منو
 صفحه های تصادفی
دانشنامه:جدول پیشرفته
فتح روم
طراح درجه 1 قالب
فهرست نام های متداول ماهیها
تخمیر عسل
رابطه دین و اقتصاد از دیدگاه ماکس وبر
فیلم رادیوگرافی
کمدی
بیماریهای عروق‌ قلب‌
. نقش اقتصاد و کشاورزی در ایجاد نهاد حکومت و قدرت
 کاربر Online
1153 کاربر online
تاریخچه ی: فهرست بیماریها

||~~green:نام بیماری به فارسی~~|~~green:نام بیماری به انگلیسی~~
((آرنج تنیس بازان))| ((tennis elbow))
((آفتاب‌زدگی‌)) (حساسیت‌ به‌ نور آفتاب‌)| ((sun poisoning))
((اسپوروتریکوز))| ((sporotrichosis))
((اسپوندیلیت آنکیلوزان))(بیماری ماری ـ استرامپل) | ((spondylitis ankylosing))
((استفراغ شدید حاملگی))| ((hyperemesis gravidarum))
((استوماتیت))‌| ((stomatitis))
((التهاب تیرویید)) (تیروییدیت‌) تیروئیدیت|((thyroiditis))
((التهاب زبان)) (گلوسیت‌)| ((tongue inflammation))
((التهاب عنبیه))|((iritis))
((التهاب قرنیه))‌ (کراتیت‌)| ((keratitis))
((انحراف چشم))‌| ((strabismus))
((آب سیاه چشم، نوع زاویه بسته اولیه))| ((glaucoma primary angle closure‌))
((آب سیاه چشم، نوع مزمن زاویه باز))| ((glaucoma chronic open angle))
((آب مروارید))| ((cataract))
((آبسه آنورکتال یا آبسه مقعد))| ((anorectal abscess))
((آبسه پستان))| ((breast abscess))
((آبسه ریه))| ((lung abscess))
((آبسه مغزی یا اپی دورال))| ((bran or epidural abscess))
((آبله مرغان))| ((chickenpox))
((آپاندیسیت))| ((appendicitis))
((آترواسکلروز)) (تصلب شرایین)| ((atherosclerosis))
((آتلکتازی))| ((atelectasis))
((آرتریت روماتویید جوانان یا کودکان))| ((arthritis juvenile rheumatoid))
((آرتریت عفونی)) (چرکی)| ((arthritis infectious))
((آرتریت مرتبط با پسوریازیس))| ((psoriatic arthritis))
((آرتیت روماتویید))| ((arthritis rheumatoid))
((آزبستوز))| ((asbestosis))
((آسم))| ((asthma))
((آسیب به گوش میانی در اثر تغییرات فشاری))| ((barotitis media))
((آفت دهان))| ((canker sores))
((آفتاب سوختگی))| ((sunburn))
((آکنه))‌ (جوشهای غرور)| ((acne))
((آکنه‌ روزاسه))‌| ((acne rosacea))
((آلرژی‌ غذایی))‌| ((allergy food))
((آمبولی‌ ریه‌))| ((pulmonary embolism))
((آمپیم))‌| ((empyema))
((آمفیزم))| ((emphysema))
((آمنوره)) (قطع قاعدگی) ثانویه| ((amenorrhea secondary))
((آمنوره اولیه))‌| ((amenorrhea primary))
((آمیبیاز)) (اسهال خونی آمیبی)| ((amebiasis))
((آمیوتروفیک لاترال اسکلروز))| ((amyotrophic lateral sclerosis))
((آنافیلاکسی)) (شوک آلرژیک)| ((anaphylaxis))
((آندوکاردیت))| ((endocarditis))
((آندومتریوز))| ((endometriosis))
((آنژین صدری))| ((angina pectoris))
((آنسفالیت ویروسی))| ((encephalitis viral))
((آنفلولانزا))| ((influenza))
((آنوریسم))| ((aneurysm))
((اپی گلوتیت))| ((epiglottitis))
((اپیدیدیمیت))| ((epididymitis))
((اتواسکلروز))| ((otosclerosis))
((اختلال تنش زای پس از حادثه))| ((post traumatic stress disorder(ptsd)))
((اختلال خلقی فصلی))| ((seasonal affective disorder(sad)))
((اختلال دوقطبی))| ((bipolar disorder))
((اختلال رشد بچه))| ((failure to thrive))
((اختلال‌ کم‌ توجهی‌ ـ بیش‌ فعالی))‌| ((attention deficit hyperactivity disorder))
((اختلال‌ هراس‌))| ((panic disorder))
((اختلال‌ وسواسی))‌| ((obsessive compulsive disorder))
((اختلالات‌ آب‌ و الکترولیت))‌| ((fluid and electrolyte disorders))
((اختلالات‌ سازگاری‌))| ((adjustment disorders))
((اختلالات‌ شخصیت))‌| ((personality disorders))
((ادم‌ ریه))‌| ((pulmonary edema))
((اریتم‌ گرهی))‌| ((erytheerythema nodosum)).
