منو
 کاربر Online
585 کاربر online
تاریخچه ی: فطرت انسان

تفاوت با نگارش: 9

Lines: 1-74Lines: 1-68
 +V{maketoc}
 بحث فطرت از یک طرف یک بحث فلسفی‏ است و از طرف دیگر یک بحث اسلامی. بحث فطرت از یک طرف یک بحث فلسفی‏ است و از طرف دیگر یک بحث اسلامی.
  موضوعات مهم فلسفه این سه موضوع است : خدا ، جهان ،انسان . این بحث ، بحثی است مربوط به " انسان " و می‏توان گفت از یک‏ نظر و از یک شاخه مربوط است به انسان و خدا ، یک سر مسأله انسان است‏ و سر دیگر آن ، خدا .   موضوعات مهم فلسفه این سه موضوع است : خدا ، جهان ،انسان . این بحث ، بحثی است مربوط به " انسان " و می‏توان گفت از یک‏ نظر و از یک شاخه مربوط است به انسان و خدا ، یک سر مسأله انسان است‏ و سر دیگر آن ، خدا .
-در منابع اسلامی ، یعنی در قرآن و سنت ، روی اصل‏ فطرت تکیه فراوان شده است . اینکه قرآن برای انسان قائل به فطرت است یک‏ نوع بینش خاص درباره انسان است . +در منابع اسلامی ، یعنی در قرآن و سنت ، روی اصل‏ فطرت تکیه فراوان شده است . اینکه قرآن برای انسان قائل به فطرت است یک‏ نوع بینش خاص درباره انسان است . بطوری که می توان گفت ((فطرت،خاستگاه ایدئولوژی اسلامی)) است.

