منو
 صفحه های تصادفی
خطبه های امام حسین علیه السلام در روز عاشورا
کیسه داران
درخواست پیامبر برای نوشتن متنی هدایت بخش
مکانیسم انعقاد خون
پیوستن چند تن به اصحاب امام حسین علیه السلام
سبط
مارمولک کولارد
تیره گل حنا
پلاسمای طبیعی
عبدالله بن اسحاق بن ابراهیم
 کاربر Online
209 کاربر online
تاریخچه ی: فرهنگ شهروندی

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:5هر شهری فرهنگی دارد، شبکه رشد شهری است که برای گسترش، نیاز به شهروندانی آشنا به فرهنگ خود دارد. تمام تلاش این نوشته ،راهنمایی شما به منظور رشد در این شهر،یافتن جایگاه مناسب خود و تبدیل شدن به شهروندی آشنا بافرهنگ رشداست.
این شبکه جایی است که شهروندان اطلاعات ودانش علمی خود را به اشتراک می گذارند و از اطلاعات سایرین استفاده می نمایند.

شهروندان شبکه رشد چگونه می اندیشند؟

شهروندان شبکه رشد کسانی هستند که هدف خاصی را برنامه‌ریزی می کنند، غالباً در مورد این شبکه یکسان فکر می کنند و همگی به آزادی گردش اطلاعات معتقدند. از این رو تلاش دارند خود آگاه شوند و دیگران را نیز آگاه کنند، انسان را دارای تفکر می‌دانند و به فکرش احترام می‌گذارند، همه می‌دانند که هیچ نمی‌دانند ولی اندک دانسته‌های خود را با دیگران شریک می‌شوند و هر روز بر دانش خود اضافه می‌کنند. آنها دانش خود را با ترس در صندوقچه قایم نمی‌کنند، و می‌دانند که دانش کسی بر دیگری برتر نیست. شهروندان تمام دانش خود را عرضه می‌کنند و همه برابرند. در شبکه رشد معامله‌ای در کار نیست(حتی اگر برای تلاش او پاداشی پرداخت گردد)، کسی نیز انتظار ندارد در مقابل اطلاعاتش چیزی دریافت کند.
...

آیا شهروند شبکه بودن مشکل است؟

شهروندی در شبکه رشد و زندگی بی‌دردسر در آن آسان است، به شرطی که نکاتی را همواره رعایت کنید، اینجا گفتگو از قانون‌های سخت یا روندهای دست و پاگیر اداری نیست، صحبت تنها درباره‌ی روش‌هایی است که کمک می‌کند شما زندگی بهتری در شبکه رشد داشته باشید.

اگر شهروند خوبی هستید باید پرکار باشید

شهروند تنبل و بی‌تحرک را نمی‌شود شهروند دانست، کار، شما را با تجربه نموده و به رشد فرهنگی شما کمک می‌کند، پس کار کنید، ولی هیچ کس انتظار کار طاقت‌فرسا از شما ندارد، خود نیز تلاش کنید خود را خسته نکنید، روزانه تنها دقایقی از وقت خود را صرف شبکه رشد کنید، یک کار پیوسته و مداوم هرچند نیمه وقت به مراتب بهتر از یک کار کوتاه مدت و تمام وقت است، بسیارند کسانی که از روی هیجان و یا هر چیز دیگری زندگی خود را بر روی کاری می‌گذارند و بعد از مدتی به کلی دل‌سرد می‌شوند، تلاش کنید از این دسته نباشید.

به خودتان دروغ نگویید

اطلاعات خود را به دیگران عرضه کنید، فکر نکنید دانش شما بی ارزش است، کسانی منتظرند تا از نوشته های شما استفاده کنند، قبل از انتشار نوشته‌تان از درستی آن مطمئن شوید، هیچ‌وقت اطلاعات دارای حق‌تألیف را بدون اجازه‌ی مؤلف در شبکه رشد منتشر نکنید، با این کار هم به خود دروغ گفته اید و هم کاری ناسازگار با روح محتویاتِ‌آزاد انجام داده‌اید.
...

اطلاعات ناقص من به درد شبکه رشد می‌خورد؟

هر اطلاعی، چه کوچک، چه بزرگ و چه حتی ناقص، به پیشرفت شبکه رشد کمک خواهد کرد. تنها تلاش کنید اطلاعات درستی را منتقل کنید.

من مترجم هستم، چگونه می‌توانم به شبکه رشد کمک کنم؟

شما می‌توانید از جمله‌ی بهترین شهروندان شبکه رشد باشید. اطلاعات علمی بسیار زیادی به زبان‌های مختلفی در دنیا نوشته شده است، شما می‌توانید آن مقالات را به فارسی ترجمه کنید. اگر از منبعی به غیر از شبکه رشد ترجمه می‌کنید، حتما یقین حاصل کنید که آن نوشته حق تألیف محدودکننده‌ای نداشته باشد، و یا از صاحب اثر اجازه بگیرید.

