منو
 کاربر Online
1019 کاربر online
تاریخچه ی: فهرست بیماریها

||نام بیماری به فارسی|نام بیماری به انگلیسی
آرنج تنیس بازان| tennis elbow
آفتاب‌زدگی‌ (حساسیت‌ به‌ نور آفتاب‌)| sun poisoning
اسپوروتریکوز| sporotrichosis
اسپوندیلیت‌ آنکیلوزان‌(بیماری ماری ـ استرامپل؛AS)| spondylitis ankylosing
استفراغ‌ شدید حاملگی‌| hyperemesis gravidarum
استوماتیت‌| stomatitis
التهاب‌ تیرویید (تیروییدیت‌) تیروئیدیت| thyroiditis
التهاب‌ زبان‌ (گلوسیت‌)| tongue inflammation
التهاب‌ عنبیه‌| iritis
التهاب‌ قرنیه‌ (کراتیت‌)| keratitis
انحراف‌ چشم‌| strabismus
آب‌ سیاه‌ چشم‌، نوع‌ زاویه‌ بسته‌ اولیه‌| glaucoma primary angle closure
آب‌ سیاه‌ چشم‌، نوع‌ مزمن‌ زاویه‌ باز| glaucoma chronic open angle
آب‌ مروارید| cataract
آبسه‌ آنورکتال‌ یا آبسه مقعد| anorectal abscess
آبسه‌ پستان‌| breast abscess
آبسه‌ ریه‌| lung abscess
آبسه‌ مغزی‌ یا اپی‌دورال‌| bran or epidural abscess
آبله‌ مرغان‌| chickenpox
آپاندیسیت‌| appendicitis
آترواسکلروز (تصلب‌ شرایین‌)| atherosclerosis
آتلکتازی‌| atelectasis
آرتریت‌ روماتویید جوانان یا کودکان‌| arthritis juvenile rheumatoid
آرتریت‌ عفونی‌ (چرکی‌)| arthritis infectious
آرتریت‌ مرتبط‌ با پسوریازیس‌| psoriatic arthritis
آرتیت‌ روماتویید| arthritis rheumatoid
آزبستوز| asbestosis
آسم‌| asthma
آسیب‌ به‌ گوش‌ میانی‌ در اثر تغییرات‌ فشاری‌| barotitis media
آفت‌ دهان‌| canker sores
آفتاب‌سوختگی‌| sunburn
آکنه‌ (جوشهای‌ غرور)| acne
آکنه‌ روزاسه‌| acne rosacea
آلرژی‌ غذایی‌| allergy food
آمبولی‌ ریه‌| pulmonary embolism
آمپیم‌| empyema
آمفیزم‌| emphysema
آمنوره‌ (قطع‌ قاعدگی‌) ثانویه‌| amenorrhea secondary
آمنوره‌ اولیه‌| amenorrhea primary
آمیبیاز (اسهال‌ خونی‌ آمیبی‌)| amebiasis
آمیوتروفیک‌ لاترال‌ اسکلروز| amyotrophic lateral sclerosis
آنافیلاکسی‌ (شوک‌ آلرژیک‌)| anaphylaxis
آندوکاردیت‌| endocarditis
آندومتریوز| endometriosis
آنرژین‌ صدری‌| angina pectoris
آنسفالیت‌ ویروسی‌| encephalitis viral
آنفلوانزا| influenza
آنوریسم‌| aneurysm
اپی‌گلوتیت‌| epiglottitis
اپیدیدیمیت‌| epididymitis
اتواسکلروز| otosclerosis
اختلال‌ تنش‌زای‌ پس‌ از حادثه‌| post traumatic stress disorder(ptsd)
اختلال‌ خلقی‌ فصلی‌| seasonal affective disorder(sad)
اختلال‌ دوقطبی‌| bipolar disorder
اختلال‌ رشد بچه‌| failure to thrive
اختلال‌ کم‌ توجهی‌ ـ بیش‌ فعالی‌| attention deficit hyperactivity disorder
اختلال‌ هراس‌| panic disorder
اختلال‌ وسواسی‌| obsessive compulsive disorder
اختلالات‌ آب‌ و الکترولیت‌| fluid and electrolyte disorders
اختلالات‌ سازگاری‌| adjustment disorders
اختلالات‌ شخصیت‌| personality disorders
ادم‌ ریه‌| pulmonary edema
اریتم‌ گرهی‌| erytheerythema nodosum.
