منو
 صفحه های تصادفی
محمد بن عبدالوهاب نجدی
مدار ولتمتر دیجیتال DC
قطعه
توپقاپی سرای استانبول
امام حسین علیه السلام و محمد بن حنفیه
شاه اسماعیل دوم صفوی
آزادى و اراده انسان
دانشگاه تبریز
آزمون نسبت دالامبر
ضریب شکست(المپیاد)
 کاربر Online
613 کاربر online
تاریخچه ی: فعل

V{maketoc}
__~~violet:فعل کلمه یا کلماتی است که یکى از معانى زیر را در زمان گذشته، حال، یا آینده نشان مى دهد:~~__
~~brown:
ـ انجام دادن کارى
ـ انجام پذیرفتن کارى
ـ رخ دادن حالتى
ـ پذیرفتن حالتى
ـانجام دستور یا امرى~~

مفاهیمى که در هر فعل وجود دارند، از این قرارند: معنا ـ زمان ـ شخص ـ تعداد.

!افعال خاص

~~green:فعل خاص~~ فعلى است که صرف مى گردد، یعنى به شش ساخت زیر تبدیل مى شود:

~~green:اوّل شخص مفرد، دوّم شخص مفرد، سوّم شخص مفرد.

اوّل شخص جمع، دوّم شخص جمع، سوّم شخص جمع.~~

__قسمت هاى اصلى فعل: بُن + شِناسه.__

بن جزء ثابتى است که مفهوم اصلى فعل را نشان مى دهد. هر فعلى داراى بُن است. شناسه جزء متغیّرى است که شخص و تعداد فعل را نمایان مى کند. گاه پیش مى آید که فعل داراى شناسه نباشد. مثال:

شنیدم، شنیدى، شنید ـ شنیدیم، شنیدید، شنیدند.

در این مثال، شنید بُن است و اجزاى دیگر، شناسه اند.

~~green:بُن، خود، دو گونه است: بُن ماضى، بُن مضارع.~~

~~purple:بُن ماضى~~ در فعل هاى ماضى و مستقبل، و برخى از اسم ها و صفت ها حضور دارد. مثال: آمدى، خواهد آمد، آمدن

~~purple:بن مضارع~~ در فعل هاى مضارع و اَمر، و برخى از اسم ها و صفت ها وجود دارد.

دارد. مثال: می رود، رو، روش.

از بُن مى توان ساخت هاى گوناگون اسمى یا صفتى پدید آورد.این مثال ها را ببینید:

ساخت هاى اسمى یا صفتى از بن ماضى: خریدار، خورده، آفریدگار، دویدن، دیدبان، ساختمان، برآورد، درآمد، سررسید، زد و خورد، گفت و گو

ساخت هاى اسمى یا صفتى از بن مضارع: دونده، دانا، آموزگار، خواهان، آشوبگر، پذیرش، اندیشه، سازمان، خوراک، اندیشناک، کشاکش، سوز و گداز، پندار


~~green:__مصدر اسمى است که از میان چهار مفهوم فعل، فقط معنا را دارد و از سه مفهوم دیگر (= زمان، شخص، تعداد) بى نصیب است.__ ~~ساخت مصدر چنین است: بن ماضى + ـَ ن. مثال: برخاستن.


__~~green:معمولا فعل را به این چهار گونه اصلى تقسیم مى کنند: ماضى، مضارع، مستقبل، اَمر.~~__

!!فعل ماضى
نشان مى دهد که آغاز انجام معناى فعل در زمان گذشته است.

__انواع فعل ماضى:__

~~green:مطلق
استمرارى
نقلى
نقلى مستمر
بعید
التزامى~~

!!فعل مضارع
نشان مى دهد که آغاز تحقّق معناى فعل، در زمان حال یا آینده است.

__انواع فعل مضارع:__

اِخبارى
التزامى
ملموس


!!فعل مستقبل
نشان مى دهد که آغاز تحقّق معناى فعل، در زمان آینده خواهد بود.

!!فعل اَمر
نشان مى دهد که تحقّق معناى فعل مورد نظر است.

