منو
 صفحه های تصادفی
ویژگی های برجسته خدیجه
مبارزات حضرت علی اکبر در روز عاشورا
کاشت دندان
شنبلیله «داروئی»
درد انسان
فریت
انواع رویکردهای جامعه شناختی
مهاجم نوک
ماجرای ظهور مسیلمه کذاب - پیامبر دروغین
اقدامات داخلی نادر شاه
 کاربر Online
1021 کاربر online
تاریخچه ی: فهرست بیماریها

||~~green:نام بیماری به فارسی~~|~~green:نام بیماری به انگلیسی~~
((آرنج تنیس بازان))| tennis elbow
((آفتاب‌زدگی‌)) (حساسیت‌ به‌ نور آفتاب‌)| sun poisoning
((اسپوروتریکوز))| sporotrichosis
((اسپوندیلیت‌ آنکیلوزان‌))(بیماری ماری ـ استرامپل؛AS)| spondylitis ankylosing
((استفراغ‌ شدید حاملگی‌))| hyperemesis gravidarum
((استوماتیت))‌| stomatitis
((التهاب‌ تیرویید)) (تیروییدیت‌) تیروئیدیت| thyroiditis
((التهاب‌ زبان‌)) (گلوسیت‌)| tongue inflammation
((التهاب‌ عنبیه))‌| iritis
((التهاب‌ قرنیه))‌ (کراتیت‌)| keratitis
((انحراف‌ چشم))‌| strabismus
((آب‌ سیاه‌ چشم‌، نوع‌ زاویه‌ بسته‌ اولیه‌))| glaucoma primary angle closure
((آب‌ سیاه‌ چشم‌، نوع‌ مزمن‌ زاویه‌ باز))| glaucoma chronic open angle
((آب‌ مروارید))| cataract
((آبسه‌ آنورکتال‌ یا آبسه مقعد))| anorectal abscess
((آبسه‌ پستان))‌| breast abscess
((آبسه‌ ریه))‌| lung abscess
((آبسه‌ مغزی‌ یا اپی‌دورال))‌| bran or epidural abscess
((آبله‌ مرغان‌))| chickenpox
((آپاندیسیت‌))| appendicitis
((آترواسکلروز)) (تصلب‌ شرایین‌)| atherosclerosis
((آتلکتازی))‌| atelectasis
((آرتریت‌ روماتویید جوانان یا کودکان‌))| arthritis juvenile rheumatoid
((آرتریت‌ عفونی‌)) (چرکی‌)| arthritis infectious
((آرتریت‌ مرتبط‌ با پسوریازیس‌))| psoriatic arthritis
((آرتیت‌ روماتویید))| arthritis rheumatoid
((آزبستوز))| asbestosis
((آسم))‌| asthma
((آسیب‌ به‌ گوش‌ میانی‌ در اثر تغییرات‌ فشاری‌))| barotitis media
((آفت‌ دهان))‌| canker sores
((آفتاب‌سوختگی‌))| sunburn
((آکنه))‌ (جوشهای‌ غرور)| acne
((آکنه‌ روزاسه))‌| acne rosacea
((آلرژی‌ غذایی))‌| allergy food
((آمبولی‌ ریه‌))| pulmonary embolism
((آمپیم))‌| empyema
((آمفیزم))‌| emphysema
((آمنوره‌)) (قطع‌ قاعدگی‌) ثانویه‌| amenorrhea secondary
((آمنوره‌ اولیه))‌| amenorrhea primary
((آمیبیاز)) (اسهال‌ خونی‌ آمیبی‌)| amebiasis
((آمیوتروفیک‌ لاترال‌ اسکلروز))| amyotrophic lateral sclerosis
((آنافیلاکسی))‌ (شوک‌ آلرژیک‌)| anaphylaxis
((آندوکاردیت‌))| endocarditis
((آندومتریوز))| endometriosis
((آنرژین‌ صدری))‌| angina pectoris
((آنسفالیت‌ ویروسی))‌| encephalitis viral
((آنفلوانزا))| influenza
((آنوریسم))‌| aneurysm
((اپی‌گلوتیت‌))| epiglottitis
((اپیدیدیمیت‌))| epididymitis
((اتواسکلروز))| otosclerosis
((اختلال‌ تنش‌زای‌ پس‌ از حادثه))‌| post traumatic stress disorder(ptsd)
((اختلال‌ خلقی‌ فصلی))‌| seasonal affective disorder(sad)
((اختلال‌ دوقطبی))‌| bipolar disorder
((اختلال‌ رشد بچه‌))| failure to thrive
((اختلال‌ کم‌ توجهی‌ ـ بیش‌ فعالی))‌| attention deficit hyperactivity disorder
((اختلال‌ هراس‌))| panic disorder
((اختلال‌ وسواسی))‌| obsessive compulsive disorder
((اختلالات‌ آب‌ و الکترولیت))‌| fluid and electrolyte disorders
((اختلالات‌ سازگاری‌))| adjustment disorders
((اختلالات‌ شخصیت))‌| personality disorders
((ادم‌ ریه))‌| pulmonary edema
((اریتم‌ گرهی))‌| erytheerythema nodosum.