من هیچ‌وقت انشای خوبی نداشته‌ام، دیگران مرا سرزنش نخواهند کرد؟

شهروندان شبکه رشد همه از جایی شروع کرده‌اند، شما نیز نگران نباشید. مقاله‌های پر بیننده را بخوانید، تلاش کنید از شیوه‌ی نگارش آنها یاد بگیرید، و از شهروندانی که فکر می‌کنید نثر روانی دارند در مورد نوشته‌های خود نظر بخواهید. فرهنگ آنها اجازه نمی‌دهد تنگ‌نظرانه با شما برخورد کنند. به خوبی راهنمایی‌تان خواهند کرد.

آیا شبکه رشد مرا مشهور خواهد کرد؟

این خیال‌بافی است. اگر با این هدف شهروند شده‌اید، نوشته‌های شبکه رشد از نظر نشر تحت توافق‌نامه‌ی FDL گنو هستند، این توافق‌نامه را بخوانید تا دریابید هیچ امیدی به این که از این طریق مشهور شوید وجود ندارد.

ولی مطمئن باشید اگر بهترین باشید، حتما مشهور می شوید !هر شهری را آدابی است و هر مردمی را فرهنگی، شبکه رشد شهری است کوچک‌ و تازه ‌بناشده که برای گسترش، نیاز به شهروندانی آشنا به فرهنگ خود دارد. تمام تلاش این نوشته راهنمایی شما به منظور رشد در این شهر و تبدیل شدن به شهروندی بافرهنگ است. اگر خود را شهروند بافرهنگی در شبکه رشد میدانید و پرسش پاسخ‌داده‌نشده‌ای در مورد فرهنگ کار در شبکه رشد ندارید، نیازی یه خواندن این نوشته نخواهید داشت.

شهروندان شبکه رشد چگونه می اندیشند؟

شهروندان شبکه رشد کسانی هستند که هدف خاصی را برنامه‌ریزی می کنند، و غالباً در مورد این شبکه یکسان فکر می کنند و همگی به آزادی گردش اطلاعات معتقدند. از این رو تلاش دارند خود آگاه شوند و دیگران را نیز آگاه کنند، انسان را دارای تفکر می‌دانند و به فکرش احترام می‌گذارند، همه می‌دانند که هیچ نمی‌دانند ولی اندک دانسته‌های خود را با دیگران شریک می‌شوند و هر روز بر دانش خود اضافه می‌کنند. آنها دانش خود را با ترس در صندوقچه قایم نمی‌کنند، و می‌دانند که دانش کسی بر دیگری برتر نیست. شهروندان تمام دانش خود را عرضه می‌کنند و همه برابرند. در شبکه رشد معامله‌ای در کار نیست(حتی اگر برای تلاش او پاداشی پرداخت گردد)، کسی نیز انتظار ندارد در مقابل اطلاعاتش چیزی دریافت کند.
...

آیا شهروند شبکه بودن مشکل است؟

شهروندی در شبکه رشد و زندگی بی‌دردسر در آن آسان است، به شرطی که نکاتی را همواره رعایت کنید، اینجا گفتگو از قانون‌های سخت یا روندهای دست و پاگیر اداری نیست، صحبت تنها درباره‌ی روش‌هایی است که کمک می‌کند شما زندگی بهتری در شبکه رشد داشته باشید.

اگر شهروند خوبی هستید باید پرکار باشید

شهروند تنبل و بی‌تحرک را نمی‌شود شهروند دانست، کار، شما را با تجربه نموده و به رشد فرهنگی شما کمک می‌کند، پس کار کنید، ولی هیچ کس انتظار کار طاقت‌فرسا از شما ندارد، خود نیز تلاش کنید خود را خسته نکنید، روزانه تنها دقایقی از وقت خود را صرف شبکه رشد کنید، یک کار پیوسته و مداوم هرچند نیمه وقت به مراتب بهتر از یک کار کوتاه مدت و تمام وقت است، بسیارند کسانی که از روی هیجان و یا هر چیز دیگری زندگی خود را بر روی کاری می‌گذارند و بعد از مدتی به کلی دل‌سرد می‌شوند، تلاش کنید از این دسته نباشید.

به خودتان دروغ نگویید

اطلاعات خود را به دیگران عرضه کنید، فکر نکنید دانش شما بی ارزش است، کسانی منتظرند تا از نوشته های شما استفاده کنند، قبل از انتشار نوشته‌تان از درستی آن مطمئن شوید، اطلاعات نادرست دیگران را به دردسر خواهد انداخت و از ارزش کار شما نیز کاسته خواهد شد، هیچ‌وقت اطلاعات دارای حق‌تألیف را بدون اجازه‌ی مؤلف در شبکه رشد منتشر نکنید، با این کار هم به خود دروغ گفته اید و هم کاری ناسازگار با روح محتویاتِ‌آزاد انجام داده‌اید.
...

پرسش‌های رایج :


شهردار کیست؟ چه کسی مرا مدیریت می‌کند؟

شبکه رشد شهری بدون شهردار است. هر شهروند شهردار خود است و فرهنگ شهروندان کارهای شهر را پیش می‌برد، فرهنگ پیش‌کسوتانِ شهر تازه‌واردان را کمک می‌کند، ولی ساختار شبکه رشد اجازه نمی‌دهد کسی اعمال سلیقه‌ی شخصی کند.