اریتم‌ مولتی‌فرم‌| erythema multiforme
اسپوندیلوز گردن‌| cervical spondylosis
استئوآرتریت‌| osteoarthritis
استئومیلیت‌| osteomyelitis
استرس‌| stress
اسکلرودرمی‌| scleroderma
اسکلروز متعدد (اِم‌. اِس‌)| multiple sclerosi ( MS )
اسکولیوز| scoliosis
اسکیزوفرنی‌| schizophrenic disorders
اسهال‌ حاد| diarrhea acute
اسهال‌ خونی‌ باکتریایی‌ (شیگلوز)| dysentery bacillary
اسهال‌ مزمن‌ غیراختصاصی‌ دوران‌ کودکی‌| diarrhea chronic non specific of childhood
اضطراب‌| anxiety
افسردگی| depression
افسردگی‌ پس‌ از زایمان‌| postpartum depression
افسردگی‌ خفیف‌ (دیس‌تایمی)‌| dysthymia
اکتروپیون‌| ectropion
اگزما| eczema
التهاب‌ ملتحمه‌| conjunctivitis
الکلیسم‌| alcoholism
انتروپیون‌| entropion
انتروکولیت‌ با غشای‌ کاذب‌| pseudomembranous enterocolitis
انحراف‌ تیغه‌ بینی‌| nasal septum deviated
انعقاد داخل‌ عروق‌ منتشر| disseminated intravascular coagulation
اورتریت‌| urethritis
اوریون‌| mumps
ایدز| hiv and aids
ایست‌ قلبی‌| cardiac arrest
برجس‌ - لک و پیس (ویتیلیگو)| vitiligo
برفک‌ (کاندیدیاز دهانی‌)| thrush
بلوک‌ قلبی‌| heart block
بواسیر| hemorrhoids
بی‌اختیاری‌ ادرار استرسی‌| incontinence stress
بی‌اختیاری‌ ادرار فوریتی‌| iccontinence urge
بیرون‌زدگی‌ رحم‌| uterine prolapse
بیماری‌ تای‌ ساک|‌ tay sachs disease
بیماری‌ دریچه‌ای‌ قلب‌| heart valve disease
بیماری‌های‌ نقص‌ ایمنی‌| immunodeficiency diseases
پرکاری‌ پاراتیرویید| hyperparathyroidism
پرکاری‌ تیرویید| hyperthyroidism
پیچ‌خوردگی‌ بیضه‌| testicle torsion
پیچ‌خوردگی‌ و کشیدگی‌ عضلات و مفاصل| sprains and strains
تاندونیت‌ و تنوسینوویت‌| tendinitis and tenosynovitis
تب‌ دره‌ (کوکسیدیومایکوز)| valley fever
تب‌خال‌ ناحیه‌ تناسلی‌| herpes genital
ترومبوز ورید عمقی‌| thrombosis deep vein
ترومبوسیتوپنی‌| thrombocytopenia
ترومبوفلبیت‌| thrombophlebitis superficial
تریشینوز| trichinosis
تعریق‌ بیش‌ از اندازه‌| hyperhidrosis
تند شدن‌ غیرطبیعی‌ ضربان‌ قلب‌(تندضربانی)| heartbeat rapid
تنفس‌ سریع‌ (در اثر اضطراب‌ زیاد)| hyperventilation
تورتیکولی‌ (کجی‌ گردن‌)| torticollis
توکسوپلاسموز| toxoplasmosis
تومور طناب‌ نخاعی‌| spinal cord tumor
تومور ویلمز| wilms tumor
بالانیت‌| balanitis
بثورات‌ ناشی‌ از بستن‌ پوشک‌| diaper rash
برونشکتازی‌| bronchiectasis.