((اریتم‌ مولتی‌فرم))‌| erythema multiforme
((اسپوندیلوز گردن‌))| cervical spondylosis
((استئوآرتریت‌))| osteoarthritis
((استئومیلیت‌))| osteomyelitis
((استرس‌))| stress
((اسکلرودرمی))‌| scleroderma
((اسکلروز متعدد)) (اِم‌. اِس‌)| multiple sclerosi ( MS )
((اسکولیوز))| scoliosis
((اسکیزوفرنی))‌| schizophrenic disorders
((اسهال‌ حاد))| diarrhea acute
((اسهال‌ خونی‌ باکتریایی))‌ (شیگلوز)| dysentery bacillary
((اسهال‌ مزمن‌ غیراختصاصی‌ دوران‌ کودکی))‌| diarrhea chronic non specific of childhood
((اضطراب‌))| anxiety
((افسردگی))| depression
((افسردگی‌ پس‌ از زایمان‌))| postpartum depression
((افسردگی‌ خفیف))‌ (دیس‌تایمی)‌| dysthymia
((اکتروپیون))‌| ectropion
((اگزما))| eczema
((التهاب‌ ملتحمه))‌| conjunctivitis
((الکلیسم‌))| alcoholism
((انتروپیون))‌| entropion
((انتروکولیت‌ با غشای‌ کاذب))‌| pseudomembranous enterocolitis
((انحراف‌ تیغه‌ بینی‌))| nasal septum deviated
((انعقاد داخل‌ عروق‌ منتشر))| disseminated intravascular coagulation
((اورتریت))‌| urethritis
((اوریون‌))| mumps
((ایدز))| hiv and aids
((ایست‌ قلبی‌))| cardiac arrest
((برجس)) - لک و پیس (ویتیلیگو)| vitiligo
((برفک دهان))‌ (کاندیدیاز دهانی‌)| thrush
((بلوک‌ قلبی))‌| heart block
((بواسیر))| hemorrhoids
((بی‌اختیاری‌ ادرار استرسی‌))| incontinence stress
((بی‌اختیاری‌ ادرار فوریتی))‌| iccontinence urge
((بیرون‌زدگی‌ رحم))‌| uterine prolapse
((بیماری‌ تای‌ ساکس))|‌ tay sachs disease
((بیماری‌ دریچه‌ای‌ قلب))‌| heart valve disease
((بیماری‌های‌ نقص‌ ایمنی))‌| immunodeficiency diseases
((پرکاری‌ پاراتیرویید))| hyperparathyroidism
((پرکاری‌ تیرویید))| hyperthyroidism
((پیچ‌خوردگی‌ بیضه))‌| testicle torsion
((پیچ‌خوردگی‌ و کشیدگی‌ عضلات و مفاصل))| sprains and strains
((تاندونیت‌ و تنوسینوویت‌))| tendinitis and tenosynovitis
((تب‌ دره‌)) (کوکسیدیومایکوز)| valley fever
((تب‌خال‌ ناحیه‌ تناسلی))‌| herpes genital
((ترومبوز ورید عمقی))‌| thrombosis deep vein
((ترومبوسیتوپنی))‌| thrombocytopenia
((ترومبوفلبیت‌))| thrombophlebitis superficial
((تریشینوز))| trichinosis
((تعریق‌ بیش‌ از اندازه))‌| hyperhidrosis
((تند شدن‌ غیرطبیعی‌ ضربان‌ قلب‌))(تندضربانی)| heartbeat rapid
((تنفس‌ سریع))‌ (در اثر اضطراب‌ زیاد)| hyperventilation
((تورتیکولی‌)) (کجی‌ گردن‌)| torticollis
((توکسوپلاسموز))| toxoplasmosis
((تومور طناب‌ نخاعی‌))| spinal cord tumor
((تومور ویلمز))| wilms tumor
((بالانیت‌))| balanitis
((بثورات‌ ناشی‌ از بستن‌ پوشک‌))| diaper rash
((برونشکتازی))‌| bronchiectasis.
