منو
 صفحه های تصادفی
پیوند فلزی
امام حسین علیه السلام و تفسیر آیه 23 احزاب
سازه هسته برشی
تحلیل تاکتیکی مسابقه تنیس
محمد بن محمود سلجوقی
خزه ایها
رطوبت خاک
یادآوری
شکل فیلم نامه
تولید اجاق گاز
 کاربر Online
718 کاربر online
Lines: 1-102Lines: 1-109
 H{maketoc} H{maketoc}
  
 +*((100 مدار الکترونیکی ساده))
 *((آشکار ساز حرکت توسط سنسور PIR)) *((آشکار ساز حرکت توسط سنسور PIR))
 *((آی سی های مربوط به گیتهای منطقی)) *((آی سی های مربوط به گیتهای منطقی))
 +*((مدارارسال اطلاعات از طریق کامپیوتر بر روی LCD|ارسال اطلاعات از طریق کامپیوتر بر روی LCD))
 *((مدار اسیلاتور مربعی 1|اسیلاتور مربعی 1)) *((مدار اسیلاتور مربعی 1|اسیلاتور مربعی 1))
 *((مدار اسیلاتور مربعی 2|اسیلاتور مربعی 2)) *((مدار اسیلاتور مربعی 2|اسیلاتور مربعی 2))
  
  
  
 *((تایمر مونواستابل)) *((تایمر مونواستابل))
 *((مدارتقویت کننده صوت|تقویت کننده صوت)) (Audio Amplifier) *((مدارتقویت کننده صوت|تقویت کننده صوت)) (Audio Amplifier)
 *((مدار تغذیه دوبل 5 ولت|تغذیه دوبل 5 ولت)) *((مدار تغذیه دوبل 5 ولت|تغذیه دوبل 5 ولت))
  
  
  
 *((مدار LED چشمک زن با ولتاژ 1.5 ولت|LED چشمک زن با ولتاژ 1.5 ولت)) *((مدار LED چشمک زن با ولتاژ 1.5 ولت|LED چشمک زن با ولتاژ 1.5 ولت))
 *((مدار LED چشمک زن|LED چشمک زن)) *((مدار LED چشمک زن|LED چشمک زن))
  
  
 *((خاموش کردن کامپیوتر از راه دور با کنترل مادون قرمز )) *((خاموش کردن کامپیوتر از راه دور با کنترل مادون قرمز ))
  
  
  
 *((روبات دنبال کننده خط توسط سنسورهای مادون قرمز IR)) *((روبات دنبال کننده خط توسط سنسورهای مادون قرمز IR))
 *((روبات دنبال کننده نور )) *((روبات دنبال کننده نور ))
 *((مدار رقص نور ساده |رقص نور ساده )) *((مدار رقص نور ساده |رقص نور ساده ))
 *((پروژه روبات کنترل از راه دور توسط سنسورهای مادون قرمز|روبات کنترل از راه دور توسط سنسورهای مادون قرمز)) *((پروژه روبات کنترل از راه دور توسط سنسورهای مادون قرمز|روبات کنترل از راه دور توسط سنسورهای مادون قرمز))
- +*((مدار ریموت لیزری|ریموت لیزری))
  
 *((مدار زنگ الکترونیکی با شمارنده|زنگ الکترونیکی با شمارنده)) *((مدار زنگ الکترونیکی با شمارنده|زنگ الکترونیکی با شمارنده))
  
