منو
 صفحه های تصادفی
کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی
تدوین سیستم حسابداری
جدول تناوبی «جایگزین»
سید محمد بن ابراهیم علوی
متوقف کردن توپ «فوتبال»
حرکت به سوی دمشق
مرحله نخست ظهور امام مهدی علیه السلام
صنایع هواپیماسازی سامسونگ
امام علی علیه السلام و ورود به بهشت
زمین بازی انفرادی تنیس
 کاربر Online
539 کاربر online
تاریخچه ی: فن‌آوری اطلاعات

تفاوت با نگارش: 10

Lines: 1-48Lines: 1-50
 V{maketoc} V{maketoc}
 !تعریف فناوری اطلاعات !تعریف فناوری اطلاعات
 فناوری اطلاعات عبارتست از کاربرد رایانه‌ها و دیگر فناوری‌ها برای کار با اطلاعات. در اینجا هر گونه فناوری اعم از هر گونه وسیله یا تکنیک مد نظر است. عموماً در فناوری اطلاعات به اشتباه، کار با اطلاعات تنها از طریق فناوری‌های رایانه و ((ارتباطات)) و محصولات مرتبط مد نظر قرار گرفته است. باید توجه داشت که واژه فناوری عبارتست از مطالعه چگونگی استفاده از ساخته‌های بشری در دستیابی به اهداف و مقاصدی مانند ارائه محصولات و خدمات؛ این واژه تنها به خود مصنوعات بشری اشاره نمی‌کند. فناوری اطلاعات عبارتست از کاربرد رایانه‌ها و دیگر فناوری‌ها برای کار با اطلاعات. در اینجا هر گونه فناوری اعم از هر گونه وسیله یا تکنیک مد نظر است. عموماً در فناوری اطلاعات به اشتباه، کار با اطلاعات تنها از طریق فناوری‌های رایانه و ((ارتباطات)) و محصولات مرتبط مد نظر قرار گرفته است. باید توجه داشت که واژه فناوری عبارتست از مطالعه چگونگی استفاده از ساخته‌های بشری در دستیابی به اهداف و مقاصدی مانند ارائه محصولات و خدمات؛ این واژه تنها به خود مصنوعات بشری اشاره نمی‌کند.
 !کاربرد‌های فناوری اطلاعات !کاربرد‌های فناوری اطلاعات
 * سیستم‌های اطلاعات * سیستم‌های اطلاعات
 *کار با رایانه به صورت شخصی *کار با رایانه به صورت شخصی
 * علم و ((پژوهش)) * علم و ((پژوهش))
 * کنترل فرایند یا وسیله * کنترل فرایند یا وسیله
 * آموزش * آموزش
 * طراحی با کمک رایانه * طراحی با کمک رایانه
 * ((هوش مصنوعی)) * ((هوش مصنوعی))
 !سیستم اطلاعات و فناوری اطلاعات !سیستم اطلاعات و فناوری اطلاعات
 یک سیستم اطلاعات سیستمی برای پردازش، ذخیره، تحلیل، و اشاعه اطلاعات در دستیابی به یک مقصود مشخص است. سیستم اطلاعات حتماً نباید رایانه‌ای باشد یا از دیگر فناوری‌ها استفاده کند اگر چه امروزه استفاده از رایانه در سیستم‌های اطلاعات گریزناپذیر است. یک کابینت نگهداری پرونده‌ها یک ((سیستم اطلاعات)) در شکل ابتدایی است. سیستم‌های اطلاعات حوزه‌ای متفاوت از فناوری اطلاعات است اگر چه هر دو با اطلاعات سر و کار دارند. یک سیستم اطلاعات سیستمی برای پردازش، ذخیره، تحلیل، و اشاعه اطلاعات در دستیابی به یک مقصود مشخص است. سیستم اطلاعات حتماً نباید رایانه‌ای باشد یا از دیگر فناوری‌ها استفاده کند اگر چه امروزه استفاده از رایانه در سیستم‌های اطلاعات گریزناپذیر است. یک کابینت نگهداری پرونده‌ها یک ((سیستم اطلاعات)) در شکل ابتدایی است. سیستم‌های اطلاعات حوزه‌ای متفاوت از فناوری اطلاعات است اگر چه هر دو با اطلاعات سر و کار دارند.
