منو
 کاربر Online
772 کاربر online
تاریخچه ی: فیزیک پزشکی

__فیزیک پزشکی (Medicale Physics)____فهرست مقالات فیزیک پزشکی__


__مباحث علمی__ __مباحث کاربردی و تجربی__
((فیزیک آندوسکوپی)) ((مکانیسم تولید نور))
((اثرات بیولوژیکی نور مرئی)) ((استفاده از نور برای درمان))
((اسپکتروسکوپی در پزشکی)) ((کاربرد اسپکتروسکوپی در پزشکی))
((اشکال طیف)) ((فوتوتراپی))
((سنجش نور یا فوتومتری)) ((ساخته شدن تریدیمیت))
((نور مرئی)) ((دستگاه PUV-A))
((نور هندسی)) ((کاربرد درمانی اشعه فرابنفش))
((نور کوانتایی)) ((شیوه‌های درمانی لیدز))
((نور موجی)) ((محاسبه دوز اشعه فرابنفش))
((اثرات فیزیولیژیک نور فرا بنفش)) ((آشکارسازی اشعه فرابنفش))
((کاربرد اشعه فرابنفش درپزشکی)) ((اثرات اشعه فرو سرخ بر پوست))
((زخمهای پوست)) ((اثرات اشعه فرو سرخ بر چشم))
((خطرات اشعه فرابنفش بر چشم)) ((اثرات دیگر اشعه فرو سرخ))
((خواص فیزیولیژیکی گرما)) ((کاربرد پزشکی IR))
((روشهای درمان با گرما)) ((خطرات تابش فرو سرخ))
((اشعه فرو سرخ «IR))) ((کاربرد لیزر در پزشکی))
((تولید و خصوصیات IR)) ((کاربرد لیزر در معالجه امراض زنان))
((دستگاه تولید پرتو فروسرخ)) ((کاربرد لیزر در معالجه بیماری‌های پوستی))
((توموگرافی)) ((کاربرد لیزر در دندانپزشکی))
((وابستگی دمایی پرتو فرو سرخ)) ((کاربرد لیزر در گوش و حلق و بینی))
((وابستگی پرتو فرو سرخ به سطح تابش کننده)) ((کاربرد لیزر در سایر جراحی‌ها))
((انحنای سطح تابش کننده)) ((درمان دور بینی))
((وابستگی محیطی پرتو فرو سرخ)) ((تجربه شاینر))
((موارد ممنوعیت استعمال اشعه فرابنفش)) ((دستگاه آستیگمات))
((آینده لیزر در پزشکی)) ((تشخیص ناهنجاری‌ها))
((فیزیک چشم و بینایی)) ((بیو میکروسکوپ))
((آستیگماتیسم)) ((چشم عادی))
((چشم عادی)) ((اسکیاسکپی))
((دیوپتری)) ((تصحیح ناهنجاری‌ها))
((تصویر در یک دیوپتر)) ((تصحیح پیر چشمی))
((تشکیل تصویر در چشم)) ((تشخیص آستیگمات))
((چشم ساده)) ((آزمایش دید رنگها))
((چشم هنجار)) ((سونوگرافی))
((مکانیسم تطابق)) ((امپدانس صوتی))
((پیر چشمی)) ((آزمایش رین))
((انواع آستیگماتیسم)) ((انواع سونوگرافی))
((حدبینایی)) ((انواع اسکن ))
((آفتالموسکوپی)) ((عکسبرداری MRI))
((تست سبز و قرمز)) ((هولوگرافی))
((علل لوچی چشم)) ((اسکن بهنگام))
((دور بینی یا دیلپوپی)) ((برش نگاری با اولتراسوند))
((چشم از نظر آناتومی)) ((اثر فتوگرافی یا پرتونگاری))
((طریقه تحریک گیرنده‌ها)) ((درمان با کبالت یا سزیم))
((میدان بینایی چشم)) ((تصویر اولیه رادیولوژی))
((فیزیک گوش و شنوایی سنجی)) ((کنتراست مصنوعی))
((گوش داخلی و اهمیت آن)) ((روش حاجب))
((حساسیت گوش‌ها)) ((روش شفاف))
((اودیو متری)) ((رادیو سکپی))
((تصویر گیری از بافت ثابت)) ((رادیو گرافی‌های پیشرفته))
((اولتراسوند پیوسته)) ((تشکیل کروموزوم حلقوی))
((اولتراسونیک درمانی)) ((تغییر قابلیت نفوذ سلولی))
((آثار بیولوژیکی امواج ورای صوت)) ((تابش کلی تشعشع))
((پزشکی هسته‌ای)) ((درمان بیماری‌های سطحی))
