‌های مختلف فیزیک و پزشکی وجود دارد. به ‌عنوان مثال ، فیزیک پزشکی با گرایشهای ((لیزر)) و ((فیزیک هسته‌ای)) ارتباط تنگاتنگ دارد.
!آینده فیزیک پزشکی
با توجه به کاربردی که علوم در بهینه‌سازی زندگی بشر دارد، توجه اندیشمندان و نخبگان دنیا به پیشرفت و ترقی شاخه‌های مختلف علمی معطوف شده است. لذا در حال حاضر شاهد پیشرفت وسیع تکنولوژی هستیم. هر روز وسایل جدید و پیشرفته‌تری ساخته می‌شوند که نسبت به وسایل قبلی از کارایی بیشتری برخوردار هستند. بوجود آمدن وسایل پیشرفته و استفاده از آنها نیازمند تربیت افراد متخصص در این زمینه است.
{picture=laser01.jpg}
به بیان دیگر ، هر روز وسایل مختلف پیشرفته‌ای در علم پزشکی بوجود می‌آیند. مثلا ((چاقوی لیزری)) ، ((چاقوی پلاسمایی)) و ... چند نمونه از این موارد فوق‌العاده زیاد هستند. اما برای استفاده بهینه از این وسایل و جلوگیری از صدمات جانبی آنها که جان بیمارانی را که بوسیله این ابزار مورد درمان قرار می‌گیرند، وجود متخصصین فیزیک پزشکی ، امری اجتناب ناپذیر است. بنابراین باید در این زمینه سرمایه‌گذاری بیشتری انجام شده و نسبت به تربیت چنین افرادی اقدام شود، تا ما نیز در آینده بتوانیم از این حیث به خودکفایی برسیم و شاهد هیچگونه آسیبی ناشی از استفاده نادرست این ابزارها نباشیم.


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 04 مرداد 1391 [11:21 ]   6   admin      جاری 
 دوشنبه 22 اسفند 1384 [14:24 ]   5   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 09 آذر 1384 [08:29 ]   4   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 دی 1383 [04:46 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 21 آذر 1383 [14:16 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 آذر 1383 [13:48 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..