منو
 کاربر Online
860 کاربر online
تاریخچه ی: فهرست بیماریها

برای دیدن اطلاعاتی در مورد هر یک از انواع بیماری روی هر یک کلیک کنید.
::^H{maketoc}^::

__((آرنج تنیس بازان))__
__((آفتاب‌زدگی))__
__((اسپوروتریکوز))__
__((اسپوندیلیت آنکیلوزان))__
__((استفراغ شدید حاملگی))__
__((استوماتیت))__
__((التهاب تیرویید))__
__((التهاب زبان))__ (گلوسیت‌)
__((التهاب عنبیه))__
__((التهاب قرنیه))__‌ (کراتیت‌)
__((انحراف چشم))__‌
__((آب سیاه چشم، نوع زاویه بسته اولیه))__
__((آب سیاه چشم، نوع مزمن زاویه باز))__
__((آب مروارید))__
__((آبسه آنورکتال یا آبسه مقعد))__
__((آبسه پستان))__
__((آبسه ریه))__
__((آبسه مغزی یا اپی دورال))__
__((آبله مرغان))__
__((آپاندیسیت))__
__((آترواسکلروز))__ (تصلب شرایین)
__((آتلکتازی))__
__((آرتریت روماتویید جوانان یا کودکان))__
__((آرتریت عفونی))__ (چرکی)
__((آرتریت مرتبط با پسوریازیس))__
__((آرتیت روماتویید))__
__((آزبستوز))__
__((آسم))__
__((آسیب به گوش میانی در اثر تغییرات فشاری))__
__((آفت دهان))__
__((آفتاب سوختگی))__
__((آکنه))__‌ (جوشهای غرور)
__((آکنه‌ روزاسه))__‌
__((آلرژی‌ غذایی))__‌
__((آمبولی‌ ریه‌))__
__((آمپیم))__‌
__((آمفیزم))__
__((آمنوره))__ (قطع قاعدگی) ثانویه
__((آمنوره اولیه))__‌
__((آمیبیاز))__ (اسهال خونی آمیبی)
__((آمیوتروفیک لاترال اسکلروز))__
__((آنافیلاکسی))__ (شوک آلرژیک)
__((آندوکاردیت))__
__((آندومتریوز))__
__((آنژین صدری))__
__((آنسفالیت ویروسی))__
__((آنفلولانزا))__
__((آنوریسم))__
__((اپی گلوتیت))__
__((اپیدیدیمیت))__
__((اتواسکلروز))__
__((اختلال تنش زای پس از حادثه))__
__((اختلال خلقی فصلی))__
__((اختلال دوقطبی))__
__((اختلال رشد بچه))__
__((اختلال کم توجهی ـ بیش فعالی))__
__((اختلال هراس))__
__((اختلال وسواسی))__
__((اختلالات آب و الکترولیت))__
__((اختلالات سازگاری))__
__((اختلالات شخصیت))__
__((ادم ریه))__
__((اریتم گرهی))__
__((اریتم مولتی فرم))__
__((اسپوندیلوز گردن))__
__((استئوآرتریت))__
__((استئومیلیت))__
__((استرس))__
__((اسکلرودرمی))__
__((اسکلروز متعدد))__ (اِم‌. اِس‌)
__((اسکولیوز))__
__((اسکیزوفرنی))__
__((اسهال حاد))__
__((اسهال خونی باکتریایی))__ (شیگلوز)
__((اسهال مزمن غیراختصاصی دوران کودکی))__
__((اضطراب))__
__((افسردگی))__
__((افسردگی پس از زایمان))__
__((افسردگی خفیف))__ (دیس‌تایمی)
__((اکتروپیون))__
__((اگزما))__
__((التهاب ملتحمه))__
__((الکلیسم))__
__((انتروپیون))__
__((انتروکولیت با غشای کاذب))__
__((انحراف تیغه بینی))__
__((انعقاد داخل عروق منتشر))__
__((اورتریت))__
__((اوریون))__
__((ایدز))__
__((ایست قلبی))__