((خصوصیات اشعه هسته‌ای)) ((درمان بیماری‌های غیر سطحی))
((چگونگی استحاله عناصر رادیواکتیو)) ((درمان با روش یک فیلد))
((اشعه حاصل از تباه شدن ماده)) ((صافی‌های گوه‌ای))
((رادیواکتیویته مصنوعی)) ((دوزیمتری و طرح ریزی درمان بیمار))
((کاربرد ایزوتوپها در تشخیص))
((مبانی فیزیکی رادیولوژی تشخیصی))
((مبانی فیزیکی رادیوگرافی))
((برخورد اشعه ایکس با بدن))
((ساختمان فیلم رادیوگرافی))
((کنتراست رادیوگرافی))
((توموگرافی))
((توموگرافی معمولی))
((توموگرافی کامپیوتری))
((ماموگرافی))
((رادیو بیوگرافی))
((تاثیر نسبی بیولوژیکی))
((آثار پرتوهای یون‌ساز))
((میتوز))
((میوز))
((حساسیت سلولها))
((تاخیر در تقسیم سلولی))
((تغییرات کروموزومی))
((آثار ژنتیکی پرتوهای یون‌ساز))
((اثراشعه یون‌ساز روی جنین ))
((حفاظت در برابر اشعه))
((حفاظت جامعه در برابر اشعه))
((مبانی فیزیکی رادیولوژی))
((رادیوتراپی سلول کش))
((اهداف رادیوتراپی))

!نگاه اجمالی
فیزیک پزشکی به معنی کاربرد فیزیک در حرفه پزشکی است مانند رادیوگرافی ، سونوگرافی ، بینایی‌سنجی و ... . و چون بیوفیزیک به معنی فیزیک حیات است، بیو فیزیک پزشکی درباره فیزیک حیات بشر بحث می‌کند. مانند فیزیک گردش خون ، فیزیک شنوایی ، فیزیک بینایی و ... . از طرفی به‌کارگیری اصول و قوانین این گروههای علمی در طرح‌ریزی و یا ساختن یک سیستم ، به ترتیب مهندسی پزشکی و بیومهندسی نامیده می‌شود. تاسیس دوره‌های آموزشی مهندسی پزشکی و بیومهندسی از ضروریات یک جامعه پشرفته است. از طرف دیگر آموزش فیزیک و بیوفیزیک پزشکی مقدم بر آموزش تکنولوژی و یا مهندسی پزشکی است.
به عبارت دیگر می‌توان چنین بیان کرد که فیزیک پزشکی ، ابزاری بسیار قوی و قدرتمند است که می‌تواند در اختیار پزشکی و مهندسان پزشکی قرار گیرد. در واقع در سایر رشته‌های مهندسی نیز تقریبا همین شرایط حاکم است. به‌عنوان مثال در فیزیک الکترونیک ساختار قطعات الکترونیکی به‌دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد. حال آنکه در مهندسی الکترونیک بیشتر کاربرد این قطعات مورد تاکید قرار می‌گیرد.
!ضرورت آشنایی با فیزیک پزشکی
امروزه به‌واسطه پیشرفت جهش‌گونه تکنولوژی و افزایش روزافزون دستگاهها در بیمارستانها و کلینیکها نه‌تنها وجود هزاران مهندس پزشکی در جامعه ما مورد نیاز است، بلکه پزشکان و پیراپزشکان ما باید در زمینه نگهداری از دستگاهها نیز توانا باشند و لازمه این امر نیز آشنایی با فیزیک پزشکی است.
!عواقب بی‌›وجهی به فیزیک پزشکی
بی‌توجهی به اصول فیزیکی حاکم بر کار تشخیص و درمان ، باعث تشدید بیماری ، اتلاف وقت و سرمایه ملی و بالاخره اتلاف جان بیماران خواهدشد. به‌عنوان مثال می‌توان از بی‌دقتی در اندازه‌گیری مواد رادیواکتیو مصرفی در بخش پزشکی هسته‌ای یاد کرد که گاهی باعث نادست‌نمایی تصویر ارگان مورد آزمایش می‌شود. اگر بخواهیم تمام ناهماهنگیها و گرفتاری‌های حاصل از ناآگاهی از فیزیک پزشکی را بیان کنیم، شاید چندین مقاله نیز کفایت نکند.