 اگر طبق تعریف ~~green:سیستم‌های اطلاعات ~~، فرایندهای جمع‌آوری، سازماندهی، ذخیره، بازیابی و اشاعه اطلاعات مد نظر باشد آنگاه سیستم‌های اطلاعات حوزه‌ای وسیع‌تر از فناوری اطلاعات است چرا که فناوری اطلاعات به نحوه استفاده از فناوری‌ها در انجام فرایندهای فوق معطوف می‌شود در حالیکه سیستم‌های اطلاعات به چیستی و چگونگی، مسائل و ابعاد سیاسی، اقتصادی، فنی و ملاحظات امکانپذیری، طراحی و ((مدیریت)) سیستم موردنیاز می‌پردازد. اگر خود را محدود به سیستم های اطلاعات نکنیم آنگاه سیستم های اطلاعات و فناوری اطلاعات دو حوزه جدا از هم هستند. اگر طبق تعریف ~~green:سیستم‌های اطلاعات ~~، فرایندهای جمع‌آوری، سازماندهی، ذخیره، بازیابی و اشاعه اطلاعات مد نظر باشد آنگاه سیستم‌های اطلاعات حوزه‌ای وسیع‌تر از فناوری اطلاعات است چرا که فناوری اطلاعات به نحوه استفاده از فناوری‌ها در انجام فرایندهای فوق معطوف می‌شود در حالیکه سیستم‌های اطلاعات به چیستی و چگونگی، مسائل و ابعاد سیاسی، اقتصادی، فنی و ملاحظات امکانپذیری، طراحی و ((مدیریت)) سیستم موردنیاز می‌پردازد. اگر خود را محدود به سیستم های اطلاعات نکنیم آنگاه سیستم های اطلاعات و فناوری اطلاعات دو حوزه جدا از هم هستند.
 !فناوری اطلاعات و علوم رایانه !فناوری اطلاعات و علوم رایانه
 تفاوت‌های فناوری اطلاعات و علوم رایانه را می‌توان در دو سطح حرفه‌ای و آموزشی به شکل زیر بیان کرد: تفاوت‌های فناوری اطلاعات و علوم رایانه را می‌توان در دو سطح حرفه‌ای و آموزشی به شکل زیر بیان کرد:
 __سطح حرفه‌ای__ __سطح حرفه‌ای__
 * متخصصان ((علوم رایانه ))به ساخت و تعمیم فناوری تمایل دارند در حالیکه فناوران اطلاعات به کاربرد فناوری در حل مسائل واقعی علاقه‌مندند. * متخصصان ((علوم رایانه ))به ساخت و تعمیم فناوری تمایل دارند در حالیکه فناوران اطلاعات به کاربرد فناوری در حل مسائل واقعی علاقه‌مندند.
 *متخصصان علوم رایانه معطوف به خود رایانه هستند و اینکه چگونه کار می‌کند در حالیکه فناوران اطلاعات به رایانه به عنوان ابزاری برای حل مسائل نگاه می‌کنند. *متخصصان علوم رایانه معطوف به خود رایانه هستند و اینکه چگونه کار می‌کند در حالیکه فناوران اطلاعات به رایانه به عنوان ابزاری برای حل مسائل نگاه می‌کنند.
 * فناوران اطلاعات نیاز به فناوری را تعیین می‌کنند در حالیکه متخصصان علوم رایانه فناوری مورد نیاز را تولید می‌کنند. * فناوران اطلاعات نیاز به فناوری را تعیین می‌کنند در حالیکه متخصصان علوم رایانه فناوری مورد نیاز را تولید می‌کنند.
 __ سطح آموزشی__ __ سطح آموزشی__
 * در علوم رایانه تأکید بیشتری نسبت به فناوری اطلاعات بر ((برنامه‌نویسی)) است. * در علوم رایانه تأکید بیشتری نسبت به فناوری اطلاعات بر ((برنامه‌نویسی)) است.
