منو
 صفحه های تصادفی
مشتری مداری
امام رضا علیه السلام در راه سرخس تا مرو
دایره 9 نقطه
ولایت حضرت علی علیه السلام بر فرشتگان
رژیم غذایی مناسب در ماه رمضان
امام باقر علیه السلام و معجزه شمش طلا
جعفر کذّاب
راسته
گریه فاطمه علیهاسلام در بیت الاحزان
زنبور عسل
 کاربر Online
525 کاربر online
Lines: 1-36Lines: 1-40
-((فلاسفه اسلامى)) به خصوص ((فیلسوفان مشایى مسلمان)) ، ضرورت دین و((نبوت)) را بر اساس نیازمندى حیات اجتماعى بشر به قانونى کامل و عادلانه تبیین‏کرده‏اند، تبیین برهان آنان که ((ابن سینا)) در کتاب ~~green:اشارات~~ تقریر و ((محقق طوسى)) شرح‏کرده چنین است: +((فلاسفه اسلامی)) به خصوص ((فیلسوفان مشایى مسلمان)) ، ضرورت دین و((نبوت)) را بر اساس نیازمندى حیات اجتماعى بشر به قانونى کامل و عادلانه تبیین‏کرده‏اند، تبیین برهان آنان که ((ابن سینا)) در کتاب ~~green:اشارات~~ تقریر و ((محقق طوسى)) شرح‏کرده چنین است:
 *انسان به تنهایى نمى‏تواند به نیازهاى طبیعى خود پاسخ گوید، بلکه به مشارکت‏و همکارى دیگران نیاز دارد. از این رو گفته‏اند «انسان مدنى بالطبع است‏». *انسان به تنهایى نمى‏تواند به نیازهاى طبیعى خود پاسخ گوید، بلکه به مشارکت‏و همکارى دیگران نیاز دارد. از این رو گفته‏اند «انسان مدنى بالطبع است‏».
 ((غریزه شهوت)) و غضب در انسان او را به سودجویى و تعدى به دیگران برمى‏انگیزد، و نتیجه آن اختلال نظم اجتماعى است. ((غریزه شهوت)) و غضب در انسان او را به سودجویى و تعدى به دیگران برمى‏انگیزد، و نتیجه آن اختلال نظم اجتماعى است.
 از این رو، حیات اجتماعى انسان نیازمندقانونى عادلانه است، که حقوق و وظایف افراد را تعیین کند. از این رو، حیات اجتماعى انسان نیازمندقانونى عادلانه است، که حقوق و وظایف افراد را تعیین کند.
 تدوین این قانون به دست ‏خود مردم، زمینه‏ساز نزاع و اختلاف است، و در نتیجه‏چیزى که غرض از آن جلوگیرى از بروز اختلاف و رفع نزاع است، خود سبب بروز نزاع واختلاف خواهد بود.  تدوین این قانون به دست ‏خود مردم، زمینه‏ساز نزاع و اختلاف است، و در نتیجه‏چیزى که غرض از آن جلوگیرى از بروز اختلاف و رفع نزاع است، خود سبب بروز نزاع واختلاف خواهد بود.
 پس قانون‏گذار باید از ویژگى‏اى برخوردار باشد که او را از دیگران ممتاز کندو اطاعت او را گردن نهند. و او همان ~~green:پیامبر الهى~~ است که با آوردن ((معجزه)) دعوى‏پیامبرى خود را اثبات مى‏کند، و در نتیجه لزوم اطاعت او بر دیگران آشکار مى‏گردد.  پس قانون‏گذار باید از ویژگى‏اى برخوردار باشد که او را از دیگران ممتاز کندو اطاعت او را گردن نهند. و او همان ~~green:پیامبر الهى~~ است که با آوردن ((معجزه)) دعوى‏پیامبرى خود را اثبات مى‏کند، و در نتیجه لزوم اطاعت او بر دیگران آشکار مى‏گردد.
