منو
 صفحه های تصادفی
جلوگیری از اسلام آوردن افراد
شیخ حسن ایلکانی
گ.محبت امام
انقلاب مشروطه
زیتون «داروئی»
مراحل تحولی
روغن
دیدگاه فروید در مورد جنبه‌های هوشیار و ناهوشیار شخصیت
امام حسین در قرآن - احقاف : 15
وعده الهی در قرآن به اهل بیت علیهم السلام
 کاربر Online
812 کاربر online
تاریخچه ی: فرهنگ

تفاوت با نگارش: 14

Lines: 1-120Lines: 1-29
-فرهنگ چیست ؟
همیشه نامش را شنیده ایم ، اما براستی به چه معناست ؟

بیائیم به زبان خودمان معنایش کنیم . فرهنگ م همان نحوه ندگی من و توست . همه آچه بطور روزمره بکار می بریم و استفاده می یم یا دور می اندازیم و طرد می کنیم .

شما چطور می اندیشید و چ
ه ارزش هایی را محترم می شمرید ؟

همه آنها ، معرف فرهنگ شما ه
ستند. چرا که فهن هر ملتی نمایانگر تمام وجود و هستی اوست .

سلیقه اش در انتخا
ب کالاها ، نوع پوششی که می پسندد یا دشمن می دارد ، هنرهایی ه بان عشق می ورزد ، شعر و ادبیات و فیلم و تئاتری که دوست دارد ، نگاه فلسفی ای که به جهان می اندازد ، دین و آئینی که بدان پایبند است ، همه و همه در دایره فرهنگ قرار دارند .
حت
ی دلهره ها و اطراباتی ک ما را در برگرفته است ، نگرانی هایی که احساس می کنیم ، ترس ها ، اساس شکست ا ، مقاومت های نهفته در درون ، حس بغض و کینه و خشم ، یا امید و دلخوشی و آرامش ، تمام ای موارد نمادهایی از فرهنگ هر ملتی محسوب می گردد .
پس فره
نگ حوه بودن ماست ؛ همه آنچه که هستی .


گر چنین ات ، پس چرا نران تهاجم فرهنگی هستیم ؟
چون فرهنگ دیگران ، یا همان نحوه زندگی و پوشش و ارزش های دیگران ، می خواهد خود را آنچنان به ما تحمیل کند که ما خود را فراموش کنیم .
شر
ایطی یجاد شده است ه ما را به رها کرن زندگی و باورهای خودمان سوق می دهد . کسانی از دیگر فرهنگ ها و ملت های دیگر ، تلاش می کنند تا ما و بسیاری دیگر از مردمان جهان ، از همه یا بسیاری از آنچه هستند ، دست بردارند و رو به سوی کالاها ، ارزش ها ، هنرها و همه چیز جهان غرب کنند .
پ
س چه باید کرد ؟
باید به هر آنچه می خواهم یا نمی خواهم بیندیشم . باید در همه اندیشه ها و باور ها و ارزش های خود بنگرم ببینم که نکند از روی قلید صرف یا حتی بی هیچ تأملی اهی را در پیش گرفته ام .
باید در همه زوایای وجود خویش اندیشید .
باید فرهنگ گذشتگان و تاریخ نیا
کان خویش را به نظاره نشست تا حاصل دست رنج ایشان را به بهایی اندک به حراج نگذاریم .
باید ......
و بیاندی
شیم و میاث خویش را بنریم و تحفه های جا مانده از هزاره های این تمدن دیرین را قدر بدانیم .

(( تعریف فرهنگ در رشته های دانشگاهی))
((توضیحات دیگری از فرهنگ))

+V{maketoc}
__فرهنگ __مموه یچیده ای است که در برگیرنده دانستنیها , ((اتادات)) ,((هنر))ها , ((ااق))یات ,((انون|وانی)) ,ادات وهرگونه توانایی یگری است که بوسیله ((انسان)) بنوان و امه کسب شده ات.
- ((آنچه شما می پرسید )):
در ین بخش ما سؤالاتی را که بینندگان و خوانندگان م مطرح می کنند ، بصورت مستقیم ذکر می کنیم .
اگر دوست دارید سؤالتان را
همه ببینند ، برایمان بفرستید . ذکر کنید که سؤال شما با اسم خودتان با بدون ذکر اسم نمایش داده شود .
م
ا تنها سؤالاتی را که حاوی توهین باشند و یا خارج از چارچوب های جمهوری اسلامی بیان شده باشند ، ویرایش خواهیم نمود .
((هر چه شما نظر بدهید
)):
اینجا محل گفتن شما و شنیدن ماست . این بار شما در مورد هر چیز فرهنگی و هر بحثی از دنیای فرهنگ اظهار نظر می کنید و ما گوش فرا می دهیم . بقیه هم نظرات ما را خواهند دید و نکاتی را خواهند گفت .
برای
مان بفرستید و از اندیشه خود دفاع کنید . تجربه خوبی است . یک بار هم که شده زیر بار حرف بقیه نروید و دیدگاه خودتان را بیان کنید . منتظریم .
طبی
عی است ک چاروب های جمهوری اسلامی رعایت خواهد شد و متون حاوی توهین به اشخاص ویرایش خواهد شد .
((لطفا به ما
گیر بدهید)) !!