((اریتم‌ مولتی‌فرم))‌| ((erythema multiforme))
((اسپوندیلوز گردن‌))| ((cervical spondylosis))
((استئوآرتریت‌))| ((osteoarthritis))
((استئومیلیت‌))| ((osteomyelitis))
((استرس‌))| ((stress))
((اسکلرودرمی))‌| ((scleroderma))
((اسکلروز متعدد)) (اِم‌. اِس‌)| ((multiple sclerosi)) ( MS )
((اسکولیوز))| ((scoliosis))
((اسکیزوفرنی))‌| ((schizophrenic disorders))
((اسهال‌ حاد))| ((diarrhea acute))
((اسهال‌ خونی‌ باکتریایی))‌ (شیگلوز)| ((dysentery bacillary))
((اسهال‌ مزمن‌ غیراختصاصی‌ دوران‌ کودکی))‌| diarrhea chronic non specific of childhood
((اضطراب‌))| ((anxiety))
((افسردگی))| ((depression))
((افسردگی‌ پس‌ از زایمان‌))| ((postpartum depression))
((افسردگی‌ خفیف))‌ (دیس‌تایمی)‌| ((dysthymia))
((اکتروپیون))‌| ((ectropion))
((اگزما))| ((eczema))
((التهاب‌ ملتحمه))‌| ((conjunctivitis ))
((الکلیسم‌))| ((alcoholism))
((انتروپیون))‌| ((entropion))
((انتروکولیت‌ با غشای‌ کاذب))‌| ((pseudomembranous enterocolitis))
((انحراف‌ تیغه‌ بینی‌))| ((nasal septum deviated))
((انعقاد داخل‌ عروق‌ منتشر))| ((disseminated intravascular coagulation))
((اورتریت))‌| ((urethritis))
((اوریون‌))| ((mumps))
((ایدز))| ((hiv and aids))
((ایست‌ قلبی‌))| ((cardiac arrest))
((برجس)) - لک و پیس (ویتیلیگو)| ((vitiligo ))
((برفک دهان))‌ (کاندیدیاز دهانی‌)| ((thrush ))
((بلوک‌ قلبی))‌| ((heart block))
((بواسیر))| ((hemorrhoids))
((بی‌اختیاری‌ ادرار استرسی‌))| ((incontinence stress))
((بی‌اختیاری‌ ادرار فوریتی))‌| ((iccontinence urge))
((بیرون‌زدگی‌ رحم))‌| ((uterine prolapse))
((بیماری‌ تای‌ ساکس))|‌ ((tay sachs disease))
((بیماری‌ دریچه‌ای‌ قلب))‌| ((heart valve disease))
((بیماری‌های‌ نقص‌ ایمنی))‌| ((immunodeficiency diseases))
((پرکاری‌ پاراتیرویید))| ((hyperparathyroidism))
((پرکاری‌ تیرویید))| ((hyperthyroidism))
((پیچ‌خوردگی‌ بیضه))‌| ((testicle torsion))
((پیچ‌خوردگی‌ و کشیدگی‌ عضلات و مفاصل))| ((sprains and strains))
((تاندونیت‌ و تنوسینوویت‌))| ((tendinitis and tenosynovitis))
((تب‌ دره‌)) (کوکسیدیومایکوز)| ((valley fever))
((تب‌خال‌ ناحیه‌ تناسلی))‌| ((herpes genital))
((ترومبوز ورید عمقی))‌| ((thrombosis deep vein))
((ترومبوسیتوپنی))‌| ((thrombocytopenia))
((ترومبوفلبیت‌))| ((thrombophlebitis superficial))
((تریشینوز))| ((trichinosis))
((تعریق‌ بیش‌ از اندازه))‌| ((hyperhidrosis))