 انسان‏هاى معمولى، اجراى ((عدل)) را چندان مهم نمى شمارند و بیش‏تر به تامین‏منافع خود مى‏اندیشند. و به عبارت دیگر، ((نیازهاى فردى)) را بر نیازهاى نوعى مقدم‏مى‏دارند، از این رو، براى این‏که آنان به قوانین دینى احترام بگذارند و اجراى‏آن‏ها را مهم تلقى کنند، پاداش‏ها و کیفرهاى اخروى مقرر گردیده است. انسان‏هاى معمولى، اجراى ((عدل)) را چندان مهم نمى شمارند و بیش‏تر به تامین‏منافع خود مى‏اندیشند. و به عبارت دیگر، ((نیازهاى فردى)) را بر نیازهاى نوعى مقدم‏مى‏دارند، از این رو، براى این‏که آنان به قوانین دینى احترام بگذارند و اجراى‏آن‏ها را مهم تلقى کنند، پاداش‏ها و کیفرهاى اخروى مقرر گردیده است.
 توجه به پاداش‏ها و کیفرهاى دینى متفرع بر شناخت‏ خداوند، است که پاداش و کیفر اعمال به دست اوست. از این رو، شناخت‏خداوند نیز از ((معرفت دینی|معرفت‏هاى دینى)) لازم به‏شمار آمده است. توجه به پاداش‏ها و کیفرهاى دینى متفرع بر شناخت‏ خداوند، است که پاداش و کیفر اعمال به دست اوست. از این رو، شناخت‏خداوند نیز از ((معرفت دینی|معرفت‏هاى دینى)) لازم به‏شمار آمده است.
-براى تحکیم معرفت ‏به خداوند، عبادت‏ها و اذکار و ((مناسک دینى)) مقرر گردیده است،بنابراین، دین، انسان را به امور زیر فرا مى‏خواند: +براى تحکیم معرفت ‏به خداوند، عبادت‏ها و اذکار و ((مناسک دینى)) مقرر گردیده است.

بنابراین، دین، انسان را به امور زیر فرا مى‏خواند:
 *الف) ایمان به وجود خداوند دانا و توانا *الف) ایمان به وجود خداوند دانا و توانا
 *ب) ایمان به شریعت‏آورى از جانب خداوند *ب) ایمان به شریعت‏آورى از جانب خداوند
 *ج) ایمان به وعده و وعید اخروى (پاداش و کیفر) *ج) ایمان به وعده و وعید اخروى (پاداش و کیفر)
 *د) انجام دادن عبادت‏هاى دینى براى یاد کردن خدا و صفات جمال و جلال او *د) انجام دادن عبادت‏هاى دینى براى یاد کردن خدا و صفات جمال و جلال او
 *ه) پیروى از قوانین دینى که‏براى زندگى اجتماعى بشر وضع گردیده است. *ه) پیروى از قوانین دینى که‏براى زندگى اجتماعى بشر وضع گردیده است.
-دین بااین تفسیر، تجلى ((حکمت)) و رحمت الهى و نعمت عظیم خداوندى است.اما حکمت، از آن نظر که نظام زندگى بشر را استوار مى‏سازد. و اما رحمت، زیرا که خداوند به دین داران پاداش جزیل اخروى عطا مى‏کند. +دین بااین تفسیر، تجلى ((حکمت)) و رحمت الهى و نعمت عظیم خداوندى است.اما حکمت، از آن نظر که نظام زندگى بشر را استوار مى‏سازد.

*
و اما رحمت، زیرا که خداوند به دین داران پاداش جزیل اخروى عطا مى‏کند.
 *و اما نعمت، زیرا که انسان دین‏دار به معرفتى عالى از جهان آفرین نایل مى‏گردد،و آن ابتهاج و سرور حقیقى براى ((عارفان)) است .  *و اما نعمت، زیرا که انسان دین‏دار به معرفتى عالى از جهان آفرین نایل مى‏گردد،و آن ابتهاج و سرور حقیقى براى ((عارفان)) است .