((برونشیت‌ حاد))| bronchitis acute
((برونشیت‌ مزمن‌))| bronchitis chronic
((برونشیولیت‌))| bronchiolitis
((بسته‌ شدن‌ مجرای‌ گوش‌ توسط‌ موم‌ گوش‌))| earwax blockage
((بلاستومیکوز))| blastomycosis
((بلفاریت‌))| blepharitis
((به‌ هم‌ خوردن‌ تعادل‌ کلسیم‌ خون))‌| calcium imbalance
((بوتولیسم‌))| botulism
((بورسیت‌))| bursitis
((بولیمی)) ( پرخوری روانی )| bulimia
((بونیون)) (کج شدن شست پا به سمت انگشتان دیگر پا)| bunion
((بی‌اختیاری‌ اجابت‌ مزاج‌ در کودکان‌))| encopresis
((بی‌اختیاری‌ ادرار))| incontinence functional
((بی‌اشتهایی‌ عصبی‌))| anorexia nervosa
((بی‌خوابی‌))| insomnia
((بیماری دست، پا و دهان))| hand footandmouth disease
((بیماری‌ آدیسون))‌| addison's disease
((بیماری‌ آلزایمر))| alzheimer's disease
((طاسی‌ منطقه‌ای‌)) (آلوپسی‌ آره‌آتا)| alopecia areata
((بیماری‌ اسگود ـ شلاتر))| osgood schlater disease
((بیماری‌ انسداد ریوی‌ مزمن‌))| chronic obstructive pulmonary disease(COPD)
((بیماری‌ بِرگر))| buerger's disease
((بیماری‌ پارکینسون))‌| parkinson's disease
((بیماری‌ پاژه‌ استخوان))‌| paget's disease(of bone)
((بیماری‌ حرکت))‌| motion sickness
((بیماری‌ دیورتیکولی‌))| diverticular disease
((بیماری‌ سرخرگ‌های‌ قلب‌))| cor pulmonale
((بیماری‌ سلیاک‌))| celiac disease
((بیماری‌ فیبروکیستیک‌ پستان‌))| fibrocystic breast disease
((بیماری‌ قلب‌ ناشی‌ از مشکل‌ ریه))‌| corneal abrasion and ulcer
((بیماری‌ کرون‌))| crohn's disease
((بیماری‌ لایم‌))| lyme disease
((بیماری‌ لِگ‌ ـ کالو ـ پرتس‌))| legg calve perthes disease
((بیماری‌ مِنِیر))| menier's disease
((بیماری‌ ناشی‌ از تابش‌ اشعه))‌| radiation sickness
((بیماری‌ ناشی‌ از کاهش‌ ناگهانی‌ فشار))| decompression sickness
((ترومبوز آمبولی‌ شریانی))‌| thrombosis and embolus arterial
((تیفوس کنه ای))|..
((تونسیلیت‌))| tonsillitis
((نب یونچه ))(رینیت آلرژیک)| hayfever(allergicrhinitis)
((حصبه))‌ (تب‌ روده‌ای‌)| typhoid fever
((حمله‌ ایسکمیک‌ گذرا)) (TIA)| transient ischemic attack(tia)
((حمله‌ قلبی‌)) (انفارکتوس‌ عضله‌ قلب‌)| heart attack (myocardial infarction)
((خارپاشنه پا))| heel spur
((خارش‌ زمستانی‌ ))(اگزمای‌ خشک‌)| winter itch
((خودبیمارانگاری‌))| hypochondriasis
((خونریزی‌ رحم‌ پس‌ از یائسگی‌))| uterine bleeding postmenopausal
((خونریزی‌ رحم‌ در اثر اختلال‌ کارکرد))(خونریزی‌ غیر طبیعی‌ قبل‌ از یائسگی‌ از رحم‌)|uterine bleeding dysfunctional
((خونریزی‌ زیر ملتحمه))‌| subconjunctival hemorrhage
((خونریزی‌ زیرعنکبوتیه‌))| subarachnoid hemorrhage
((خونریزی‌ و هماتوم‌ زیرسخت‌شامه))‌| subdural hemorrhage and hematoma
((پارگی‌ پرده‌ گوش‌))| ear infection outer
((پارگی‌ و بیرون‌زدگی‌ دیسک‌ بین‌ مهره‌ای‌))| disk ruptured
((پارونیشیا))(التهاب‌ چین‌های‌ بافتی‌ اطراف‌ ناخن‌ )| paronychia
((پانکراتیت‌))| pancreatitis
((پای‌ دیابتی‌ و مشکلات‌ پوستی‌))| diabetes feet and skin problems
((پای‌ ورزشکاران))‌| athlete's foot
((پدیده‌ و بیماری‌ رینود))| raynaud's disease and phenomenon
((پره‌اکلامپسی‌ و اکلامپسی‌))| preeclampsia and eclampsia
((پروکتیت‌))| proctitis
((پرولاپس‌ دریچه‌ میترال‌))| mitral valve prolapse
((پریتونیت‌))| peritonitis
((پریکاردیت‌ حاد))| pericarditis acute
((پریودنتیت‌ ))(التهاب‌ لثه)‌| periodontitis
((پسوریازیس))‌| psoriasis
((پسیتاکوز))| psittacosis
((پلورزی))‌ (پلوریت‌؛ پلورو دینی)‌| pleurisy
((پلی‌ آرتریت‌ گرهی))‌| polyarteritis nodosa
((پلی‌ سیتمی‌))| polycythemia
((پلی‌میالژی‌ روماتیکا یا آرتریت‌ گیجگاهی))‌| polymyalgia rheumatica or temporal arteritis
((پلی‌میوزیت‌ و درماتومیوزیت‌))| polymyositis and dermatomyositis
((پنوموتوراکس))‌| pneumothorax
((پنوموکونیوز))| pneumoconiosis
((پنومونی‌ مایکوپلاسمایی‌))| pneumonia mycoplasmal
((پنومونی‌ باکتریایی‌))| pneumonia bacterial