اطلاعات ناقص من به درد شبکه رشد می‌خورد؟

هر اطلاعی، چه کوچک، چه بزرگ و چه حتی ناقص، به پیشرفت شبکه رشد کمک خواهد کرد. تنها تلاش کنید اطلاعات درستی را منتقل کنید، چرا که اطلاعات غلط بدترین خطری است که شبکه رشد را تهدید میکند، اگر تنها می‌دانید که قاانون اول اسحاق نیوتن چیست؟ یا اولین بار اسحاق نیوتن جاذبه را کشف کرد درنگ نکنید، صفحه‌ی اسحاق نیوتن را بیاورید و اطلاعات خود را در آن بنویسید: به مرور زمان، خود شما و یا دیگران آن اطلاعات را تکمیل خواهند کرد.

من مترجم هستم، چگونه می‌توانم به شبکه رشد کمک کنم؟

شما می‌توانید از جمله‌ی بهترین شهروندان شبکه رشد باشید. اطلاعات علمی بسیار زیادی به زبان‌های مختلفی در دنیا نوشته شده است، شما می‌توانید آن مقالات را به فارسی ترجمه کنید. اگر از منبعی به غیر از شبکه رشد ترجمه می‌کنید، حتما یقین حاصل کنید که آن نوشته حق تألیف محدودکننده‌ای نداشته باشد، و یا از صاحب اثر اجازه بگیرید.

صد مقاله نوشته‌ام که همه پرخواننده بوده است، چرا کسی مرا تشویق نمی‌کند؟

منتظر تشویق نباشید، خودتان برای کار خود ارزش قائل باشید. به جای گشتن به دنبال پاسخی برای این پرسش، بهتر است مقاله‌ی صدویکم را شروع کنید.

من هیچ‌وقت انشای خوبی نداشته‌ام، دیگران مرا سرزنش نخواهند کرد؟

شهروندان شبکه رشد همه از جایی شروع کرده‌اند، شما نیز نگران نباشید. مقاله‌های پر بیننده را بخوانید، تلاش کنید از شیوه‌ی نگارش آنها یاد بگیرید، و از شهروندانی که فکر می‌کنید نثر روانی دارند در مورد نوشته‌های خود نظر بخواهید. فرهنگ آنها اجازه نمی‌دهد تنگ‌نظرانه با شما برخورد کنند. به خوبی راهنمایی‌تان خواهند کرد.

آیا شبکه رشد مرا مشهور خواهد کرد؟

این خیال‌بافی است. اگر با این هدف شهروند شده‌اید، نوشته‌های شبکه رشد از نظر نشر تحت توافق‌نامه‌ی FDL گنو هستند، این توافق‌نامه را بخوانید تا دریابید هیچ امیدی به این که از این طریق مشهور شوید وجود ندارد.

ولی مطمئن باشید اگر بهترین باشید، حتما مشهور می شوید !تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 01 خرداد 1386 [05:10 ]   30   محمد خالدی      جاری 
 دوشنبه 22 اسفند 1384 [10:45 ]   29   فاطمه سیارپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 22 اسفند 1384 [10:45 ]   28   فاطمه سیارپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 22 اسفند 1384 [10:45 ]   27   فاطمه سیارپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 22 اسفند 1384 [10:45 ]   26   فاطمه سیارپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 22 اسفند 1384 [10:45 ]   25   فاطمه سیارپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 22 اسفند 1384 [10:45 ]   24   فاطمه سیارپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 22 اسفند 1384 [10:45 ]   23   فاطمه سیارپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 22 اسفند 1384 [10:45 ]   22   فاطمه سیارپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 22 اسفند 1384 [10:45 ]   21   فاطمه سیارپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 22 اسفند 1384 [10:45 ]   20   فاطمه سیارپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 22 اسفند 1384 [10:45 ]   19   فاطمه سیارپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 22 اسفند 1384 [10:45 ]   18   فاطمه سیارپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 22 اسفند 1384 [10:45 ]   17   فاطمه سیارپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 22 اسفند 1384 [10:45 ]   16   فاطمه سیارپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 22 اسفند 1384 [10:45 ]   15   فاطمه سیارپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 22 اسفند 1384 [10:45 ]   14   فاطمه سیارپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 22 اسفند 1384 [10:45 ]   13   فاطمه سیارپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 22 اسفند 1384 [10:45 ]   12   فاطمه سیارپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 22 اسفند 1384 [10:45 ]   11   فاطمه سیارپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 22 اسفند 1384 [10:45 ]   10   فاطمه سیارپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 22 اسفند 1384 [10:45 ]   9   فاطمه سیارپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 22 اسفند 1384 [10:45 ]   8   فاطمه سیارپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 22 اسفند 1384 [10:45 ]   7   فاطمه سیارپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 22 اسفند 1384 [10:45 ]   6   فاطمه سیارپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 01 اسفند 1384 [15:08 ]   5   مهدیار نوید      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..