-محقق طوسى پس از شرح ((برهان)) فوق و پاسخ به اشکال‏هاى ((فخرالدین رازى)) مطلبى را به‏عنوان نقد کلام ابن‏سینا آورده و گفته است: +*محقق طوسى پس از شرح ((برهان)) فوق و پاسخ به اشکال‏هاى ((فخرالدین رازى)) مطلبى را به‏عنوان نقد کلام ابن‏سینا آورده و گفته است:
 *همه آن‏چه را که شیخ درباره شریعت و نبوت بیان نمود. چنین نیست که انسان بدون‏آن نتواند زندگى کند، بلکه نقش آن‏ها در کمال نظام زندگى دنیوى و اخروى بشر است،ولى حیات ضرورى انسان از طریق قوانین و تدابیر غیر دینى نیز امکان‏پذیر است.چنان‏که در روى زمین جوامع غیر دینى نیز وجود دارد.  *همه آن‏چه را که شیخ درباره شریعت و نبوت بیان نمود. چنین نیست که انسان بدون‏آن نتواند زندگى کند، بلکه نقش آن‏ها در کمال نظام زندگى دنیوى و اخروى بشر است،ولى حیات ضرورى انسان از طریق قوانین و تدابیر غیر دینى نیز امکان‏پذیر است.چنان‏که در روى زمین جوامع غیر دینى نیز وجود دارد.
 یعنى اگر نگرش ما به‏انسان به عنوان یک موجود صرفامادى باشد و حیات او را منحصر در حیات مادى ودنیوى بدانیم، ممکن است اجتماع بشرى براساس قوانین غیر دینى نیز نظم لازم رابه‏دست آورد. یعنى اگر نگرش ما به‏انسان به عنوان یک موجود صرفامادى باشد و حیات او را منحصر در حیات مادى ودنیوى بدانیم، ممکن است اجتماع بشرى براساس قوانین غیر دینى نیز نظم لازم رابه‏دست آورد.
 ولى اگر ((انسان شناسى)) مبتنى بر دو بعدى بودن انسان باشد ودرکنارحیات مادى و دنیوى به زندگى معنوى و اخروى نیز براى انسان قایل شویم، بلکه آن‏را اصل و ((فلسفه حیات)) ا و بدانیم، ((قانون)) و شریعت الهى امرى ضرورى و اجتناب ‏ناپذیر خواهد بود، و بدیهى است کلام ابن‏سینا بر پایه چنین انسان‏شناختى‏اى استواراست. ولى اگر ((انسان شناسى)) مبتنى بر دو بعدى بودن انسان باشد ودرکنارحیات مادى و دنیوى به زندگى معنوى و اخروى نیز براى انسان قایل شویم، بلکه آن‏را اصل و ((فلسفه حیات)) ا و بدانیم، ((قانون)) و شریعت الهى امرى ضرورى و اجتناب ‏ناپذیر خواهد بود، و بدیهى است کلام ابن‏سینا بر پایه چنین انسان‏شناختى‏اى استواراست.
 !منابع !منابع
 1- ابن سینا،اشارات  1- ابن سینا،اشارات
 2- شرح اشارات،ج1 ،ص 371-376 2- شرح اشارات،ج1 ،ص 371-376
 3- پایگاههای اسلامی اینترنت، نسخه 3 3- پایگاههای اسلامی اینترنت، نسخه 3
 !برای مطالعه بیشتر بخوانید !برای مطالعه بیشتر بخوانید
 *((فلسفه و دین در نظر ابن رشد)) *((فلسفه و دین در نظر ابن رشد))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 18 بهمن 1383 [12:16 ]   4   اسماعیل جلمبادانی      جاری 
 یکشنبه 18 بهمن 1383 [11:34 ]   3   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 18 بهمن 1383 [11:25 ]   2   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 18 بهمن 1383 [11:21 ]   1   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..