منو
 کاربر Online
287 کاربر online
تاریخچه ی: فری مو لییدیت

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-68Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Adular.jpg} +{picture=Ferrimolybdite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-فرّی مولیبدیت - آگرگاتهای زرد و بنفش روی کوارتز (عرض تصویر 33 میلیمتر است) +فرّی مولیبدیت - آگرگاتهای زرد و بنفش
(
روی کوارتز (عرض تصویر 33 میلیمتر است
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::فرّی مولیبدیت (Ferrimolybdite)::__ ||__::فرّی مولیبدیت (Ferrimolybdite)::__
-::Fe2 3+[MoO4]3.7H2O:: +::((آهن|Fe))2 3+{((مولیبدنم|Mo))O4}3.7H2O::
 ::((ارترومبیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((ارترومبیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((مولیبدنیت))::|__::((رده بندی))::__ ::((مولیبدنیت))::|__::((رده بندی))::__
 ::کامل::|__::((رخ))::__ ::کامل::|__::((رخ))::__
 ::((الماس))ی - ((ابریشم))ی::|__::((جلا))::__ ::((الماس))ی - ((ابریشم))ی::|__::((جلا))::__
 |__::شکستگی::__ |__::شکستگی::__
 ::غیرشفاف::|__::((شفافیت))::__ ::غیرشفاف::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 ::بلوری - ((آگرگات))های رشته ای ، فلسی و خاکی::|__::اشکال ظاهری::__ ::بلوری - ((آگرگات))های رشته ای ، فلسی و خاکی::|__::اشکال ظاهری::__
 ::فراوان ; ((آلمان)) شرقی ، ((ایتالیا)) ، ((اطریش)) ، ((چک و اسلواکی)) ، ((استرالیا))، ((روسیه)) ، ((امریکا)) و ((کانادا))::|__::((ژیزمان))::__ ::فراوان ; ((آلمان)) شرقی ، ((ایتالیا)) ، ((اطریش)) ، ((چک و اسلواکی)) ، ((استرالیا))، ((روسیه)) ، ((امریکا)) و ((کانادا))::|__::((ژیزمان))::__
 ::.محلول در ((اسید))ها و ((آمونیاک)) به راحتی ذوب میشود::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__ ::.محلول در ((اسید))ها و ((آمونیاک)) به راحتی ذوب میشود::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
-::Fe2O3=22.25% MoO3=60.17% H2O=17.58%::|__::ترکیب شیمیایی::__ +::((Fe2O3))=22.25% ((MoO3))=60.17% ((H2O))=17.58%::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::زرد::|__::رنگ ((کانی))::__ ::زرد::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::زردروشن::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::زردروشن::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 |__::تشابه کانی شناسی::__ |__::تشابه کانی شناسی::__
 ::مولیبدنیت::|__::((پاراژنز))::__ ::مولیبدنیت::|__::((پاراژنز))::__
 ::ثانوی::|__::منشا تشکیل::__ ::ثانوی::|__::منشا تشکیل::__
 ::سوزنی - فلسی::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::سوزنی - فلسی::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
-::((امریکا)) (کلرادو)::|__::محل پیدایش::__ +::(((امریکا)) (کلرادو::|__::محل پیدایش::__
 |__::سایر مشخصات::__ |__::سایر مشخصات::__
 ::.ازترکیب شیمیایی اش مشتق شده است::|__::((وجه تسمیه))::__|| ::.ازترکیب شیمیایی اش مشتق شده است::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 ــ|2|4|4.5|| ــ|2|4|4.5||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 13 شهریور 1384 [06:38 ]   4   فاطمه عیوضی      جاری 
 یکشنبه 13 شهریور 1384 [06:07 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 شهریور 1384 [05:34 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 شهریور 1384 [05:03 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..