((تند شدن‌ غیرطبیعی‌ ضربان‌ قلب‌))(تندضربانی)| ((heartbeat rapid))
((تنفس‌ سریع))‌ (در اثر اضطراب‌ زیاد)| ((hyperventilation))
((تورتیکولی‌)) (کجی‌ گردن‌)| ((torticollis))
((توکسوپلاسموز))| ((toxoplasmosis))
((تومور طناب‌ نخاعی‌))| ((spinal cord tumor))
((تومور ویلمز))| ((wilms tumor))
((بالانیت‌))| ((balanitis))
((بثورات‌ ناشی‌ از بستن‌ پوشک‌))| ((diaper rash))
((برونشکتازی))‌| ((bronchiectasis)).
((برونشیت‌ حاد))| ((bronchitis acute))
((برونشیت‌ مزمن‌))| ((bronchitis chronic))
((برونشیولیت‌))| ((bronchiolitis))
((بسته‌ شدن‌ مجرای‌ گوش‌ توسط‌ موم‌ گوش‌))| ((earwax blockage))
((بلاستومیکوز))| ((blastomycosis))
((بلفاریت‌))| ((blepharitis))
((به‌ هم‌ خوردن‌ تعادل‌ کلسیم‌ خون))‌| ((calcium imbalance))
((بوتولیسم‌))| ((botulism))
((بورسیت‌))| ((bursitis))
((بولیمی)) ( پرخوری روانی )| ((bulimia))
((بونیون)) (کج شدن شست پا به سمت انگشتان دیگر پا)| ((bunion))
((بی‌اختیاری‌ اجابت‌ مزاج‌ در کودکان‌))| ((encopresis))
((بی‌اختیاری‌ ادرار))| ((incontinence functional))
((بی‌اشتهایی‌ عصبی‌))| ((anorexia nervosa))
((بی‌خوابی‌))| ((insomnia))
((بیماری دست، پا و دهان))| ((hand footandmouth disease))
((بیماری‌ آدیسون))‌| ((addison's disease))
((بیماری‌ آلزایمر))| ((alzheimer's disease))
((طاسی‌ منطقه‌ای‌)) (آلوپسی‌ آره‌آتا)| ((alopecia areata))
((بیماری‌ اسگود ـ شلاتر))| ((osgood schlater disease))
((بیماری‌ انسداد ریوی‌ مزمن‌))| ((chronic obstructive pulmonary disease(COPD)))
((بیماری‌ بِرگر))| ((buerger's disease))
((بیماری‌ پارکینسون))‌| ((parkinson's disease))
((بیماری‌ پاژه‌ استخوان))‌| ((paget's disease(of bone)))
((بیماری‌ حرکت))‌| ((motion sickness))
((بیماری‌ دیورتیکولی‌))| ((diverticular disease))
((بیماری‌ سرخرگ‌های‌ قلب‌))| ((cor pulmonale ))
((بیماری‌ سلیاک‌))| ((celiac disease))
((بیماری‌ فیبروکیستیک‌ پستان‌))| ((fibrocystic breast disease))
((بیماری‌ قلب‌ ناشی‌ از مشکل‌ ریه))‌| ((corneal abrasion and ulcer))
((بیماری‌ کرون‌))| ((crohn's disease))
((بیماری‌ لایم‌))| ((lyme disease))
((بیماری‌ لِگ‌ ـ کالو ـ پرتس‌))| ((legg calve perthes disease))
((بیماری‌ مِنِیر))| ((menier's disease))
((بیماری‌ ناشی‌ از تابش‌ اشعه))‌| ((radiation sickness))
((بیماری‌ ناشی‌ از کاهش‌ ناگهانی‌ فشار))| ((decompression sickness))
((ترومبوز آمبولی‌ شریانی))‌| ((thrombosis and embolus arterial))
((تیفوس کنه ای))|..