ما دوست داریم بدانیم شما نظرات چیست ؟ کجای این بخش حال شما را به هم می زند ؟
خل
اصه کدام قسمت کار م را کمی می توا تحمل کرد ؟

به نظر شما چه کار کن
ی تا بیشتر قابل تحمل شویم ؟
هر
ه خواستید ، عیان و آشکار بگوئید تا ذکر شود . از هر جایی ک لتان خواست – البته در این بخش !! – شکایت و گله کنی . آنقدر بگوئید تا دلتان خنک شود . ما منتظریم .

1.
فرهنگ جهانی :
جهان با سرعتی شکفت انگیز در حال تحول و تغییر است . همه چیز از اقتصاد و تکنولوژی تا علم و فرهنگ و سیاست در حال ابجایی است .
می خوا
هیم بدانیم که فرهنگ دچار چه تغییراتی شده است و می شود .
ما در چیزی شبی
ه به دهکده جهانی زندگی می کنیم . پس سر در لاک خود نمی توان فرو برد . باید با چشمانی باز به همه سو نگریست و ماقب بود .
حتی شاید تحو
ل نو آوری به صورتی مناسب در جریان باشد که بتوانیم از آن بهره یریم یا در آن مشارکت بجوئیم .
ب
اید آهنگ این قافله را دریافت . تنها آگاهی است که ما را حفظ می کند و به پیش می راند . غفلت راه به جایی نخواهد برد . R>اگر ندانیم و نپرسیم و نیاندیشیم ، طوفان از جایی که نمی شناسیمش برپا خواهد شد و همه چیز ما را خواهد برد .
اگر مع
تقدیم که فهن ما و دین و تمدن ما ، چیزی برای گفتن دارد ، باید احوال دیروز و امروز نیا را بدانیم و تعقیب کنیم تا بفهمیم که با چه کسی در ل سخن فتنیم .
• ((بحث ها و تحلیل ها ))
+در ((امه شناسی)) و ((انسان شناسی ))از فرهنگ تاریف متعددی عنوان گردیده است . مروترین و شاید جا ترین تریفی که از فرهنگ اراه گردیده است , متل به ((ادوارد تایلر)) TYLOR است که در بالا کر د.
-• ((وهد و مواردی از دیگر س ))
• ((
حولات مه ر دنیای معاصر ))


2.
هان اسلا :

ما بخشی از جهان اسلامی . ه بخواهیم و چه نخواهیم چنین است و این ویت ماست . حتی آن کسانی که نمی پسندند ، چاره ای از قبول این واقعیت ندارند .
ما هویتی مشتر
و هزار و چهارص ساله داریم که ما را با دستاوردهای بزرگ و مهم به هم پیوند می دهد .
چگونه می توان غافل بود و ندانست
که بوعلی و ابن رشد یا فارابی و الازهر ، همه و همه ما را ب هم متصل می کند ؟
همه یک قبله و یک آئین و یک پی
امبر داریم و بسیاری دغدغه های فرهنگی ما هم سو و یکسان است .

براستی اوضاع دیگر کشورهای اسلامی به چه سان است ؟
آنها هم تهاجم فرهنگ
را حس می کنند ؟ آیا چه تصوری از گذشته فرهنگی خود دارند ؟
کشورهای ر حال توسعه مانند مالزی اندونزی چه برخوردی با هوم تاان فهنگ غرب دارد ؟
عرب های خلیج فارس با ثروت فراوان خود ، چه راههایی برای تقابل با نابسامنی های فرهنگی انیشیده ان ؟ آیا اصولا این نیاز را حس کرده اند ؟
دانشگاه ها و حوزه های دینی یا آموزش و پرورش و هنر مندان آنجا
به چه می اندیشند ؟
آیا بوسنی م
سلمان و ز جن در آمده هم این نیازها را حس می کن ؟
آفری
قائی ها ، نظیر لیبی و مصر و مراکش در چه حالی هستند ؟ بین نیاز به توسعه و پشرفت با دغدغه حفظ فرهنگ خود چگونه جمع می کنند و به چه می اندیشند ؟
بی
ائی چشمان خود را بدان سو بگشائیم .

