منو
 صفحه های تصادفی
عبدالرحیم طالب‌اف
ابلاغ پیام برائت از مشرکان توسط علی علیه السلام
بیماری کزاز
مندلفیم
هم خط بودن
بورنونیت
مهاجرت به قم در انقلاب مشروطیت
تولد یک ملت ( 1915)
شیر ماهی
جامعه شناسی آموزش و پرورش
 کاربر Online
1055 کاربر online
تاریخچه ی: فولرن‌

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-22Lines: 1-57
 +
 +
 +
 +
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/6/64/RotatingC60.gif}
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +ساختمان C60
 +
 +
 +
 +
 +
 !اطلاعات اولیه !اطلاعات اولیه
-فولرن‌ها مولکول‌هایی ((قفس)) مانند هستند که شکل هندسی بیست وجهی برش خورده دارند. این مولکول‌ها می‌توانند به فرم {TEX()} {C_60} {TEX} ، {TEX()} {C_70} {TEX} ، {TEX()} {C_78} {TEX} و ... باشند. نام آنها از نام معمار معروف __باکمینستر فولر__ گرفته شده است. وی طراح ((گنبدهای ژئودزیک)) بود. {TEX()} {C_60} {TEX} از گرما دادن ((گرافیت)) در یک جوبی تشکیل می‌شود. +__~~green:فولرن‌ها~~__ ، مولکول‌هایی قفسمانند هستند که شکل هندسی بیستوجهی برشخورده دارند. این مولکول‌ها می‌توانند به فرم __C60__ __،C70__ و __C78__ و ... باشند. نام آنها از نام معمار معروف ، "__باکمینستر فولر__" گرفته شده است. وی طراح گنبدهای ژئودزیک بود. __C60__ از گرما دادن ((گرافیت)) تشکیل می‌شود.
 !تاریخچه  !تاریخچه
-در سال 1990 __ولفگانک__ (Wolfgang Kratschmer) ، دنوالدهافمن (Donald Huffmann) و همکارانشان توصیفی از نخستین روش عملی {TEX()} {C_60} {TEX} ارائه دادند. ساختمان {TEX()} {C_60} {TEX} و بوجود آمدن آن را پنج سال پیش از آن کروتو از ((دانشگاه سالسکس)) ، اسمالی و کرل از ((دانشگاه رایس)) به اثبات رسانده بودند. کروتو ، اسمالی و کرل {TEX()} {C_60} {TEX} را بعنوان اجزای پایداری از مخلوط خوشه‌های کربنی تشکیل شده از تبخیر ((لیزریزری)) گرافیت یافتند. +در سال 1990 ، "__ولفگانک__" (__Wolfgang Kratschmer__) ، "__دنوالدهافمن__" (__Donald Huffmann__) و همکارانشان ، توصیفی از نخستین روش عملی __C60__ ارائه دادند. ساختمان __C60__ و بوجود آمدن آن را پنج سال پیش از آن ، "__کروتو__" از __دانشگاه سالسکس__ ، "__اسمالی__" و "__کرل__" از __دانشگاه رایس__ به اثبات رسانده بودند.

__
کروتو__ ، __اسمالی__ و __کرل__ ، __C60__ را بعنوان اجزای پایداری از مخلوط خوشه‌های کربنی تشکیل شده از تبخیر لیزری گرافیت یافتند.
 !ساختمان فولرن !ساختمان فولرن
-فولرن از شبکه پنج گوشه‌ها و شش گوشه‌ها تشکیل شده است. یک فولرن برای آنکه بصورت یک شکل کروی بسته شود باید دقیقا 12 وجه پنج گوشه داشته باشد، ولی تعداد وجهای شش گوشه می‌تواند بطور گسترده‌ای تغییر کند. ساختمان {TEX()} {C_60} {TEX} دارای 20 وجه شش گوشه و {TEX()} {C_70} {TEX} دارای 25 وجه شش گوشه است. هر کربن فولرن دارای هیبرید {TEX()} {SP_2} {TEX} است و با سه ((اتم)) دیگر ((پیوند سیگما|پیوندهای سیگما)) تشکیل می‌دهد. ((الکترون)) باقیمانده در هر ((کربن)) درون سیستمی از ((اربیتال مولکولی|اربیتالهای مولکولی)) درحال گردش است که به کل مولکول ((ماهیت آروماتیکی)) می‌بخشد. +فولرن از شبکه پنجگوشه‌ها و ششگوشه‌ها تشکیل شده است. یک فولرن برای آنکه بصورت یک شکل کروی بسته شود، باید دقیقا 12 وجه پنج گوشه داشته باشد، ولی تعداد وجهای شش گوشه می‌تواند بطور گسترده‌ای تغییر کند. ساختمان __C60__ ، دارای 20 وجه ششگوشه و __C70__ ، دارای 25 وجه ششگوشه است. هر کربن فولرن ، دارای هیبرید __sp2__ است و با سه ((اتم)) دیگر ، ((پیوند سیگما|پیوندهای سیگما)) تشکیل می‌دهد.