!فواید آشنایی پزشکان و پیراپزشکان با فیزیک پزشکی
بنابراین برای انجام صحیح کارهای تشخیصی و درمانی و جلوگیری از لطمات و صدمات به بیماران و حفظ و حراست دستگاهها ، باید به فیزیک مربوطه تسلط داشته‌باشیم. بدین معنی که همه فارغ‌التحصیلان رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی باید به اصول فیزیک پزشکی آشنایی کافی پیدا کنند، تا به نگهداری از دستگاهها و انجام صحیح کار با آنها توانایی داشته‌باشند. در این صورت نه‌تنها احتیاج ما به مهندسی پزشکی بطور روزافزون احساس نمی‌شود، بلکه از آسیب‌دیدن دستگاهها و خرید دستگاههای ناخواسته جلوگیری خواهدشد.
!چگونه فیزیک پزشکی بخوانیم
فیزیک پزشکی یکی از گرایشهای رشته فیزیک در مقطع کارشناسی ارشد می‌باشد. به‌بیان دیگر دانشجویان رشته فیزیک بعد از اخذ مدرک کارشناسی در این رشته می‌توانند بعد از امتحان ورودی وارد رشته فیزیک پزشکی شده و مدرک فوق لیسانس خود را در این رشته اخذ نمایند. البته لازم به ذکر است که در کشور ما ، در مقایسه با سایر گرایش‌های رشته فیزیک که در بیشتر دانشگاهها ارایه می‌گردد، گرایش فیزیک پزشکی در تعداد کمی از دانشگاهها وجود دارد.
!ارتباط فیزیک پزشکی با سایر علوم
می‌توان گفت که رشته فیزیک تقریبا با بیشتر شاخه‌های علوم ارتباط دارد. رابطه فیزیک با پزشکی نیز از طریق فیزیک پزشکی برقرار می‌شود. به‌بیان دیگر فیزیک پزشکی مانند پلی است که بین شاخه‌های مختلف فیزیک و پزشکی وجود دارد. به‌عنوان مثال فیزیک پزشکی با گرایش‌های لیزر ، فیزیک هسته‌ای ارتباط تنگاتنگ دارد.
!آینده فیزیک پزشکی
با توجه به کاربردی که علوم در بهینه‌سازی زندگی بشر دارد، بیشتر توجه اندیشمندان و نخبگان دنیا به پیشرفت و ترقی شاخه‌های مختلف علمی معطوف نشده است. لذا در حال حاضر شاهد پیشرفت جهش‌گونه تکنولوژی هستیم. هرروز وسایل جدید و پیشرفته‌تری ساخته می‌شوند که نسبت به وسایل قبلی از کارایی بیشتری برخوردار هستند. به‌وجود آمدن وسایل پیشرفته و استفاده از آنها نیازمند تربیت افراد متخصص در این زمینه است.
به بیان دیگر هرروز وسایل مختلف پیشرفته‌ای در علم پزشکی بوجود می‌آیند. مثلا چاقوی لیزری ، چاقوی پلاسمایی و ... چند نمونه از این موارد فوق‌العاده زیاد هستند. اما برای استفاده بهینه از این وسایل و جلوگیری از صدمات جانبی آنها که جان بیمارانی را که بوسیله این ابزار مورد درمان قرار می‌گیرند، وجود متخصصین فیزیک پزشکی ، امری اجتناب ناپذیر است.
بنابراین باید در این زمینه سرمایه‌گذاری بیشتری انجام شده و نسبت به تربیت چنین افرادی اقدام شود، تا ما نیز در آینده بتوانیم از این حیث به خودکفایی برسیم و شاهد هیچ‌گونه آسیبی ناشی از استفاده نادرست این ابزارها نباشیم.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 04 مرداد 1391 [12:21 ]   6   admin      جاری 
 دوشنبه 22 اسفند 1384 [15:24 ]   5   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 09 آذر 1384 [09:29 ]   4   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 دی 1383 [05:46 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 21 آذر 1383 [15:16 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 آذر 1383 [14:48 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..