~~purple:تقسیم بندى فعل از لحاظ ساختمان:~~

1. ساده: «مولاى ما در میان این جمع چون شمعى مى تابد.»

2. پیشوندى (پیشوند + قسمت اصلى): «سال ها دم فرو بستم.»

3. مرکّب (اسم + قسمت اصلى): «سرانجام، نیمه دیگر رفتارش را نشان مى دهد.»

4. پیشوندى مرکّب (اسم + پیشوند + قسمت اصلى): «انسان حقیقی سرانجام از مبارزه با نفس پیروز سر برمى آورد.»

5. گروه فعلى (ترکیبى از حرف اضافه و اسم و قسمت اصلى): «در راه خدا هرگز از پا ننشین!»


~~green:تقسیم بندى فعل از لحاظ نیاز به مفعول:~~
!! لازم
فعلی که به مفعول نیاز ندارد: «از دکتر اجازه گرفتم و باز راهى میدان نبرد شدم.»

!!متعدّى
فعلی که به مفعول نیاز دارد: «او دندانهایش را مسواک می کرد.»

!!دو وجهى
فعلی که گاه به صورت لازم و گاه متعدّى به کار مى رود: «اى دل! اگر مى شکنى بیصدا بشکن.» (وجه لازم)

«هرگز دلى را نشکن.» (وجه متعدّى)

~~green:تقسیم بندى فعل متعدّى از لحاظ ارتباطش با نهاد:~~

!! معلوم
فعل معلوم فعلى است که نهادش فاعلِ آن باشد.

!! مجهول
فعل مجهول فعلى است که نهاد در حقیقت مفعولِ آن باشد.

ساخت فعل مجهول: بن ماضى از فعل متعدّى + هاى غیر ملفوظ + فعل معین از مصدرِ «شدن» متناسب با هَر فعل و ساختِ آن. مثال: خورد + ه + خواهد شد= خورده خواهد شد.

نکته نگارشى: فعل مجهول تنها در جایى به کار مى رود که نویسنده به هر دلیل بخواهد فاعل را پنهان سازد. بنابر این، نباید در استفاده از فعل مجهول زیاده روى کرد.


!افعال غیر خاص

~~green: فعل غیرخاص : مُعین / ربطى~~.

!!فعل معین
~~violet:فعلى است که خود داراى معناى خاصّى نیست و تنها به ما کمک مى کند که ساخت هاى گوناگون افعال را به کار بریم.

فعل هاى معین پرکاربرد از این مصدرها هستند: اَستن، بودن، شدن، گردیدن، گشتن، خواستن، شایستن، بایستن، داشتن.~~
نکته: وظیفه چهار فعل معین مهم تر از این قرار است:

از مصدر خواستن: ساخت فعل مستقبل.

از مصدر بودن: ساخت فعل هاى بعید و التزامى.

از مصدر اَستن: ساخت فعل نقلى.

از مصدر شدن: ساخت فعل مجهول.

!!فعل ربطى
~~violet: فعلى است که داراى فاعل نیست، بلکه تنها میان مسنَدٌالیه (نهاد) و مسنَد رابطه برقرار مى کند:~~
«مدینه، آشفته و سرگشته شد.»

فعل هاى ربطى از این مصدرهایند: استن، بودن، شدن، گشتن، گردیدن.

نکته: بعضى از فعل ها مى توانند گاه خاص، گاه معین، و گاه ربطى باشند. مثل فعل :است

ـ خاص: یاد تو همواره با ما است (= وجود دارد.)
ـ معین: یاد تو در هر جا شوری برپا کرده است.
ـ ربطى: یاد تو همواره زنده است.


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 29 آبان 1385 [05:58 ]   6   لیلا مهرمحمدی      جاری 
 دوشنبه 29 آبان 1385 [05:56 ]   5   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 29 آبان 1385 [05:54 ]   4   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 مرداد 1385 [08:04 ]   3   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 مرداد 1385 [08:02 ]   2   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 مرداد 1385 [08:00 ]   1   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..