برونشیت‌ حاد| bronchitis acute
برونشیت‌ مزمن‌| bronchitis chronic
برونشیولیت‌| bronchiolitis
بسته‌ شدن‌ مجرای‌ گوش‌ توسط‌ موم‌ گوش‌| earwax blockage
بلاستومیکوز| blastomycosis
بلفاریت‌| blepharitis
به‌ هم‌ خوردن‌ تعادل‌ کلسیم‌ خون‌| calcium imbalance
بوتولیسم‌| botulism
بورسیت‌| bursitis
بولیمی ( پرخوری روانی )| bulimia
بونیون (کج شدن شست پا به سمت انگشتان دیگر پا }| bunion
بی‌اختیاری‌ اجابت‌ مزاج‌ در کودکان‌| encopresis
بی‌اختیاری‌ ادرار| incontinence functional
بی‌اشتهایی‌ عصبی‌| anorexia nervosa
بی‌خوابی‌| insomnia
بیماری دست، پا و دهان| hand footandmouth disease
بیماری‌ آدیسون‌| addison's disease
بیماری‌ آلزایمر| alzheimer's disease
طاسی‌ منطقه‌ای‌ (آلوپسی‌ آره‌آتا)| alopecia areata
بیماری‌ اسگود ـ شلاتر| osgood schlater disease
بیماری‌ انسداد ریوی‌ مزمن‌| chronic obstructive pulmonary disease(COPD)
بیماری‌ بِرگر| buerger's disease
بیماری‌ پارکینسون‌| parkinson's disease
بیماری‌ پاژه‌ استخوان‌| paget's disease(of bone)
بیماری‌ حرکت‌| motion sickness
بیماری‌ دیورتیکولی‌| diverticular disease
بیماری‌ سرخرگ‌های‌ قلب‌| cor pulmonale
بیماری‌ سلیاک‌| celiac disease
بیماری‌ فیبروکیستیک‌ پستان‌| fibrocystic breast disease
بیماری‌ قلب‌ ناشی‌ از مشکل‌ ریه‌| corneal abrasion and ulcer
بیماری‌ کرون‌| crohn's disease
بیماری‌ لایم‌| lyme disease
بیماری‌ لِگ‌ ـ کالو ـ پرتس‌| legg calve perthes disease
بیماری‌ مِنِیر| menier's disease
بیماری‌ ناشی‌ از تابش‌ اشعه‌| radiation sickness
بیماری‌ ناشی‌ از کاهش‌ ناگهانی‌ فشار| decompression sickness
ترومبوز آمبولی‌ شریانی‌| thrombosis and embolus arterial
تیفوس کنه ای|..
تونسیلیت‌| tonsillitis
نب یونچه (رینیت آلرژیک)| hayfever(allergicrhinitis)
حصبه‌ (تب‌ روده‌ای‌)| typhoid fever
حمله‌ ایسکمیک‌ گذرا (TIA)| transient ischemic attack(tia)
حمله‌ قلبی‌ (انفارکتوس‌ عضله‌ قلب‌)| heart attack (myocardial infarction)
خار پاشنه‌ پا| heel spur
خارش‌ زمستانی‌ (اگزمای‌ خشک‌)| winter itch
خودبیمارانگاری‌| hypochondriasis
خونریزی‌ رحم‌ پس‌ از یائسگی‌| uterine bleeding postmenopausal
خونریزی‌ رحم‌ در اثر اختلال‌ کارکرد(خونریزی‌ غیر طبیعی‌ قبل‌ از یائسگی‌ از رحم‌)|uterine bleeding dysfunctional
خونریزی‌ زیر ملتحمه‌| subconjunctival hemorrhage
خونریزی‌ زیرعنکبوتیه‌| subarachnoid hemorrhage
خونریزی‌ و هماتوم‌ زیرسخت‌شامه‌| subdural hemorrhage and hematoma
پارگی‌ پرده‌ گوش‌| ear infection outer
پارگی‌ و بیرون‌زدگی‌ دیسک‌ بین‌ مهره‌ای‌| disk ruptured
پارونیشیا(التهاب‌ چین‌های‌ بافتی‌ اطراف‌ ناخن‌ )| paronychia
پانکراتیت‌| pancreatitis
پای‌ دیابتی‌ و مشکلات‌ پوستی‌| diabetes feet and skin problems
پای‌ ورزشکاران‌| athlete's foot
پدیده‌ و بیماری‌ رینود| raynaud's disease and phenomenon
پره‌اکلامپسی‌ و اکلامپسی‌| preeclampsia and eclampsia
پروکتیت‌| proctitis
پرولاپس‌ دریچه‌ میترال‌| mitral valve prolapse
پریتونیت‌| peritonitis
پریکاردیت‌ حاد| pericarditis acute
پریودنتیت‌ (التهاب‌ لثه)‌| periodontitis
پسوریازیس‌| psoriasis
پسیتاکوز| psittacosis
پلورزی‌ (پلوریت‌؛ پلورو دینی)‌| pleurisy
پلی‌ آرتریت‌ گرهی‌| polyarteritis nodosa
پلی‌ سیتمی‌| polycythemia
پلی‌میالژی‌ روماتیکا یا آرتریت‌ گیجگاهی‌| polymyalgia rheumatica or temporal arteritis
پلی‌میوزیت‌ و درماتومیوزیت‌| polymyositis and dermatomyositis
پنوموتوراکس‌| pneumothorax
پنوموکونیوز| pneumoconiosis
پنومونی‌ مایکوپلاسمایی‌| pneumonia mycoplasmal
پنومونی‌ باکتریایی‌| pneumonia bacterial
پنومونی‌ پنوموسیستیس‌ کارینی‌| pneumonia pneumocystis carinii
پنومونی‌ ویروسی‌| pneumonia viral
