منو
 کاربر Online
571 کاربر online
تاریخچه ی: فهرست پروژه های الکترونیک

H{maketoc}


*((آشکار ساز حرکت توسط سنسور PIR))
*((آی سی های مربوط به گیتهای منطقی))
*((مدارارسال اطلاعات از طریق کامپیوتر بر روی LCD|ارسال اطلاعات از طریق کامپیوتر بر روی LCD))
*((مدار اسیلاتور مربعی 1|اسیلاتور مربعی 1))
*((مدار اسیلاتور مربعی 2|اسیلاتور مربعی 2))*((تایمر مونواستابل))
*((مدارتقویت کننده صوت|تقویت کننده صوت)) (Audio Amplifier)
*((مدار تغذیه دوبل 5 ولت|تغذیه دوبل 5 ولت))


*((مدار LED چشمک زن با ولتاژ 1.5 ولت|LED چشمک زن با ولتاژ 1.5 ولت))
*((مدار LED چشمک زن|LED چشمک زن))

*((خاموش کردن کامپیوتر از راه دور با کنترل مادون قرمز ))
*((روبات دنبال کننده خط توسط سنسورهای مادون قرمز IR))
*((روبات دنبال کننده نور ))
*((مدار رقص نور ساده |رقص نور ساده ))
*((پروژه روبات کنترل از راه دور توسط سنسورهای مادون قرمز|روبات کنترل از راه دور توسط سنسورهای مادون قرمز))
*((مدار ریموت لیزری|ریموت لیزری))


*((مدار زنگ الکترونیکی با شمارنده|زنگ الکترونیکی با شمارنده))

*((مدار شبیه ساز ی المانهای منطقی|شبیه ساز ی المانهای منطقی توسط کامپیوتر و استاندارد RS232))
*((شمارنده سه رقمی با 7segment))
*((مدار شمارنده دودویی تعداد پالس توسط LED | شمارنده دودویی تعداد پالس توسط LED ))*((پروژه کنترل موتور پله ای توسط کامپیوتر|کنترل موتور پله ای))
*((پروژه کنترل موتور DC|کنترل موتور DC))
*((پروژه کنترل موتور DC توسط سنسور های مادون قرمز|کنترل موتور DC توسط سنسور های مادون قرمز))(INFRARED LED)
*((پروژه کنترل نوری|کنترل نوری))(Photo Control)
*((کنترل ساده یک LED توسط کامپیوتر))
*((پروژه کنترل چپ گرد راست گرد موتورdc توسط تایمر|کنترل چپ گرد راست گرد موتورdc با تایمر 1))
*((مدار کنترل از راه دور توسط سنسورهای مادون قرمز 1| کنترل از راه دور توسط سنسورهای مادون قرمز 1))
*((مدار کلید حساس به نور|کلید حساس به نور))
*((مدار کنترل PWM موتور DC با آی سی 4093|کنترل PWM موتور DC با آی سی 4093))


*((مدار محاسبه فاصله از طریق امواج آلتراسونیک بوسیله میکروکنترلر|محاسبه فاصله از طریق امواج آلتراسونیک بوسیله میکروکنترلر))
*((مدار مبدل دسیمال به BCD|مبدل دسیمال به BCD))