((الکترون)) باقیمانده در هر ((کربن)) ، درون سیستمی از ((اوربیتال مولکولی|اوربیتالهای مولکولی)) درحال گردش است که به کل مولکول ، ماهیت آروماتیکی می‌بخشد.
 !شیمی فولرن‌ها !شیمی فولرن‌ها
-شیمی فولرن‌ها حتی از سنتز آنها جالبتر است. فولرن‌ها دارای ((الکترون خواهی)) بالایی بوده و به راحتی از ((فلزات قلیایی)) الکترون پذیرفته و یک فاز فلزی جدید - نمک باکید - ایجاد می‌کنند. یکی از این نمکها ، {TEX()} {K_3C_60} {TEX} یک ((بلور فلزی)) پایدار است که از ساختار مکعب وجه مرکزدار باکی بالها با یک اتم ((پتاسیم)) در مرکز مکعب تشکیل می‌شود. این ترکیب در صورت سرد شدن تا دمای k 18 به یک ((ابر رسانا)) تبدیل می‌شود. حتی فولرنهایی سنتز شده‌اند که در داخل قفس اتمهای کربن ، حاوی اتمهای فلز هستند.
!خواص فولرن {TEX()} {C_60} {TEX}
فولرن {TEX()} {C_60} {TEX} دارای یک سری خواص جالب بیولوژیکی است. مانند متوقف کردن ((ویروس ایدز)) ( HIV ) ، شکستن DNA بطریقه فوتونی ، ((حفاظت عصبی)) و ...
+شیمی فولرن‌ها حتی از سنتز آنها جالبتر است. فولرن‌ها دارای ((الکترون خواهی)) بالایی بوده و براحتی از ((فلزات قلیایی)) الکترون پذیرفته ، یک فاز فلزی جدید (نمک باکید) ایجاد می‌کنند. یکی از این نمکها ، __K3C60__ ، یک بلور فلزی پایدار است که از ساختار مکعب وجه مرکزدار باکی بالها با یک اتم ((پتاسیم)) در مرکز مکعب تشکیل می‌شود. این ترکیب در صورت سرد شدن تا دمای 18 درجه کلوین به یک __ابر رسانا__ تبدیل می‌شود. حتی فولرنهایی سنتز شده‌اند که در داخل قفس اتمهای کربن ، حاوی اتمهای فلز هستند.{img src=img/daneshnameh_up/9/9c/23ORG6.gif}یک نمونه مولکول فولرن!خواص فولرن C60
فولرن __C60__ ، دارای یک سری خواص جالب بیولوژیکی است. مانند متوقف کردن ویروس ایدز ( HIV ) ، شکستن DNA بطریقه فوتونی ، حفاظت عصبی و ...
 !مزایا و معایب فولرن !مزایا و معایب فولرن
-کم حلال بودن فولرن‌ها در سیالات کاربرد این مواد را بعنوان مواد مؤثر دارویی محدود می‌کند ولی اندازه ((آب‌گریزی)) ، سه بعدی بودن و خواص الکترونی آن باعث کنار نگذاشتن آن بعنوان دارو می‌شود. بعنوان مثال شکل کروی آنها باعث ایجاد توانایی و قرار گرفتن مولکولهای فولرن در محلولهای آب‌گریز آنزیمها یا سلولها می‌شود و این عمل باعث ایجاد خواص دارویی جالب می‌گردد. +کمحلال بودن فولرن‌ها در سیالات ، کاربرد این مواد را بعنوان مواد مؤثر دارویی محدود می‌کند. ولی اندازه آب‌گریزی ، سه بعدی بودن و خواص الکترونی آن باعث کنار نگذاشتن آن بعنوان دارو می‌شود. بعنوان مثال ، شکل کروی آنها باعث ایجاد توانایی و قرار گرفتن مولکولهای فولرن در محلولهای آب‌گریز آنزیمها یا سلولها می‌شود و این عمل ، باعث ایجاد خواص دارویی جالب می‌گردد.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((ابر رسانا)) *((ابر رسانا))
 *((الکترون)) *((الکترون))
-*((ایدز))
*((ا
ربیتال مولکولی))
+*((اوربیتال مولکولی))
 *((الکترون خواهی)) *((الکترون خواهی))
-*((ا بی))
*((ر))
*((هیت آروماتیکی))
+*((پیون سیگا))
*((
طانزایی کیبات آروماتیک چند هسته‌ای))
*((شیمی ریت))
*((یروکربنهای آروماتیک چند هسته‌ای))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 05 بهمن 1384 [07:35 ]   2   فیروزه نجفی      جاری 
 دوشنبه 10 اسفند 1383 [14:22 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..