پورپورای‌ آلرژیک‌| purpura allergic
پورفیری‌| porphyriapotassium imbalance
پوکی‌ استخوان‌| osteoporosis
پولیپ‌ بینی‌| nasal polyps
پولیپ‌ روده‌ بزرگ‌| large intestine polyp
پولیپ‌ گردن‌ رحم‌| cervical polyps
پیتریازیس‌ آلبا| pityriasis alba.
پیتریازیس‌ روزه‌آ| pityriasis rosea
پیکا| pica
درهم‌روی‌ روده‌| intussusception
دندان‌ در آوردن‌| teething
دندان‌ قروچه‌| tooth grinding
زخم‌ پپتیک‌ (زخم‌ دوازدهه‌، زخم‌ معده‌)| ulcer peptic
زرد زخم‌| impetigo
زگیل‌های‌ مقاربتی‌ (زگیل‌های‌ تناسلی‌، زگیل‌های‌ مرطوب‌)| warts venereal
تب‌ با منشأ نامشخص‌| fever of unknown origin
تب‌ روماتیسمی‌| rh incompatibility
تب‌ مالت‌| brucellosis
تب‌خال‌ ( تبخال )| cold sore
ترس‌ مرضی‌| phobias
تشنج‌ ناشی‌ از تب‌| convulsion febrile
تغییر بافت‌ پوششی‌ گردن‌ رحم‌| cervical erosion
تنگی‌ مادرزادی‌ پیلور| pyloric stenosis congenital
تنگی‌ مری‌ یا ازوفاژیت‌ خورنده‌| esophageal stricture or corrosive esophagitis
تومور مثانه‌| bladder tumor
تومور مغزی‌| brain tumor
تومورهای‌ خوش‌خیم‌ دهان‌ و زبان‌| mouth or tongue tumor bening
تومورهای‌ غدد بزاقی‌| salivary gland tumor
تومورهای‌ فیبرویید رحم‌| fibroid tumors of the uterus
تومورهای‌ هیپوفیز| pituitary tumor
تیفوس‌ کنه‌ای‌| rocky mountain spotted fever
دهان خندقی‌(ژنژیویت زخمی نکروزدهنده،بیماری ونسان)| trench mouth
زگیل‌ (وروکا ولگاریس‌)| warts
زونا (هرپس‌ زوستر)| herpes zoster
سارکوم‌ کاپوسی‌| Kaposis sarcoma
سردرد تنشی‌ یا عروقی‌| headach tension vascular
سرطان‌ بیضه‌| testicular cancer
سرطان‌ رحم| uterine cancer
سرطان‌ کبد (هپاتوما)| hepatoma
سرطان‌ مهبل‌ یا وولو| cancer of vagina or vulva
سکسکه‌| hiccup
سل‌ (توبرکولوز)| tuberculosis(tb)
سوءمصرف‌ و اعتیاد به‌ موادمخدر| substance abuse addiction
سوءهاضمه‌| indigestion
سوزش‌ سر دل‌| heartburn
سوزش‌ سر دل‌ به‌ هنگام‌ حاملگی‌| heartburn during pregnancy
سیستیت‌ بینابینی‌| interstitial cystitis
شکستگی‌ سر استخوان‌ ران‌| hip fracture
سردرد خوشه ای| headachecluster
سرطان‌ معده‌| stomach cancer
سکته‌ مغزی‌| stroke
سیاه‌ سرفه‌| whooping cough
سیفلیس‌| syphilis
ضربه و آسیب سر| headinjury
درد عصب‌ سه‌ قلو (نورالژی‌ تری‌ ژمینال‌)| trigeminal neuralgia
عدم‌ نزول‌ بیضه‌| testes undescended
عفونت‌ زخم‌ جراحی‌| surgical wound infection
عفونت‌ یا انسداد مجرای‌ اشکی‌| tear duct infection or blockage
جدا شدن‌ جفت‌ قبل‌ از زایمان‌| abruptio placentea
جداشدگی‌ شبکیه‌| retinal detachment
جسم‌ خارجی‌ در چشم‌| eye foreign body in
جمود مفصل‌ شانه‌ (کپسولیت‌ چسبنده‌)| shouler frozen
فتق‌ نافی‌| hiatal hernia
فرو رفتن‌ ناخن‌ پا در گوشت‌| toenail ingrown
فشار خون‌ بالا| hypertension
کارسینوم‌ کلیه‌| hypernephroma
کچلی‌ تغییردهنده‌ رنگ‌ (تینا ورسیکالر)| tinea versicolor
کچلی‌ کشاله‌ ران‌ (تیناکروریس‌)| tinea cruris
کرم‌ نواری‌| tapeworm
کزاز| tetanus
کشیدگی‌ گردن‌| whiplash
کلویید| Keloids
کم‌ شدن‌ دمای‌ بدن‌| hypothermia
کم‌کاری‌ پاراتیرویید| hypoparathyroidism
کم‌کاری‌ تیرویید| hypothyroidism
گرمازدگی‌ یا خستگی‌ گرمایی‌| heatstroke or heat exhaustion
گرهک‌ تیروییدی‌| thyroid nodule
گرهک‌های‌ طناب‌ صوتی‌ («گرهک‌های‌ خوانندگان‌»)| vocal cord nodules
گزش‌ و نیش‌ حشرات‌| insect bites and stings
گل‌ مژه‌| stye
گلودرد استرپتوکوکی‌| strep throat
مسمومیت‌ حاملگی‌ (پره‌اکلامپسی‌ و اکلامپسی‌)| toxemia of pregnancy`
مکیدن‌ شست‌| thumb sucking
چاقی‌| obesity
فتق‌| hernia
کراتوز سبورئیک‌| keratoses seborrheic
کمبود روی‌| zinc deficiency
کهیر| hives
ناشنوایی‌ و اختلال‌ در شنوایی‌| hearing impairment or loss