 * فناوران اطلاعات نرم‌افزارهای کاربردی تولید می‌کنند اما سبک برنامه‌نویسی متفاوت از علوم رایانه است. پروژه فناوری اطلاعات عموماً شامل کنار هم قراردادن اجزاء در محیط برنامه‌نویسی سطح بالا و ایجاد رابط کاربر برای کار با آن اجزاست. نرم افزارهای متخصصان علوم رایانه شامل برنامه‌های بزرگتر است که به شکل سنتی نوشته می‌شوند و تمرکز بر معماری نرم‌افزار و موضوعات الگوریتمی است. * فناوران اطلاعات نرم‌افزارهای کاربردی تولید می‌کنند اما سبک برنامه‌نویسی متفاوت از علوم رایانه است. پروژه فناوری اطلاعات عموماً شامل کنار هم قراردادن اجزاء در محیط برنامه‌نویسی سطح بالا و ایجاد رابط کاربر برای کار با آن اجزاست. نرم افزارهای متخصصان علوم رایانه شامل برنامه‌های بزرگتر است که به شکل سنتی نوشته می‌شوند و تمرکز بر معماری نرم‌افزار و موضوعات الگوریتمی است.
 *علوم ((کامپیوتر)) به ریاضیات بیشتر وابسته است چرا که تعمیم فناوری های تولید شده نیازمند یک پایه ریاضی است. *علوم ((کامپیوتر)) به ریاضیات بیشتر وابسته است چرا که تعمیم فناوری های تولید شده نیازمند یک پایه ریاضی است.
 * برنامه آموزشی علوم کامپیوتر عمیق‌تر است از این جهت که پیش‌زمینه‌های بیشتری برای سطوح متوسط و پیشرفته می‌خواهد. فناوری اطلاعات پیش‌زمینه کم‌عمق‌تری می‌خواهد که از این طریق امکان انتقال دانشجویان به رشته فناوری اطلاعات از دیگر رشته‌های اصلی را امکان‌پذیر می‌سازد. * برنامه آموزشی علوم کامپیوتر عمیق‌تر است از این جهت که پیش‌زمینه‌های بیشتری برای سطوح متوسط و پیشرفته می‌خواهد. فناوری اطلاعات پیش‌زمینه کم‌عمق‌تری می‌خواهد که از این طریق امکان انتقال دانشجویان به رشته فناوری اطلاعات از دیگر رشته‌های اصلی را امکان‌پذیر می‌سازد.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((تأثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت کیفیت جامع )) *((تأثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت کیفیت جامع ))
 *((هوش مصنوعی)) *((هوش مصنوعی))
 *((فناوری و فرهنگ)) *((فناوری و فرهنگ))
 *((سیستم های اطلاعات)) *((سیستم های اطلاعات))
 *((اینترنت و خانواده ها)) *((اینترنت و خانواده ها))
 *((جهانی شدن و توسعه جامعه اطلاعاتی)) *((جهانی شدن و توسعه جامعه اطلاعاتی))
 *((جهانی‌شدن دنیای اطلاعات)) *((جهانی‌شدن دنیای اطلاعات))
 *((نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستاها )) *((نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستاها ))
 *((ارزیابی فناوری اطلاعات)) *((ارزیابی فناوری اطلاعات))
 +*((تکنولوژی ارتباطات و نقش آن در پژوهش))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 14 مرداد 1385 [06:10 ]   11   کیانی      جاری 
 سه شنبه 10 مرداد 1385 [04:42 ]   10   کیانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 مرداد 1385 [04:51 ]   9   کیانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 مرداد 1385 [04:24 ]   8   کیانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 مرداد 1385 [04:14 ]   7   کیانی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 تیر 1385 [11:29 ]   6   کیانی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 تیر 1385 [08:11 ]   5   کیانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 18 تیر 1385 [10:42 ]   4   کیانی      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [08:20 ]   3   کیانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [07:58 ]   2   کیانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [07:57 ]   1   کیانی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..