• ((آ
شنیی ا کشورهای اسلامی ))
• ((فرهنگ این جوامع ))
• ((تحولا
ت مهم معاصر در آنها ))

• ((وعیت اقتصادی ))

• ((نقش
ه های تفکیکی این کورها ))

((تاریخ جهان اسلام ))

•((http://al-durra.roshd.ir|
دربار فلسطین))3. ملل همسایه :


شما اهل کجایی ؟ بغل دستی ات را می شناسی ؟
می
دانی که ملت های همسای تو ، تاریخ و درد دشواری هایی همانن ما دارد ؟
چرا ما نام شهرهای اروپا و آمریکا را
بیار بهتر از اطراف خودمان می شناسیم ؟
?غفل
ت از خود و از همه آنچه ر پیرامون ما می گذرد ، همه گیر شده است . ما حتی دغدغه های آن همسایه کنار مرزی مان را م نمی انیم . برای ما همه آنها بیانه ند، یا شاید هم دشمنی خونخوار و ظالم .
انگار حق تاریخی ما را آن پیرمرد
عرب یا آن جوان پاکستانی یا آن مادر ارمنی دزدیده است .

براستی مجموعه ای این چنین گسیخته و متفرق ، چگونه می تواند نگران منافع مشتک خود باشد ؟
ه
مه این ملت های همسایه تا حدودی و هر کدا تا درجه ای و ه نوعی ، نران فرهنگ خویشند. از سختی معیشت و اقتصاد جهانی در فشارند و در حال تل ، که رای به سوی جهان توسعه یافته بگشایند .
چ
را از تجربه های مترکمان غافلیم ؟ آیا وقت آن نرسیده است که لتی به خود بیائیم و نگهی به آن سوی دیار بیافکنیم ؟کشو
رهایی که با آنها مرز شترک در خشکی داریم :

1. ((ار
منستان ))

2. ((آذربا
یجان ))

3. ((عراق ))

4. ((ترکیه ))

5. ((ترکمنستان ))

6. ((پاکستان ))

7. ((افغانستان ))


کشورهای که با آنها مرز آبی مشترک داریم :

8
. ((گرجستان ))
+!اریف دیگر ه
*((ال لینتون)) رهنگ را ترکیبی از رتار مکتب میداند که وسیه اا اعه مینی ا نلی به نسل دیگر منقل میشود و میان اراد مشک است .
*ه نر ((ادارد سایر)) رهن ببارت از نامی از رارها ه امعه بر افراد تمیل میکد و در عین حال ای ارتبای است که امه بی افراد بر رار می‌کند.
-9. ((ویه ))

10. ((کوی
ت ))

11. ((
ری ))

12. ((
قطر ))
13. ((ا
مار مه ی :

14. ((
ربستان ))
15. ((ق
استا ))


• ((نق
ه های فکیکی نقه ما ))

((خدادهای هم ای منقه ر وره ا ))
((وضعت اتصادی ین شورها ))
• ((
و فهنگی این کوها ))
+ا توه به تری فوق بطور کلی می‌توان فرهنگ می ماعی نسان است که ا را ز سایر یانت متمایز میازد. این جوه تمایز را ک منر ه اان س می‌توا مبتنی ر ها ویژگی ح یر دان :
-• ((تاریخ کشورهای همسایه ))

~|~
4. ایران ما
ما ایرانی هس
تیم . وارث تمدنی بزرگ با تاریخی دیرپا . گذشته ای درخشان و فرهنگی بزرگ و دانشمندانی گرانقدر . اما امروز در وضعیتی که می تواند بهتر از این باشد و دوست داریم تا به افق های فراتر دست یابیم . اینکه چرا در گذشته چنان درخشان گشتیم یا به چه علت امروزه در این وضع و حالیم ، سؤال بسیاری از ماست .
اما تا بدرستی
گذشته و حال خود رانشناسیم ، نمی توانیم برنامه درست برای آینده خویش برنامه ای بنیان فکنیم .
اینکه چگونه باید به پیش رفت ، کدامین خطا را باید مراقب بود و بسیاری سؤالات دیگر ، تنها و تنها بعد از شناخت درست و کامل خود ممکن است .

هر چه رودربایسی و تعارف ، کمتر در کار ما دخالت نماید ، و هر چه بتوانیم حتی دردها و ناشایست های خویش را بشکافیم و فهم نمائیم ، جوانب و ابعاد بیشتری برایمان روشن خواهد شد .