((پنومونی‌ پنوموسیستیس‌ کارینی))‌| pneumonia pneumocystis carinii
((پنومونی‌ ویروسی))‌| pneumonia viral
((پورپورای‌ آلرژیک‌))| purpura allergic
((پورفیری‌))| porphyriapotassium imbalance
((پوکی‌ استخوان))‌| osteoporosis
((پولیپ‌ بینی))‌| nasal polyps
((پولیپ‌ روده‌ بزرگ‌))| large intestine polyp
((پولیپ‌ گردن‌ رحم))‌| cervical polyps
((پیتریازیس‌ آلبا))| pityriasis alba.
((پیتریازیس‌ روزه‌آ))| pityriasis rosea
((پیکا))| pica
((درهم‌روی‌ روده))‌| intussusception
((دندان‌ در آوردن))‌| teething
((دندان‌ قروچه‌))| tooth grinding
((زخم‌ پپتیک‌ ))(زخم‌ دوازدهه‌، زخم‌ معده‌)| ulcer peptic
((زرد زخم))‌| impetigo
((زگیل‌های‌ مقاربتی‌)) (زگیل‌های‌ تناسلی‌، زگیل‌های‌ مرطوب‌)| warts venereal
((تب‌ با منشأ نامشخص))‌| fever of unknown origin
((تب‌ روماتیسمی‌))| rh incompatibility
((تب‌ مالت‌))| brucellosis
((تب‌خال‌)) ( تبخال )| cold sore
((ترس‌ مرضی))| phobias
((تشنج‌ ناشی‌ از تب‌))| convulsion febrile
((تغییر بافت‌ پوششی‌ گردن‌ رحم))‌| cervical erosion
((تنگی‌ مادرزادی‌ پیلور))| pyloric stenosis congenital
((تنگی‌ مری‌)) یا ازوفاژیت‌ خورنده‌| esophageal stricture or corrosive esophagitis
((تومور مثانه))‌| bladder tumor
((تومور مغزی))‌| brain tumor
((تومورهای‌ خوش‌خیم‌ دهان‌ و زبان‌))| mouth or tongue tumor bening
((تومورهای‌ غدد بزاقی))‌| salivary gland tumor
((تومورهای‌ فیبرویید رحم))‌| fibroid tumors of the uterus
((تومورهای‌ هیپوفیز))| pituitary tumor
((تیفوس‌ کنه‌ای))‌| rocky mountain spotted fever
((دهان خندقی‌))(ژنژیویت زخمی نکروزدهنده،بیماری ونسان)| trench mouth
((زگیل‌ ))(وروکا ولگاریس‌)| warts
((زونا)) (هرپس‌ زوستر)| herpes zoster
((سارکوم‌ کاپوسی‌))| Kaposis sarcoma
((سردرد تنشی‌)) یا عروقی‌| headach tension vascular
((سرطان‌ بیضه))‌| testicular cancer
((سرطان‌ رحم))| uterine cancer
((سرطان‌ کبد)) (هپاتوما)| hepatoma
((سرطان‌ مهبل))‌ یا وولو| cancer of vagina or vulva
((سکسکه))‌| hiccup
((سل))(توبرکولوز)| tuberculosis(tb)
((سوءمصرف‌ و اعتیاد به‌ موادمخدر))| substance abuse addiction
((سوءهاضمه))‌| indigestion
((سوزش‌ سر دل))‌| heartburn
((سوزش‌ سر دل‌ به‌ هنگام‌ حاملگی))‌| heartburn during pregnancy
((سیستیت‌ بینابینی))‌| interstitial cystitis
((شکستگی‌ سر استخوان‌ ران))‌| hip fracture
((سردرد خوشه ای))| headachecluster
((سرطان‌ معده))‌| stomach cancer
((سکته‌ مغزی))‌| stroke
((سیاه‌ سرفه))‌| whooping cough
((سیفلیس‌))| syphilis
((ضربه و آسیب سر))| headinjury
((درد عصب‌ سه‌ قلو)) (نورالژی‌ تری‌ ژمینال‌)| trigeminal neuralgia
((عدم‌ نزول‌ بیضه))‌| testes undescended
((عفونت‌ زخم‌ جراحی))‌| surgical wound infection
((عفونت‌ یا انسداد مجرای‌ اشکی‌))| tear duct infection or blockage
((جدا شدن‌ جفت‌ قبل‌ از زایمان‌))| abruptio placentea
((جداشدگی‌ شبکیه‌))| retinal detachment
((جسم‌ خارجی‌ در چشم))‌| eye foreign body in
((جمود مفصل‌ شانه‌)) (کپسولیت‌ چسبنده‌)| shouler frozen
((فتق‌ نافی))‌| hiatal hernia
((فرو رفتن‌ ناخن‌ پا در گوشت‌))| toenail ingrown
((فشار خون‌ بالا))| hypertension
((کارسینوم‌ کلیه))‌| hypernephroma
((کچلی‌ تغییردهنده‌ رنگ‌ ))(تینا ورسیکالر)| tinea versicolor
((کچلی‌ کشاله‌ ران))‌ (تیناکروریس‌)| tinea cruris
((کرم‌ نواری))‌| tapeworm
((کزاز))| tetanus
((کشیدگی‌ گردن))‌| whiplash
((کلویید))| Keloids
((کم‌ شدن‌ دمای‌ بدن‌))| hypothermia
((کم‌کاری‌ پاراتیرویید))| hypoparathyroidism
((کم‌کاری‌ تیرویید))| hypothyroidism
((گرمازدگی))‌ یا خستگی‌ گرمایی‌| heatstroke or heat exhaustion
((گرهک‌ تیروییدی‌))| thyroid nodule
((گرهک‌های‌ طناب‌ صوتی‌ ))(«گرهک‌های‌ خوانندگان‌»)| vocal cord nodules
((گزش‌ و نیش‌ حشرات‌))| insect bites and stings
((گل‌ مژه))‌| stye
((گلودرد)) استرپتوکوکی‌| strep throat
