منو
 کاربر Online
600 کاربر online
تاریخچه ی: فیبروفریت

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-68Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Adular.jpg} +{picture=Fibroferrite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 (فیبروفریت - آگرگاتهای شعاعی (تا 3 میلیمتر  (فیبروفریت - آگرگاتهای شعاعی (تا 3 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::فیبروفریت (Fibroferrite)::__ ||__::فیبروفریت (Fibroferrite)::__
-::Fe 3+[OH | SO4].5H2O::
ارترومبیک|__::سیستم ((تبلور))::__
+::((آهن|Fe)) 3+{OH - SO4}.5H2O::
::((ارترومبیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((سولفات))::|__::((رده بندی))::__ ::((سولفات))::|__::((رده بندی))::__
-/کامل - مطابق با /001|__::((رخ))::__ +::/کامل - مطابق با /001::|__::((رخ))::__
 ::ابریشمی - صدفی::|__::((جلا))::__ ::ابریشمی - صدفی::|__::((جلا))::__
 |__::شکستگی::__ |__::شکستگی::__
-نیمه شفاف|__::((شفافیت))::__ +::نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-بلوری - آگرگاتهای توده ای - حفره دار- شعاعی - خوشه ای|__::اشکال ظاهری::__
::تقریباْ کمیاب ; آرژانتین ، فرانسه ، چک و اسلواکی ، شیلی ، بولیوی ، امریکا و روسیه::|__::((ژیزمان))::__
+::بلوری - ((آگرگات))های توده ای - حفره دار- شعاعی - خوشه ای::|__::اشکال ظاهری::__
::تقریباْ کمیاب ; ((آرژانتین)) ، ((فرانسه)) ، ((چک و اسلواکی)) ، ((شیلی)) ، ((بولیوی)) ، ((امریکا)) و ((روسیه))::|__::((ژیزمان))::__
 ::.به آسانی در آب حل میشود::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__ ::.به آسانی در آب حل میشود::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
-Fe2O3=30.83%6 SO3=30.91% H2O=38.26%|__::ترکیب شیمیایی::__
سفید - زردروشن - خاکستری - سبز تا سبز روشن|__::رنگ ((کانی))::__
سفید|__::((رنگ)) اثر خط ::__
+::((Fe2O3))=30.83%6 ((SO3))=30.91% ((H2O))=38.26%::|__::ترکیب شیمیایی::__
::سفید - زردروشن - خاکستری - سبز تا سبز روشن::|__::رنگ ((کانی))::__
::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 |__::تشابه کانی شناسی::__ |__::تشابه کانی شناسی::__
-::آلونوژن،هالوتریکیت،ملانتریت و دیگر سولفاتها::|__::((پاراژنز))::__ +::((آلونوژن))،((هالوتریکیت))،((ملانتریت)) و دیگر ((سولفات))ها::|__::((پاراژنز))::__
 ::ثانوی::|__::منشا تشکیل::__ ::ثانوی::|__::منشا تشکیل::__
-::آسیکولار::|__::شکل ((بلور))ها::__ +::((آسیکولار))::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 ::(((شیلی)) (کوپیاپو::|__::محل پیدایش::__  ::(((شیلی)) (کوپیاپو::|__::محل پیدایش::__
 |__::سایر مشخصات::__ |__::سایر مشخصات::__
-::.از کلمات لاتین fibra یعنی فیبر و رشته ferrum به معنای آهن گرفته شده است::|__::((وجه تسمیه))::__|| +::یعنی فیبر و رشته fibra از کمات لاتینr> .به معنای آهن گرفته شده است ferrum و::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 ــ|2|1.9|ــ|| ــ|2|1.9|ــ||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 13 شهریور 1384 [10:25 ]   4   فاطمه عیوضی      جاری 
 یکشنبه 13 شهریور 1384 [10:08 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 شهریور 1384 [08:19 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 شهریور 1384 [07:59 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..