منو
 کاربر Online
1307 کاربر online
تاریخچه ی: فهرست بیماریها

برای دیدن اطلاعاتی در مورد هر یک از انواع بیماری روی هر یک کلیک کنید.
::^H{maketoc}^::


__((آرنج تنیس بازان))__

__((آفتاب‌زدگی))__

__((اسپوروتریکوز))__

__((اسپوندیلیت آنکیلوزان))__

__((استفراغ شدید حاملگی))__

__((استوماتیت))__

__((التهاب تیرویید))__

__((التهاب زبان))__ (گلوسیت‌)

__((التهاب عنبیه))__

__((التهاب قرنیه))__‌ (کراتیت‌)

__((انحراف چشم))__‌

__((آب سیاه چشم، نوع زاویه بسته اولیه))__

__((آب سیاه چشم، نوع مزمن زاویه باز))__

__((آب مروارید))__

__((آبسه آنورکتال یا آبسه مقعد))__

__((آبسه پستان))__

__((آبسه ریه))__

__((آبسه مغزی یا اپی دورال))__

__((آبله مرغان))__

__((آپاندیسیت))__

__((آترواسکلروز))__ (تصلب شرایین)

__((آتلکتازی))__

__((آرتریت روماتویید جوانان یا کودکان))__

__((آرتریت عفونی))__ (چرکی)

__((آرتریت مرتبط با پسوریازیس))__

__((آرتیت روماتویید))__

__((آزبستوز))__

__((آسم))__

__((آسیب به گوش میانی در اثر تغییرات فشاری))__

__((آفت دهان))__

__((آفتاب سوختگی))__

__((آکنه))__‌ (جوشهای غرور)

__((آکنه‌ روزاسه))__‌

__((آلرژی‌ غذایی))__‌

__((آمبولی‌ ریه‌))__

__((آمپیم))__‌

__((آمفیزم))__

__((آمنوره))__ (قطع قاعدگی) ثانویه

__((آمنوره اولیه))__‌

__((آمیبیاز))__ (اسهال خونی آمیبی)

__((آمیوتروفیک لاترال اسکلروز))__

__((آنافیلاکسی))__ (شوک آلرژیک)

__((آندوکاردیت))__

__((آندومتریوز))__

__((آنژین صدری))__

__((آنسفالیت ویروسی))__

__((آنفلولانزا))__

__((آنوریسم))__

__((اپی گلوتیت))__

__((اپیدیدیمیت))__

__((اتواسکلروز))__

__((اختلال تنش زای پس از حادثه))__

__((اختلال خلقی فصلی))__

__((اختلال دوقطبی))__

__((اختلال رشد بچه))__

__((اختلال کم توجهی ـ بیش فعالی))__

__((اختلال هراس))__

__((اختلال وسواسی))__

__((اختلالات آب و الکترولیت))__

__((اختلالات سازگاری))__

__((اختلالات شخصیت))__

__((ادم ریه))__

__((اریتم گرهی))__

__((اریتم مولتی فرم))__

__((اسپوندیلوز گردن))__

__((استئوآرتریت))__

__((استئومیلیت))__

__((استرس))__

__((اسکلرودرمی))__

__((اسکلروز متعدد))__ (اِم‌. اِس‌)

__((اسکولیوز))__

__((اسکیزوفرنی))__

__((اسهال حاد))__

__((اسهال خونی باکتریایی))__ (شیگلوز)

__((اسهال مزمن غیراختصاصی دوران کودکی))__

__((اضطراب))__

__((افسردگی))__

__((افسردگی پس از زایمان))__

__((افسردگی خفیف))__ (دیس‌تایمی)

__((اکتروپیون))__

__((اگزما))__

__((التهاب ملتحمه))__

__((الکلیسم))__

__((انتروپیون))__

__((انتروکولیت با غشای کاذب))__

__((انحراف تیغه بینی))__

__((انعقاد داخل عروق منتشر))__

__((اورتریت))__

__((اوریون))__

__((ایدز))__

__((ایست قلبی))__
__((برجس))__

__((برفک دهان))‌__

__((بلوک‌ قلبی))__

__((بواسیر))__

__((بی‌اختیاری‌ ادرار استرسی‌))__

__((بی‌اختیاری‌ ادرار فوریتی))__‌

__((بیرون‌زدگی‌ رحم))‌__

__((بیماری‌ تای‌ ساکس)) __

__((بیماری‌ دریچه‌ای‌ قلب))‌__

__((بیماری‌های‌ نقص‌ ایمنی))__

__((بالانیت‌))__

__((بثورات‌ ناشی‌ از بستن‌ پوشک‌))__

__((برونشکتازی))__‌

__((برونشیت‌ حاد))__

__((برونشیت‌ مزمن‌))__

__((برونشیولیت‌))__

__((بسته‌ شدن‌ مجرای‌ گوش‌ توسط‌ موم‌ گوش‌))__

__((بلاستومیکوز)) __

__((بلفاریت‌))__

__((به‌ هم‌ خوردن‌ تعادل‌ کلسیم‌ خون))__‌

__((بوتولیسم‌))__

__((بورسیت‌))__

__((بولیمی))__ ( پرخوری روانی )

__((بونیون))__ (کج شدن شست پا به سمت انگشتان دیگر پا)

__((بی‌اختیاری‌ اجابت‌ مزاج‌ در کودکان‌))__

__((بی‌اختیاری‌ ادرار))__

__((بی‌اشتهایی‌ عصبی‌))__

__((بی‌خوابی‌))__

__((بیماری دست، پا و دهان))__

__((بیماری‌ آدیسون))__‌

__((بیماری‌ آلزایمر))__

__((طاسی‌ منطقه‌ای‌))__ (آلوپسی‌ آره‌آتا)

__((بیماری‌ اسگود ـ شلاتر))__

__((بیماری‌ انسداد ریوی‌ مزمن‌))__

__((بیماری‌ بِرگر))__

__((بیماری‌ پارکینسون))‌__

__((بیماری‌ پاژه‌ استخوان))__‌

__((بیماری‌ حرکت))‌__

__((بیماری‌ دیورتیکولی‌))__

__((بیماری‌ سرخرگ‌های‌ قلب‌))__