((مسمومیت‌ حاملگی‌)) (پره‌اکلامپسی‌ و اکلامپسی‌)| toxemia of pregnancy`
((مکیدن‌ شست‌))| thumb sucking
((چاقی‌))| obesity
((فتق))‌| hernia
((کراتوز سبورئیک‌))| keratoses seborrheic
((کمبود روی‌))| zinc deficiency
((کهیر))| hives
((ناشنوایی‌ و اختلال‌ در شنوایی‌))| hearing impairment or loss
((نامنظمی‌ ضرباهنگ‌ قلب‌)) (آریتمی‌)| heart rhythm irregularity(arrhythmia)
((نشانگان‌ انسداد خروجی‌ قفسه‌ سینه‌)) (نشانگان‌ دنده‌ گردنی‌)| thoracic outlet obstruction syndrome
((نشانگان‌ روده‌ تحریک‌پذیر))| irritable bowel syndrome
((نشانگان‌ شوک‌ سمی))‌ (توکسیک‌)| toxic shock syndrome(tss)
((نشانگان‌ مفصل‌ گیجگاهی‌ ـ فک‌تحتانی‌))| temporomandibular joint(tmj)syndrome
((هپاتیت‌ ویروسی‌))| hepatitis viral
((هموفیلی‌))| hemophilia
((هیپرلیپیدمی))‌| hyperlipidemia
((هیپوگلیسمی‌ عملکردی))‌| hypoglycemia functional
((هیدرآدنیت‌ چرکی))‌| hidradenitis suppurativa
((هیستوپلاسموز))| histoplasmosis
((واژینیت‌ باکتریایی))‌ (واژینیت‌گاردنرلایی‌؛ واژینیت‌غیراختصاصی‌)| vaginitis bacterial
((واژینیت‌ تریکومونایی))‌ (تریکومونیاز) | vaginitis trichomonal
((واژینیت‌ کاندیدیانی‌)) (عفونت‌ قارچی‌ مهبل‌)| vaginitis candidal
((واژینیت‌ مونیلیایی))‌ (عفونت‌ قارچی‌ مهبل‌)| vaginitis monilial
((واژینیت‌ یائسگی))‌ (واژینیت‌ آتروفیک‌)| vaginitis postmenopausal
((واژینیسموس‌))| vaginismus
((واکنش‌ پوستی‌ آلرژیک‌ به‌ عفونت‌ پوست‌))| id reaction
((وریدهای‌ واریسی‌))| varicose veins
((وزوز گوش‌))| tinnitus
((وولووواژینیت‌ قبل‌ از بلوغ‌))| vulvovaginitis before puberty
((بیماری‌ هوچکین‌))| hodgkins disease
((حاملگی‌ خارج‌ رحمی‌))| ectopic pregnancy
((ناتوانی‌ جنسی‌ در مردان))‌| impotence male sexual
((نشانگان گیلن باره))| gulillain barre syndrome
((هرپانژین))‌| herpangina
((هیپرآلدوسترونیسم‌))| hyperaldosteronism
((هیرسوتیسم))‌| hirsutism||

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 26 بهمن 1383 [08:01 ]   72   سارا بهنیا      جاری 
 یکشنبه 25 بهمن 1383 [17:24 ]   71   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 بهمن 1383 [17:06 ]   70   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 بهمن 1383 [06:58 ]   69   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [12:27 ]   68   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [10:53 ]   67   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 بهمن 1383 [11:53 ]   66   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 بهمن 1383 [11:43 ]   65   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 بهمن 1383 [11:24 ]   64   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 بهمن 1383 [11:22 ]   63   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 بهمن 1383 [11:19 ]   62   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 بهمن 1383 [11:16 ]   61   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 بهمن 1383 [11:08 ]   60   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 بهمن 1383 [06:50 ]   59   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 بهمن 1383 [06:29 ]   58   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [05:51 ]   57   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 09 دی 1383 [08:30 ]   56   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [12:59 ]   55   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [12:47 ]   54   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [12:34 ]   53   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [12:19 ]   52   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [12:15 ]   51   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [12:10 ]   50   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [11:29 ]   49   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [11:00 ]   48   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [10:59 ]   47   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [10:52 ]   46   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [08:50 ]   45   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [08:25 ]   44   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [06:11 ]   43   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [05:39 ]   42   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [05:32 ]   41   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 دی 1383 [11:20 ]   40   مهدی سالم      v  c  d  s 
 شنبه 28 آذر 1383 [11:45 ]   39   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 28 آذر 1383 [10:54 ]   38   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 28 آذر 1383 [10:42 ]   37   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 28 آذر 1383 [10:39 ]   36   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 28 آذر 1383 [10:29 ]   35   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 آذر 1383 [11:55 ]   34   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 آذر 1383 [11:40 ]   33   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 آذر 1383 [11:32 ]   32   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 آذر 1383 [11:10 ]   31   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [13:33 ]   30   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [13:14 ]   29   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [13:07 ]   28   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [12:54 ]   27   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [12:53 ]   26   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [12:06 ]   25   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 آبان 1383 [08:24 ]   24   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [06:06 ]   23   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [06:00 ]   22   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [07:21 ]   21   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [05:29 ]   20   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [05:27 ]   19   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [13:05 ]   18   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [13:01 ]   17   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [12:55 ]   16   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [12:52 ]   15   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [12:48 ]   14   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [12:40 ]   13   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [12:37 ]   12   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [12:35 ]   11   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [12:27 ]   10   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [11:53 ]   9   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [11:49 ]   8   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [11:40 ]   7   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [11:28 ]   6   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [11:27 ]   5   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [11:21 ]   4   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [10:05 ]   3   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [10:04 ]   2   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [08:30 ]   1   پریسا احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..