و بنا بر نظر بسیاری از متفکرین اسلامی ((فطرت زیربنای تربیت)) نیز میباشد.
 !کلمه " فطرت "  !کلمه " فطرت "
 کلمه " فطرت " چه کلمه‏ای است و آیا قبل از قرآن کسی این کلمه را در مورد انسان استعمال کرده است ، یا از جمله چیزهایی است که برای اولین‏ بار قرآن آن را در مورد انسان به کار برده است ؟  کلمه " فطرت " چه کلمه‏ای است و آیا قبل از قرآن کسی این کلمه را در مورد انسان استعمال کرده است ، یا از جمله چیزهایی است که برای اولین‏ بار قرآن آن را در مورد انسان به کار برده است ؟
 ظاهرا این کلمه قبل از قرآن سابقه‏ای ندارد و برای اولین بار قرآن این لغت را در مورد انسان به‏ کار برده است که قرائنش را بعد عرض می‏کنم .  ظاهرا این کلمه قبل از قرآن سابقه‏ای ندارد و برای اولین بار قرآن این لغت را در مورد انسان به‏ کار برده است که قرائنش را بعد عرض می‏کنم .
-ما ابتدا باید ببینیم که خود لغت " فطرت " چه لغتی است و دقیقا ریشه این لغت را به دست آوریم . +ما ابتدا باید ببینیم که خود لغت " فطرت " چه لغتی است و دقیقا ریشه این لغت را به دست آوریم . تا بتوانیم ((تعریف فطرت)) را ارائه دهیم.
 ماده فَطَرَ (ف ط ر) مکرر در قرآن آمده است: ماده فَطَرَ (ف ط ر) مکرر در قرآن آمده است:
  ~~green:«فَطَرَهُنَّ»~~ انبیا /56   ~~green:«فَطَرَهُنَّ»~~ انبیا /56
-~~green: «فاطِرِالسَّمواتِ و الاَرضِ»~~ انعام /14، +~~green: «فاطِرِالسَّمواتِ و الاَرضِ»~~ انعام /14، (و در پنج آیه دیگر )
- و در پنج آیه دیگر «اِذا السّماءُ انفَطَرَت» انفطار/ 1 +~~green:«اِذا السّماءُ انفَطَرَت»~~ انفطار/ 1
  ~~green:«مُنفَطِرٌبِه»~~ . مزمل/ 18  ~~green:«مُنفَطِرٌبِه»~~ . مزمل/ 18
  در همه جا در مفهوم این کلمه، ابداع و خلق ـ و بلکه خلق به همان معنای ابداع ـ هست. «ابداع» به یک معنا یعنی آفرینش بدون سابقه. لغت «فِطرَت» با این صیغه ـ یعنی بر وزن «فِعلَه» ـ فقط در یک آیه آمده است که در مورد انسان و دین است که «فطرت الله» است.   در همه جا در مفهوم این کلمه، ابداع و خلق ـ و بلکه خلق به همان معنای ابداع ـ هست. «ابداع» به یک معنا یعنی آفرینش بدون سابقه. لغت «فِطرَت» با این صیغه ـ یعنی بر وزن «فِعلَه» ـ فقط در یک آیه آمده است که در مورد انسان و دین است که «فطرت الله» است.
 ~~green:«فَاَقِم وَجهَکَ لِلدّینِ حَنیفاً فِطرَتِ الله الَّتی فَطَر النّاسَ عَلَیها لا تَبدیلَ لِخَلقِ اللهِ»~~ . روم/ 30 ~~green:«فَاَقِم وَجهَکَ لِلدّینِ حَنیفاً فِطرَتِ الله الَّتی فَطَر النّاسَ عَلَیها لا تَبدیلَ لِخَلقِ اللهِ»~~ . روم/ 30
 !آیا انسان به طور کلی یک سلسله فطریات دارد؟ !آیا انسان به طور کلی یک سلسله فطریات دارد؟
 مسأله دیگری که باید در اینجا بحث کنیم این است که آیا انسان به طور کلی یک سلسله فطریات که آن را تعریف خواهیم کرد دارد یا ندارد و فاقد هر گونه فطرت است ؟  مسأله دیگری که باید در اینجا بحث کنیم این است که آیا انسان به طور کلی یک سلسله فطریات که آن را تعریف خواهیم کرد دارد یا ندارد و فاقد هر گونه فطرت است ؟
  ابتدا باید بدانیم ((طبیعت و غریزه و فطرت)) بایکدیکر تفاوت دارند.  ابتدا باید بدانیم ((طبیعت و غریزه و فطرت)) بایکدیکر تفاوت دارند.
-اولا از نظر اسلام انسان دارای معلومات فطری است ، +اولا از نظر اسلام انسان دارای ((معلومات فطری)) است .
 و ثانیا یک سلسله ((گرایشهای فطری )) دارد. و ثانیا یک سلسله ((گرایشهای فطری )) دارد.
 مهمترین گرایشهای فطری عبارتند از : مهمترین گرایشهای فطری عبارتند از :
 1 - ((حس حقیقت جویی و کاوش)) 1 - ((حس حقیقت جویی و کاوش))
 2 - ((حس خیرخواهی و فضیلت)) 2 - ((حس خیرخواهی و فضیلت))
 3 - ((حس خلاقیت و ابداع)) 3 - ((حس خلاقیت و ابداع))
 4 - ((حس زیبایی دوستی و جمال‌خواهی)) 4 - ((حس زیبایی دوستی و جمال‌خواهی))
 5 - ((حس عشق و پرستش)) 5 - ((حس عشق و پرستش))
- +! آیا دین فطری است؟
 بحث سوم ما درباره خصوص دین خواهد بود که آیا دین ، فطری است و یا فطری نیست ؟ بحث سوم ما درباره خصوص دین خواهد بود که آیا دین ، فطری است و یا فطری نیست ؟
  قرآن صریحا فرموده است که دین فطری است . ما باید یک‏ بحث علمی روی انسان و روی دین بکنیم و ببینیم آیا اساسا دین فطری است و یا فطری نیست ؟  قرآن صریحا فرموده است که دین فطری است . ما باید یک‏ بحث علمی روی انسان و روی دین بکنیم و ببینیم آیا اساسا دین فطری است و یا فطری نیست ؟
-ماده فَطَرَ (ف ط ر) مکرر در قرآن آمده است: «فَطَرَهُنَّ» انبیا /56 «فاطِرِالسَّمواتِ و الاَرضِ» انعام /14، و پنج آیه دیگر «اِذا السّماءُ انفَطَرَت» انفطار/ 1 «مُنفَطِرٌبِه» . مزمل/ 18 در همه جا در مفهوم این کلمه، ابداع و خلق ـ و بلکه خلق به همان معنای ابداع ـ هست. «ابداع» به یک معنا یعنی آفرینش بدون سابقه. لغت «فِطرَت» با این صیغه ـ یعنی بر وزن «فِعلَه» ـ فقط در یک آیه آمده است که در مورد انسان و دین است که «فطرت الله» است.  
-«فَاَقِم وَجهَکَ لِلدّینِ حَنیفاً فِطرَتِ الله الَّتی فَطَر النّاسَ عَلَیها لا تَبدیلَ لِخَلقِ اللهِ» . روم/ 30 
 +منبع : کتاب فطرت
 +نویسنده : شهید مرتضی مطهری
 +!بیشتر بدانید :
-((فطرت،خاستگاه ایدئولوژی اسلامی)) 
-((ماهیت عشق (سه نظریه))) 
-((انسان مادی و پایبندی به اخلاق)) 
-((ماهیت عشق روحانی ومطلوب حقیقی)) 
 ((صبغه الهی- حنیف فطرت)) ((صبغه الهی- حنیف فطرت))
-((معلومات فطری (نظریه افلاطون) )) 
-((معلومات فطری (نظریه حکمای اسلامی) )) 
-((معلومات فطری (نظریه اول) )) 
-((طبیعت و غریزه و فطرت)) 
-((فطرت زیربنای تربیت)) 
-((تعریف فطرت)) 
 ((نظریه فویر باخ)) ((نظریه فویر باخ))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 20 مرداد 1384 [15:16 ]   12   یاسر ناظم نیا      جاری 
 پنج شنبه 20 مرداد 1384 [13:11 ]   11   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 20 مرداد 1384 [12:49 ]   10   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 20 مرداد 1384 [12:27 ]   9   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 05 خرداد 1384 [04:32 ]   8   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 05 خرداد 1384 [03:25 ]   7   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 05 خرداد 1384 [03:18 ]   6   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 اردیبهشت 1384 [09:13 ]   5   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 شنبه 10 اردیبهشت 1384 [20:06 ]   4   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 شنبه 10 اردیبهشت 1384 [19:36 ]   3   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 پنج شنبه 29 بهمن 1383 [08:33 ]   2   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 بهمن 1383 [04:53 ]   1   رضا معرب      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..