__((بیماری‌ سلیاک‌))__

__((بیماری‌ فیبروکیستیک‌ پستان‌))__

__((بیماری‌ قلب‌ ناشی‌ از مشکل‌ ریه))‌__

__((بیماری‌ کرون‌))__

__((بیماری‌ لایم‌))__

__((بیماری‌ لِگ‌ ـ کالو ـ پرتس‌))__

__((بیماری‌ مِنِیر))__

__((بیماری‌ ناشی‌ از تابش‌ اشعه))‌__

__((بیماری‌ ناشی‌ از کاهش‌ ناگهانی‌ فشار))__
__((پرکاری پاراتیرویید))__

__((پرکاری تیرویید))__

__((پیچ خوردگی بیضه))‌ __

__((پیچ خوردگی و کشیدگی عضلات و مفاصل))__

__((پارگی پرده گوش))__

__((پارگی و بیرون زدگی دیسک بین مهره ای))__

__((پارونیشیا))__(التهاب چین‌های‌ بافتی اطراف ناخن )

__((پانکراتیت))__

__((پای دیابتی و مشکلات پوستی))__

__((پای ورزشکاران))__‌

__((پدیده و بیماری رینود))__

__((پره اکلامپسی و اکلامپسی))__

__((پروکتیت))__

__((پرولاپس دریچه میترال))__

__((پریتونیت))__

__((پریکاردیت حاد))__

__((پریودنتیت ))__(التهاب لثه)

__((پسوریازیس))__‌

__((پسیتاکوز))__

__((پلورزی))__‌ (پلوریت؛ پلورو دینی)‌

__((پلی آرتریت گرهی))__‌

__((پلی سیتمی))__

__((پلی میالژی روماتیکا یا آرتریت گیجگاهی))__

__((پلی میوزیت و درماتومیوزیت))__

__((پنوموتوراکس))__

__((پنوموکونیوز))__

__((پنومونی مایکوپلاسمایی))__

__((پنومونی باکتریایی))__

__((پنومونی پنوموسیستیس کارینی))__

__((پنومونی ویروسی))__

__((پورپورای آلرژیک))__

__((پورفیری))__

__((پوکی استخوان))__‌

__((پولیپ بینی))__‌

__((پولیپ روده بزرگ))__

__((پولیپ گردن رحم))__‌

__((پیتریازیس آلبا))__

__((پیتریازیس روزه آ))__

__((بیماری پیکا|پیکا))____((تاندونیت‌ و تنوسینوویت‌)) __

__((تب‌ دره‌))__ (کوکسیدیومایکوز)

__((تب‌خال‌ ناحیه‌ تناسلی))__‌

__((نب یونچه ))__(رینیت آلرژیک)

__((ترومبوز آمبولی‌ شریانی))__

__((ترومبوز ورید عمقی))__‌

__((ترومبوسیتوپنی))‌__

__((ترومبوفلبیت‌))__

__((تریشینوز))__

__((تعریق‌ بیش‌ از اندازه))__

__((تند شدن‌ غیرطبیعی‌ ضربان‌ قلب‌))__(تندضربانی)

__((تنفس‌ سریع))__‌ (در اثر اضطراب‌ زیاد)

__((تورتیکولی‌))__ (کجی‌ گردن‌)

__((توکسوپلاسموز))__

__((تومور طناب‌ نخاعی‌))__

__((تومور ویلمز))__

‌__((تیفوس کنه ای))__

__((تیزر))__

__((تونسیلیت‌))__

__((تب با منشأ نامشخص))__‌

__((تب روماتیسمی))__

__((تب مالت))__

__((تبخال))__ ( تب خال )

__((ترس مرضی))__

__((تشنج ناشی از تب))__

__((تغییر بافت پوششی گردن رحم))__‌

__((تنگی مادرزادی پیلور))__

__((تنگی مری))__ یا ازوفاژیت خورنده

__((تومور مثانه))‌__

__((تومور مغزی))__‌

__((تومورهای خوشخیم دهان و زبان))__

__((تومورهای غدد بزاقی))__‌

__((تومورهای فیبرویید رحم))__‌

__((تومورهای هیپوفیز))__


__((جدا شدن جفت قبل از زایمان))__

__((جداشدگی شبکیه))__

__((جسم خارجی در چشم))‌__

__((جمود مفصل شانه))__ (کپسولیت چسبنده)
__((چاقی))____((حاملگی‌ خارج‌ رحمی‌))__

__((حصبه))‌ (تب‌ روده‌ای‌)__

__((حمله‌ ایسکمیک‌ گذرا))__

__((حمله‌ قلبی‌))__ (انفارکتوس‌ عضله‌ قلب‌)__((خارپاشنه پا))__

__((خارش زمستانی))__(اگزمای خشک)

__((خودبیمارانگاری))__

__((خونریزی رحم پس از یائسگی))__

__((خونریزی رحم در اثر اختلال کارکرد))__(خونریزی غیر طبیعی قبل
از یائسگی از رحم)

__((خونریزی زیر ملتحمه))__‌

__((خونریزی زیرعنکبوتیه))__

__((خونریزی و هماتوم زیرسخت شامه))__
__((درد عصب سه قلو))__ (نورالژی تری ژمینال)

__((درهم روی روده))__

__((دندان در آوردن))__‌

__((دندان قروچه))__

__((دهان خندقی))__(ژنژیویت زخمی نکروزدهنده،بیماری ونسان)
__((زخم پپتیک ))__(زخم دوازدهه، زخم معده)

__((زرد زخم))__

__((زگیل های مقاربتی))__ (زگیل های تناسلی، زگیل های مرطوب)

__((زگیل))__(وروکا ولگاریس)

__((زونا))__ (هرپس زوستر)


__((سارکوم کاپوسی))__

__((سردرد تنشی))__ یا عروقی‌

__((سرطان بیضه))‌__

__((سرطان رحم))__

__((سرطان کبد))__ (هپاتوما)

__((سرطان مهبل))__‌ یا وولو

__((سکسکه))__‌

__((سل))__(توبرکولوز)

__((سوءمصرف‌ و اعتیاد به‌ موادمخدر))__

__((سوءهاضمه))__‌

__((سوزش‌ سر دل))‌__

__((سوزش‌ سر دل‌ به‌ هنگام‌ حاملگی))__

__((سیستیت‌ بینابینی))‌__

__((سیاه زخم))__

__((سردرد خوشه ای))__

__((سرطان‌ معده))__‌

__((سکته‌ مغزی))__‌

__((سیاه‌ سرفه))__‌

__((سیفلیس‌))____((شکستگی‌ سر استخوان‌ ران))__‌

__((ضربه و آسیب سر))____((عدم نزول بیضه))‌__

__((عفونت زخم جراحی))‌__

__((عفونت یا انسداد مجرای اشکی))__


__((فتق))__

__((فتق نافی))__

__((فرو رفتن ناخن پا در گوشت))__

__((فشار خون بالا))__

__((کارسینوم کلیه))__

__((کچلی تغییردهنده رنگ))__(تینا ورسیکالر)

__((کچلی کشاله ران))__ (تیناکروریس)

__((بیماری کرم نواری))__‌

__((کزاز))__

__((کشیدگی گردن))__‌

__((کلویید))__

__((کم شدن دمای بدن))__

__((کم کاری پاراتیرویید))__

__((کم کاری تیرویید))__

__((کراتوز سبورئیک))__

__((کمبود روی))__

__((کهیر))__
__((گرمازدگی))__‌ یا خستگی گرمایی

__((گرهک تیروییدی))__

__((گرهک های طناب صوتی))__(گرهک های خوانندگان‌)

__((گزش و نیش حشرات))__

__((گل مژه))__

__((گلودرد))__ (استرپتوکوکی)

__((مسمومیت حاملگی‌))__ (پره‌اکلامپسی‌ و اکلامپسی)

__((مکیدن شست))____((ناتوانی جنسی در مردان))__

__((ناشنوایی و اختلال در شنوایی))__

__((نامنظمی ضرباهنگ قلب))__ (آریتمی)

__((نشانگان گیلن باره))__

__((نشانگان انسداد خروجی قفسه سینه))__ (نشانگان دنده گردنی)

__((نشانگان روده تحریک پذیر))__

__((نشانگان شوک سمی))‌__ (توکسیک)

__((نشانگان مفصل گیجگاهی ـ فک تحتانی))____((واژینیت باکتریایی))__‌ (واژینیت گاردنرلایی؛ واژینیت غیراختصاصی)

__((واژینیت تریکومونایی))__ (تریکومونیاز)

__((واژینیت کاندیدیانی))__ (عفونت قارچی مهبل)

__((واژینیت مونیلیایی))__ (عفونت قارچی مهبل)

__((واژینیت یائسگی))__ (واژینیت آتروفیک)

__((واژینیسموس))__

__((واکنش پوستی آلرژیک به عفونت پوست))__

__((وریدهای واریسی))__

__((وزوز گوش))__

__((وولووواژینیت قبل از بلوغ))__
__((هپاتیت ویروسی))__

__((هموفیلی))__

__((هیپرلیپیدمی))__

__((هیپوگلیسمی عملکردی))__‌

__((هیدرآدنیت چرکی))‌__

__((هیستوپلاسموز))__

__((بیماری هوچکین))__

__((هرپانژین))__

__((هیپرآلدوسترونیسم))__

__((هیرسوتیسم))__

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 26 بهمن 1383 [08:01 ]   72   سارا بهنیا      جاری 
 یکشنبه 25 بهمن 1383 [17:24 ]   71   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 بهمن 1383 [17:06 ]   70   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 بهمن 1383 [06:58 ]   69   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [12:27 ]   68   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [10:53 ]   67   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 بهمن 1383 [11:53 ]   66   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 بهمن 1383 [11:43 ]   65   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 بهمن 1383 [11:24 ]   64   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 بهمن 1383 [11:22 ]   63   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 بهمن 1383 [11:19 ]   62   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 بهمن 1383 [11:16 ]   61   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 بهمن 1383 [11:08 ]   60   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 بهمن 1383 [06:50 ]   59   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 بهمن 1383 [06:29 ]   58   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [05:51 ]   57   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 09 دی 1383 [08:30 ]   56   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [12:59 ]   55   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [12:47 ]   54   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [12:34 ]   53   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [12:19 ]   52   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [12:15 ]   51   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [12:10 ]   50   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [11:29 ]   49   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [11:00 ]   48   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [10:59 ]   47   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [10:52 ]   46   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [08:50 ]   45   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [08:25 ]   44   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [06:11 ]   43   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [05:39 ]   42   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [05:32 ]   41   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 دی 1383 [11:20 ]   40   مهدی سالم      v  c  d  s 
 شنبه 28 آذر 1383 [11:45 ]   39   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 28 آذر 1383 [10:54 ]   38   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 28 آذر 1383 [10:42 ]   37   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 28 آذر 1383 [10:39 ]   36   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 28 آذر 1383 [10:29 ]   35   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 آذر 1383 [11:55 ]   34   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 آذر 1383 [11:40 ]   33   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 آذر 1383 [11:32 ]   32   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 آذر 1383 [11:10 ]   31   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [13:33 ]   30   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [13:14 ]   29   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [13:07 ]   28   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [12:54 ]   27   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [12:53 ]   26   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [12:06 ]   25   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 آبان 1383 [08:24 ]   24   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [06:06 ]   23   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [06:00 ]   22   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [07:21 ]   21   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [05:29 ]   20   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [05:27 ]   19   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [13:05 ]   18   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [13:01 ]   17   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [12:55 ]   16   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [12:52 ]   15   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [12:48 ]   14   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [12:40 ]   13   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [12:37 ]   12   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [12:35 ]   11   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [12:27 ]   10   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [11:53 ]   9   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [11:49 ]   8   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [11:40 ]   7   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [11:28 ]   6   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [11:27 ]   5   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [11:21 ]   4   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [10:05 ]   3   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [10:04 ]   2   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [08:30 ]   1   پریسا احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..