((تونسیلیت‌))| ((tonsillitis))
((نب یونچه ))(رینیت آلرژیک)| ((allergicrhinitis hayfever))
((حصبه))‌ (تب‌ روده‌ای‌)| ((typhoid fever))
((حمله‌ ایسکمیک‌ گذرا)) (TIA)| transient ischemic attack(tia)
((حمله‌ قلبی‌)) (انفارکتوس‌ عضله‌ قلب‌)| heart attack)) myocardial infarction))
((خارپاشنه پا))| ((heel spur))
((خارش‌ زمستانی‌ ))(اگزمای‌ خشک‌)| ((winter itch))
((خودبیمارانگاری‌))| ((hypochondriasis))
((خونریزی‌ رحم‌ پس‌ از یائسگی‌))| ((uterine bleeding postmenopausal))
((خونریزی‌ رحم‌ در اثر اختلال‌ کارکرد))(خونریزی‌ غیر طبیعی‌ قبل‌ از یائسگی‌ از رحم‌)|((uterine bleeding dysfunctional))
((خونریزی‌ زیر ملتحمه))‌| ((subconjunctival hemorrhage))
((خونریزی‌ زیرعنکبوتیه‌))| ((subarachnoid hemorrhage))
((خونریزی‌ و هماتوم‌ زیرسخت‌شامه))‌| ((subdural hemorrhage and hematoma))
((پارگی‌ پرده‌ گوش‌))| ((ear infection outer))
((پارگی‌ و بیرون‌زدگی‌ دیسک‌ بین‌ مهره‌ای‌))| ((disk ruptured))
((پارونیشیا))(التهاب‌ چین‌های‌ بافتی‌ اطراف‌ ناخن‌ )| ((paronychia))
((پانکراتیت‌))| ((pancreatitis))
((پای‌ دیابتی‌ و مشکلات‌ پوستی‌))| ((diabetes feet and skin problems))
((پای‌ ورزشکاران))‌| ((athlete's foot))
((پدیده‌ و بیماری‌ رینود))| ((raynaud's disease and phenomenon))
((پره‌اکلامپسی‌ و اکلامپسی‌))| ((preeclampsia and eclampsia))
((پروکتیت‌))| ((proctitis))
((پرولاپس‌ دریچه‌ میترال‌))| ((mitral valve prolapse))
((پریتونیت‌))| ((peritonitis))
((پریکاردیت‌ حاد))| ((pericarditis acute))
((پریودنتیت‌ ))(التهاب‌ لثه)‌| ((periodontitis))
((پسوریازیس))‌| ((psoriasis))
((پسیتاکوز))| ((psittacosis))
((پلورزی))‌ (پلوریت‌؛ پلورو دینی)‌| ((pleurisy))
((پلی‌ آرتریت‌ گرهی))‌| ((polyarteritis nodosa))
((پلی‌ سیتمی‌))| ((polycythemia))
((پلی‌میالژی‌ روماتیکا یا آرتریت‌ گیجگاهی))‌| ((polymyalgia rheumatica or temporal arteritis))
((پلی‌میوزیت‌ و درماتومیوزیت‌))| ((polymyositis and dermatomyositis))
((پنوموتوراکس))‌| ((pneumothorax))
((پنوموکونیوز))| ((pneumoconiosis))
((پنومونی‌ مایکوپلاسمایی‌))| ((pneumonia mycoplasmal))
((پنومونی‌ باکتریایی‌))| ((pneumonia bacterial))
((پنومونی‌ پنوموسیستیس‌ کارینی))‌| ((pneumonia pneumocystis carinii))
((پنومونی‌ ویروسی))‌| ((pneumonia viral))
((پورپورای‌ آلرژیک‌))| ((purpura allergic))
((پورفیری‌))| ((porphyriapotassium imbalance))
((پوکی‌ استخوان))‌| ((osteoporosis))
((پولیپ‌ بینی))‌| ((nasal polyps))
((پولیپ‌ روده‌ بزرگ‌))| ((large intestine polyp))
((پولیپ‌ گردن‌ رحم))‌| ((cervical polyps))
((پیتریازیس‌ آلبا))| ((pityriasis alba)).