  
 *((مدار شبیه ساز ی المانهای منطقی|شبیه ساز ی المانهای منطقی توسط کامپیوتر و استاندارد RS232)) *((مدار شبیه ساز ی المانهای منطقی|شبیه ساز ی المانهای منطقی توسط کامپیوتر و استاندارد RS232))
 *((شمارنده سه رقمی با 7segment)) *((شمارنده سه رقمی با 7segment))
 *((مدار شمارنده دودویی تعداد پالس توسط LED | شمارنده دودویی تعداد پالس توسط LED )) *((مدار شمارنده دودویی تعداد پالس توسط LED | شمارنده دودویی تعداد پالس توسط LED ))
 +*(( مدارات عملی با استفاده از میکرو کنترلرهای خانواده PIC))
 +*(( مدارات عملی با استفاده از میکرو کنترلرهای خانواده 8051))
 +*((مدارات عملی با استفاده از میکروکنترلرهای خانواده AVR ))
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 *((پروژه کنترل موتور پله ای توسط کامپیوتر|کنترل موتور پله ای)) *((پروژه کنترل موتور پله ای توسط کامپیوتر|کنترل موتور پله ای))
 *((پروژه کنترل موتور DC|کنترل موتور DC)) *((پروژه کنترل موتور DC|کنترل موتور DC))
 *((پروژه کنترل موتور DC توسط سنسور های مادون قرمز|کنترل موتور DC توسط سنسور های مادون قرمز))(INFRARED LED) *((پروژه کنترل موتور DC توسط سنسور های مادون قرمز|کنترل موتور DC توسط سنسور های مادون قرمز))(INFRARED LED)
 *((پروژه کنترل نوری|کنترل نوری))(Photo Control) *((پروژه کنترل نوری|کنترل نوری))(Photo Control)
 *((کنترل ساده یک LED توسط کامپیوتر)) *((کنترل ساده یک LED توسط کامپیوتر))
 *((پروژه کنترل چپ گرد راست گرد موتورdc توسط تایمر|کنترل چپ گرد راست گرد موتورdc با تایمر 1)) *((پروژه کنترل چپ گرد راست گرد موتورdc توسط تایمر|کنترل چپ گرد راست گرد موتورdc با تایمر 1))
 *((مدار کنترل از راه دور توسط سنسورهای مادون قرمز 1| کنترل از راه دور توسط سنسورهای مادون قرمز 1)) *((مدار کنترل از راه دور توسط سنسورهای مادون قرمز 1| کنترل از راه دور توسط سنسورهای مادون قرمز 1))
 *((مدار کلید حساس به نور|کلید حساس به نور)) *((مدار کلید حساس به نور|کلید حساس به نور))
- />!ل +*((مدار کنترل PWM موتور DC با آی سی 4093|کنترل PWM موتور DC با آی سی 4093))
  
 *((مدار محاسبه فاصله از طریق امواج آلتراسونیک بوسیله میکروکنترلر|محاسبه فاصله از طریق امواج آلتراسونیک بوسیله میکروکنترلر)) *((مدار محاسبه فاصله از طریق امواج آلتراسونیک بوسیله میکروکنترلر|محاسبه فاصله از طریق امواج آلتراسونیک بوسیله میکروکنترلر))
 *((مدار مبدل دسیمال به BCD|مبدل دسیمال به BCD)) *((مدار مبدل دسیمال به BCD|مبدل دسیمال به BCD))
  
 *((مدار نمایش اعداد از طریق 7Segment|نمایش اعداد از طریق 7Segment)) *((مدار نمایش اعداد از طریق 7Segment|نمایش اعداد از طریق 7Segment))
 +*((مدار نمایشگر لیزری|نمایشگر لیزری))(laser show)
  
 *((مدار ولتمتر دیجیتال DC|ولتمتر دیجیتال DC))  *((مدار ولتمتر دیجیتال DC|ولتمتر دیجیتال DC))
  
 *((مدارهشدار دهنده آب|هشدار دهنده آب))(Water Alarm) *((مدارهشدار دهنده آب|هشدار دهنده آب))(Water Alarm)
 *((مدار هشدار دهنده گاز شهری|هشدار دهنده گاز شهری)) *((مدار هشدار دهنده گاز شهری|هشدار دهنده گاز شهری))
  

