منو
 کاربر Online
229 کاربر online
تاریخچه ی: فرقه اسماعیلیه

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-13Lines: 1-11
-هر چند پس از مرگ ((اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام|اسماعیل)) فرزند ((حضرت امام جعفر صادق علیه السلام)) تلاش فراوانی از سوی ا حضرت برای تفهیم مرگ وی به مردم،و انتشار خبر آن انجام شد، ولی گروهی دنیامدار ر متابعت ((ابلیس|شطان)) در آمده و اسماعیل را امام پس از امام صادق (علیه السلام) معرفی نمود و مرگش را نوعی غیبت تلقی کرده و بای ود صاب فرقه مکی شدد و عیدی ا ی ریزی ندند. +هر چند پس از مرگ ((اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام|اسماعیل))، فرزند ((حضرت امام جعفر صادق علیه السلام))، تلاش فراوانی از سوی اا برای تفهیم مرگ وی به مردم، و انتشار این خبر انجام شد، ولی گروهی دنیا مدار، اسماعیل را امام پس از امام صادق معرفی نمودد و مرگش را نوعی غیبت تلقی کرده، فرقه و مکتبی اسی نمودن. />فرقه اساعیلیه بر همین اس ایجاد شد رشد کرد و تی در برخی لاد اسامی صاحب قدرت و حکومت گشت.
امروزه ن
یز بقایای کمرنگ آا ر وشه کنار عالم وجود دارد.
-از آنجا که همیشه انسانهای هواپرست، در هر عصر و دورانی فراوان بوده و بهترین روش را اعمال سلیقه های شخصی خود در قالب دین می بینند، بنابراین دست بدامن ساخت دین و مرام جدید شده و اهداف خود را در زیر لوای آن دنبال مینمایند.

فرقه اسماعیلیه نیز بر همین اساس ایجاد شد و رشد کرد و مدتی در برخی بلاد اسلامی صاحب قدرت و حکومت گشت و در دوران های مختلف، به اشکال متفاوتی حضورداشته است.
امروزه نیز بقایای کمرنگ آنان در گوشه کنار عالم مطرح است که جیره بگیر استعمارگران عالم هستند.

منابع:
لغت نامه دهخدا.
+منابع:
لغت نامه دهخدا.
 مراجعه شود به: مراجعه شود به:
 ((امامان اسماعیلیه)) ((امامان اسماعیلیه))
 ((جنبش اسماعیلیه در ایران)) ((جنبش اسماعیلیه در ایران))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 10 مرداد 1384 [13:29 ]   5   امیرمهدی حقیقت      جاری 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [11:00 ]   4   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 بهمن 1383 [05:25 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 آذر 1383 [06:58 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 مرداد 1383 [07:23 ]   1   عبدالله حقیقت      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..