منو
 کاربر Online
500 کاربر online
تاریخچه ی: فرهنگ اصطلاحات((باغ گیاه شناسی)) ((هرباریوم)) ((ژئوتروپیسم)) ((ترموتروپیسم)) ((شیمیوتروپیسم))
((تیگموتروپیسم)) ((هیدروتروپیسم)) ((رئوتروپیسم)) ((تاکتیسم)) ((اکسین))
((جیبرلین)) ((سیتوکینین ها)) ((اسید آبسیزیک)) ((چوبی شدن)) ((چوب))
((معدنی شدنی)) ((خاکبرگ)) ((گیالوش )) ((خزه اسفاگنوم)) ((کود سبز))
((ورمی کولایت)) ((پرلایت)) ((سله شکنی و تنک کردن)) ((سوخ ها)) ((خوشه سنگ))
((کالسیفیکاسیون)) ((سیلیسی فیکاسیون)) ((کوتینی شدن)) ((چوب پنبه یی شدن)) ((مومی شدن))
((ریبوزوم)) ((کندریوزوم)) ((میتو کندری)) ((پلاست ها)) ((مرسیستم های حد واسط یا کامبیوم مقدماتی))
((پارانشیم کلروفیلی)) ((پارانشیم ذخیره ای)) ((استماتها)) ((استماتهای هوایی)) ((کرکهای اپیدرمی))
((پریدرم)) ((عدسک)) ((بافت کلانشیم)) ((بافت اسکلرانشیم)) ((پارانشیم آبکشی))
((فیبرهای آبکشی)) ((فیلوتاکسی)) ((تخمیر)) ((کلروپلاست)) ((آمیلوپلاستها))
((کروموپلاست)) ((دستگاه گلژی)) ((واکوئل)) ((مریستم)) ((مریستم های ابتدایی یا پرومریستم ها))
((مریستم های نخستین و مریستم های ثانوی)) ((مریستم انتهایی)) ((شن)) ((لای)) ((رس))
((ریگ)) ((سنگ)) ((خاک لمونی)) ((خاک لمون رسی شنی)) ((خاک لمون رسی لایی))
((تروپیسم)) ((فتوتروپیسم)) ((دیم کاری)) ((دیم زار)) ((گیاهان روز بلند))
((گیاهان کوتاه روز)) ((گیاهان روز خنثی یا بی تفاوت)) ((درجه حرارت پایا یا صفر بیولوژیکی)) ((وارونگی هوا)) ((هوا کشی))
((ترموپریودیسم)) ((بهاره کردن)) ((دیسک)) ((دندانه یا هرس)) ((غلتک))
((ماله)) ((نهر کن)) ((مرزبند یا مرزکش)) ((طوقه)) ((مالچ پاشی))
((پلی گام )) ((جدار داخلی تخمدان )) ((خورجین)) ((خورجینک)) ((تمکن))
((تترا دینام )) ((پوشینه)) ((پولینی)) ((پلی آدلف )) ((پاپوس))
((برگهای شانه ای زوج )) ((برگهای شانه ای فرد )) ((براکتئول)) ((براکته)) ((برچه))
((انولوسل)) ((انولوکر)) ((انتره ها )) ((استابیلزه کردن )) ((اسپوروفیت))
((اسپوروگن)) ((اسپات)) ((اسپادیس )) ((آبکش حول مغزی )) ((آپوتروپ))
((آپوفیز)) ((آپو کارپی )) ((آردی)) ((آندوروژین)) ((شیزوکارپ))
((شیزولیزیژن)) ((صمغ ها)) ((شیرابه ها)) ((نوش)) ((نوشگاه))
((فکول ها)) ((پرسیتوم)) ((پانیکول)) ((استامینود)) ((استیپول))
((استیلوپود)) ((مان)) ((اپی تروپ)) ((اپی ژینی)) ((ادویه – چاشنی ))
((پایا)) ((پرچم)) ((پری ژین)) ((پریکارپ)) ((پلی مورف))
((چرخی شکل)) ((تالامیفلورها)) ((چرمی)) ((چهار فندقه ای)) ((حاشیه دار))
((درفش)) ((درون بر)) ((دندانه دار)) ((دو پایه)) ((دوتایی))
((دو خانه)) ((دو رگه)) ((دو قسمتی)) ((دیادلف)) ((دی دینام))
((دیسفلورها)) ((رافه)) ((ریزوئیدها)) ((ریشه نابجا)) ((ژینوبازیک))
((ژینوفور)) ((ساقه آغوش)) ((ساقه مولد گل)) ((ساگو)) ((سامار))
((سته)) ((سیاتیوم)) ((شاتون2)) ((شانه ای)) ((شانه ای مضاعف))
((شفت)) ((شکوفا)) ((صفحه روی نهنج)) ((غشائی)) ((غلاف، نیام))
((فراهم)) ((فلس)) ((فندقه)) ((فولیکول)) ((کاپیتول))
((کالیسیفلورها)) ((کلومل)) ((گرزن)) ((گرزن دو سویه)) ((گرزن یک سویه))
((شیزوژن)) ((ناحیه ایرانی تورانی)) ((ناحیه اروپ سیبری)) ((ناحیه سودانی دکانی)) ((ناحیه مدیترانه ای))
((ناحیه صحارا سندی)) ((ناحیه هیرکانین)) ((ارسطو)) ((دیوسکورید)) ((تئوفراست))
((اسانس ریحان)) ((اسانس سیترنل)) ((سولانین)) ((سینئول)) ((روغن شول موگرا))
((اسانس رو)) ((لیمونن)) ((اسانس سالویون)) ((اسانس رومارن)) ((اسانس ملیس))
((اسانس مارژورام)) ((اسانس زوفا)) ((اسانس سرپوله)) ((اسانس تم)) ((اسانس لاواند))
((آلیزارین)) ((اسانس کاسیا)) ((کافور طبیعی)) ((آندروژینوفور)) ((آندروتروپ))
((خورجینک آنگوستس سپته )) ((ابدیپلوستمون)) ((اپوتروپ)) ((اپوکارپیک)) ((اپی پتال))
((اپی تروپ)) ((اپی سپال)) ((ارکسپور)) ((اولیگومر)) ((اونگوله))
((ایزوستمون)) ((ایزومر)) ((بافت نرده ای)) ((بکرزایی)) ((پاخمه))
((پایه برچه ای)) ((پروتاندر)) ((پروتروژین)) ((پلاتیستمون)) ((پلاتی لوبه))
((پلوروریزه)) ((پلیادلف)) ((پلیستمون)) ((پلینی)) ((پنتادلف))
((پلینی)) (()) (()) (()) (())
(()) (()) (()) (()) (())
(()) (()) (()) (()) (())تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 27 مهر 1385 [05:58 ]   14   شیدا_هوشنگی2      جاری 
 چهارشنبه 26 مهر 1385 [17:04 ]   13   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 چهارشنبه 26 مهر 1385 [08:35 ]   12   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 مهر 1385 [18:39 ]   11   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 مهر 1385 [18:18 ]   10   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 مهر 1385 [18:11 ]   9   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 دوشنبه 24 مهر 1385 [19:40 ]   8   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 دوشنبه 24 مهر 1385 [19:34 ]   7   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 شنبه 22 مهر 1385 [12:37 ]   6   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 مهر 1385 [16:38 ]   5   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 مهر 1385 [15:54 ]   4   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 شهریور 1385 [17:33 ]   3   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 شهریور 1385 [17:31 ]   2   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 یکشنبه 12 شهریور 1385 [11:54 ]   1   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..