بسیاری نکات و جنبه ها را می توان در نظر آورد . ما این نکات و جنبه ها را مطرح کرده ایم . شما چه نکات دیگری به نظرتان می آید ؟


أ‌- ((اطلس تاریخی ایران ))

ب‌- ((اقوام ایرانی ))

ت‌- ((http://Offmusic.roshd.ir|موسیقی سنتی ))

ث‌-((http://www.iran.roshd.ir|بناهای تاریخی ))
ج‌- ((http://mandegar.roshd.ir|چهره های ماندگار))
ح‌- ((بزرگان انقلاب ))

• ((|http://rajaee.roshd.ir|شهید رجایی))

• ((http://shahidchamran.com|شهید چمران ))

• ((شهید ((http://bahonar.roshd.ir|باهنر))

خ‌- ((تاریخ ایران ))

د‌- ((فرهنگ جبهه ))


up/j/p6.jpg"

~|~

up/j/p7.jpg"
تهران،پارک لالهضهر یک روز معمولی
~|~
• ((فره
نگ امروز ایران از دید من))

به نظر شما در مورد فرهنگ امروز ایران چه می توان گفت ؟

o هر چه به نظرتان می رسد برایمان بفرستید . ما عینا همان را ارائه خواهیم داد .

طبیعی است که چارچوب های جمهوری اسلامی رعایت خواهد شد ، اما لطفا شما خودتان را سانسور ننید . بگذارید ما هم نظر شما را ببینیم . شاید اوضاع آنقدر ها هم بد نباشد !!


o ما
در مورد هر مطلب خواهیم گفت که آِیا آنرا ویرایش کرده ایم یا خیر . احتمالا راست خواهیم گفت و اگر به مطلب شما دست بزنیم اعلام خواهیم نمود . می توانید امتحانمان کنید . چطور است ، هان ؟؟


5. ((سایت هایی که ما پیشنهاد می کنیم ))

6. ((م
جموعه های رایانه ای که ما پیشنهاد می کنیم))


7. ((رش
ته های مرتبط ))

أ‌- ج
امعه شناسی

o ((آشنای
ی با رشته های دانشگاهی مرتبط))

o ((م
وضوعات مربوطه در شبکه رشد ))

o ((ا
نجمن علوم اجتماعی))
ب‌- روانشناسی

o (
(شنایی با رشته های دانشگاهی مرتبط ))

o ((موضوعات مربوطه در شب
ه رش ))

o ((انجمن
روانشناسی))

ت‌- جغرافیای انسانی

o ((آشنایی با رشت
ه های دانشگاهی مرتبط))

o ((موضوعات مربوطه در شبکه رشد ))

o ((انجمن جغرافیای انسانی ))

ث‌- تاریخ

o ((آشنایی با رشته های دانشگاهی مرتبط ))

o ((موضوعات مربوطه در شبکه رشد ))

o ((انجمن تاریخ))
ج‌- اقتصاد

o ((آشنایی با رشته های دانشگاهی مرتبط ))

o ((موضوعات مربوطه در شبکه رشد ))
o ((انجمن اقتصاد ))

ح‌- الهیات

o ((آشنایی با رشته های دانشگاهی مرتبط ))

o ((موضوعات مربوطه در شبکه رشد ))

o ((انجمن الهیات ))

خ‌- حقوق

o ((آشنایی با رشته های دانشگاهی مرتبط ))

o ((موضوعات مربوطه در شبکه رشد))

o ((انجمن حقوق ))

د‌- فلسفه

o ((آشنایی با رشته های دانشگاهی مرتبط ))

o ((موضوعات مربوطه در شبکه رشد ))
o ((انجمن فلسفه ))8. زمینه های گوناگون فرهنگی

أ‌- ((ادبیات))

ب‌- ((صنایع دستی ))

ت‌- ((سینما))

ث‌- ((تئاتر))

ج‌- (( موسیقی| http://Offmusic.roshd.ir))

ح‌- ((رسوم و سنت ها ))

خ‌- ((پوشاک محلی ))
د‌- هنرهای دیگر

9. ((معرفی مجلات فرهنگی مناسب از دید ما ))