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 01 خرداد 1385 [18:21 ]   80   جواد حمزه      جاری 
 سه شنبه 23 اسفند 1384 [03:59 ]   79         v  c  d  s 
 شنبه 20 اسفند 1384 [05:48 ]   78   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 بهمن 1384 [10:42 ]   77   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 بهمن 1384 [10:39 ]   76   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 بهمن 1384 [10:38 ]   75   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 بهمن 1384 [10:19 ]   74   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 بهمن 1384 [08:50 ]   73   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 بهمن 1384 [06:09 ]   72   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 دی 1384 [10:25 ]   71   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 دی 1384 [10:22 ]   70   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 دی 1384 [03:58 ]   69   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 دی 1384 [05:50 ]   68   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 18 دی 1384 [04:15 ]   67   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 18 دی 1384 [04:12 ]   66   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 دی 1384 [09:28 ]   65   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 آبان 1384 [11:23 ]   64   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 14 آبان 1384 [12:26 ]   63   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 07 آبان 1384 [06:51 ]   62   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 07 آبان 1384 [06:38 ]   61   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آبان 1384 [05:37 ]   60   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آبان 1384 [04:42 ]   59   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آبان 1384 [04:40 ]   58   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 30 مهر 1384 [11:53 ]   57   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 مهر 1384 [10:35 ]   56   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 مهر 1384 [10:29 ]   55   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 20 مهر 1384 [10:44 ]   54   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 مهر 1384 [06:36 ]   53   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 مهر 1384 [06:32 ]   52   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 16 مهر 1384 [04:53 ]   51   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 16 مهر 1384 [04:51 ]   50   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 12 مهر 1384 [07:45 ]   49   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 مهر 1384 [11:08 ]   48   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 مهر 1384 [03:50 ]   47   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 09 مهر 1384 [13:20 ]   46   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 05 مهر 1384 [12:37 ]   45   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 27 شهریور 1384 [08:03 ]   44   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 27 شهریور 1384 [04:02 ]   43   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 23 شهریور 1384 [11:40 ]   42   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 شهریور 1384 [04:14 ]   41   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 شهریور 1384 [13:42 ]   40   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 شهریور 1384 [13:40 ]   39   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 شهریور 1384 [10:55 ]   38   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 شهریور 1384 [09:55 ]   37   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [05:56 ]   36   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 09 شهریور 1384 [12:15 ]   35   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 09 شهریور 1384 [11:37 ]   34   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 09 شهریور 1384 [11:36 ]   33   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 09 شهریور 1384 [04:41 ]   32   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 09 شهریور 1384 [04:39 ]   31   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 شهریور 1384 [11:42 ]   30   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [09:31 ]   29   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 شهریور 1384 [06:42 ]   28   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 شهریور 1384 [06:01 ]   27   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 05 شهریور 1384 [05:51 ]   26   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 شهریور 1384 [10:49 ]   25   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 شهریور 1384 [06:09 ]   24   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 شهریور 1384 [06:08 ]   23   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 شهریور 1384 [06:03 ]   22   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 شهریور 1384 [05:40 ]   21   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 مرداد 1384 [09:22 ]   20   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 مرداد 1384 [09:20 ]   19   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 27 تیر 1384 [04:08 ]   18   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 22 تیر 1384 [05:14 ]   17   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 18 تیر 1384 [10:10 ]   16   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 18 تیر 1384 [10:08 ]   15   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 18 تیر 1384 [10:01 ]   14   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 14 تیر 1384 [04:17 ]   13   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 07 تیر 1384 [11:05 ]   12   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 18 اردیبهشت 1384 [09:46 ]   11   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 18 اردیبهشت 1384 [06:12 ]   10   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 18 اردیبهشت 1384 [04:41 ]   9   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 18 اردیبهشت 1384 [04:38 ]   8   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 17 اردیبهشت 1384 [12:29 ]   7   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 17 اردیبهشت 1384 [12:28 ]   6   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 اردیبهشت 1384 [06:36 ]   5   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 اردیبهشت 1384 [07:03 ]   4   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 10 اردیبهشت 1384 [07:27 ]   3   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 10 اردیبهشت 1384 [07:16 ]   2   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [04:45 ]   1   جواد حمزه      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..