((پیتریازیس‌ روزه‌آ))| ((pityriasis rosea))
((پیکا))| ((pica))
((درهم‌روی‌ روده))‌| ((intussusception))
((دندان‌ در آوردن))‌| ((teething))
((دندان‌ قروچه‌))| ((tooth grinding))
((زخم‌ پپتیک‌ ))(زخم‌ دوازدهه‌، زخم‌ معده‌)| ((ulcer peptic))
((زرد زخم))‌| ((impetigo))
((زگیل‌های‌ مقاربتی‌)) (زگیل‌های‌ تناسلی‌، زگیل‌های‌ مرطوب‌)| ((warts venereal))
((تب‌ با منشأ نامشخص))‌| ((fever of unknown origin))
((تب‌ روماتیسمی‌))| ((rh incompatibility))
((تب‌ مالت‌))| ((brucellosis))
((تب‌خال‌)) ( تبخال )| ((cold sore))
((ترس‌ مرضی))| ((phobias))
((تشنج‌ ناشی‌ از تب‌))| ((convulsion febrile))
((تغییر بافت‌ پوششی‌ گردن‌ رحم))‌| ((cervical erosion))
((تنگی‌ مادرزادی‌ پیلور))| ((pyloric stenosis congenital))
((تنگی‌ مری‌)) یا ازوفاژیت‌ خورنده‌| ((esophageal stricture or corrosive esophagitis))
((تومور مثانه))‌| ((bladder tumor))
((تومور مغزی))‌| ((brain tumor))
((تومورهای‌ خوش‌خیم‌ دهان‌ و زبان‌))| ((mouth or tongue tumor bening))
((تومورهای‌ غدد بزاقی))‌| ((salivary gland tumor))
((تومورهای‌ فیبرویید رحم))‌| ((fibroid tumors of the uterus))
((تومورهای‌ هیپوفیز))| ((pituitary tumor))
((تیفوس‌ کنه‌ای))‌| ((rocky mountain spotted fever))
((دهان خندقی‌))(ژنژیویت زخمی نکروزدهنده،بیماری ونسان)| ((trench mouth))
((زگیل‌ ))(وروکا ولگاریس‌)| ((warts))
((زونا)) (هرپس‌ زوستر)| ((herpes zoster))
((سارکوم‌ کاپوسی‌))| ((Kaposis sarcoma))
((سردرد تنشی‌)) یا عروقی‌| ((headach tension vascular))
((سرطان‌ بیضه))‌| ((testicular cancer))
((سرطان‌ رحم))| ((uterine cancer))
((سرطان‌ کبد)) (هپاتوما)| ((hepatoma))
((سرطان‌ مهبل))‌ یا وولو| ((cancer of vagina or vulva))
((سکسکه))‌| ((hiccup))
((سل))(توبرکولوز)|(( tuberculosis tb))
((سوءمصرف‌ و اعتیاد به‌ موادمخدر))| ((substance abuse addiction))
((سوءهاضمه))‌| ((indigestion))
((سوزش‌ سر دل))‌| ((heartburn))
((سوزش‌ سر دل‌ به‌ هنگام‌ حاملگی))‌| ((heartburn during pregnancy))
((سیستیت‌ بینابینی))‌| ((interstitial cystitis))
((شکستگی‌ سر استخوان‌ ران))‌| ((hip fracture))
((سردرد خوشه ای))| ((headachecluster))
((سرطان‌ معده))‌| ((stomach cancer))
((سکته‌ مغزی))‌| ((stroke))
((سیاه‌ سرفه))‌| ((whooping cough))
((سیفلیس‌))| ((syphilis))
((ضربه و آسیب سر))| ((headinjury))
((درد عصب‌ سه‌ قلو)) (نورالژی‌ تری‌ ژمینال‌)| ((trigeminal neuralgia))
((عدم‌ نزول‌ بیضه))‌| ((testes undescended))
((عفونت‌ زخم‌ جراحی))‌| ((surgical wound infection))
((عفونت‌ یا انسداد مجرای‌ اشکی‌))| ((tear duct infection or blockage))
((جدا شدن‌ جفت‌ قبل‌ از زایمان‌))| ((abruptio placentea))
((جداشدگی‌ شبکیه‌))| ((retinal detachment))
((جسم‌ خارجی‌ در چشم))‌| ((eye foreign body in))
((جمود مفصل‌ شانه‌)) (کپسولیت‌ چسبنده‌)| ((shouler frozen))
((فتق‌ نافی))‌| ((hiatal hernia))
((فرو رفتن‌ ناخن‌ پا در گوشت‌))| ((toenail ingrown))
((فشار خون‌ بالا))| ((hypertension))
((کارسینوم‌ کلیه))‌| ((hypernephroma))
((کچلی‌ تغییردهنده‌ رنگ‌ ))(تینا ورسیکالر)| ((tinea versicolor))
((کچلی‌ کشاله‌ ران))‌ (تیناکروریس‌)| ((tinea cruris))
((کرم‌ نواری))‌| ((tapeworm))
((کزاز))| ((tetanus))
((کشیدگی‌ گردن))‌| ((whiplash))
((کلویید))| ((Keloids))
((کم‌ شدن‌ دمای‌ بدن‌))| ((hypothermia))
((کم‌کاری‌ پاراتیرویید))| ((hypoparathyroidism))
((کم‌کاری‌ تیرویید))| ((hypothyroidism))
((گرمازدگی))‌ یا خستگی‌ گرمایی‌| ((heatstroke or heat exhaustion))
((گرهک‌ تیروییدی‌))| ((thyroid nodule))
((گرهک‌های‌ طناب‌ صوتی‌ ))(«گرهک‌های‌ خوانندگان‌»)| ((vocal cord nodules))
((گزش‌ و نیش‌ حشرات‌))| ((insect bites and stings))
((گل‌ مژه))‌| ((stye))
((گلودرد)) استرپتوکوکی‌| ((strep throat))
((مسمومیت‌ حاملگی‌)) (پره‌اکلامپسی‌ و اکلامپسی‌)| ((toxemia of pregnancy))`
((مکیدن‌ شست‌))| ((thumb sucking))