*((مدار نمایش اعداد از طریق 7Segment|نمایش اعداد از طریق 7Segment))
*((مدار نمایشگر لیزری|نمایشگر لیزری))(laser show)*((مدار ولتمتر دیجیتال DC|ولتمتر دیجیتال DC))*((مدارهشدار دهنده آب|هشدار دهنده آب))(Water Alarm)
*((مدار هشدار دهنده گاز شهری|هشدار دهنده گاز شهری))تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 01 خرداد 1385 [18:21 ]   80   جواد حمزه      جاری 
 سه شنبه 23 اسفند 1384 [03:59 ]   79         v  c  d  s 
 شنبه 20 اسفند 1384 [05:48 ]   78   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 بهمن 1384 [10:42 ]   77   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 بهمن 1384 [10:39 ]   76   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 بهمن 1384 [10:38 ]   75   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 بهمن 1384 [10:19 ]   74   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 بهمن 1384 [08:50 ]   73   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 بهمن 1384 [06:09 ]   72   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 دی 1384 [10:25 ]   71   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 دی 1384 [10:22 ]   70   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 دی 1384 [03:58 ]   69   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 دی 1384 [05:50 ]   68   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 18 دی 1384 [04:15 ]   67   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 18 دی 1384 [04:12 ]   66   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 دی 1384 [09:28 ]   65   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 آبان 1384 [11:23 ]   64   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 14 آبان 1384 [12:26 ]   63   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 07 آبان 1384 [06:51 ]   62   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 07 آبان 1384 [06:38 ]   61   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آبان 1384 [05:37 ]   60   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آبان 1384 [04:42 ]   59   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آبان 1384 [04:40 ]   58   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 30 مهر 1384 [11:53 ]   57   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 مهر 1384 [10:35 ]   56   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 مهر 1384 [10:29 ]   55   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 20 مهر 1384 [10:44 ]   54   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 مهر 1384 [06:36 ]   53   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 مهر 1384 [06:32 ]   52   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 16 مهر 1384 [04:53 ]   51   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 16 مهر 1384 [04:51 ]   50   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 12 مهر 1384 [07:45 ]   49   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 مهر 1384 [11:08 ]   48   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 مهر 1384 [03:50 ]   47   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 09 مهر 1384 [13:20 ]   46   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 05 مهر 1384 [12:37 ]   45   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 27 شهریور 1384 [08:03 ]   44   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 27 شهریور 1384 [04:02 ]   43   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 23 شهریور 1384 [11:40 ]   42   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 شهریور 1384 [04:14 ]   41   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 شهریور 1384 [13:42 ]   40   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 شهریور 1384 [13:40 ]   39   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 شهریور 1384 [10:55 ]   38   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 شهریور 1384 [09:55 ]   37   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [05:56 ]   36   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 09 شهریور 1384 [12:15 ]   35   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 09 شهریور 1384 [11:37 ]   34   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 09 شهریور 1384 [11:36 ]   33   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 09 شهریور 1384 [04:41 ]   32   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 09 شهریور 1384 [04:39 ]   31   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 شهریور 1384 [11:42 ]   30   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [09:31 ]   29   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 شهریور 1384 [06:42 ]   28   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 شهریور 1384 [06:01 ]   27   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 05 شهریور 1384 [05:51 ]   26   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 شهریور 1384 [10:49 ]   25   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 شهریور 1384 [06:09 ]   24   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 شهریور 1384 [06:08 ]   23   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 شهریور 1384 [06:03 ]   22   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 شهریور 1384 [05:40 ]   21   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 مرداد 1384 [09:22 ]   20   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 مرداد 1384 [09:20 ]   19   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 27 تیر 1384 [04:08 ]   18   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 22 تیر 1384 [05:14 ]   17   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 18 تیر 1384 [10:10 ]   16   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 18 تیر 1384 [10:08 ]   15   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 18 تیر 1384 [10:01 ]   14   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 14 تیر 1384 [04:17 ]   13   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 07 تیر 1384 [11:05 ]   12   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 18 اردیبهشت 1384 [09:46 ]   11   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 18 اردیبهشت 1384 [06:12 ]   10   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 18 اردیبهشت 1384 [04:41 ]   9   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 18 اردیبهشت 1384 [04:38 ]   8   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 17 اردیبهشت 1384 [12:29 ]   7   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 17 اردیبهشت 1384 [12:28 ]   6   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 اردیبهشت 1384 [06:36 ]   5   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 اردیبهشت 1384 [07:03 ]   4   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 10 اردیبهشت 1384 [07:27 ]   3   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 10 اردیبهشت 1384 [07:16 ]   2   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [04:45 ]   1   جواد حمزه      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..