منو
 کاربر Online
383 کاربر online
Lines: 1-19Lines: 1-19
-جاسسا بنی ی که وع ((نن بن بشیر )) (حاکم کوفه) بسیا اراضی ودن امه ای ه ((یید)) نوشتد: ر یا ب که اد در اه ن هر چه و تمم می ید. +((سم بن یلم)) در ((کوفه)) مول مع ی نیروها و سلاای ن . ((ابثمامه صای و شادت در کربا|ب ثاه اد)) چون لا های نگی را و می‌نخت، مام ید لاح شه ود.
-(1) ملم مول ع ری یروه سلاهای نگی از بد. ر اره ((ابوامه صای|ب ثماه صادی)) نوشت ان که چو به لا اهی داشت، ور ید سا بوده . بعد ها نی ((ابن زیاد ))ه ((انی)) گ: اه و نها ااب مل و محل م آری ل ده ت. +وا ی ایه ک ا کا ((نعا ب شیر)) (اکم کوفه) ناراضی بود، در نامه ای ه ((یی ب معایهید)) نوشتد:« اگ کوه ا لام داری، چ زودتر میم نابی یر.» />یی ((عبیدالله بن زید|ابن زیاد)) ا که در آ زمان والی ((بصره)) ب، رای اارت کوفه رگزید.
((معا
ویه)) ضن ویتی به یزی، اب زیا ا برای مقبل با شورش احمی ((ق)) عیی کرده و.
-2) یزید، ابن زیاد برای کوفه برگزی. ر ن ما ن یا ای ر ود، کفه ا یز به ا اگار کدن. مورین نوشته د: ماویه ضمن وصتی که ند لام او ود و با به ید دا شد اب زیاد ر بری مقابله ب شورش احتالی راق یین کرد بد. +ابن زیاد که بصره پیم ور ((ضرت ما ین لیه الا|م یه اسام)) ا عدم کره د، اهی کوفه د ا با تیری بیانهی که ا دش ب ار بره بد، شورشیا این هر را کب کد.
-3) ابن زیاد که ر بر یام آر ین ب ی (یه اسلا) را عدم رده ود، رای کوفه شد ا ا تگی، که ا د ه ار بد رد، وشیا این ر را کو کند. +تهدید، مهمترین ابزار برای ابن زیاد و کارآمد ترین وسیله رای سرکوبی مدم عرا بد. او در همان آغاز بزرگا شهر فراخواند و ب ه گت:« غریبه ها کسای را که یید فمان دستیری آنها را داده ست، و نی ((ویژی ه خوارج|خوارج)) کسانی را که در پی یجاد ختلاف و وستگی هستند، اد به او مرفی کند و امی نها ر بنویند، گر کسی د ان اره مسئولیش را انجام نداد، مسئولیت ادامات این راد، بر عهده‌ی او وهد بود و حاکم نیز خون را حلال خواهد کرد. در آن ورت ریختن خونش و رفتن مالش مجاز است.»
-تهدید، مهمترین ابار برای اب زیاد کارآمد ترین وله رای رکوب مدم عراق بود. او در همان آغاز بزرگان شهر را فراخواند و به آنها گفت: افراد غری و کنی را که دستگی نها ملوب زید ست و نیز ((ویژگی های خارج|خوارج ))و کسانی که ر پ یجاد اختلاف و دو دستگی هستند ا بای ه او معرفی کرده و اسامی آنها را بنویسند و اگر کسی در این باره مسئولیتش را اجام نداد، مسئولیت آنچه ین افراد انجام دهند برعهه او خواهد بود و حاکم نز ذمه خود را از آنها برخواهد داشت. در آن صورت ریختن خون آنها و گرفتن مالشان مجاز است. +!مناب: />*اتو 5، 59 و 60. />*تاری ری، 4، 273. />*هان، 265 و 267 />*ی فکری و سیاسی اامان یعه، ص 184.
-1 _ افو، ج 5 59 و 60.

2-
اریخ طبری، ج 4، ص 273.

3-
همان، ص 265.

4- ه
ما، ص 267.

ح
یات کری و یی ممان شیعه، 184.

مراجع ود به:

((
سیاست طیع اام))
+!جه و به:
*((معای و فن میع ما سین یه اسلام))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 26 مهر 1384 [06:25 ]   5   شکوفه رنجبری      جاری 
 چهارشنبه 24 فروردین 1384 [09:01 ]   4   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 11 اسفند 1383 [11:09 ]   3   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 دوشنبه 03 اسفند 1383 [07:32 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 30 تیر 1383 [09:18 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..