((چاقی‌))| ((obesity))
((فتق))‌| ((hernia))
((کراتوز سبورئیک‌))| ((keratoses seborrheic))
((کمبود روی‌))| ((zinc deficiency))
((کهیر))| ((hives))
((ناشنوایی‌ و اختلال‌ در شنوایی‌))| ((hearing impairment or loss))
((نامنظمی‌ ضرباهنگ‌ قلب‌)) (آریتمی‌)| (heart rhythm irregularity (arrhythmia((نشانگان‌ انسداد خروجی‌ قفسه‌ سینه‌)) (نشانگان‌ دنده‌ گردنی‌)| ((thoracic outlet obstruction syndrome ))
((نشانگان‌ روده‌ تحریک‌پذیر))| ((irritable bowel syndrome))
((نشانگان‌ شوک‌ سمی))‌ (توکسیک‌)| ((toxic shock syndrome))
((نشانگان‌ مفصل‌ گیجگاهی‌ ـ فک‌تحتانی‌))| ((temporomandibular joint(tmj)syndrome))
((هپاتیت‌ ویروسی‌))| ((hepatitis viral))
((هموفیلی‌))| ((hemophilia))
((هیپرلیپیدمی))‌| ((hyperlipidemia))
((هیپوگلیسمی‌ عملکردی))‌| ((hypoglycemia functional))
((هیدرآدنیت‌ چرکی))‌| ((hidradenitis suppurativa))
((هیستوپلاسموز))| ((histoplasmosis))
((واژینیت‌ باکتریایی))‌ (واژینیت‌گاردنرلایی‌؛ واژینیت‌غیراختصاصی‌)| ((vaginitis bacterial))
((واژینیت‌ تریکومونایی))‌ (تریکومونیاز) | ((vaginitis trichomonal))
((واژینیت‌ کاندیدیانی‌)) (عفونت‌ قارچی‌ مهبل‌)| ((vaginitis candidal))
((واژینیت‌ مونیلیایی))‌ (عفونت‌ قارچی‌ مهبل‌)| ((vaginitis monilial))
((واژینیت‌ یائسگی))‌ (واژینیت‌ آتروفیک‌)| ((vaginitis postmenopausal))
((واژینیسموس‌))| ((vaginismus))
((واکنش‌ پوستی‌ آلرژیک‌ به‌ عفونت‌ پوست‌))| ((id reaction))
((وریدهای‌ واریسی‌))| ((varicose veins))
((وزوز گوش‌))| ((tinnitus))
((وولووواژینیت‌ قبل‌ از بلوغ‌))| ((vulvovaginitis before puberty))
((بیماری‌ هوچکین‌))| ((hodgkins disease))
((حاملگی‌ خارج‌ رحمی‌))| ((ectopic pregnancy))
((ناتوانی‌ جنسی‌ در مردان))‌| ((impotence male sexual))
((نشانگان گیلن باره))| ((gulillain barre syndrome))
((هرپانژین))‌| ((herpangina))
((هیپرآلدوسترونیسم‌))| ((hyperaldosteronism))
((هیرسوتیسم))‌| ((hirsutism))||

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 26 بهمن 1383 [07:01 ]   72   سارا بهنیا      جاری 
 یکشنبه 25 بهمن 1383 [16:24 ]   71   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 بهمن 1383 [16:06 ]   70   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 بهمن 1383 [05:58 ]   69   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [11:27 ]   68   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [09:53 ]   67   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 بهمن 1383 [10:53 ]   66   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 بهمن 1383 [10:43 ]   65   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 بهمن 1383 [10:24 ]   64   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 بهمن 1383 [10:22 ]   63   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 بهمن 1383 [10:19 ]   62   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 بهمن 1383 [10:16 ]   61   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 بهمن 1383 [10:08 ]   60   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 بهمن 1383 [05:50 ]   59   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 بهمن 1383 [05:29 ]   58   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [04:51 ]   57   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 09 دی 1383 [07:30 ]   56   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [11:59 ]   55   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [11:47 ]   54   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [11:34 ]   53   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [11:19 ]   52   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [11:15 ]   51   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [11:10 ]   50   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [10:29 ]   49   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [10:00 ]   48   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [09:59 ]   47   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [09:52 ]   46   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [07:50 ]   45   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [07:25 ]   44   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [05:11 ]   43   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [04:39 ]   42   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [04:32 ]   41   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 دی 1383 [10:20 ]   40   مهدی سالم      v  c  d  s 
 شنبه 28 آذر 1383 [10:45 ]   39   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 28 آذر 1383 [09:54 ]   38   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 28 آذر 1383 [09:42 ]   37   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 28 آذر 1383 [09:39 ]   36   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 28 آذر 1383 [09:29 ]   35   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 آذر 1383 [10:55 ]   34   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 آذر 1383 [10:40 ]   33   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 آذر 1383 [10:32 ]   32   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 آذر 1383 [10:10 ]   31   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [12:33 ]   30   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [12:14 ]   29   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [12:07 ]   28   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [11:54 ]   27   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [11:53 ]   26   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [11:06 ]   25   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 آبان 1383 [07:24 ]   24   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [05:06 ]   23   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [05:00 ]   22   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [06:21 ]   21   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [04:29 ]   20   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [04:27 ]   19   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [12:05 ]   18   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [12:01 ]   17   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [11:55 ]   16   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [11:52 ]   15   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [11:48 ]   14   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [11:40 ]   13   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [11:37 ]   12   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [11:35 ]   11   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [11:27 ]   10   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [10:53 ]   9   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [10:49 ]   8   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [10:40 ]   7   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [10:28 ]   6   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [10:27 ]   5   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [10:21 ]   4   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [09:05 ]   3   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [09:04 ]   2   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [07:30 ]   1   پریسا احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..