__((برجس))__
__((برفک دهان))‌__
__((بلوک‌ قلبی))__
__((بواسیر))__
__((بی‌اختیاری‌ ادرار استرسی‌))__
__((بی‌اختیاری‌ ادرار فوریتی))__‌
__((بیرون‌زدگی‌ رحم))‌__
__((بیماری‌ تای‌ ساکس)) __
__((بیماری‌ دریچه‌ای‌ قلب))‌__
__((بیماری‌های‌ نقص‌ ایمنی))__
__((بالانیت‌))__
__((بثورات‌ ناشی‌ از بستن‌ پوشک‌))__
__((برونشکتازی))__‌
__((برونشیت‌ حاد))__
__((برونشیت‌ مزمن‌))__
__((برونشیولیت‌))__
__((بسته‌ شدن‌ مجرای‌ گوش‌ توسط‌ موم‌ گوش‌))__
__((بلاستومیکوز)) __
__((بلفاریت‌))__
__((به‌ هم‌ خوردن‌ تعادل‌ کلسیم‌ خون))__‌
__((بوتولیسم‌))__
__((بورسیت‌))__
__((بولیمی))__ ( پرخوری روانی )
__((بونیون))__ (کج شدن شست پا به سمت انگشتان دیگر پا)
__((بی‌اختیاری‌ اجابت‌ مزاج‌ در کودکان‌))__
__((بی‌اختیاری‌ ادرار))__
__((بی‌اشتهایی‌ عصبی‌))__
__((بی‌خوابی‌))__
__((بیماری دست، پا و دهان))__
__((بیماری‌ آدیسون))__‌
__((بیماری‌ آلزایمر))__
__((طاسی‌ منطقه‌ای‌))__ (آلوپسی‌ آره‌آتا)
__((بیماری‌ اسگود ـ شلاتر))__
__((بیماری‌ انسداد ریوی‌ مزمن‌))__
__((بیماری‌ بِرگر))__
__((بیماری‌ پارکینسون))‌__
__((بیماری‌ پاژه‌ استخوان))__‌
__((بیماری‌ حرکت))‌__
__((بیماری‌ دیورتیکولی‌))__
__((بیماری‌ سرخرگ‌های‌ قلب‌))__
__((بیماری‌ سلیاک‌))__
__((بیماری‌ فیبروکیستیک‌ پستان‌))__
__((بیماری‌ قلب‌ ناشی‌ از مشکل‌ ریه))‌__
__((بیماری‌ کرون‌))__
__((بیماری‌ لایم‌))__
__((بیماری‌ لِگ‌ ـ کالو ـ پرتس‌))__
__((بیماری‌ مِنِیر))__
__((بیماری‌ ناشی‌ از تابش‌ اشعه))‌__
__((بیماری‌ ناشی‌ از کاهش‌ ناگهانی‌ فشار))____((پرکاری‌ پاراتیرویید))__
__((پرکاری‌ تیرویید))__
__((پیچ‌خوردگی‌ بیضه))‌ __
__((پیچ‌خوردگی‌ و کشیدگی‌ عضلات و مفاصل))__


__((تاندونیت‌ و تنوسینوویت‌)) __
__((تب‌ دره‌))__ (کوکسیدیومایکوز)
__((تب‌خال‌ ناحیه‌ تناسلی))__‌
__((نب یونچه ))__(رینیت آلرژیک)
__((ترومبوز آمبولی‌ شریانی))__
__((ترومبوز ورید عمقی))__‌
__((ترومبوسیتوپنی))‌__
__((ترومبوفلبیت‌))__
__((تریشینوز))__
__((تعریق‌ بیش‌ از اندازه))__
__((تند شدن‌ غیرطبیعی‌ ضربان‌ قلب‌))__(تندضربانی)
__((تنفس‌ سریع))__‌ (در اثر اضطراب‌ زیاد)
__((تورتیکولی‌))__ (کجی‌ گردن‌)
__((توکسوپلاسموز))__
__((تومور طناب‌ نخاعی‌))__
__((تومور ویلمز))__
‌__((تیفوس کنه ای))__
__((تونسیلیت‌))__


__((حصبه))‌ (تب‌ روده‌ای‌)__
__((حمله‌ ایسکمیک‌ گذرا))__
__((حمله‌ قلبی‌))__ (انفارکتوس‌ عضله‌ قلب‌)

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 26 بهمن 1383 [08:01 ]   72   سارا بهنیا      جاری 
 یکشنبه 25 بهمن 1383 [17:24 ]   71   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 بهمن 1383 [17:06 ]   70   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 بهمن 1383 [06:58 ]   69   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [12:27 ]   68   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [10:53 ]   67   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 بهمن 1383 [11:53 ]   66   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 بهمن 1383 [11:43 ]   65   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 بهمن 1383 [11:24 ]   64   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 بهمن 1383 [11:22 ]   63   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 بهمن 1383 [11:19 ]   62   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 بهمن 1383 [11:16 ]   61   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 بهمن 1383 [11:08 ]   60   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 بهمن 1383 [06:50 ]   59   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 بهمن 1383 [06:29 ]   58   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [05:51 ]   57   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 09 دی 1383 [08:30 ]   56   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [12:59 ]   55   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [12:47 ]   54   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [12:34 ]   53   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [12:19 ]   52   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [12:15 ]   51   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [12:10 ]   50   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [11:29 ]   49   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [11:00 ]   48   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [10:59 ]   47   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [10:52 ]   46   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [08:50 ]   45   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [08:25 ]   44   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [06:11 ]   43   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [05:39 ]   42   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [05:32 ]   41   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 دی 1383 [11:20 ]   40   مهدی سالم      v  c  d  s 
 شنبه 28 آذر 1383 [11:45 ]   39   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 28 آذر 1383 [10:54 ]   38   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 28 آذر 1383 [10:42 ]   37   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 28 آذر 1383 [10:39 ]   36   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 28 آذر 1383 [10:29 ]   35   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 آذر 1383 [11:55 ]   34   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 آذر 1383 [11:40 ]   33   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 آذر 1383 [11:32 ]   32   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 آذر 1383 [11:10 ]   31   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [13:33 ]   30   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [13:14 ]   29   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [13:07 ]   28   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [12:54 ]   27   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [12:53 ]   26   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [12:06 ]   25   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 آبان 1383 [08:24 ]   24   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [06:06 ]   23   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [06:00 ]   22   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [07:21 ]   21   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [05:29 ]   20   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [05:27 ]   19   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [13:05 ]   18   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [13:01 ]   17   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [12:55 ]   16   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [12:52 ]   15   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [12:48 ]   14   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [12:40 ]   13   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [12:37 ]   12   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [12:35 ]   11   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [12:27 ]   10   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [11:53 ]   9   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [11:49 ]   8   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [11:40 ]   7   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [11:28 ]   6   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [11:27 ]   5   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [11:21 ]   4   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [10:05 ]   3   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [10:04 ]   2   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [08:30 ]   1   پریسا احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..