نامنظمی‌ ضرباهنگ‌ قلب‌ (آریتمی‌)| heart rhythm irregularity(arrhythmia)
نشانگان‌ انسداد خروجی‌ قفسه‌ سینه‌ (نشانگان‌ دنده‌ گردنی‌)| thoracic outlet obstruction syndrome
نشانگان‌ روده‌ تحریک‌پذیر| irritable bowel syndrome
نشانگان‌ شوک‌ سمی‌ (توکسیک‌)| toxic shock syndrome(tss)
نشانگان‌ مفصل‌ گیجگاهی‌ ـ فک‌تحتانی‌| temporomandibular joint(tmj)syndrome
هپاتیت‌ ویروسی‌| hepatitis viral
هموفیلی‌| hemophilia
هیپرلیپیدمی‌| hyperlipidemia
هیپوگلیسمی‌ عملکردی‌| hypoglycemia functional
هیدرآدنیت‌ چرکی‌| hidradenitis suppurativa
هیستوپلاسموز| histoplasmosis
واژینیت‌ باکتریایی‌ (واژینیت‌گاردنرلایی‌؛ واژینیت‌غیراختصاصی‌)| vaginitis bacterial
واژینیت‌ تریکومونایی‌ (تریکومونیاز)| vaginitis trichomonal
واژینیت‌ کاندیدیانی‌ (عفونت‌ قارچی‌ مهبل‌)| vaginitis candidal
واژینیت‌ مونیلیایی‌ (عفونت‌ قارچی‌ مهبل‌)| vaginitis monilial
واژینیت‌ یائسگی‌ (واژینیت‌ آتروفیک‌)| vaginitis postmenopausal
واژینیسموس‌| vaginismus
واکنش‌ پوستی‌ آلرژیک‌ به‌ عفونت‌ پوست‌| id reaction
وریدهای‌ واریسی‌| varicose veins
وزوز گوش‌| tinnitus
وولووواژینیت‌ قبل‌ از بلوغ‌| vulvovaginitis before puberty
بیماری‌ هوچکین‌| hodgkins disease
حاملگی‌ خارج‌ رحمی‌| ectopic pregnancy
ناتوانی‌ جنسی‌ در مردان‌| impotence male sexual
نشانگان گیلن باره| gulillain barre syndrome
هرپانژین‌| herpangina
هیپرآلدوسترونیسم‌| hyperaldosteronism
هیرسوتیسم‌| hirsutism||

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 26 بهمن 1383 [08:01 ]   72   سارا بهنیا      جاری 
 یکشنبه 25 بهمن 1383 [17:24 ]   71   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 بهمن 1383 [17:06 ]   70   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 بهمن 1383 [06:58 ]   69   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [12:27 ]   68   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [10:53 ]   67   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 بهمن 1383 [11:53 ]   66   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 بهمن 1383 [11:43 ]   65   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 بهمن 1383 [11:24 ]   64   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 بهمن 1383 [11:22 ]   63   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 بهمن 1383 [11:19 ]   62   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 بهمن 1383 [11:16 ]   61   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 بهمن 1383 [11:08 ]   60   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 بهمن 1383 [06:50 ]   59   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 بهمن 1383 [06:29 ]   58   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [05:51 ]   57   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 09 دی 1383 [08:30 ]   56   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [12:59 ]   55   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [12:47 ]   54   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [12:34 ]   53   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [12:19 ]   52   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [12:15 ]   51   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [12:10 ]   50   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [11:29 ]   49   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [11:00 ]   48   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [10:59 ]   47   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [10:52 ]   46   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [08:50 ]   45   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [08:25 ]   44   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [06:11 ]   43   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [05:39 ]   42   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [05:32 ]   41   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 دی 1383 [11:20 ]   40   مهدی سالم      v  c  d  s 