10. ((کتاب های مناسب از دید ما ))
11.(( مقالات علمی موجود در شبکه |http://articles.roshd.ir/default.asp))
+* __تفکر و قدرت یادگیری__
* __تکلم__
* __تکنولوی__
* __اجتماعی بودن__(ندگی گروهی)
 +بعضی از صفات فوق را می‌توان در حد بسیار ضعیفی در حیوانات نیز مشاهده نمود که آنها را در حقیقت اعمال و حرکات غریزی باید تلقی نمود و نه ویژگیهای فرهنگی مثل غریزه مادری , لانه سازی و...
 +فرهنگ انسانی بر عکس در بسیاری از موارد بر غرایز بشری لگام می‌زند و بهمین دلیل چنانچه فرهنگ انسانی را از انسان بگیرند تمایزی بین انسان و حیوان بجای نمی‌ماند.
 +!فرهنگی شدن
 +فرهنگی شدن در حقیقت هماهنگی و انطباق فرد با کلیه شرایط و خصوصیات فرهنگی است و معمولاً به دو صورت ممکن است واقع شود. اول بصورت طبیعی و تدریجی که همان رشد افراد در داخل شرایط فرهنگی خاص است . دوم بصورت تلاقی دو فرهنگ که بطرق مختلف ممکن است صورت گیرد . فرهنگ در برگیرنده تمام چیزهایی است که ما از مردم دیگر می‌آموزیم و تقریباً اعمال انسان مستقیم و یا غیر مستقیم از فرهنگ ناشی می‌شود و تحت نفوذ آن است . برای روشن شدن مطلب یکی از اعمال انسان را مثال می زنیم : غذا خوردن نیازی بدنی و ((بیولوژیک ))است , برای زنده ماندن باید تغذیه کرد ولی وقتی سئوال می‌شود چه باید خورد ؟ چگونه باید خورد؟ چه وقت باید خورد , نفوذ فرهنگ در اعمال انسانی نمودار می‌گردد. برآوردن نیازهای غریزی در انسان با مجموعه‌ای از رفتارهای پیچیده همراه است و این رفتارها را فرهنگ هر جامعه ای شکل می‌دهد . در مورد برآوردن نیاز تغذیه در جوامع مختلف اشکال گوناگونی دیده می‌شود و محدودیت ها , مقررات , قواعد و رسومی هست که افراد هر ((جامعه ))را تحت نفوذ می‌گیرند که مثلاً چه باید خورد و از خوردن چه چیز باید پرهیز کرد. فرهنگ بین افراد مشترک است . هر فردی خصوصیاتی منحصر به فرد دارد که ویژه است و دیگران را از آن بهره‌ای نیست . این گونه خصوصیات جزو فرهنگ بشمار نمی‌رود مگر آنکه بوسیله افراد دیگر یاد گرفته شود و بصورت رسوم و عادات گروهی در آید و دیگران در انجام آن شرکت کنند. از طرف دیگر فرهنگ گرد آورده جمع است ,ذخیره دانش انسانی از طریق نسلهای متمادی فراهم شده است که از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌گردد. و بهمین دلیل غالباً هر اختراعی بر اساس زمینه عینی گذشته که حاصل کوششهای جمعی انسان است متکی می‌باشد.
 +!آنچه به این بحث ارتباط دارد :
 +* __((فرهنگ مادی و فرهنگ معنوی))__
 +* __((فرهنگ عام))__
 +* __((فرهنگ خاص))__
 +* __((خرده فرهنگ))__
 +* __((فرهنگ پذیری))__

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 08 شهریور 1385 [12:55 ]   22   محمدحسین طباطبایی      جاری 
 چهارشنبه 23 شهریور 1384 [07:18 ]   21   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 23 شهریور 1384 [07:09 ]   20   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 دی 1383 [05:41 ]   19   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 05 شهریور 1384 [20:35 ]   18   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 شنبه 05 شهریور 1384 [20:31 ]   17   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 شنبه 05 شهریور 1384 [20:27 ]   16   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 جمعه 04 شهریور 1384 [15:04 ]   15   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 شنبه 15 مرداد 1384 [15:05 ]   14   جعفر صالحی      v  c  d  s 
 شنبه 15 مرداد 1384 [14:08 ]   13   جعفر صالحی      v  c  d  s 
 شنبه 15 مرداد 1384 [14:01 ]   12   جعفر صالحی      v  c  d  s 
 شنبه 15 مرداد 1384 [13:10 ]   11   جعفر صالحی      v  c  d  s 
 شنبه 15 مرداد 1384 [13:09 ]   10   جعفر صالحی      v  c  d  s 
 شنبه 15 مرداد 1384 [13:07 ]   9   جعفر صالحی      v  c  d  s 
 شنبه 15 مرداد 1384 [13:04 ]   8   جعفر صالحی      v  c  d  s 
 سه شنبه 11 مرداد 1384 [13:03 ]   7   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 دی 1383 [05:41 ]   6   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 خرداد 1384 [14:18 ]   5   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [07:51 ]   3   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [07:38 ]   2   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 آبان 1383 [22:34 ]   1   سارا بهنیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..