منو
 کاربر Online
365 کاربر online
Lines: 1-169Lines: 1-181
-__شهرهای جهان:__ 
 
 
 
__Lists by country__
 
__Lists by country__
 
مقالات موضوعی کشورها
 
مقالات موضوعی کشورها
 *((تاریخ ملت‌ها و حکومت‌های عصر حاضر|تاریخ)) *((تاریخ ملت‌ها و حکومت‌های عصر حاضر|تاریخ))
 *((فهرست سیاست به ترتیب کشورها|سیاست)) *((فهرست سیاست به ترتیب کشورها|سیاست))
 *((فهرست تقسیمات کشوری|تقسیمات کشوری)) *((فهرست تقسیمات کشوری|تقسیمات کشوری))
 *فرهنگ: ''ببینید'' ((فرهنگ)) *فرهنگ: ''ببینید'' ((فرهنگ))
 *((ترابری به ترتیب کشور|ترابری)) *((ترابری به ترتیب کشور|ترابری))
 *گردشگری: ''ببینید'' ((گردشگری)) *گردشگری: ''ببینید'' ((گردشگری))
 *((فهرست پرچم‌ها|پرچم ها)) و ((پرچم ملی)) *((فهرست پرچم‌ها|پرچم ها)) و ((پرچم ملی))
 *نظامی: ''ببینید'' ((نیروی مسلح)) *نظامی: ''ببینید'' ((نیروی مسلح))
 *((فهرست انواع موسیقی‌های فرهنگی و محلی|موسیقی)) *((فهرست انواع موسیقی‌های فرهنگی و محلی|موسیقی))
 *((فهرست سرودهای ملی|سرود ملی)) *((فهرست سرودهای ملی|سرود ملی))
 *((فهرست مقالات فرهنگ ملل|فرهنگ ملل)) *((فهرست مقالات فرهنگ ملل|فرهنگ ملل))
 *((فهرست رهبران ملی|رهبران ملی)) *((فهرست رهبران ملی|رهبران ملی))
 *((فهرست قانون گذاری ملی|قوه مقننه)) *((فهرست قانون گذاری ملی|قوه مقننه))
 *((فهرست سرویسهای امنیتی|سرویسهای امنیتی)) *((فهرست سرویسهای امنیتی|سرویسهای امنیتی))
 
موضوعات به ترتیب کشورها
 
موضوعات به ترتیب کشورها
 *((لیست موضوعات مرتبط با کشورها|تمام موضوعات)) *((لیست موضوعات مرتبط با کشورها|تمام موضوعات))
 *((فهرست خطوط هوائی|خطوط هوائی)) *((فهرست خطوط هوائی|خطوط هوائی))
 *((فهرست داستان نویسان بر اساس ملیت|نویسندگان)) *((فهرست داستان نویسان بر اساس ملیت|نویسندگان))
 *((فهرست نبردها «جغرافی»|نبردها)) *((فهرست نبردها «جغرافی»|نبردها))
 *((فهرست اماکن مذهبی|اماکن مذهبی)) *((فهرست اماکن مذهبی|اماکن مذهبی))
 *((فهرست گورستان‌های معروف|گورستان‌ها)) *((فهرست گورستان‌های معروف|گورستان‌ها))
 *((فهرست شهرها بر اساس کشورها|شهرها)) *((فهرست شهرها بر اساس کشورها|شهرها))
 *((فهرست دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها بر اساس کشورها|دانشکده ها و دانشگاه ها)) *((فهرست دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها بر اساس کشورها|دانشکده ها و دانشگاه ها))
 *((فهرست شرکت‌ها|شرکت‌ها)) *((فهرست شرکت‌ها|شرکت‌ها))
 *((تحصیلات بر اساس کشور|تحصیلات)) *((تحصیلات بر اساس کشور|تحصیلات))
 *((فهرست مقامات|مقامات)) *((فهرست مقامات|مقامات))
 *((فهرست جزایر|جزایر)) *((فهرست جزایر|جزایر))
 *((فهرست سیستم‌های خط آهن سبک|سیستم های خط آهن سبک)) *((فهرست سیستم‌های خط آهن سبک|سیستم های خط آهن سبک))
 *((فهرست بوستان‌های ملی|بوستان های ملی)) *((فهرست بوستان‌های ملی|بوستان های ملی))
 *((فهرست نشریات|نشریات)) *((فهرست نشریات|نشریات))
 *((فهرست مردم بر اساس کشورها|مردم)) *((فهرست مردم بر اساس کشورها|مردم))
 *((فهرست احزاب سیاسی|احزاب سیاسی)) *((فهرست احزاب سیاسی|احزاب سیاسی))
 *((فهرست مناطق گردشگری عمومی|مناطق گردشگری عمومی)) *((فهرست مناطق گردشگری عمومی|مناطق گردشگری عمومی))
 *((فهرست شرکتهای راه آهن|شرکتهای راه آهن)) *((فهرست شرکتهای راه آهن|شرکتهای راه آهن))
 *((فهرست مدارس کشورها|مدارس)) *((فهرست مدارس کشورها|مدارس))
 *((عهرست مناطق تقسیمات کشوری|مراکز تقسیمات کشوری)) *((عهرست مناطق تقسیمات کشوری|مراکز تقسیمات کشوری))
 *((اماکن میراث جهانی)) *((اماکن میراث جهانی))
 