 شنبه 28 آذر 1383 [11:45 ]   39   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 28 آذر 1383 [10:54 ]   38   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 28 آذر 1383 [10:42 ]   37   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 28 آذر 1383 [10:39 ]   36   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 28 آذر 1383 [10:29 ]   35   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 آذر 1383 [11:55 ]   34   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 آذر 1383 [11:40 ]   33   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 آذر 1383 [11:32 ]   32   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 آذر 1383 [11:10 ]   31   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [13:33 ]   30   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [13:14 ]   29   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [13:07 ]   28   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [12:54 ]   27   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [12:53 ]   26   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [12:06 ]   25   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 آبان 1383 [08:24 ]   24   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [06:06 ]   23   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [06:00 ]   22   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [07:21 ]   21   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [05:29 ]   20   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [05:27 ]   19   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [13:05 ]   18   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [13:01 ]   17   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [12:55 ]   16   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [12:52 ]   15   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [12:48 ]   14   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [12:40 ]   13   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [12:37 ]   12   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [12:35 ]   11   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [12:27 ]   10   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [11:53 ]   9   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [11:49 ]   8   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [11:40 ]   7   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [11:28 ]   6   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [11:27 ]   5   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [11:21 ]   4   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [10:05 ]   3   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [10:04 ]   2   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [08:30 ]   1   پریسا احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..