فهرستهای بیشتر کشورها
 
فهرستهای بیشتر کشورها
 *((فهرست اشکال توصیفی نام مکانها|صفات)) *((فهرست اشکال توصیفی نام مکانها|صفات))
 *((فهرست کشورها بر اساس نوع حکومت|کشورها بر اساس نوع حکومت)) *((فهرست کشورها بر اساس نوع حکومت|کشورها بر اساس نوع حکومت))
 *((فهرست پیش شماره تلفن کشورها|پیش شماره تلفن کشورها)) *((فهرست پیش شماره تلفن کشورها|پیش شماره تلفن کشورها))
 *((فهرست ریشه نام کشورها|ریشه نام کشورها)) *((فهرست ریشه نام کشورها|ریشه نام کشورها))
 *((جدول تاریخی نرخ ارز|نرخ ارز)) *((جدول تاریخی نرخ ارز|نرخ ارز))
 *((فهرست پایتخت‌های تاریخی کشورها|کشورها پایتخت‌های تاریخی)) *((فهرست پایتخت‌های تاریخی کشورها|کشورها پایتخت‌های تاریخی))
 *((فهرست TLDهای اینترنت|TLDهای اینترنت)) *((فهرست TLDهای اینترنت|TLDهای اینترنت))
 *((فهرست کد کمیته‌های بین المللی المپیک|کد کمیته‌های بین‌المللی المپیک)) (IOC) *((فهرست کد کمیته‌های بین المللی المپیک|کد کمیته‌های بین‌المللی المپیک)) (IOC)
 *((ISO 3166-1|کد ایزو کشورها)) *((ISO 3166-1|کد ایزو کشورها))
 *((فهرست پایتخت کشورها|پایتخت کشورها)) *((فهرست پایتخت کشورها|پایتخت کشورها))
 *((علامت ملی|علامت‌های ملی)) *((علامت ملی|علامت‌های ملی))
 *((فهرست زبان‌های رسمی|زبانهای رسمی)) *((فهرست زبان‌های رسمی|زبانهای رسمی))
 *((فهرست نام‌های خانوادگی متداول|نام‌های خانوادگی متداول)) *((فهرست نام‌های خانوادگی متداول|نام‌های خانوادگی متداول))
 *((فهرست شعارهای ملی|شعار ملی)) *((فهرست شعارهای ملی|شعار ملی))
 *((کشورهای عضو سازمان ملل متحد|UN کشورهای عضو)) *((کشورهای عضو سازمان ملل متحد|UN کشورهای عضو))
 *((جدول سیستم‌های انتخابانی بر اساس کشور|سیستم انتخابات)) *((جدول سیستم‌های انتخابانی بر اساس کشور|سیستم انتخابات))
 
سایر موضوعات
 
سایر موضوعات
 *((کشورهای عضو اروپای متحد|کشورهای عضو EU)) *((کشورهای عضو اروپای متحد|کشورهای عضو EU))
 *((تولید ناخالص ملی|GDP)) *((تولید ناخالص ملی|GDP))
 
 
 برای دیدن اطلاعاتی در مورد هر یک از کشورهای زیر، روی هر یک کلیک نمایید. برای دیدن اطلاعاتی در مورد هر یک از کشورهای زیر، روی هر یک کلیک نمایید.
 ::^H{maketoc}^:: ::^H{maketoc}^::
 ! الف  ! الف
 +
 +
 +
 +||::((آذربایجان))::|::((آرژانتین))::|::((آفریقای جنوبی))::|::((آفریقای مرکزی))::|::((آلبانی))::
 +::((آلمان))::|::((آنتیگوا و باربودا))::|::((آندورا))::|::((آنگولا))::|::((اتریش))::
 +::((اتیوپی))::|::((اردن))::|::((ارمنستان))::|::((اریتره))::|::((ازبکستان))::
 +::((اسپانیا))::|::((استرالیا))::|::((استونی))::|::((اسلوواکی))::|::((اسلوونی))::
 +::((افغانستان))::|::((اکوادور))::|::((الجزایر))::|::((السالوادور))::|::((امارات متحده عربی))::
 +::((امریکا))::|::((اندونزی))::|::((انگلستان))::|::((اوروگوئه))::|::((اوکراین))::
 +::((اوگاندا))::|::((ایتالیا))::|::((ایران))::|::((ایرلند))::|::((ایسلند))::||
 +
 +
 +
  
 ! پ  ! پ
 ! ت  ! ت
 ! ث  ! ث
 ! ج  ! ج
 ! چ  ! چ
  
 ! خ  ! خ
 ! د  ! د
 ! ذ  ! ذ
 ! ر  ! ر
 ! ز  ! ز
 ! ژ  ! ژ
 ! س  ! س
 ! ش  ! ش
 ! ص  ! ص
 ! ض  ! ض
 ! ط  ! ط
 ! ظ  ! ظ
 ! ع  ! ع
 ! غ  ! غ
 ! ف  ! ف
 ! ق  ! ق
 ! ک  ! ک
 ! گ  ! گ
 ! ل  ! ل
 ! م  ! م
 ! ن  ! ن
 ! و  ! و
 ! ه  ! ه
 ! ی  ! ی

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 02 بهمن 1383 [18:49 ]   13   طه محمدی      جاری 
 جمعه 02 بهمن 1383 [14:42 ]   12   طه محمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 30 دی 1383 [14:04 ]   11   طه محمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 29 دی 1383 [21:21 ]   10   طه محمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 29 دی 1383 [21:19 ]   9   طه محمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 29 دی 1383 [06:03 ]   8   طه محمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 دی 1383 [15:27 ]   7   طه محمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 دی 1383 [15:26 ]   6   طه محمدی      v  c  d  s 
 شنبه 19 دی 1383 [04:57 ]   5   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [05:56 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [05:56 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [05:55 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 خرداد 1383 [05:18 ]   1   بابك خسروشاهی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..